Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 MASIMULIZI KUHUSU MAISHA YA WATU

Uriti Wenye Umepitishwa kwa Vizazi Saba

Uriti Wenye Umepitishwa kwa Vizazi Saba

Watu wanasema ninafanana sana baba yangu. Umbo langu, macho yangu, na namna ninachekesha watu, ni mambo nimeriti kutoka kwake. Lakini ameniachia jambo lingine, ni kusema, uriti wenye vizazi saba vya jamaa yangu viliona kuwa wa maana sana. Acha nieleze.

Ninajifunza juu ya uriti wa jamaa yetu pamoja na baba yangu

Thomas1 * Williams, tate (nkambo) yangu wa zamani alizaliwa tarehe 20 Mwezi wa 1, 1815, katika muji wa Horncastle, Uingereza. Mama yake alikufa kisha miaka mbili. Kwa hiyo, ni baba yake John Williams ndiye aliwakomalisha yeye, na ndugu zake. John alimufundisha Thomas kazi ya mbao lakini yeye alikuwa anapenda kufanya kazi ingine.

Wakati huo watu walikuwa wameanza tena kupendezwa na dini katika inchi ya Uingereza. Muhubiri John Wesley alikuwa amejitenga na Kanisa la Kianglikani ili kuanzisha Kanisa la Metodiste, lenye lilikuwa linachochea watu kujifunza Biblia na kuhubiria wengine. Mafundisho ya Wesley yalienea haraka sana, na familia ya Williams iliamini sana mafundisho hayo. Thomas akakuwa muhubiri katika kanisa hilo la Metodiste na mara moja akajitoa ili kuwa misionere katika eneo la Pasifiki ya Kusini. Katika Mwezi wa 7, 1840, yeye na Mary,2 bibi yake, walifika katika Kisiwa cha Lakeba, * Fiji. Wakati huo, watu wenye kula nyama ya watu walikuwa wanaishi kwenye kisiwa hicho chenye volkeno.

KUISHI NA WATU WANAOKULA NYAMA YA WATU

Katika miaka yao ya kwanza-kwanza huko Fiji, Thomas na Mary walivumilia magumu makali. Walikuwa wanatumika saa nyingi katika hali ngumu za zamani na katika joto kali. Walipambana pia na mambo yenye kuogopesha sana, kama vile vita vya makabila, kunyonga wanawake waliofiwa na bwana zao, kuua watoto, na waliona watu wenye kula nyama ya watu. Tena, watu wa eneo hilo walikataa mahubiri yao. Mary na mutoto wake wa kwanza John waligonjwa sana karibu kufa. Katika mwaka wa 1843, Thomas aliandika hivi: “Nilihuzunika sana moyoni. . . . Nilikosa tumaini.” Lakini yeye na Mary walivumilia, na walipata nguvu kwa sababu ya imani yao katika Yehova Mungu.

Wakati huo, Thomas alitumia ufundi wake katika kazi ya mbao, akajenga katika Fiji nyumba ya kwanza yenye kufanana nyumba za Ulaya. Nyumba hiyo ilikuwa yenye kuinuka na yenye kuingiza hewa ya muzuri, na ilikuwa na mambo mengine yenye yalishangaza sana wakaaji wa Fiji. Mbele tu nyumba hiyo imalizike, Mary alizaa mutoto wake wa pili, Thomas Whitton3 Williams, tate yangu mwengine wa zamani.

Katika mwaka wa 1843, Thomas Williams alisaidia kutafsiri Injili ya Yohana katika luga ya Fiji. Aliona kazi hiyo kuwa ngumu sana. * Lakini alikuwa mutu mwenye kujifunza juu ya watu na desturi zao, na alikuwa na uwezo wa kujua hata mambo madogo-madogo. Mambo yenye alipata, aliyaandika kwa uangalifu katika kitabu chake (Fiji and the Fijians) cha mwaka wa 1858. Kinaeleza muzuri maisha ya watu wa Fiji kati ya mwaka wa 1801 na 1900.

Kazi hiyo ngumu yenye Thomas alifanya kwa miaka 13 huko Fiji ilifanya afya yake iharibike; kwa hiyo, yeye na familia yake wakahamia Australia. Kisha kutumika kwa muda murefu akiwa kiongozi wa dini mwenye kujulikana sana, Thomas alikufa huko Ballarat, Victoria, katika mwaka wa 1891.

“ZAHABU” KATIKA AUSTRALIA YA MANGARIBI

Katika mwaka wa 1883, Thomas Whitton Williams na Phoebe,4 bibi yake, walihamishia familia yao ndogo Perth, Australia ya Mangaribi. Mutoto wao wa pili, Arthur Bakewell 5 Williams, tate yangu mwengine wa zamani, alikuwa na miaka 9.

Wakati Arthur alieneza miaka 22, alienda kutafuta utajiri Kalgoorlie, muji wa wachimbaji wa zahabu ulio kwenye kilometre 600 hivi mashariki mwa Perth. Katika muji huo, alisoma vitabu fulani vya Wanafunzi wa Biblia, jina la zamani la Mashahidi wa Yehova. Alijiandikisha pia ili kupokea gazeti Munara wa Mulinzi. Arthur alipendezwa sana na mambo yenye alikuwa anasoma, kwa hiyo, alianza kuyaelezea wengine na kufanya mikutano ili kujifunza Biblia. Kazi ya leo ya Mashahidi wa Yehova ilianza kwa njia hiyo katika Australia ya Mangaribi.

Arthur alielezea pia familia yake juu ya mambo alikuwa anajifunza. Baba yake, Thomas Whitton, aliunga mukono uamuzi wake wa kujiunga na Wanafunzi wa Biblia, lakini alikufa muda mufupi kisha hapo. Mama yake, Phoebe, na dada zake, Violet na Mary, walifikia pia kuwa Wanafunzi wa Biblia. Baadaye Violet akakuwa muhubiri wa wakati wote, ao painia. Arthur alisema kama Violet alikuwa “painia muzuri zaidi, mwenye bidii sana, na mwaminifu kuliko mapainia wote wa Australia ya Mangaribi.” Inawezekana Arthur alionyesha upendeleo kwa kusema hivyo, lakini bidii ya Violet ilikuwa mufano muzuri kwa kizazi cha Williams chenye kilifuata.

Kisha wakati fulani, Arthur alioa na kuhamia Donnybrook, muji wenye kuwa na mashamba mengi ya matunda kusini-mangaribi mwa Australia ya Mangaribi. Watu wa eneo hilo walimupatia jina la “Muzee Mwenda Wazimu wa 1914!” kwa sababu alikuwa anahubiri kwa bidii unabii wa Biblia juu ya mwaka huo. * Waliacha kumucheka wakati Vita ya Kwanza ya Ulimwengu ilianza. Arthur alikuwa anahubiria kila mara watu wenye walikuwa wanakuja kununua vitu katika duka lake. Alikuwa anatia vitabu kwenye dirisha ili watu wavione. Kwenye dirisha, aliweka pia maandishi yenye kusema kuwa mutu mwenye ataweza kuonyesha kama fundisho la Utatu ni la kweli, atapata zawadi ya feza (pauni 100 za Australia). Arthur alikataa kabisa fundisho hilo lisilopatana na Maandiko. Hakuna mutu aliweza kupata zawadi hiyo.

Nyumba ya Williams ndiyo ilikuwa mahali pa kufanyia funzo la Biblia la kikundi na mikutano ya kutaniko katika muji wa Donnybrook. Kisha, Arthur alijenga Jumba la Ufalme katika muji huo, ni kusema, mahali pa kufanyia ibada. Lilikuwa kati ya Majumba ya Ufalme ya kwanza kujengwa Australia ya Mangaribi. Hata wakati alikuwa na miaka zaidi ya 70, alikuwa  anavaa koti na kravate na kupanda juu ya farasi wake mwenye kuzeeka aliyeitwa Doll, ili kuenda kuhubiri mahali pote katika eneo la Donnybrook.

Mufano wa Arthur ulichochea sana watoto wake, kwa sababu alikuwa mutulivu, mwenye kuheshimika, lakini mwenye bidii. Florence,6 mutoto wake mwanamuke, alikuwa misionere katika India. Arthur Lindsay7 na Thomas, watoto wake wanaume, walikuwa wazee wa kutaniko kwa miaka mingi kama baba yao.

TUNDA TAMU LENYE KUITWA LADY WILLIAMS

Arthur Lindsay Williams, baba ya tate yangu, alikuwa mwenye kujulikana na kupendwa kwa sababu alikuwa mutu muzuri. Kila mara alikuwa tayari kutumia wakati wake pamoja na wengine. Tena alikuwa mushindi wa michezo ya kukata miti; katika kipindi cha miaka 12, alipata ushindi mara 18 katika eneo lao.

Hata hivyo, Arthur, alishangaa sana wakati Ronald,8 mutoto wake wa miaka mbili, ambaye ni tate yangu, alikamata shoka na kuvunja muti mudogo wa matunda ya matofaa (pommes) wenye ulikuwa karibu na nyumba yao. Mama ya Ronald alifunga muzuri muti huo, na kisha wakati fulani ukazaa matofaa matamu sana. Aina hiyo mupya ya matofaa yenye kuitwa Lady Williams, ilitumiwa ili kutokeza matofaa mengine yenye kuitwa Cripps Pink, ambayo yanajulikana sana katika dunia.

Baadaye Ronald ambaye pia ninaita Gramp, alifuatilia kazi zingine za maana sana.Yeye na tate yangu mwanamuke walijitolea kwa miaka mingi katika kazi za kujenga za Mashahidi wa Yehova katika Australia na Visiwa vya Solomon. Leo, Gramp iko na miaka karibu 80, lakini angali muzee wa kutaniko na anaendelea kufanya kazi ya kujenga na kutengeneza Majumba ya Ufalme katika Australia ya Mangaribi.

KUHESHIMU URITI WANGU

Wazazi wangu, Geoffrey 9 na Janice10 Williams, walitenda kulingana na uriti wa jamaa yetu: walijikaza sana kutufundisha mimi12 na Katharine,11 dada yangu, ili tupendezwe na kanuni za Kikristo. Wakati nilikuwa na miaka 13, niliamua kutumikisha kanuni hizo katika maisha yangu. Kwenye mukusanyiko mumoja wa Kikristo, nilisikia John Barr, ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza la Mashahidi wa Yehova, anatia vijana moyo kwa maneno haya: “Musipoteze jambo la lazima sana lenye muko nalo, ni kusema, nafasi ya kumujua Yehova na kumupenda.” Usiku wa siku hiyo, nilijitoa kwa Yehova katika sala. Kisha miaka mbili, nilianza kazi ya upainia.

Leo, mimi ninafurahia kuhubiri kwa wakati wote pamoja na Chloe, bibi yangu, katika muji wa Tom Price, ambamo watu wanachimba majiwe ya bei kali. Unapatikana mbali sana kaskazini-mangaribi mwa Australia ya Mangaribi. Tunafanya kazi wakati kidogo ili kupata vitu vyenye tuko navyo lazima. Wazazi wangu na dada yangu Katharine pamoja na Andrew, bwana yake, ni mapainia huko Port Hedland, kilometre 420 hivi kaskazini. Mimi na baba yangu tuko pia wazee wa kutaniko.

Kumepita vizazi saba tangu Thomas Williams, tate yangu wa zamani alipenda kabisa kutumikia Yehova Mungu. Nimeriti imani yake na tamaa yake ya kutumikia Mungu. Ninajiona kuwa nimebarikiwa kwa kupata uriti huo wa kiroho.

^ fu. 5 Namba zinaonyesha watu wenye kuwa katika picha kwenye ukurasa wa 12 na 13.

^ fu. 6 Zamani kisiwa hicho kilikuwa kinaitwa Lakemba; kinapatikana katika Visiwa vya Lau, mashariki mwa Fiji.

^ fu. 10 Misionere John Hunt alitafsiri sehemu kubwa ya Agano Jipya katika luga ya Fiji. Ilichapishwa katika mwaka wa 1847. Tafsiri hiyo ni ya lazima sana kwa sababu inatumia jina la Mungu, “Jiova,” katika Marko 12:36, Luka 20:42, na Matendo 2:34.

^ fu. 16 Soma habari yenye kichwa “1914—Ni Mwaka wa Maana Sana Katika Unabii wa Biblia” katika kitabu Biblia Inafundisha Kabisa Nini? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova. Kinapatikana pia kwenye adresi yetu ya Internete www.jw.org.