Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

“Waliona” Mambo Yenye Yehova Aliahidi

“Waliona” Mambo Yenye Yehova Aliahidi

“Hawakupata utimizo wa zile ahadi, bali waliziona kwa mbali.”EBR. 11:13.

1. Uwezo wetu wa kuona katika akili mambo ya wakati unaokuja, unaweza kutusaidia namna gani? (Ona picha kwenye mwanzo wa habari hii.)

UWEZO wetu wa kuona katika akili mambo ya wakati unaokuja ni zawadi kutoka kwa Mungu. Uwezo huo unatusaidia kupanga mambo kwa hekima na kungojea mambo mazuri sana ya wakati unaokuja. Yehova iko na uwezo wa kuona mbele ya wakati mambo yenye itatokea, na kila mara anatumia Biblia ili kutuambia mambo hayo. Tunaweza kuwa na uwezo wa kuona katika akili yetu mambo yenye itatokea wakati unaokuja. Uwezo wetu wa kuona katika akili mambo ya wakati unaokuja unatusaidia kuwa na imani.—2 Kor. 4:18.

2, 3. (a) Sababu gani kuona mambo katika akili kunaweza kutusaidia? (b) Tutajibia maulizo gani katika habari hii?

2 Bila shaka, wakati fulani tunaweza kuona katika akili yetu mambo yenye haiwezi kutokea hata kidogo. Kwa mufano, binti mudogo anaweza kuona katika akili yake namna anapanda juu ya kipepeo na kukiongoza; jambo hilo ni la kuwazia tu. Lakini wakati Hana alikuwa anafikiria namna mambo yangekuwa wakati angemupeleka Samweli, mutoto wake, kwenye tabenakulo, haikuwa mambo ya kuwazia-wazia tu. Alikuwa amechukua uamuzi wa kufanya hivyo. Kwa hiyo, kufikiria mambo hayo kulimusaidia akuwe na nguvu ya kutimiza ahadi yake. (1 Sam. 1:22) Wakati tunaona katika akili yetu mambo yenye Mungu ametuahidi, tunafikiria mambo yenye itatimia kabisa-kabisa.—2 Pet. 1:19-21.

 3 Bila shaka, watumishi wengi waaminifu wenye kuzungumuziwa katika Biblia waliona katika akili yao mambo yenye Mungu alikuwa ameahidi. Kuona katika akili yao baraka za wakati unaokuja kuliwaletea faida gani? Na sisi tunaweza kupata faida gani kwa kuona katika akili yetu mambo mazuri sana yenye Mungu amewaahidi wanadamu wenye kumutii?

“KUONA” TUMAINI KULITIA NGUVU IMANI YAO

4. Ni nini ilimusaidia Abeli aone katika akili yake wakati unaokuja?

4 Je, Abeli, mwanadamu mwaminifu wa kwanza, “aliona” utimizo wa jambo fulani lenye Yehova aliahidi? Hatuwezi kusema kwamba Abeli alikuwa anajua kabisa namna maneno yenye Yehova alimuambia nyoka yangetimia. Yehova alisema hivi: ‘Nitaweka uadui kati yako na ule mwanamuke na kati ya uzao wako na uzao wake. Yeye atakuponda kichwa nawe utamutia jeraha [kidonda] kwenye kisigino.’ (Mwa. 3:14, 15) Hata hivyo, inawezekana Abeli alifikiria sana ahadi hiyo na alielewa kwamba mutu fulani ‘angetiwa jeraha kwenye kisigino,’ ili wanadamu wapate ukamilifu wenye Adamu na Eva walipoteza wakati walifanya zambi. Abeli aliamini kwamba Mungu anaweza kutimiza ahadi zake zote. Ndiyo sababu Yehova alikubali zabihu yake.—Soma Mwanzo 4:3-5; Waebrania 11:4.

5. Kuona katika akili wakati unaokuja, kulimusaidia Enoko namna gani?

5 Hata kama aliishi pamoja na watu wenye hawakumuogopa Mungu na wenye kusema mambo mabaya juu ya Mungu, Enoko aliendelea kuonyesha imani. Enoko aliongozwa na roho ya Mungu ili kutabiri kwamba Yehova angekuja ‘pamoja na watakatifu wake makumi ya maelfu ili kufanya hukumu juu ya wote, na kuwasibitisha kuwa ni wenye hatia wote wasiomuogopa Mungu kuhusu matendo yao yote ya kutomuogopa Mungu ambayo walitenda kwa njia ya kutomuogopa Mungu, na kuhusu mambo yote ya kushtua [kuchukiza sana] ambayo watenda-zambi wasiomuogopa Mungu walisema juu yake.’ (Yuda 14, 15) Imani ilimusaidia Enoko aone katika akili yake dunia yenye kuwa na watu wenye kumuogopa Mungu.—Soma Waebrania 11:5, 6.

6. Kisha garika, ni nini ilimusaidia Noa aendelee kuwa na imani yenye nguvu?

6 Noa aliokoka garika kwa sababu alikuwa na imani. (Ebr. 11:7) Kisha garika, imani yake ilimuchochea atolee Mungu zabihu ya wanyama. (Mwa. 8:20) Kama Abeli, Noa pia aliamini kabisa kwamba wanadamu watakombolewa kutoka katika utumwa wa zambi na kifo. Kisha garika, wanadamu walianza kufanya tena mambo mabaya. Nimrodi alianza kutawala wanadamu na kuwachochea wamuasi Yehova. Lakini, Noa aliendelea kuonyesha imani yenye nguvu, na tumaini. (Mwa. 10:8-12) Inaonekana kabisa kwamba Noa alitiwa moyo kwa kuona katika akili wakati wanadamu watakombolewa kutoka katika utawala mubaya, zambi yenye waliriti, na kifo. Sisi pia tunaweza “kuona” katika akili yetu wakati huo wenye kupendeza sana; kwa kweli, wakati huo unakaribia sana!—Rom. 6:23.

WALIFIKIRIA WAKATI AHADI ZA MUNGU ZITATIMIA

7. Kwa imani, Abrahamu, Isaka, na Yakobo “waliona” nini?

7 Abrahamu, Isaka, na Yakobo walipaswa kuona katika akili yao wakati muzuri unaokuja kwa sababu Mungu aliwaahidi kwamba kupitia uzao wao, mataifa yote ya dunia yangebarikiwa. (Mwa. 22:18; 26:4; 28:14) Wazao wa wazee hao wa ukoo wangekuwa wengi sana na wangeishi katika Inchi ya Ahadi yenye Mungu angewapatia. (Mwa. 15:5-7) Kwa imani, wanaume hao wenye kumuogopa Mungu “waliona” namna wazao wao wanaingia katika inchi hiyo. Kwa hiyo, kuanzia wakati Adamu na Eva walifanya zambi, Yehova amehakikishia  watumishi wake waaminifu kwamba watapata baraka zenye Adamu alipoteza.

8. Ni nini ilimusaidia Abrahamu aonyeshe imani yenye nguvu?

8 Pengine, uwezo wa Abrahamu wa kuona katika akili mambo yenye Mungu alimuahidi ulimusaidia aonyeshe imani yenye nguvu kupitia matendo yake. Maandiko inasema kwamba, hata kama Abrahamu na watumishi wengine waaminifu wa Mungu “hawakupata utimizo wa zile ahadi” katika maisha yao, “waliziona kwa mbali na kuzikaribisha.” (Soma Waebrania 11:8-13.) Kwa sababu Abrahamu alijua kwamba tangu zamani Yehova anatimiza ahadi zake, alikuwa hakika kabisa kwamba atatimiza pia ahadi zake za wakati unaokuja!

9. Kuamini ahadi za Yehova, kulimuletea Abrahamu faida gani?

9 Kwa sababu Abrahamu aliamini kabisa ahadi za Mungu, hilo lilimusaidia aazimie kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa sababu alikuwa na imani yenye nguvu, alitoka katika muji wa Uru na alikataa kuwa mukaaji wa miji ya inchi ya Kanaani. Kama muji wa Uru, miji hiyo haikuwa na misingi yenye nguvu kwa sababu viongozi wa miji hiyo hawakuwa wanamuogopa Mungu. (Yos. 24:2) Tangu alianza maisha ya kuhama-hama, Abrahamu ‘alikuwa anangojea muji ulio na misingi ya kweli, ambao mujenzi na mutengenezaji wa muji huo ni Mungu.’ (Ebr. 11:10) Kwa imani, Abrahamu ‘alijiona’ kuwa mukaaji wa muji wenye kutawaliwa na Yehova. Abeli, Enoko, Noa, Abrahamu, na wengine wengi waliamini kwamba watu watafufuliwa, na walingojea kwa hamu kuishi katika dunia yenye kutawaliwa na Ufalme wa Mungu, ni kusema, ‘muji ulio na misingi ya kweli.’ Kufikiria baraka hizo kuliwafanya wakuwe na imani yenye nguvu.—Soma Waebrania 11:15, 16.

10. Kuona katika akili wakati unaokuja, kulimuletea Sara faida gani?

10 Tuzungumuzie sasa mufano wa Sara, bibi ya Abrahamu. Wakati alikuwa na miaka 90, alikuwa hajapata mutoto; hata hivyo, alingojea kwa hamu wakati angekuwa na mutoto. Kwa hiyo, kupitia macho ya imani, aliona namna uzao wake unafurahia baraka zenye Yehova aliahidi. (Ebr. 11:11, 12) Sababu gani alikuwa na tumaini hilo? Yehova alimuambia Abrahamu hivi: ‘Nitamubariki yeye na pia nitakupa mwana kupitia yeye; nami nitamubariki Sara naye atakuwa mataifa; wafalme wa vikundi vya watu watatoka kwake.’ (Mwa. 17:16) Kisha kumuzaa Isaka, Sara alikuwa hakika kwamba Yehova angetimiza pia ahadi zingine zote zenye alimuahidi Abrahamu. Kufikiria mambo mazuri sana yenye Yehova ametuahidi, kunaweza pia kufanya imani yetu ikuwe yenye nguvu!

ALIKAZA MACHO KWENYE ZAWADI

11, 12. Ni nini ilimusaidia Musa amupende Yehova sana?

11 Musa ni mwanaume mwengine mwenye alionyesha imani katika Yehova. Alionyesha imani hiyo kwa kumupenda sana. Tena, alimupenda Yehova sana. Wakati alikuwa kijana, Musa aliishi katika familia ya mufalme wa Misri; kwa hiyo, ingekuwa mwepesi kwake aanze kupenda mamlaka na mali. Hata hivyo, wazazi wake walimufundisha kuhusu ahadi za Yehova na kusudi Lake la kuwakomboa Waisraeli kutoka katika utumwa, na kuwaingiza katika Inchi ya Ahadi. (Mwa. 13:14, 15; Kut. 2:5-10) Kwa sababu Musa aliendelea kufikiria baraka zenye watu wa Mungu wangepata, unawaza angependa kujulikana sana, ao hilo lingemusaidia amupende Yehova sana?

12 Biblia inasema hivi: ‘Kwa imani Musa, alipokuwa mutu muzima, alikataa kuitwa mwana wa binti ya Farao, akachagua kutendewa vibaya pamoja na watu wa Mungu badala ya kufurahia zambi kwa muda, kwa sababu  aliona shutuma ya Kristo kuwa ni utajiri mukubwa kuliko hazina za Misri; kwa maana alikaza macho kwenye malipo ya sawabu [zawadi].’—Ebr. 11:24-26.

13. Kuendelea kufikiria sana ahadi za Yehova kulimuletea Musa faida gani?

13 Kwa sababu Musa aliendelea kufikiria sana mambo yenye Yehova aliwaahidi Waisraeli, imani yake na upendo wake kwa Mungu viliendelea kuongezeka. Kama watumishi wengine wa Yehova, Musa alijua kwamba Yehova angekomboa wanadamu kutoka katika zambi na kifo. (Ayu. 14:14, 15; Ebr. 11:17-19) Ndiyo sababu Musa alichochewa kumupenda Mungu mwenye alisikilia huruma Waisraeli na wanadamu wengine wote. Katika maisha yake yote, Musa alionyesha kwamba iko na imani na kwamba anamupenda Mungu. (Kum. 6:4, 5) Wakati Farao alikuwa anatafuta kumuua, Musa hakuogopa. Alijua kwamba wakati unaokuja Yehova angemupatia zawadi; kufikiria mambo ya wakati unaokuja kulimusaidia aendelee kuwa na imani.—Kut. 10:28, 29.

FIKIRIA MAMBO YENYE UFALME WA MUNGU UTAFANYA

14. Watu fulani wanafikiria nini juu ya wakati unaokuja?

14 Leo, watu wengi wanafikiria mambo yenye haiwezi kutokea hata kidogo. Kwa mufano, watu wenye kuwa masikini wanawazia-wazia wamekuwa matajiri na kupata usalama, hata kama maisha ya watu leo inajaa “taabu na mambo yenye kuumiza.” (Zab. 90:10) Wanafikiria kwamba serikali zitamaliza matatizo ya wanadamu katika dunia yote. Lakini, Biblia inasema kwamba ni Ufalme wa Mungu tu ndio utamaliza matatizo hayo. (Dan. 2:44) Watu wengi wanafikiri kwamba Mungu hataharibu ulimwengu huu muovu. Lakini, Biblia inasema kwamba ulimwengu huu utaharibiwa kabisa. (Sef. 1:18; 1 Yoh. 2:15-17) Watu wenye kufikiria mambo yenye kupingana na mapenzi ya Yehova juu ya wakati unaokuja, watavunjika moyo, kwa sababu hiyo ni ndoto tu.

Unaweza kuona katika akili yako namna uko katika dunia mupya? (Ona fungu la 15)

15. (a) Wakristo wanapata faida gani kwa kufikiria tumaini lao? (b) Unangojea kwa hamu kufanya nini wakati Mungu atatimiza ahadi zake?

15 Sisi Wakristo tunatiwa moyo kuona katika akili tumaini letu, iwe ni la kuishi mbinguni ao duniani. Kupitia macho ya imani, je, unaweza kuona katika akili yako namna unafurahia mambo yenye Mungu ametuahidi? Kufikiria mambo yenye utafanya wakati Mungu atatimiza ahadi zake, kunaweza kufurahisha sana moyo wako. Pengine ‘unajiona’ namna unaishi milele katika dunia. Fikiria namna unatumika pamoja na ndugu na dada zako ili kufanya dunia yote ikuwe paradiso. Unaishi pamoja na majirani wenye kumupenda Yehova kama wewe. Uko na afya nzuri, nguvu, na unangojea wakati unaokuja kwa furaha. Wale wenye kusimamia kazi ya kufanya dunia ikuwe paradiso wanakuhangaikia kabisa, na hilo linakufanya ufurahie maisha. Unafurahia kutumia uwezo na akili yako kwa sababu unajua kwamba kazi yenye unafanya inawaletea watu wengine faida na inamuletea Mungu heshima. Kwa mufano, fikiria kwamba unasaidia watu wenye wamefufuliwa wafikie kumujua Yehova. (Yoh. 17:3; Mdo. 24:15) Mambo hayo haiko ndoto. Yatatimia kabisa-kabisa kwa sababu yanategemea Biblia.—Isa. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

SABABU GANI UNAPASWA KUZUNGUMUZIA TUMAINI LAKO?

16, 17. Tunapata faida gani kwa kuzungumuzia tumaini letu?

16 Wakati tunazungumuza na Wakristo wenzetu juu ya mambo yenye tutafanya wakati Yehova atatimiza ahadi zake, tunakaza sana mambo hayo katika akili yetu. Hata kama hatujue kabisa namna hali za kila mumoja wetu zitakuwa katika dunia mupya,  wakati tunazungumuza na wengine juu ya mambo yenye tutafanya, tunatiana moyo na tunaonyesha kwamba tunaamini kabisa ahadi za Mungu. Wakati mutume Paulo alitembelea Wakristo wenzake katika muji wa Roma, walifurahia sana “kitia-moyo;” sisi pia tunatiana moyo ili tuendelee kumutumikia Yehova katika siku hizi zenye taabu.—Rom. 1:11, 12.

17 Kuona katika akili mambo ya wakati unaokuja, kunaweza pia kutusaidia kupambana na mahangaiko yetu. Pengine, mutume Petro alikuwa pia na mahangaiko fulani, kwa sababu alimuambia Yesu hivi: “Tazama! Tumeacha vitu vyote na kukufuata wewe; kwa kweli kutakuwa na nini kwa ajili yetu?” Ili kusaidia Petro na wengine wenye walikuwa hapo wafikirie wakati unaokuja, Yesu alimujibu hivi: ‘Kwa kweli ninawaambia ninyi, katika uumbaji-mupya Mwana wa binadamu atakapoketi [kukaa] juu ya kiti chake cha ufalme chenye utukufu, ninyi ambao mumenifuata mutakaa pia juu ya viti vya ufalme kumi na viwili, mukiyahukumu yale makabila kumi na mawili ya Israeli. Na kila mutu ambaye ameacha nyumba ao ndugu ao dada ao baba ao mama ao watoto ao mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara nyingi zaidi naye atariti uzima wa milele.’ (Mt. 19:27-29) Kwa hiyo, Petro na wanafunzi wengine wangefikiria daraka lao katika serikali yenye itatawala dunia yote na kuletea wanadamu wenye kumutii Mungu baraka nyingi.

18. Kufikiria namna Mungu atatimiza ahadi zake, kunaweza kutuletea faida gani tangu leo?

18 Sikuzote, watumishi wa Yehova wenye kuwa duniani wamefaidika kwa kufikiria namna ahadi za Mungu zitatimia. Abeli alifikiria sana ahadi nzuri za Yehova za wakati unaokuja; ndiyo sababu aliamini ahadi hizo, alikuwa na tumaini hakika, na alimupendeza Mungu. Kwa sababu ya imani yake kubwa, Abrahamu aliona katika akili namna Yehova angetimiza ahadi zake kuhusu “uzao,” ndiyo sababu alimutii Yehova hata katika nyakati ngumu. (Mwa. 3:15) Musa ‘alikaza macho kwenye malipo ya sawabu [zawadi];’ kwa hiyo, alitenda kwa imani, na upendo wake kwa Yehova uliendelea kuongezeka. (Ebr. 11:26) Imani na upendo wetu kwa Mungu vitaongezeka pia kadiri tunaendelea kutumia uwezo wetu wa kuona katika akili namna ahadi za Yehova zitatimia. Katika habari yenye kufuata, tutazungumuzia namna tunaweza kutumia vizuri uwezo huo ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu.

Unaweza kuona katika akili yako namna uko katika dunia mupya?(Ona fungu la 15)