Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Yesu Anaonyesha Namna ya Kuwa na Maisha Yenye Maana

Yesu Anaonyesha Namna ya Kuwa na Maisha Yenye Maana

‘Muendelee kutembea kama vile [Yesu] alivyotembea.’​—1 Yohana 2:6.

KAMA tulivyozungumuzia katika habari iliyotangulia, Yesu alikuwa na maisha yenye maana. Kwa hiyo, ikiwa tunataka maisha yetu yawe na maana, ni vizuri tuige mufano wake na kusikiliza mashauri yake.

Ndiyo maana, Yehova anatusihi tufanye hivyo, kama vile andiko lililo hapo juu linavyoonyesha. Kutembea kama vile Yesu alivyotembea kunamaanisha pia kufanya namna yetu ya kuishi ipatane na mufano wake na mafundisho yake. Kufanya hivyo kutatusaidia tukubaliwe na Mungu na tuwe na maisha yenye maana.

Katika mafundisho ya Yesu kulikuwa kanuni zinazoweza kutusaidia tuishi kama alivyoishi. Tunapata kanuni fulani kati ya kanuni hizo katika Mahubiri yake ya Mulimani yanayojulikana sana. Acheni tuzungumuzie kanuni chache kati ya kanuni hizo na namna tunavyoweza kuzitumikisha katika maisha yetu.

KANUNI: “Wenye furaha ni wale wanaotambua uhitaji wao wa kiroho.”​—Mathayo 5:3.

NAMNA KANUNI HIYO INAVYOTUSAIDIA KUWA NA MAISHA YENYE MAANA: Yesu alionyesha kwamba wanadamu wanazaliwa wakiwa na uhitaji wa kiroho ao uhitaji wa kumujua Mungu.

Tunahitaji kujua majibu ya maulizo kama haya: Sababu gani tunaishi? Sababu gani kuna mateso mengi duniani? Je, kweli Mungu anatuhangaikia? Je, kuna maisha kisha kifo? Ili kuwa na maisha yenye maana, tunahitaji kujua majibu ya maulizo kama hayo. Yesu alijua kwamba ni Neno la Mungu tu ndilo linaweza kutusaidia kupata majibu ya maulizo hayo. Katika sala kwa Baba yake, Yesu alisema hivi: “Neno lako ni kweli.” (Yohana 17:17) Je, kweli Neno la Mungu linaweza kutusaidia kutosheleza uhitaji wetu wa kiroho?

MUFANO UNAOHAKIKISHA JAMBO HILO: Esa, alikuwa kiongozi wa kikundi fulani chenye kujulikana cha wanamuziki wanaopiga muziki wenye mudundo mukali, na alikuwa anafanya maendeleo ili kuwa mwanamuziki mwenye kujulikana sana.

Hata hivyo, Esa alijisikia kuwa mwenye kukosewa na kitu fulani. Anasema hivi: “Hata ikiwa nilifurahia kuwa katika kikundi hicho, nilitamani sana kuwa na maisha yenye maana zaidi.” Hata hivyo, baada ya muda fulani, Esa alikutana na Shahidi wa Yehova. Anasema hivi: “Nilimuuliza maulizo mengi sana. Nilipendezwa sana na majibu yake yenye kueleweka na yenye kutegemea Maandiko, na kwa hiyo, nikakubali kujifunza Biblia pamoja naye.” Mambo ambayo Esa alijifunza kutokana na funzo lake la Biblia yalimugusa moyo sana na yalimuchochea kutoa maisha yake kwa Yehova. Anasema hivi: “Zamani, nilikuwa nikijikuta katika matatizo na shida mara kwa mara. Sasa maisha yangu ni yenye maana kwelikweli.” *

KANUNI: “Wenye furaha ni wale walio na rehema.”​—Mathayo 5:7.

NAMNA KANUNI HIYO INAVYOTUSAIDIA KUWA NA MAISHA YENYE MAANA: Rehema inatia ndani kuwaonyesha wengine huruma, kuwa mwema na kuwafikiria wengine.

Yesu aliwaonyesha rehema wale waliokuwa na uhitaji. Huruma nyingi ilimuchochea kuchukua hatua ya kuwasaidia watu waliokuwa wakiteseka. (Mathayo 14:14; 20:30-34) Tunapomuiga Yesu kwa kuwaonyesha wengine rehema, maisha yetu yanakuwa na maana zaidi, kwa sababu wale wanaowaonyesha wengine rehema ni wenye furaha. (Matendo 20:35) Tunaweza kuwaonyesha wengine rehema kupitia maneno na matendo yetu mazuri, ni kusema, kuwasaidia wale ambao wanahitaji musaada wetu. Je, kuwaonyesha wengine rehema kunafanya hali yetu iwe nzuri zaidi?

Maria na Carlos

MUFANO UNAOHAKIKISHA JAMBO HILO: Maria na bwana yake, Carlos, wanaonyesha mufano muzuri wa rehema.

Baba ya Maria amekwisha kufiwa na bibi yake, na kwa sasa hawezi tena kujitosha kwenye kitanda. Maria na Carlos wamemuchukua nyumbani kwao ili kushugulikia mahitaji yake. Mara nyingi, wamekosa usingizi usiku, na hata wanamupeleka haraka usiku kwenye hopitali wakati hali ya ugonjwa wake wa kisukari inakuwa mbaya zaidi. Wanasema kama wakati fulani wanachoka kabisa. Lakini, kama Yesu alivyosema, wao ni wenye furaha kwa sababu wanatosheka sana kwa kujua kwamba wanamusaidia baba ya Maria kwa kushugulikia mahitaji yake.

KANUNI: “Wenye furaha ni wale wanaofanya amani.”​—Mathayo 5:9.

NAMNA KANUNI HIYO INAVYOTUSAIDIA KUWA NA MAISHA YENYE MAANA: Kuwa “mwenye kufanya amani” kunamaanisha kuwa “mutu anayechukua hatua ili kufanya amani.”

Namna gani kuwa mwenye kufanya amani kunaweza kufanya maisha yawe yenye maana zaidi? Njia moja ni kwamba, tunafurahia uhusiano muzuri pamoja na wale wanaotuzunguka. Ni vizuri tufuate shauri hili la Biblia: “Ikiwezekana, kwa kadiri inavyowategemea ninyi, iweni wenye kufanya amani na watu wote.” (Waroma 12:18) Maneno “watu wote” yanamaanisha pia watu wa familia yetu na wengine ambao labda hatuna imani moja nao. Je, kuwa wenye kufanya amani pamoja na “watu wote” kunaweza kabisa kufanya maisha yetu yawe yenye maana?

Nair

MUFANO UNAOHAKIKISHA JAMBO HILO: Fikiria mufano wa mwanamuke anayeitwa Nair.

Kwa muda wa miaka mingi, amepambana na matatizo ambayo yamefanya iwe vigumu kwake kufanya amani, zaidi sana katika familia yake mwenyewe. Tangu bwana yake alipomuacha kumepita miaka 15 hivi, amekuwa akiwalea watoto wake peke yake. Mutoto wake mumoja alikuwa mutumwa wa dawa za kulewesha na mara nyingi alikuwa mutu asiyeweza kujizuiza na alifanya mama yake na dada yake wakose amani. Nair anaamini kwamba mambo ambayo amejifunza katika Biblia yamemupatia nguvu za kufanya amani, hata katika hali ngumu kama hizo. Anajikaza kuepuka ubishi ao kugombania vitu. Anajikaza kuwa mwema, mwenye huruma, na mwenye kuwaelewa wengine. (Waefeso 4:31, 32) Anasadiki kwamba kujifunza kufanya amani kumemuwezesha kuwa na uhusiano muzuri pamoja na watu wa familia yake na watu wengine.

KAZIA AKILI WAKATI UNAOKUJA

Ikiwa tunafuata mashauri yenye hekima ya Yesu, tutakuwa wenye furaha na tutatosheka katika maisha. Hata hivyo, ili kuwa na maisha yenye maana kwelikweli, tunahitaji pia kujua mambo ambayo tunatazamia wakati unaokuja. Lakini, namna gani maisha yanaweza kuwa yenye maana ikiwa jambo tunalojua tu ni kwamba mwishowe tutazeeka, tutagonjwa, na kufa? Bila shaka, hivyo ndivyo maisha yalivyo katika dunia hii.

Lakini, kuna habari njema! Yehova anawawekea baraka nyingi wale wote wanaojikaza ‘kuendelea kutembea kama vile [Yesu] alivyotembea.’ Yehova anaahidi kwamba hivi karibuni ataleta dunia mupya yenye haki, ambamo wanadamu waaminifu wataishi kama alivyokusudia, ni kusema, wataishi milele wakiwa na afya kamilifu. Neno lake linasema hivi: “Tazama! Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.”​—Ufunuo 21:3, 4.

Maria, mwanamuke muzee aliye na umri wa miaka 84 aliyetajwa katika habari ya kwanza, anafurahia tumaini la kuona utimizo wa maneno hayo. Namna gani wewe? Je, ungependa kujua mengi juu ya “uzima ulio wa kweli,” ni kusema, uzima unaokuja chini ya Ufalme wa Mungu? (1 Timotheo 6:19) Ikiwa jibu lako ni ndiyo, unaweza kuzungumuza na Mashahidi wa Yehova wa eneo lenu ao uwaandikie wachapishaji wa gazeti hili. *

^ Unaweza kusoma habari yote ya maisha ya Esa kwenye ukurasa wa 8 na wa 9 wa gazeti hili.

^ Kitabu Biblia Inafundisha Kabisa Nini?, kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova, kimewasaidia watu wengi kujifunza mambo ambayo Maandiko yanasema kuhusu habari mbalimbali.