Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 KICHWA | NAMNA YA KUFURAHIA KAZI YAKO

Namna ya Kufurahia Kazi Ngumu

Namna ya Kufurahia Kazi Ngumu

‘Kila mutu akule, naam, akunywe na kuona mema kwa ajili ya kazi yake yote iliyo ngumu. Hiyo ndiyo zawadi ya Mungu.’ (Mhubiri 3:13) Ikiwa Mungu alipenda tufurahie kazi yetu, ni jambo lenye kueleweka kusema kuwa atatuonyesha namna ya kupata furaha kama hiyo, sivyo? (Isaya 48:17) Jambo la kufurahisha ni kwamba anafanya hivyo kupitia Neno lake, Biblia. Fikiria mashauri yanayofuata yanayotegemea Biblia yanayoweza kukusaidia utosheke na kazi yako.

UKUWE NA MAWAZO YA MUZURI JUU YA KAZI

Ikuwe kazi yako inaomba kutumia akili sana, kutumia mikono sana, ao mambo hayo mawili, ujue kuwa ‘kwa kila kazi ngumu kunatokea faida.’ (Methali 14:23) Faida ya namna gani? Faida moja ni hii: kazi ngumu inatusaidia tupate vitu vya kimwili vyenye tuko navyo lazima. Kwa kweli, Mungu anaahidi kuwa atawapatia wale wanaomuabudu kwa moyo wote vitu hivyo. (Mathayo 6:31, 32) Lakini anataka tufanye sehemu yetu kwa kutafuta kwa bidii vitu tuko navyo lazima tukitumia njia ya haki.​—2 Wathesalonike 3:10.

Kwa hiyo tunaweza kuona kazi yetu kuwa njia ya kutimiza kusudi fulani. Kazi ni njia ya muzuri ya kushugulikia madaraka yetu. Joshua aliye na miaka 25, anasema hivi: “Kupata vitu uko navyo lazima ni jambo kubwa. Ikiwa uko na uwezo wa kununua vitu uko navyo lazima, kwa hiyo kazi yako inatimiza yale inapaswa kufanya.”

Tena, kazi ngumu inafanya tujisikie kuwa wenye furaha. Kwa vyovyote, kazi ngumu ni ngumu tu. Wakati tunajikaza sana kushikamana na kazi yetu, hata ikiwa inaonekana kuwa yenye kuchosha ao ngumu, tunaweza kutosheka kwa kujua kuwa tunashikamana na kanuni ya juu. Tumeshinda mwelekeo wa kutafuta njia nyepesi. (Methali 26:14) Kwa njia hiyo, kazi inatufanya tujisikie kuwa wenye kutosheka kabisa. Aaron, aliyetajwa katika habari iliyotangulia anasema hivi: “Ninafurahia namna ninajisikia kisha kumaliza siku muzima ya kazi. Ninaweza kuchoka, na inawezekana hata kuwa wengine hawakutambua kazi yangu, lakini ninajua kuwa nilitimiza jambo fulani.”

 UJITOE KABISA KWA KAZI YAKO

Biblia inasifu sana mwanaume aliye “stadi katika kazi yake” na mwanamuke ‘anayefanya kazi yoyote inayopendeza mikono yake.’ (Methali 22:29; 31:13) Ni kweli kwamba, mutu hawezi kuwa na ufundi mara moja. Na ni wachache kati yetu ndio wanafurahia kufanya mambo yenye hawafanye muzuri. Pengine ndio sababu watu wengi hawafurahie kazi yao; hawajikaze kabisa ili waweze kuifanya muzuri.

Kwa kweli, mutu anaweza kujifunza kufurahia karibu kila aina ya kazi ikiwa anaifanya na mawazo ya muzuri, ni kusema, ikiwa anakaza akili yake juu ya kujifunza namna ya kufanya kazi hiyo muzuri. William, aliye na miaka 24, anasema hivi: “Unapofanya kazi fulani kwa moyo wako wote na kuona matokeo, hilo linakufanya utosheke kabisa. Hauwezi kujisikia hivyo hata kidogo ikiwa unatafuta tu njia fupi ao ikiwa unatumika tu kidogo.”

UKAZIE AKILI FAIDA ZENYE KAZI YAKO INALETEA WENGINE

Uepuke mutego wa kufikiria tu mushahara unaopata. Kuliko kufanya hivyo, ujiulize maulizo kama haya: ‘Sababu gani kazi hii ni ya lazima? Inaweza kuwa namna gani ikiwa haifanyike, ao ikiwa haifanywe muzuri? Ni faida gani kazi yangu inaletea watu wengine?’

Ni muzuri sana kufikiria ulizo hilo la mwisho, kwa kuwa kazi inaleta furaha zaidi wakati tunaona faida yenye inaletea watu wengine. Yesu mwenyewe alisema hivi: “Kuna furaha zaidi katika kutoa kuliko ilivyo katika kupokea.” (Matendo 20:35) Zaidi ya wale wanaofaidika moja kwa moja kupitia kazi yetu, kama vile watu wanaotununulia vitu ao wakubwa wetu wa kazi, kuna watu wengine wanaofaidika na kazi yetu ngumu. Watu hao wanatia ndani watu wa familia yetu na watu walio na lazima ya musaada.

Watu wa familia yetu. Wakati kichwa cha familia anatumika sana ili kutolea watu wa familia yake vitu walivyo navyo lazima, anawaletea faida katika njia mbili hivi. Kwanza, anawasaidia kupata vitu vya kimwili vyenye wako navyo lazima katika maisha, kama vile chakula, nguo, na makao. Kwa kufanya hivyo, anatimiza daraka lake alilopewa na Mungu la ‘kuwaandalia mahitaji wale walio wake mwenyewe.’ (1 Timotheo 5:8) Jambo la pili, mutu anayetafuta kwa bidii vitu familia yake iko navyo lazima anafundisha wengine faida ya kazi ngumu kupitia mufano wake. Shane, aliyetajwa katika habari iliyotangulia anasema hivi: “Baba yangu ni mutu anayeonyesha mufano muzuri katika kuwa na tabia za muzuri za kazi. Ni mwanaume muaminifu ambaye amefanya kazi ngumu maisha yake yote, sehemu kubwa ya maisha yake amefanya kazi ya useremala. Kupitia mufano wake, nimejifunza faida ya kufanya kazi kwa mikono yangu, kutengeneza vitu vyenye vitakuwa na faida kwa watu wengine.”

Watu walio na lazima ya musaada. Mutume Paulo alishauria Wakristo ‘wafanye kazi ya bidii . . . ili wakuwe na kitu cha kumugawia mutu aliye na uhitaji.’ (Waefeso 4:28) Kwa kweli, wakati tunafanya kazi ngumu ili kupata vitu tulivyo navyo lazima sisi wenyewe na familia yetu, tunaweza pia kuwa na uwezo wa kusaidia walio na lazima ya musaada. (Methali 3:27) Kwa hiyo, kazi ngumu inaweza kutusaidia kuwa na furaha kubwa ya kutoa.

 UFANYE ZAIDI YA MAMBO UNAOMBWA KUFANYA

Katika Mahubiri yake ya Mulimani yanayojulikana sana, Yesu alisema hivi: ‘Mutu fulani aliye na mamlaka akikulazimisha uingie katika utumishi wa kilometa moja, uende pamoja naye kilometa mbili.’ (Mathayo 5:41) Namna gani unaweza kutumikisha kanuni iliyo katika maneno hayo juu ya kazi yako mwenyewe? Kuliko kutumika tu kidogo, tafuta njia za kufanya zaidi ya mambo walikuomba. Ujiwekee miradi; ujikaze kufanya kazi yako vizuri na haraka kuliko namna ilitazamiwa. Ufurahie kufanya hata mambo madogo-madogo ya kazi yako.

Wakati unafanya zaidi ya mambo unaombwa kufanya, utafurahia zaidi kazi yako. Sababu gani? Kwa sababu wewe ndiye unaongoza matendo yako. Unafanya zaidi kwa sababu unapenda, wala haiko kwa sababu mutu fulani alikulazimisha ufanye hivyo. (Filemoni 14) Juu ya jambo hilo, tunaweza kukumbuka kanuni iliyo katika andiko la Methali 12:24, inayosema hivi: ‘Mukono wa wenye bidii ndio utakaotawala, lakini mukono mulegevu utakuja kufanya kazi ya kulazimishwa.’ Kwa kweli, ni wadogo kati yetu ndio watakuwa watumwa wa kwelikweli ao watafanya kazi ya kulazimishwa. Lakini, mutu anayefanya kidogo tu anaweza kujisikia kuwa mutumwa, kila mara akiwa chini ya muzigo wa mambo wengine wanamuomba. Lakini mutu anayefanya zaidi ya mambo aliombwa kufanya, ni kusema, anayefanya zaidi kwa sababu yeye mwenyewe alichagua kufanya hivyo, anajisikia kuwa anaongoza maisha yake. Anaendelea kuwa na mamlaka juu ya matendo yake.

UACHE KAZI PA NAFASI YAKE

Kazi ngumu inafurahisha, lakini tunapaswa kukumbuka kama kuna mambo mengine ya maana katika maisha kuliko kazi. Kwa kweli, Biblia inatutia moyo tukuwe na bidii katika kazi. (Methali 13:4) Lakini haitie watu moyo kuwa watumwa wa kazi. Andiko la Mhubiri 4:6 linasema hivi: ‘Konzi [mukono] moja ya pumuziko ni afazali kuliko konzi mbili za kazi ngumu na kufuatilia upepo.’ Tunajifunza nini kupitia andiko hilo? Mutumwa wa kazi hawezi kufurahia hata kidogo matunda ya kazi yake ngumu ikiwa kazi hiyo inachukua wakati wake wote na nguvu yake yote. Kwa hiyo, kazi yake haitakuwa na maana; itakuwa kama vile “kufuatilia upepo.”

Biblia inaweza kutusaidia tukuwe na mawazo yenye kufaa juu ya kazi. Hata ikiwa inasema tunapaswa kujitoa kwa ajili ya kazi yetu, inatushauria pia ‘tuhakikishe mambo yaliyo ya maana zaidi.’ (Wafilipi 1:10) Ni mambo gani yaliyo ya maana zaidi? Mambo hayo yanatia ndani kupitisha wakati pamoja na familia na marafiki wetu. Yanatia ndani pia mambo mbalimbali ya kiroho, kama vile kusoma Neno la Mungu na kuwaza sana juu yake.

Wale wanaoendelea kuwa na usawaziko wanaweza kufurahia kazi yao hata zaidi. William, tuliyetaja katika habari hii anasema hivi: “Mumoja kati ya wakubwa wangu wa kazi wa zamani ni mutu anayeonyesha mufano muzuri wa usawaziko katika mazoea yake ya kazi. Anatumika kwa bidii, na anasikilizana na watu anaotumikia kwa sababu ya kazi yake ya muzuri. Lakini, mangaribi, wakati anamaliza kazi yake, anajua namna ya kusahau kazi na kukazia akili familia na ibada yake. Na unajua? Ni mumoja kati ya watu wenye furaha sana ninaojua!”