Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 Wasomaji Wetu Wanauliza . . .

Mambo ya Kweli Ni Gani Juu ya Sikukuu ya Noeli?

Mambo ya Kweli Ni Gani Juu ya Sikukuu ya Noeli?

Mamilioni ya watu katika dunia wanafanya sikukuu ya Noeli kwa sababu mbalimbali. Wamoja wanafurahia kufanya karamu ili kupitisha wakati pamoja na marafiki na watu wa familia. Wengine wanawaza juu ya Mungu ao kutoa wakati wao ili kuwasaidia maskini na watu walio katika uhitaji. Bila shaka, hayo ni matendo ya muzuri. Lakini matendo hayo yanapatana na sikukuu hiyo isiyokuwa ya muzuri.

Kwanza, watu wengi wanaofanya sikukuu hiyo ya Noeli wanaamini kuwa ni sikukuu ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu. Lakini, wanahistoria wengi wanakubali kuwa tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu haijulikane. Kitabu kimoja kinasema kama “Wakristo wa kwanza walikataa kuweka tarehe ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu” kwa sababu walitaka “kuachana kabisa na tabia zote za kipagani.” (The Christian Book of Why) Inapendeza kujua kama katika Biblia hakuna hata nafasi moja inayoonyesha kuwa Yesu alifanya sikukuu ya kuzaliwa kwake mwenyewe ao ya mutu mwengine yeyote. Tofauti na hilo, aliagiza wafuasi wake wakumbuke kufa kwake.—Luka 22:19.

Pili, watu wengi wenye elimu wanakubali kuwa desturi nyingi za sikukuu ya Noeli zilitokana na desturi za kipagani na zisizokuwa za Kikristo. Hilo linahusu pia Baba Noeli, kutumia tawi la mulimbo, muti wa Noeli, kupatiana zawadi, kuwasha mishumaa na kuchoma kipande cha muti, kupamba maua katika nyumba na makanisa, na kuimba nyimbo za Noeli. Kuhusiana na tabia hizo, kitabu kimoja kinasema hivi: “Wakati tunatoa ao kupokea zawadi za Noeli, na kupamba maua ya kimanjano (vert) katika nyumba zetu na makanisa yetu, ni watu ngapi kati yetu wanaojua kama wanafanya desturi za kipagani?” (The Externals of the Catholic Church)

“Wakati tunatoa ao kupokea zawadi za Noeli, na kupamba maua ya kimanjano (vert) katika nyumba zetu na makanisa yetu, ni watu ngapi kati yetu wanaojua kama wanafanya desturi za kipagani?” —The Externals of the Catholic Church

Lakini, unaweza kujiuliza ikiwa kuna ubaya gani kufanya desturi hizo zenye kuonekana kuwa za muzuri. Jambo hili la tatu litakutolea jibu. Mungu hakubali kuchanganya desturi za kipagani na ibada safi. Kupitia nabii wake Amosi, Yehova Mungu alisema hivi juu ya waabudu wake waliokosa utii katika Israeli ya zamani: ‘Nimechukia, nimezikataa sherehe zenu . . . Muondoe kutoka kwangu muchafuko wa nyimbo zenu.’—Amosi 5:21, 23.

Sababu gani Yehova alisema maneno hayo makali? Fikiria mambo watu wa ufalme wa kaskazini wa Israeli ya zamani walikuwa wanafanya. Yeroboamu, mufalme wao wa kwanza, aliweka watoto wa ngombe wa zahabu katika muji wa Dani na wa Betheli na kuchochea watu waabudu watoto hao wa ngombe kuliko kumuabudu Yehova Mungu kwa njia inayofaa kwenye hekalu la Yerusalemu. Mufalme alianzisha pia sikukuu mbalimbali na kuweka makuhani wa kusaidia watu kuzifanya.—1 Wafalme 12:26-33.

Mambo Waisraeli hao walifanya yalionekana kuwa na kusudi la muzuri. Kwa kweli, je, walifanya mambo hayo yote wakiwa na nia ya kumuabudu Mungu na kumupendeza? Maneno makali ya Mungu kupitia Amosi na manabii wengine yanaonyesha waziwazi namna Mungu alijisikia juu ya desturi kama hizo. Kupitia nabii Malaki, Mungu alisema hivi: “Mimi ni Yehova; sikubadilika.” (Malaki 3:6) Maneno hayo yanatuonyesha namna Mungu anajisikia juu ya sikukuu nyingi za Noeli leo, sivyo?

Kisha kuchunguza mambo ya kweli yanayozungumuziwa hapo juu, mamilioni ya watu wameamua kuacha kufanya sikukuu ya Noeli. Kuliko kufanya sikukuu hiyo, wanapata furaha na kutosheka kwa kupitisha wakati pamoja na marafiki wao na watu wa familia zao na kwa kusaidia maskini na watu walio katika uhitaji wakati wowote wanaotaka katika mwaka.