Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 KICHWA

Sababu Gani Unapaswa Kusali?

Sababu Gani Unapaswa Kusali?

Unaweza kujiuliza, ‘Ikiwa Mungu anajua kila jambo, kutia ndani mawazo yangu na mambo niliyo nayo lazima, nisali tena sababu gani?’ Hilo ni ulizo linalofaa. Yesu alisema kwamba Mungu ‘anajua ni vitu gani tunavyohitaji hata kabla hatujamuomba.’ (Mathayo 6:8) Mufalme Daudi wa Israeli ya zamani alijua pia jambo hilo, na aliandika hivi: ‘Hamuna neno hata moja katika ulimi wangu, lakini, tazama! Ee Yehova, tayari unajua yote.’ (Zaburi 139:4) Kwa hiyo, sababu gani tunapaswa kusali kwa Mungu? Ili kujibu ulizo hilo, acha tuchunguze mambo Biblia inasema juu ya sala za waabudu wa Mungu. *

‘Mukaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi.’​—Yakobo 4:8

 SALA INATUSAIDIA KUMUKARIBIA MUNGU

Hata ikiwa Biblia inasema kwamba Yehova * Mungu anajua kila jambo, inaonyesha pia kwamba hajishugulishe na kukusanya-kusanya habari zinazohusu watumishi wake. (Zaburi 139:6; Waroma 11:33) Kumbukumbu lake lisilo na mipaka liko tofauti na kumbukumbu la kompyuta ao ordinatere linaloweka tu habari juu ya watu bila kuwahangaikia. Kwa kweli, Mungu anapendezwa sana na mawazo yetu ya ndani kwa sababu anataka tumukaribie. (Zaburi 139:23, 24; Yakobo 4:8) Ndiyo sababu Yesu aliwatia moyo wafuasi wake wasali, hata ikiwa Baba yake anajua vizuri mambo tuliyo nayo lazima kabisa. (Mathayo 6:6-8) Kadiri tunavyomuelezea Muumbaji wetu mawazo yetu, ndivyo tutamukaribia zaidi.

Wakati fulani, inaweza kuwa vigumu kwetu kujua kabisa mambo ya kuomba katika sala. Katika hali kama hizo, Mungu anaweza kutambua namna tunavyojisikia ndani ya moyo bila sisi kusema kitu na anaweza kutumia ujuzi wake mukamilifu wa hali zetu ili kutimiza mambo tuliyo nayo lazima. (Waroma 8:26, 27; Waefeso 3:20) Wakati tunatambua kwamba Mungu ametusaidia katika maisha yetu, hata katika njia zisizokuwa wazi, tunajisikia kuwa tunamukaribia zaidi.

MUNGU ANAJIBU SALA ZOTE?

Biblia inatuhakikishia kwamba Mungu Mweza​-Yote anajibu sala za watumishi wake waaminifu, lakini inatutolea pia sababu zinazomufanya asisikilize sala fulani. Kwa mufano, wakati jeuri ilienea sana katika Israeli ya zamani, Mungu alimuongoza nabii wake Isaya kuambia watu hivi: ‘Hata mujapotoa sala nyingi, mimi sisikilize; mikono yenu imejaa umwangaji wa damu.’ (Isaya 1:15) Ni wazi kwamba wale wanaozarau sheria za Mungu ao wale wanaosali wakiwa na nia isiyofaa hawawezi kutazamia kwamba Mungu atasikia sala zao.​—Methali 28:9; Yakobo 4:3.

Kwa upande mwengine, Biblia inasema hivi: ‘Hata tukiomba nini kulingana na mapenzi yake, yeye anatusikia.’ (1 Yohana 5:14) Lakini, je, hilo linamaanisha kwamba Mungu anajibu palepale kila ombi la watumishi wake? Si lazima iwe hivyo. Fikiria mufano wa mutume Paulo, aliyeomba Mungu mara tatu amuondolee “mwiba katika mwili.” (2 Wakorintho 12:7, 8) Inawezekana Paulo alisumbuliwa na ugonjwa wa macho usiopona. Jambo hilo lilimuvunja moyo sana! Paulo alikuwa amepewa zawadi ya kuponya magonjwa na hata alikuwa amefufua mutu, lakini alipaswa kuvumilia ugonjwa wake mwenyewe. (Matendo 19:11, 12; 20:9, 10) Hata ikiwa sala zake hazikujibiwa namna alivyotaka, Paulo alikubali jibu la Mungu kwa shukrani.​—2 Wakorintho 12:9, 10.

‘Huu ndio uhakika ambao tunao kwake, kwamba, hata tukiomba nini kulingana na mapenzi yake, yeye anatusikia.’​—1 Yohana 5:14

Kwa kweli, watu fulani wanaozungumuziwa katika Biblia walipata majibu ya sala zao kwa njia ya muujiza. (2 Wafalme 20:1-7) Lakini watu waliopata majibu kwa njia ya muujiza hawakuwa wengi, hata katika nyakati za Biblia. Waamini fulani walihuzunika wakati ilionekana kuwa Mungu hakujibu sala zao. Mufalme Daudi aliuliza hivi: ‘Utanisahau mupaka wakati gani, Ee Yehova? Milele?’ (Zaburi 13:1) Lakini wakati Daudi, mwanaume muaminifu, alitambua kwamba Yehova alimusaidia mara nyingi, alimutumainia Yehova tena zaidi. Katika sala ileile, Daudi aliongeza hivi: ‘Nami nimezitegemea fazili zako zenye upendo.’ (Zaburi 13:5) Kama Daudi, leo waabudu wa Mungu wanaweza kulazimika waendelee kusali mupaka wakati wataona kuwa Mungu anajibu sala zao.​—Waroma 12:12.

 NAMNA MUNGU ANAJIBU SALA

Mungu anatimiza mambo tuliyo nayo lazima kabisa.

Kunaweza kuwa sababu nzuri ya kufanya wazazi wenye upendo wasiwapatie watoto wao vitu wanavyoomba wakati uleule ambao wanaomba vitu hivyo. Vilevile, Mungu hajibie maombi yetu kwa njia ambayo tunafikiri ao kwa wakati ambao tunapenda. Lakini tunaweza kuwa na uhakika kwamba Muumbaji wetu, aliye kama baba mwenye upendo, atatimiza mambo tuliyo nayo lazima kabisa wakati unaofaa na kwa njia inayofaa.​—Luka 11:11-13.

Mungu anaweza kujibu ombi letu la kupata musaada kupitia Biblia

Mungu anaweza kujibu sala kwa njia zisizokuwa wazi.

Namna gani, ikiwa tunasali Mungu atusaidie kushinda tatizo fulani lenye kuendelea? Je, tutasema kwamba Yehova hakutujibu hata kidogo kwa sababu hatuone jibu lolote kwa njia ya muujiza? Kuliko kusema hivyo, inaweza kuwa vizuri tufikirie ikiwa Mungu alitusaidia katika njia zisizokuwa wazi sana. Kwa mufano, labda rafiki mwenye upendo alifanya yote aliyoweza ili kutusaidia wakati uleule ambao tulikuwa na uhitaji. (Methali 17:17) Inawezekana Yehova alimuchochea rafiki huyo mwenye upendo akuje kutusaidia. Tena, Mungu anaweza kujibu ombi letu la kupata musaada kupitia Biblia. Katika Biblia tunaweza kupata ufahamu tunaohitaji ili kupambana na hali fulani ngumu.​—2 Timotheo 3:16, 17.

Mungu anaweza kutumia marafiki wenye upendo ili watusaidie wakati uleule ambao tuna uhitaji

Kuliko kuwaondolea watumishi wake tatizo fulani, mara nyingi Mungu anawapatia nguvu walizo nazo lazima ili kupambana na tatizo hilo. (2 Wakorintho 4:7) Kwa mufano, wakati fulani Yesu alimuomba sana Baba yake amuondolee jaribu fulani, kwa kuwa aliogopa kwamba kushindwa na jaribu hilo kungechafua jina la Mungu. Yehova alituma malaika ili amutie nguvu Mwana wake. (Luka 22:42, 43) Vilevile, Mungu anaweza kutumia rafiki yetu wa sana ili atutie moyo wakati tuna lazima kabisa ya kutiwa moyo. (Methali 12:25) Kwa sababu jibu la namna hiyo haliko wazi, tunapaswa kuwa waangalifu zaidi ili kutambua kwamba hiyo ndiyo njia yenye Mungu alitumia kujibu sala zetu.

Majibu fulani yanapaswa kungoja wakati ambao Mungu anaona kuwa unafaa.

Biblia inasema kwamba Mungu Mweza​-Yote anawatendea mema watu wanyenyekevu “katika wakati unaofaa.” (1 Petro 5:6) Kwa hiyo, ikiwa inaonekana kwamba Yehova anachelewa kujibu sala zetu zenye kutoka moyoni, tusiwazie kwamba hatuhangaikie. Lakini, kwa sababu anajua mambo mengi zaidi, bila shaka, Muumbaji wetu mwenye upendo anachunguza sala zetu ili kuona mambo yaliyo mazuri kwetu.

‘Mujinyenyekeze chini ya mukono wenye nguvu wa Mungu, ili awainue ninyi katika wakati unaofaa.’​—1 Petro 5:6

Kwa mufano: Wazia kwamba mutoto wako anakuomba umununulie baiskeli ao kinga. Utamununulia kinga palepale? Ikiwa unaona kwamba hajastahili kuwa na kinga, unaweza kuamua kumununulia wakati mwengine. Lakini kisha muda fulani, unaweza kutimiza ombi lake unapojua kwamba kufanya hivyo ni kwa faida yake. Vilevile, Mungu anaweza kutimiza maombi yenye kufaa ya moyo wetu kwa wakati unaofaa ikiwa tunaendelea kusali.​—Zaburi 37:4.

UWE HAKIKA KWAMBA YEHOVA ANASIKILIZA SALA

Biblia inatia moyo Wakristo wa kweli wasiwe na shaka kuhusu umaana wa sala. Watu fulani wanaweza kusema, ‘Hilo ni rahisi kusema kuliko kufanya.’ Kwa kweli, ikiwa tumevumilia tatizo fulani kwa muda murefu ao aina fulani ya ukosefu wa haki, tunaweza kuona kwamba ni vigumu kungojea jibu la Mungu. Hata hivyo, ni vizuri kukumbuka mambo ambayo Yesu alifundisha juu ya kudumu katika sala.

 Yesu alitoa mufano wa mujane maskini aliyeendelea kumuendea muamuzi mubaya ili muamuzi huyo amutendee kwa haki. (Luka 18:1-3) Hata ikiwa muamuzi huyo alikataa kwanza kumusaidia, mwishowe alisema moyoni mwake hivi: ‘Nitahakikisha kwamba atapata haki, ili asiendelee kuja kunishambulia mupaka animalize.’ (Luka 18:4, 5) Kulingana na maandishi ya luga ya Kigiriki, muamuzi alimufikiria sana mujane huyo ili “asimupige chini ya jicho,” ao kwa njia ya mufano, “asiharibu sifa [yake].” * Ikiwa hata muamuzi asiyetenda kwa haki, atamusaidia mujane maskini kwa sababu anaogopa sifa yake isiharibiwe, ni wazi kwamba Mungu wetu mwenye upendo atawatendea kwa haki wale ‘ambao wanamupaazia sauti muchana na usiku’! Kama vile Yesu alivyosema, Mungu “atasababisha watendewe haki upesi.”​—Luka 18:6-8.

‘Endeleeni kuomba, nanyi mutapewa.’​—Luka 11:9

Hata ikiwa wakati fulani tunaweza kuchoka kumuomba Mungu musaada ao kutafuta kukubaliwa naye, hatupaswe kuacha. Tunapoendelea kusali, tunaonyesha kwamba tunataka kwelikweli Mungu atusaidie katika maisha yetu. Tunajifunza pia kutambua majibu ya Mungu kwa sala zetu na hilo linafanya tumukaribie zaidi. Kwa kweli, tunaweza kuwa hakika kwamba Yehova atajibu sala zetu ikiwa tunaendelea kusali kwa imani.​—Luka 11:9.

^ fu. 3 Ikiwa tunapenda Mungu asikilize sala zetu, tunapaswa kujikaza kabisa kutimiza mambo yenye anataka tufanye. Ikiwa tunafanya hivyo, tunaweza kuona nguvu ya sala, kama inavyozungumuziwa katika habari hii. Ili kupata habari zingine, soma sura ya 17 ya kitabu Biblia Inafundisha Kabisa Nini? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova, ao ufungue adresi yetu ya Internete www.jw.org.

^ fu. 5 Yehova ni jina la Mungu kama inavyoonyeshwa katika Biblia.

^ fu. 22 Katika nyakati za Biblia, Mungu alitaka waamuzi wa Israeli wahangaikie wajane na mayatima kwa njia ya pekee.​—Kumbukumbu la Torati 1:16, 17; 24:17; Zaburi 68:5.