Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 WASOMAJI WETU WANAULIZA . . .

Pasaka Ni Sikukuu ya Kikristo Kabisa?

Pasaka Ni Sikukuu ya Kikristo Kabisa?

Kitabu kimoja kinaeleza kuwa Pasaka ni “sikukuu ya maana zaidi ya kanisa la Kikristo inayokumbusha Ufufuo wa Yesu Kristo.” (Encyclopædia Britannica) Lakini, Pasaka ni sikukuu ya Kikristo kabisa?

Ili kujua kama kitu fulani ni cha kweli, ni jambo la lazima kuchunguza maelezo juu ya kitu hicho. Vilevile, ili tujue ikiwa Pasaka ni sikukuu ya Kikristo, ni jambo la lazima tuchunguze maelezo juu ya sikukuu hiyo.

Kwanza, Yesu aliwaomba wafuasi wake wakumbuke kifo chake, lakini haiko ufufuo wake. Mutume Paulo aliita tukio hilo la kukumbuka kifo cha Yesu, ‘Mulo wa Jioni wa Bwana’ ao Chakula cha Bwana cha Mangaribi.—1 Wakorintho 11:20; Luka 22:19, 20.

Tena, kitabu Britannica kinasema kuwa desturi nyingi za Pasaka “hazina upatano kabisa” na ufufuo wa Yesu, “lakini zilitokana na desturi za zamani.” Kwa mufano, juu ya alama za Pasaka zenye kujulikana sana, ni kusema, yai na sungura, kitabu kimoja kinasema hivi: “Yai linafananisha uzima mupya unaotoka katika kile chenye kinaonekana kuwa kifo ao ugumu wa ganda la yai.” Kinasema tena hivi: “Sungura alijulikana kuwa kiumbe mwenye uwezo mwingi wa kuzaa, na kwa hiyo alifananisha kuja kwa wakati wa kuchipuka kwa majani.” (The Encyclopedia of Religion)

Philippe Walter, profesa wa maandishi ya zamani, alieleza namna desturi kama hizo zilikuja kuwa sehemu ya sikukuu ya Pasaka. Aliandika kuwa “katika hatua ya kufanya dini za Kipagani kuwa za Kikristo,” ilikuwa vyepesi kupatanisha ufufuo wa Yesu na sikukuu ya kipagani yenye ilifanywa ili kufurahia “kutoka katika kifo cha wakati wa baridi na kuingia katika uzima wa wakati wa kuchipuka kwa majani.” Walter anasema tena kama hiyo ilikuwa hatua kubwa ya kuingiza “sikukuu za Kikristo” kwenye kalendari ya wapagani, na hivyo kuruhusu watu wengi waamini Ukristo.

Hatua hiyo ya kufanya desturi za kipagani kuwa za “Kikristo” haikutokea wakati mitume walikuwa wangali wazima, kwa sababu walikuwa “kizuizi” kwa upagani. (2 Wathesalonike 2:7) Mutume Paulo alionyesha kama kisha ‘kuondoka kwake,’ wanaume “watasimama na kusema mambo yaliyopotoka ili kuwavuta wanafunzi wawafuate wao wenyewe.” (Matendo 20:29, 30) Na kwenye mwisho wa miaka 100 ya kwanza, mutume Yohana aliandika kama wanaume fulani tayari walikuwa wanadanganya Wakristo. (1 Yohana 2:18, 26) Hilo lilifungua njia ili kukubali desturi za kipagani.

‘Musifungwe nira isivyo sawa pamoja na wasio waamini.’—2 Wakorintho 6:14

Lakini, watu fulani wanaweza kufikiri kuwa kuruhusu desturi fulani za Pasaka haikukuwa mubaya; wanaweza kuona kuwa hilo lilisaidia “wapagani” waelewe muzuri maana ya ufufuo wa Yesu. Hata hivyo, Paulo hangekubali jambo hilo hata kidogo. Wakati alikuwa anasafiri katika Utawala wa Roma, alikutana na desturi nyingi za kipagani, lakini hakukubali hata desturi moja kati ya hizo ili kutolea watu nafasi ya kuelewa Yesu muzuri. Alionya Wakristo hivi: ‘Musifungwe nira isivyo sawa pamoja na wasio waamini. Kwa maana kuna ushirika gani kati ya uadilifu [haki] na uasi-sheria? Ao nuru ina ushirika gani na giza? Kwa hiyo mutoke katikati yao, na mujitenge, asema Yehova, na muache kugusa kitu kilicho najisi [kichafu].’—2 Wakorintho 6:14, 17.

Kisha kuchunguza kwa kifupi maelezo hayo tunaelewa nini? Tunaelewa waziwazi kuwa Pasaka haiko sikukuu ya Kikristo.