Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

MAMBO YA KUFANYA ILI KUWA NA FURAHA KATIKA FAMILIA

Kufanya Ndoa ya Pili Iwe na Matokeo Mazuri

Kufanya Ndoa ya Pili Iwe na Matokeo Mazuri

HERMAN: * “Bibi yangu wa kwanza alikufa na ugonjwa wa kansere miaka 34 kisha ndoa yetu. Nilipofunga ndoa ya pili, bibi yangu Linda alijisikia kuwa nilikuwa ninamulinganisha sikuzote na bibi yangu wa kwanza. Ili kufanya mambo yaharibike zaidi, marafiki wa zamani walizungumuza mara nyingi juu ya sifa nzuri za bibi yangu wa kwanza, na hilo lilimukasirisha Linda.”

LINDA: “Kisha mimi na Herman kufunga ndoa, nilijisikia kuwa bwana yangu na watu wengine hawangenifurahia hata kidogo kama walivyomufurahia bibi wa kwanza. Alipendwa sana, alikuwa mutu mupole, mwenye adabu sana na tabia nzuri. Wakati fulani, ninajiuliza ikiwa bwana yangu atanipenda sana kama alivyomupenda bibi yake wa kwanza.”

Herman na Linda wanafurahi kwamba walikutana na wakaoana. Linda, ambaye ndoa yake ya kwanza ilivunjika, anamuita hata Herman kuwa “mukombozi wake.” Lakini, kama wanavyosema, ndoa ya pili inaweza kuleta matatizo ambayo hayakuwa hata kidogo katika ndoa ya kwanza. *

Ikiwa ulifunga ndoa kwa mara ya pili, unajisikia namna gani juu ya hiyo ndoa yako ya pili? Mwanamuke anayeitwa Tamara, aliyeolewa mara ya pili miaka mitatu kisha ndoa yake ya kwanza kuvunjika, anasema hivi: “Unapofunga ndoa mara ya kwanza, unajisikia kuwa ndoa yako itadumu milele. Lakini, unapofunga ndoa mara ya pili, labda hautajisikia hivyo, kwa sababu unajua sikuzote kwamba ndoa yako ya kwanza ilivunjika.”

Hata hivyo, bwana wengi na bibi zao wamepata furaha kubwa na yenye kudumu katika ndoa yao ya pili. Wamefanya ndoa yao ya pili iwe na matokeo mazuri, na wewe pia unaweza kuwa na matokeo mazuri! Namna gani? Tuchunguze matatizo matatu yanayoenea katika ndoa nyingi na namna kanuni za Biblia zinaweza kusaidia kupambana nayo. *

TATIZO LA 1: UNAJIKAZA ILI NDOA YAKO YA KWANZA ISIKUFANYE USAHAU NDOA YAKO YA SASA.

Ellen, anayeishi huko Afrique du Sud, anasema hivi: “Siwezi kusahau mambo mazuri ya ndoa yangu ya kwanza, zaidi sana wakati tunatembelea nafasi zilezile ambapo mimi na bwana yangu wa kwanza tulikuwa tunaenda wakati wa mapumuziko. Nyakati fulani, ninajikuta nikimulinganisha bwana yangu wa sasa na bwana yangu wa kwanza.” Kwa upande mwengine, ikiwa bwana ao bibi yako alikuwa kwanza mwenye kuoa ao kuolewa, unaweza kuhuzunika ikiwa mara nyingi anazungumuza juu ya ndoa yake ya kwanza.

Mufanye pamoja mambo mapya ambayo yatawaunganisha kama bibi na bwana

PENDEKEZO: Ukubali kwamba ni vigumu kwako ao kwa bibi yako kusahau ndoa yake ya kwanza, zaidi sana ikiwa ndoa hiyo ilidumu miaka mingi. Kwa kweli, watu fulani wanakubali kwamba walimuita bibi ao bwana yao wa sasa kwa jina la ule wa kwanza bila kujua. Namna gani unaweza kushugulikia hali kama hiyo ao hali zinazofanana na hiyo? Biblia inashauri hivi: “Mujaribu kuelewana.”​—1 Petro 3:8New Century Version.

Kwa sababu ya wivu, usimukataze kabisa bibi ao bwana yako kuzungumuza juu ya ndoa yake ya kwanza. Ikiwa bibi ao bwana yako anahitaji kuzungumuza juu ya maisha yake pamoja na bibi ao bwana yake wa kwanza, umusikilize kwa huruma na kujitia pa nafasi yake. Pia, usiamue haraka-haraka kwamba anakulinganisha na bwana ao bibi yake wa kwanza. Ian, aliyefunga ndoa kwa mara ya pili kumepita miaka kumi, anasema hivi: “Bibi yangu Kaitlyn hakuona vibaya hata kidogo nilipokuwa nikizungumuza juu ya bibi yangu wa kwanza. Lakini, anaona hiyo kuwa nafasi ya kujua jambo ambalo limenifanya niwe kama nilivyo leo.” Unaweza hata kuona kwamba mazungumuzo kama hayo yatakusaidia kufanya urafiki pamoja na bibi ao bwana yako wa sasa uwe wenye nguvu sana.

Kaza akili juu ya sifa nzuri na za pekee za bibi ao bwana yako wa sasa. Kwa kweli, bibi ao bwana yako anaweza kukosewa na sifa ao uwezo fulani ambao ule wa kwanza alikuwa nao. Lakini, bibi ao bwana yako wa sasa anaweza kumupita ule wa kwanza katika hali zingine. Kwa hiyo, fanya uhusiano wako pamoja na bibi ao bwana yako wa sasa uwe wenye nguvu zaidi ‘si kwa kumulinganisha na ule mwengine,’ lakini kwa kufikiria sana mambo ambayo unafurahia kwake na kupendezwa nayo. (Wagalatia 6:4) Mwanaume mumoja anayeitwa Edmond, ambaye amefunga ndoa mara mbili, anasema, “Kama vile mahusiano mawili ya kirafiki hayafanane, pia ndoa mbili hazifanane.”

Unaweza kufanya nini ili usikumbuke zaidi mambo mazuri ya ndoa yako ya kwanza unapoishi na bibi ao bwana yako mupya? Jared anasema hivi: “Nilimuelezea bibi yangu mupya kwamba mimi na bibi yangu wa kwanza tulifanya mambo mazuri pamoja. Mara kwa mara, ninaweza kukumbuka na kufikiria mambo hayo mazuri tuliyofanya pamoja naye. Lakini sasa mimi na bibi yangu mupya tunafanya mambo mapya pamoja, na mambo hayo ndiyo yanayoniletea furaha sasa.”

JARIBU KUFANYA HIVI: Uliza bwana ao bibi yako ikiwa anajisikia vibaya wakati unazungumuzia mambo juu ya ndoa yako ya kwanza. Tambua nyakati ambazo haitakuwa vizuri kuzungumuzia mambo yanayohusu ndoa yako ya kwanza.

TATIZO LA 2: UNAJIKAZA ILI KUFANYA UHUSIANO MUZURI PAMOJA NA MARAFIKI WAKO WA ZAMANI AMBAO HAWAMUFAHAMU BIBI YAKO MUPYA AO MARAFIKI WA ZAMANI WA BIBI YAKO MUPYA AMBAO HAWAKUFAHAMU WEWE.

Javier, ambaye alifunga ndoa miaka sita kisha ndoa yake ya kwanza kuvunjika, anasema hivi: “Wakati fulani kisha kufunga ndoa, bibi yangu alijisikia kuwa marafiki wangu fulani walikuwa wanamuchunguza na kumujaribu.” Mwanaume anayeitwa Leo alipambana na hali tofauti na hiyo. Anasema hivi: “Watu fulani walimuambia bibi yangu mbele ya macho yangu kwamba walimupenda sana bwana yake wa kwanza na kwamba wanaendelea kumukumbuka sana!”

PENDEKEZO: Jaribu kujitia pa nafasi ya marafiki wako. Ian, aliyetajwa hapo juu, anasema hivi: “Ninafikiri wakati fulani marafiki wa zamani wanaona kuwa ni jambo lenye kuumiza moyo na ngumu kushirikiana na mutu ambaye anajibandika tu katika ndoa ambayo walijua mbele.” Kwa hiyo ‘uwe mwenye usawaziko, ukionyesha upole wote kuelekea watu wote.’ (Tito 3:2) Uwaachie muda marafiki wako na watu wa familia yako ili waweze kurekebisha maoni yao. Kwa sababu ndoa yako imebadilika, hivyo marafiki wako pia wanaweza kubadilika. Javier, aliyetajwa hapo juu, anasema kwamba kwa kadiri wakati unavyopita, yeye na bibi yake, kila mumoja wao alirudilia tena marafiki wake wa zamani. Anaongeza hivi: “Lakini pia tunajaribu kufanya marafiki wapya tukiwa bwana na bibi, na jambo hilo linatusaidia pia.”

Fikiria namna bibi ao bwana yako anavyojisikia munapokuwa pamoja na marafiki wenu wa zamani. Kwa mufano, ikiwa unataka kuzungumuzia mambo yanayohusu ndoa yako ya kwanza, tumia busara na akili ili bibi ao bwana yako mupya asijisikie kuwa haingizwe katika mazungumuzo. Methali moja ya Biblia inasema hivi: ‘Kuna mutu anayesema bila kufikiri kama kwa upanga unaochoma, lakini ulimi wa mwenye hekima unaponya.’​—Methali 12:18.

JARIBU KUFANYA HIVI: Fikiria mbele ya wakati matukio ambako unaweza kupata magumu wewe ao bibi yako. Muzungumuzie mbele ya wakati namna nzuri zaidi ya kushugulikia maulizo na maelezo ya marafiki wenu juu ya ndoa ya kwanza.

TATIZO LA 3: UNAJIKAZA ILI KUTUMAINIA BIBI AO BWANA YAKO MUPYA KWA SABABU YULE WA KWANZA HAKUWA MWAMINIFU.

Andrew, ambaye bibi yake wa kwanza alimuacha, anasema hivi: “Nilikuwa ninaogopa kusalitiwa tena.” Mwishowe, alimuoa Riley, bibi yake wa sasa. “Mara kwa mara nilijiuliza ikiwa ningekuwa bwana muzuri kama bwana yake na Riley wa kwanza. Niliogopa hata kwamba Riley ataamua kwamba mimi si bwana muzuri na kisha aniache na kuolewa na mwanaume mwengine.”

PENDEKEZO: Uwe huru kuzungumuza na bibi ao bwana yako juu ya mambo ambayo yanakusumbua. Biblia inasema hivi: “Mipango huvunjika mahali ambapo hapana mazungumzo ya siri.” (Methali 15:22) Mwishowe, mazungumuzo ya siri yalimusaidia Andrew na Riley kutumainiana. Andrew anasema hivi: “Nilimuambia Riley kwamba siwezi kuamua hata siku moja kuvunja ndoa ili kutatua matatizo, na Riley alinihakikishia pia hivyo. Polepole, nimefikia kumutumainia kabisa.”

Ikiwa bibi ao bwana yako wa kwanza alisalitiwa katika ndoa ya kwanza, fanya yote unayoweza ili akutumainie. Kwa mufano, Michel na Sabine, ambao ndoa zao za kwanza zilivunjika, walikubali kuambiana ikiwa mumoja kati yao anapashana habari kwa njia yoyote na bibi ao bwana yake wa zamani. Sabine anasema hivi: “Makubaliano hayo yalifanya tujisikie kuwa salama kabisa.”​—Waefeso 4:25.

JARIBU KUFANYA HIVI: Weka mipaka unapozungumuza kwa siri pamoja na mutu ambaye si bibi ao bwana yako, iwe uso kwa uso, kwenye telefone, ao kwenye Internete.

Watu wengi wamekuwa na matokeo mazuri katika ndoa yao ya pili, na wewe pia unaweza kuwa na matokeo mazuri katika ndoa yako ya pili. Kwa vyovyote vile, inaelekea unajijua vizuri sasa unapojilinganisha na wakati ulifunga ndoa mara ya kwanza. Andrew aliyetajwa hapo juu, anasema hivi: “Ndoa yangu pamoja na Riley imenifariji sana. Miaka 13 kisha kufunga ndoa, tuna uhusiano muzuri sana, na hatupende hata kidogo kupoteza uhusiano huo.”

^ Majina yamebadilishwa.

^ Bila shaka, mutu ambaye ndoa yake iliisha kwa sababu ya kifo cha bibi ao bwana yake hajisikie namna moja na mutu ambaye ndoa yake ilivunjika kwa sababu ya talaka. Habari hii imetayarishwa ili kusaidia watu ambao wako katika hali hizo mbili wawe na matokeo mazuri katika ndoa ya pili.

^ Ili kupata habari juu ya matatizo ya kulea watoto ambao walizaliwa katika ndoa nyingine, soma mufululizo wa habari zenye kichwa “Jinsi Familia za Kambo Zinavyoweza Kufanikiwa” katika gazeti la Amkeni! la Mwezi wa 4, 2012 lililochapishwa na Mashahidi wa Yehova.

UJIULIZE . . .

  • Ni sifa gani mbalimbali za pekee ambazo ninafurahia kabisa kwa bibi ao bwana yangu?

  • Ikiwa ninaanza kuzungumuza juu ya ndoa yangu ya kwanza, namna gani ninaweza kuzungumuzia mambo hayo kwa njia ambayo inamutia moyo na kumuletea heshima bibi ao bwana yangu wa sasa?