Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 KICHWA | UFALME WA MUNGU—UNAWEZA KUKULETEA FAIDA GANI?

Ufalme wa Mungu—Sababu Gani Yesu Anauona Kuwa wa Maana?

Ufalme wa Mungu—Sababu Gani Yesu Anauona Kuwa wa Maana?

Wakati wa utumishi wake hapa duniani, Yesu alizungumuzia habari nyingi. Kwa mufano, alifundisha wafuasi wake namna ya kusali, namna ya kumupendeza Mungu, na namna ya kupata furaha ya kweli. (Mathayo 6:5-13; Marko 12:17; Luka 11:28) Lakini habari yenye Yesu alizungumuzia sana kupita habari zingine zote, ni kusema, habari aliyofurahia sana, ilikuwa Ufalme wa Mungu.—Luka 6:45.

Kama ilivyoelezwa katika habari iliyotangulia, Yesu alikazia maisha yake juu ya ‘kuhubiri na kutangaza habari njema ya ufalme.’ (Luka 8:1) Alijikaza sana, akitembea mamia ya kilometa kuzunguka inchi ya Israeli ili kufundisha watu juu ya Ufalme wa Mungu. Utumishi wa Yesu uliandikwa katika vitabu ine vya Injili. Neno Ufalme linatajwa katika vitabu hivyo zaidi ya nafasi 100. Nafasi nyingi kati ya hizo ni katika maneno ya Yesu mwenyewe. Lakini nafasi hizo ni sehemu kidogo tu ya mambo Yesu alisema juu ya Ufalme wa Mungu!—Yohana 21:25.

Sababu gani Yesu aliona Ufalme kuwa wa maana sana alipokuwa duniani? Sababu moja ni hii: Yesu alijua kwamba Mungu alikuwa amemuchagua ili kuwa Mutawala wa Ufalme huo. (Isaya 9:6; Luka 22:28-30) Lakini Yesu hakukazia akili juu ya kupata mamlaka na utukufu. (Mathayo 11:29; Marko 10:17, 18) Hakutetea Ufalme kwa faida yake mwenyewe. Kwanza, Yesu alipendezwa na Ufalme wa Mungu na anaendelea kupendezwa nao * kwa sababu ya mambo Ufalme huo utafanyia watu anaowapenda. Watu hao anaowapenda ni Baba yake wa mbinguni na wafuasi wake waaminifu.

MAMBO UFALME UTAFANYIA BABA YA YESU

Yesu anamupenda sana Baba yake wa mbinguni. (Methali 8:30; Yohana 14:31) Anapendezwa na sifa nzuri za Baba yake, kama vile upendo wake, huruma yake, na haki yake. (Kumbukumbu la Torati 32:4; Isaya 49:15; 1 Yohana 4:8) Kwa hiyo, bila shaka, Yesu anapaswa kuchukia anaposikia mambo ya uongo yanayoenezwa juu ya Baba yake. Kwa mufano, watu wanasema kwamba Mungu hahangaikie watu wanapoteseka na kwamba Mungu anapenda tuteseke. Hiyo ni sababu moja iliyomufanya Yesu akuwe tayari kutangaza “habari njema ya ufalme.” Alijua kwamba baadaye Ufalme wa Mungu utasafisha jina la Baba yake. (Mathayo 4:23; 6:9, 10) Utafanya hivyo namna gani?

Kupitia Ufalme huo, Yehova atafanya mabadiliko makubwa yenye yataletea watu faida. “Atafuta kila chozi” kwenye macho ya watu waaminifu. Ataondoa mambo yanayofanya watu walie, na kwa hiyo “kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.” (Ufunuo 21:3, 4) Kupitia Ufalme, Mungu ataondoa mateso yote ya watu. *

 Haishangaze kwamba Yesu alikuwa tayari kuambia watu juu ya Ufalme! Alijua kwamba Ufalme huo utaonyesha namna Baba yake ni mwenye nguvu na mwenye huruma kabisa. (Yakobo 5:11) Yesu alijua pia kwamba Ufalme utaletea faida watu wengine ambao anapenda, ni kusema, watu waaminifu.

MAMBO UFALME UTAFANYIA WATU WAAMINIFU

Zamani sana mbele ya kuja duniani, Yesu aliishi mbinguni pamoja na Baba yake. Baba alimutumia mwana ili kuumba kila kitu, kuanzia kwenye mbingu zenye kushangaza sana zenye kuwa na nyota na magalaksi yasiyo na hesabu mupaka kwenye dunia yetu nzuri sana na wanyama wa porini wanaoishi ndani. (Wakolosai 1:15, 16) Lakini, Yesu alifikia kupendezwa sana na watu kupita mambo hayo yote.—Methali 8:31.

Katika utumishi wake, Yesu alionyesha upendo kwa watu. Tangu mwanzo, alionyesha waziwazi kwamba alikuja duniani ili kuwatangazia “habari njema” watu waliokuwa katika uhitaji. (Luka 4:18) Lakini Yesu hakuzungumuza tu juu ya kusaidia watu, alifanya mambo mengi zaidi. Mara kwa mara, alionyesha upendo wake kwa watu. Kwa mufano, wakati kikundi kikubwa cha watu kilikusanyika ili kumusikiliza, Yesu ‘aliwasikitikia, akaponya wagonjwa wao.’ (Mathayo 14:14) Wakati mwanaume mumoja aliyekuwa na ugonjwa wenye kuumiza sana alionyesha imani kuwa Yesu angeweza kumuponyesha ikiwa alipenda, Yesu alichochewa na upendo. Alimuponyesha mwanaume huyo, kwa huruma alimuambia hivi: “Ninataka. Takasika.” (Luka 5:12, 13) Wakati Yesu alimuona rafiki yake Maria akiomboleza kifo cha Lazaro, ndugu yake, Yesu ‘aliugua [aliumia] rohoni,’ ‘alitaabika,’ na “akatokwa na machozi.” (Yohana 11:32-36) Na kisha akafanya jambo la ajabu sana, alimufufua Lazaro hata ikiwa alikuwa amefanya siku ine katika kaburi!—Yohana 11:38-44.

Bila shaka, Yesu alijua kwamba kitulizo alitolea watu wakati huo kilikuwa cha muda tu. Alijua kwamba siku moja, watu wote aliponyesha wangegonjwa tena na watu wote alifufua wangekufa tena. Lakini, Yesu alijua pia kwamba Ufalme wa Mungu ungemaliza kabisa mateso kama hayo. Ndiyo sababu Yesu hakufanya tu miujiza lakini pia alitangaza kwa bidii “habari njema ya ufalme.” (Mathayo 9:35) Miujiza yake ilionyesha kidogo tu mambo Ufalme wa Mungu utafanya katika dunia yote hivi karibuni. Ona mambo Biblia inaahidi juu ya wakati huo.

 •  Matatizo ya afya hayatakuwa tena.

  “Wakati huo macho ya vipofu yatafunguliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa [yatafunguliwa]. Wakati huo kilema atapanda juu kama vile paa anavyofanya, na ulimi wa bubu utapaaza sauti kwa furaha.” Tena, ‘hakuna mukaaji atakayesema: Mimi ni mugonjwa.’—Isaya 33:24; 35:5, 6.

 • Kifo hakitakuwa tena.

  “Waadilifu [wenye haki] wenyewe wataimiliki [watariti] dunia, nao watakaa milele juu yake.”—Zaburi 37:29.

  “Yeye kwa kweli atameza kifo milele, na Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova hakika atafuta [atapanguza] machozi katika nyuso zote.” —Isaya 25:8.

 • Watu waliokufa watafufuliwa.

  ‘Wote walio ndani ya makaburi ya ukumbusho wataisikia sauti yake na kutoka.’ —Yohana 5:28, 29.

  “Kutakuwa na ufufuo.”Matendo 24:15.

 • Watu hawatakosa nyumba na kazi.

  ‘Na hakika wao watajenga nyumba na kukaa ndani yake; na hakika wao watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga na mutu mwingine akae ndani yake; hawatapanda na mutu mwingine ale. . . . Watu wangu waliochaguliwa wataitumia kazi ya mikono yao wenyewe kikamilifu.’ —Isaya 65:21, 22.

 •  Vita haitakuwa tena.

  ‘Anakomesha vita mupaka kwenye mwisho wa dunia.’—Zaburi 46:9.

  “Taifa halitainua upanga juu ya taifa, wala hawatajifunza vita tena.”—Isaya 2:4.

 • Njaa haitakuwa tena.

  “Dunia itatoa mazao yake; Mungu, Mungu wetu, atatubariki.”—Zaburi 67:6.

  “Kutakuwa na wingi wa nafaka duniani; Juu ya milima kutakuwa na mafuriko [ongezeko kubwa].”—Zaburi 72:16.

 • Umaskini hautakuwa tena.

  “Maskini hawatasahauliwa sikuzote.” —Zaburi 9:18.

  ‘Atamukomboa maskini anayelilia musaada, pia mwenye kuteseka na yeyote ambaye hana musaidizi. Atamusikitikia mutu wa hali ya chini na maskini, naye ataziokoa nafsi za maskini.’—Zaburi 72:12, 13.

Unapofikiria ahadi hizo zinazohusu Ufalme wa Mungu, unaweza kuelewa sababu gani Yesu aliona Ufalme kuwa wa maana sana? Alipokuwa duniani, alikuwa tayari kuzungumuza juu ya Ufalme wa Mungu na mutu yeyote aliyetaka kusikiliza, kwa sababu alijua kwamba Ufalme utamaliza magumu yote tunayoona leo yanayosumbua wanadamu.

Ahadi za Biblia kuhusu Ufalme zinakupendeza? Ikiwa jibu lako ni ndiyo, namna gani unaweza kujifunza mengi juu ya Ufalme huo? Na unaweza kufanya nini ili ukuwe hakika kwamba utafaidika na baraka za Ufalme huo? Habari ya mwisho katika habari hizi itajibia maulizo hayo.

^ fu. 5 Habari hii inazungumuzia kwa wakati wa sasa namna Yesu anajisikia kwa sababu Yesu ni muzima mbinguni, na tangu aliporudia mbinguni, bila shaka Ufalme uliendelea kuwa jambo la maana kwake.—Luka 24:51.

^ fu. 8 Ili kujua sababu gani Mungu ameacha watu wateseke kwa muda fulani, soma sura ya 11 ya kitabu Biblia Inafundisha Kabisa Nini? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.