Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Maulizo Juu ya Habari za Biblia Yanajibiwa

Maulizo Juu ya Habari za Biblia Yanajibiwa

Watu waliokufa wataishi tena?

Kwa Kweli, Muumbaji wa uzima anaweza kurudisha Uzima

Yehova Mungu ndiye alianzisha uzima. (Zaburi 36:9) Hauone kama ni jambo lenye kupatana na akili kusema kama Mungu huyo huyo atawarudishia uzima watu waliokufa? Biblia inatuhakikishia kama atafanya hivyo wakati unaokuja. (Soma Matendo 24:15) Lakini sababu gani atafanya hivyo?

Wakati Muumbaji wetu aliumba mutu, alikusudia aishi milele katika dunia. (Mwanzo 1:31; 2:15-17) Angali na kusudi hilo kwa ajili ya wanadamu. Anahuzunika wakati anaona mambo yenye kutupata leo, ni kusema, maisha yenye kujaa taabu na yenye kuwa mafupi.—Soma Ayubu 14:1, 14, 15.

Watu wenye watafufuliwa wataishi wapi?

Mungu aliumba mutu ili aishi mbinguni? Hapana. Mungu aliumba malaika ili waishi mbinguni. Aliumba watu ili waishi duniani. (Mwanzo 1:28; Ayubu 38:4, 7) Ukiwa na wazo hilo katika akili, fikiria miujiza ya ufufuo yenye Yesu alifanya. Alifufua watu na waliishi tena hapa duniani. Vilevile, wengi kati ya watu wenye watafufuliwa wakati unaokuja, wataishi hapa duniani.Soma Yohana 5:28, 29; 11:44.

Lakini, Mungu amechagua hesabu kidogo ya watu wenye watafufuliwa ili kuishi mbinguni, kwenye watakuwa na miili ya kiroho. (Luka 12:32; 1 Wakorintho 15:49, 50) Wale wenye watafufuliwa ili kuishi mbinguni watakuwa wafalme na watatawala pamoja na Kristo juu ya dunia.—Soma Ufunuo 5:9, 10.