Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Unaweza Kushinda Kishawishi!

Unaweza Kushinda Kishawishi!

“Sikuwa na nia ya kuangalia ponografia (picha ao habari za ngono). Lakini nilifungua Internete na tangazo moja likajitokeza. Kitu fulani kilitokea haraka, na nikakifungua.”​—CODY. *

“Kijana mwanamuke mumoja mwenye kuvutia alianza kunitongoza kwenye kazi. Siku moja aliniomba tuende ‘kujifurahisha’ kwenye hoteli. Nilijua mara moja jambo alilotaka.”​—DYLAN.

“N INAWEZA kushinda jambo lolote lakini hapana kishawishi.” Maneno hayo ya muzaha yenye kujulikana mahali pengi yanaonyesha namna watu wengi wanaona kishawishi, ni kusema kwamba ndani ya moyo wao wanafurahia kishawishi. Lakini wengine wanaona kishawishi kuwa adui wa wakati wote wanayetaka kabisa kupiganisha. Unawaza nini juu ya jambo hilo? Unapopambana na kishawishi, unajiachilia ao unakishinda?

Bila shaka, haiko vishawishi vyote ambavyo vinaleta magumu. Kwa mufano, kukula kipande kidogo cha keki wakati ulikatazwa kula vyakula vya sukari hakuwezi kuharibu sana afya yako. Lakini, kujiacha ushindwe na vishawishi vingine, zaidi sana vile vinavyoongoza kwenye uasherati, kunaweza kuleta matokeo mabaya. Biblia inaonya hivi: “Yeyote anayefanya uzinzi . . . amepungukiwa moyoni; yule anayefanya hivyo anaiangamiza nafsi yake mwenyewe.”​—Methali 6:32, 33.

Ikiwa unashawishiwa kwa gafula kufanya uasherati, utatenda namna gani? Biblia inajibu hivi: ‘Haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kwamba mutakaswe, kwamba mujiepushe na uasherati. Kila mumoja wenu ajue jinsi ya kukiweza chombo chake mwenyewe katika utakaso na heshima.’ (1 Wathesalonike 4:3, 4) Unaweza kufanya nini ili ukusudie kufanya hivyo? Chunguza mambo matatu yanayoweza kukusaidia.

Jambo la 1: Linda Macho Yako

Kuangalia picha zinazoamusha tamaa ya ngono kutakomalisha tu tamaa mbaya. Yesu alionyesha kama kuona kitu kunaweza kufanya mutu akitamani, kwa hiyo alionya hivi: ‘Kila mutu ambaye anaendelea kumutazama mwanamuke na kumutamani tayari amefanya uzinzi pamoja naye moyoni mwake.’ Kwa kutumia usemi wa kutia chumvi, alionya hivi: “Ikiwa, sasa, hilo jicho lako la kuume linakufanya ukwazike, [litoshe] ulitupilie mbali nawe.” (Mathayo 5:28, 29) Kwa kusema hivyo, Yesu alitaka kutufundisha nini kabisa? Ili kushinda kishawishi, tunapaswa kutenda bila kukawia  na kuepuka kukazia macho picha zinazoamusha tamaa ya ngono.

Wakati unaona picha za kuamusha tamaa ya ngono, angalia pembeni

Kwa mufano: Wazia ulitupia jicho mwangaza wenye kupofusha unaotokana na vyombo vya kuunganisha vyuma. Je, utaendelea kukazia macho mwangaza huo? Hapana kabisa! Utageuka ao kufunga macho yako ili yasiharibike. Vivyo hivyo, unapotupia jicho bila kutazamia picha zenye kuamusha tamaa ya ngono, iwe katika kitabu, chombo fulani cha kielektroniki, ao unaona mambo ya ngono macho kwa macho, angalia haraka pembeni. Linda akili yako ili vitu hivyo visiingie ndani. Juan, aliyezoea zamani kuangalia ponografia, anasema hivi: “Wakati ninaona mwanamuke mwenye kuvutia, mara nyingi ninachochewa kuendelea kumuangalia. Kwa hiyo, ninalazimisha macho yangu kuangalia pembeni, na ninajiambia: ‘Sali kwa Yehova! Una lazima kabisa ya kusali sasa!’ Kisha kusali, ninajisikia kuwa sichochewe tena kumuangalia.”​—Mathayo 6:9, 13; 1 Wakorintho 10:13.

Fikiria pia Ayubu, mwanaume muaminifu, aliyesema hivi: “Nimefanya agano pamoja na macho yangu. Basi nawezaje kukaza fikira kwa bikira?” (Ayubu 31:1) Wewe pia unaweza kufanya hivyo.

Jaribu kufanya hivi: Ikiwa unatupia jicho bila kutazamia picha yenye kuamusha tamaa ya ngono, angalia pembeni bila kukawia. Umuige muandikaji wa Biblia aliyesali hivi: “Uyafanye macho yangu yapite ili yasione jambo lisilofaa.”​—Zaburi 119:37.

Jambo la 2: Linda Mawazo Yako

Kwa sababu sisi wote hatukamilike, wakati fulani tunapambana na tamaa mbaya. Biblia inasema hivi: ‘Kila mutu anajaribiwa kwa kuvutwa na kushawishiwa na tamaa yake mwenyewe. Kisha tamaa, wakati imetunga mimba, inazaa zambi.’ (Yakobo 1:14, 15) Namna gani unaweza kuepuka tamaa kama hiyo inayoendelea kuwa mbaya na iliyo ngumu kushinda?

Unapokuwa na mawazo mabaya, acha mara moja kuwaza juu ya mambo hayo na usali

Wakati unapata tamaa mbaya, kumbuka kwamba unaweza kuamua ikiwa utazishinda ao ikiwa utajiacha zikushinde. Upiganishe tamaa hizo. Uziondoe katika akili yako. Ukatae kuendelea kufikiria mawazo machafu. Mwanaume anayeitwa Troy, aliyezoea kuangalia ponografia kwenye Internete, anasema hivi: “Nilijikaza sana ili kuondoa mawazo machafu katika akili yangu kwa kuendelea kukazia akili mawazo mazuri. Haikuwa vyepesi. Nilirudilia tatizo hilo mara nyingi. Lakini mwishowe nilijifunza kushinda mawazo yangu.” Mwanamuke anayeitwa Elsa, aliyepambana na  kishawishi cha kufanya uasherati alipokuwa kijana, anakumbuka hivi: “Kwa kuendelea kuwa na mengi ya kufanya na kusali kwa Yehova, niliweza kushinda mawazo mabaya.”

Jaribu kufanya hivi: Unapopambana na mawazo ya kufanya uasherati, acha mara moja kufikiria mambo hayo na usali. Piganisha mawazo machafu kwa kujaza akili yako na “mambo yoyote yaliyo ya kweli, mambo yoyote yaliyo ya hangaiko zito, mambo yoyote yaliyo ya uadilifu, mambo yoyote yaliyo safi kiadili, mambo yoyote yaliyo ya kupendeka, mambo yoyote yanayosemwa vema, wema wa adili wowote ulioko na jambo lolote la kustahili sifa lililoko.”​—Wafilipi 4:8.

Jambo la 3: Ujue Namna ya Kuepuka Hatari

Wakati una tamaa, unashawishiwa, na nafasi inajitokeza, unaweza kufanya jambo mbaya kwa vyepesi. (Methali 7:6-23) Namna gani unaweza kuepuka hatari?

“Ninafungua Internete wakati tu watu wengine wako karibu-karibu”

Biblia inashauri kwa hekima hivi: ‘Mutu mwerevu ni yule ambaye ameona musiba na kujificha, lakini wasio na uzoefu wameendelea mbele nao lazima waumie.’ (Methali 22:3) Kwa hiyo, ujue namna ya kuepuka hatari. Fikiria mbele ya wakati hali zinazoweza kukuingiza katika hatari, na uziepuke. (Methali 7:25) Mwanaume anayeitwa Filipe, aliyeshinda zoezi lake la kuangalia ponografia, anasema hivi: “Nilitia ordinatere ya familia mahali ambapo kila mutu angeiona na nilitia ndani programu ya Internete ya kuchuja mambo mabaya. Ninafungua Internete wakati tu watu wengine wako karibu​-karibu.” Vilevile, Troy, aliyetajwa hapo nyuma, anasema hivi: “Ninaepuka kutazama sinema zenye kuamusha tamaa ya ngono na watu wanaozungumuza mambo yasiyo ya adabu juu ya ngono. Sitaki kujitia katika hatari.”

Jaribu kufanya hivi: Ujichunguze vizuri ili kujua uzaifu wako, na ufanye mipango mbele ya wakati ili kuepuka hali zinazoweza kukuingiza katika kishawishi.​—Mathayo 6:13.

ENDELEA KUJIKAZA!

Utafanya nini ikiwa, hata kama ulijikaza sana, unarudilia tena uzaifu wako na kushindwa na kishawishi? Usivunjike moyo na kuacha kujikaza. Biblia inasema hivi: ‘Huenda muadilifu akaanguka hata mara saba, naye hakika atasimama.’ (Methali 24:16) Kwa kweli, Baba yetu wa mbinguni anatutia moyo ‘tusimame.’ Utakubali musaada wake wenye upendo? Kwa hiyo, usichoke hata siku moja kuzungumuza naye katika sala. Utie nguvu imani yako kwa kujifunza Neno lake. Kusudia zaidi kupinga kishawishi kwa kuenda kwenye mikutano. Utiwe moyo na ahadi hii ya Mungu: “Nitakutia nguvu. Nitakusaidia kwelikweli.”​—Isaya 41:10.

Cody, aliyetajwa kwenye mwanzo wa habari hii, anasema hivi: “Iliomba nijikaze sana ili kushinda tabia yangu ya kuangalia ponografia. Nilirudilia tabia hiyo mara nyingi, lakini kwa musaada wa Mungu, nilifikia kuishinda.” Dylan, aliyetajwa pia kwenye mwanzo wa habari hii, anasema hivi: “Ingekuwa vyepesi kwangu kufanya ngono na mufanyakazi mwenzangu. Lakini nilishikilia uamuzi wangu na nikaendelea kumuambia ‘Sitaki!’ Inafurahisha sana kuwa na zamiri safi. Jambo la maana zaidi, ninajua kwamba nilimufanya Yehova apendezwe na mimi.”

Wakati unashikilia uamuzi wako na kushinda kishawishi, unaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu atapendezwa na wewe pia!​—Methali 27:11.

^ fu. 2 Majina yamebadilishwa katika habari hii.