Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Ni Tatizo Ndogo Tu la Kukosa Kuelewa?

Ni Tatizo Ndogo Tu la Kukosa Kuelewa?

Mutoto mumoja mwanamuke wa miaka karibu ine, aliona moshi unatoka katika tuyaux za usine na unapanda juu na kuonekana kuwa kama mawingu makubwa ya mweupe. Akaelewa hivi: Kazi ya usine ni kutengeneza mawingu. Tatizo ndogo tu la kukosa kuelewa la mutoto huyo linaweza kuchekesha. Lakini kukosa kuelewa mambo ya maana kunaweza kuwa na matokeo juu ya maisha yetu. Kwa mufano, kusoma mubaya maagizo juu ya namna ya kutumia dawa, kunaweza kuleta hatari kubwa sana.

Kukosa kuelewa muzuri mambo ya kiroho kunaweza kuwa hatari hata zaidi. Kwa mufano, watu fulani hawakuelewa mafundisho ya Yesu. (Yohana 6:48-68) Kuliko kutafuta kujua mengi, watu hao walikataa mambo yote yenye Yesu alifundisha. Walipoteza kabisa nafasi ya kujifunza mambo mengi!

Unasoma Biblia ili kupata muongozo? Kama unafanyaka vile, tunakupongeza sana. Lakini kunaweza kuwa hatari ya kukosa kuelewa jambo fulani lenye unasoma? Jambo hilo linafikia watu wengi. Ona mambo tatu yenye watu wengi hawaelewe.

  • Watu fulani hawaelewe amri yenye Biblia inasema kuhusu ‘kumuogopa Mungu wa kweli.’ Wanasema kwamba tunapaswa kumuogopa Mungu ili asitupatie malipizi. (Mhubiri 12:13) Lakini Mungu hapendi watu wakuwe na mawazo hayo juu yake. Anasema hivi: “Usiogope, kwa maana mimi nipo pamoja nawe. Usitazame huku na huku, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Nitakusaidia kwelikweli.” (Isaya 41:10) Kumuogopa Mungu kunamaanisha tu kumuheshimia sana.

  • Dunia itachomwa kwa moto?

    Watu fulani wanaelewa mubaya wakati wanasoma maneno haya: “Kuna wakati uliowekwa wa kila kitu, . . . wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa.” Wanaelewa kama Mungu amepanga siku yenye kila mutu atakufa. (Mhubiri 3:1, 2) Lakini andiko hilo linaonyesha tu mambo yenye kutokea katika maisha na linaonyesha kama kifo ni jambo lenye linapata watu wote. Neno la Mungu linatufundisha pia kama maamuzi yenye tunakamata yanaweza kuwa na matokeo juu ya urefu wa maisha yetu. Kwa mufano, Biblia inasema hivi: ‘Kumuogopa Yehova kutaongeza siku.’ (Methali 10:27; Zaburi 90:10; Isaya 55:3) Namna gani? Kwa mufano, kuheshimia Neno la Mungu kunaweza kutuchochea kuepuka matendo yenye yanaweza kuweka afya yetu katika hatari kama vile ulevi na uasherati.—1 Wakorintho 6:9, 10.

  • Watu fulani hawaelewe wakati Biblia inasema kama mbingu na dunia “zimewekwa akiba kwa ajili ya moto,” na wanasema kama Mungu ataharibu dunia hii. (2 Petro 3:7) Lakini Mungu anaahidi kwamba dunia hii haitaharibiwa hata siku moja. Mungu ‘ameiwekea dunia musingi juu ya mahali pake palipofanywa imara; haitatikiswa mupaka wakati usio na kipimo, ao milele.’ (Zaburi 104:5; Isaya 45:18) Ni mufumo wa ulimwengu huu mubaya ndio utaharibiwa milele kama vile kupitia moto, hapana dunia hii. Tuseme nini kuhusu mbingu? Wakati neno hilo linatumiwa kulingana na maana yake ya kwanza, linaweza kumaanisha anga, mbingu yenye kuwa na nyota, ao makao ya Mungu. Hakuna hata moja kati ya hizo yenye itaharibiwa.

SABABU GANI WAKATI FULANI WATU HAWAELEWE BIBLIA?

Kama vile mifano yenye tumetoka kuona inaonyesha, mara nyingi watu hawaelewe maandiko yenye wanasoma katika Biblia. Lakini sababu gani Mungu anaruhusu jambo hilo litokee? Watu fulani wanawaza hivi: ‘Kama Mungu iko na hekima sana na anajua mambo yote, alipaswa kutupatia kitabu chenye kuwa wazi, chenye kila mutu alipaswa kuelewa muzuri. Sababu gani hakufanya vile?’ Ona sababu tatu zenye zinafanyaka watu hawaelewe Biblia.

  1. Ni watu wanyenyekevu na wenye kupenda kujifunza ndio tu wanaweza kuelewa Biblia. Yesu alimuambia Baba yake hivi: ‘Ninakusifu hazarani [ao, mbele ya watu wengi] wewe, Baba, Bwana  wa mbingu na dunia, kwa sababu umewaficha kwa uangalifu wenye hekima na walio na akili mambo hayo, nawe umeyafunua kwa watoto.’ (Luka 10:21) Biblia imeandikwa katika njia yenye watu wenye kuwa na mawazo ya muzuri tu ndio wanaweza kuelewa ujumbe wenye kuwa ndani. Kiburi, tabia ya watu wengi “wenye hekima na walio na akili,” inaweza kufanya washindwe kuelewa Biblia. Lakini watu wenye kuwa kama “watoto” wakati wanasoma Biblia, ni kusema, wanyenyekevu na wenye kupenda kujifunza, wanaweza kuelewa muzuri zaidi ujumbe wa Mungu. Mungu aliandikisha Biblia kwa hekima sana!

  2. Ni watu wenye kutafuta musaada wa Mungu ndio wanaweza kuelewa Biblia. Yesu alionyesha kama watu wangekuwa na lazima ya musaada ili kuelewa kabisa mambo yenye aliwafundisha. Nini ingewasaidia kuelewa? Yesu alisema hivi: ‘Musaidizi, roho takatifu, ambayo Baba atatuma katika jina langu, hiyo itawafundisha ninyi mambo yote.’ (Yohana 14:26) Kwa hiyo, Mungu anatolea watu roho yake takatifu, ni kusema, nguvu yake ya utendaji, ili kuwasaidia waelewe mambo yenye wanasoma katika Biblia. Lakini Mungu hatolee watu wenye hawamutegemee roho yake, na hilo linafanya wasielewe mambo yenye wanasoma. Tena, roho takatifu inachochea Wakristo wengi wenye wanaelewa muzuri maandiko ili kusaidia wale wenye wako wanatafuta sana kuelewa mambo yenye wanasoma.—Matendo 8:26-35.

  3. Watu wanaweza kuelewa maandiko fulani ya Biblia katika kipindi fulani cha wakati tu. Kwa mufano, kupitia malaika, Mungu alimuambia nabii Danieli aandike mambo fulani kuhusu wakati wenye kuja. Malaika huyo alimuambia hivi: ‘Danieli, yafanye siri maneno hayo na kukifunga kitabu kwa muhuri, mupaka wakati wa mwisho.’ Kwa muda wa miaka mingi, watu wengi wamesoma kitabu cha Danieli lakini hawakuweza kukielewa kabisa. Kusema kweli, hata Danieli hakuelewa mambo fulani yenye aliandika. Kwa unyenyekevu, alisema hivi: “Mimi nami nikasikia, lakini sikuweza kuelewa.” Mwishowe, watu wangeelewa muzuri unabii wa Mungu wenye Danieli aliandika. Lakini wangeuelewa mupaka wakati fulani wenye Mungu alichagua ufike. Malaika huyo alimuambia Danieli hivi: ‘Enda, Danieli, kwa sababu maneno hayo yamewekwa siri na kufungwa kwa muhuri mupaka wakati wa mwisho.’ Ni nani wangeelewa ujumbe huo? “Hakuna waovu wowote watakaoelewa; bali wale walio na ufahamu wataelewa.” (Danieli 12:4, 8-10) Kwa hiyo, Mungu anafunua maana ya maandiko fulani ya Biblia mupaka wakati wenye kufaa ufike.

Mashahidi wa Yehova wamekwisha kukosa kuelewa muzuri Biblia kwa sababu wakati wenye kufaa ulikuwa haujafika? Ndiyo. Lakini, kwa wakati wenye kufaa Mungu aliweka mambo wazi, na Mashahidi walibadilisha mara moja namna yao ya kuelewa. Kwa kufanya hivyo, wanaonyesha kama wanafuata mufano wa mitume wa Kristo, wenye walikubali kwa unyenyekevu kubadilisha mawazo yao wakati Yesu aliwatolea musaada.—Matendo 1:6, 7.

Unakumbuka mutoto mudogo mwenye aliwazia kama kazi ya usine ni kutengeneza mawingu? Hilo lilikuwa tatizo ndogo tu la kukosa kuelewa. Hata hivyo, mambo yenye Biblia inafundisha ni ya maana sana kwako. Kwa sababu ujumbe wa Biblia ni wa maana sana, haifae kufikiri kwamba unaweza kuelewa Biblia kwa kuisoma wewe mwenyewe. Kwa hiyo, tafuta musaada wa kuelewa mambo yenye unasoma. Tafuta watu wenye wanajifunza Biblia kwa unyenyekevu, wale wenye wanategemea roho takatifu ya Mungu ili kuelewa Biblia, na pia wale wenye wako hakika kama tunaishi katika kipindi chenye Mungu anapenda tuelewe Biblia kuliko wakati mwingine wowote. Usisite kuzungumuza na Mashahidi wa Yehova ao kusoma habari mbalimbali zenye kuwa kwenye adresi yao ya Internete jw.org. Biblia inaahidi hivi: ‘Ikiwa utaita uelewaji . . . , utapata kumujua Mungu.’—Methali 2:3-5.