Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Maulizo ya Wasomaji Wetu

Maulizo ya Wasomaji Wetu

Tunaweza kufanya nini ili kusaidia Wakristo wenzetu wenye wanajisikia vibaya kwa sababu ya harufu ya marashi?

Watu wenye wanajisikia vibaya kwa sababu ya harufu ya marashi (parfums) wanapambana na hali ngumu. Katika maisha ya kila siku, wanakutana mara nyingi na watu wenye hawajue. Bila kutazamia, wanaweza kujikuta pamoja na watu wenye wametumia marashi. Watu fulani wameuliza ikiwa inawezekana kukataza ndugu na dada kutumia marashi wakati wanakuja kwenye mikutano na kwenye mikusanyiko.

Bila shaka, hakuna Mukristo mwenye anapenda kufanya wengine washindwe kuhuzuria mikutano ao mikusanyiko yetu. Sisi wote tuko na lazima ya vitia-moyo vyenye tunapata kwenye mikutano yetu. (Ebr. 10:24, 25) Kwa hiyo, mutu yeyote mwenye anajisikia kabisa vibaya kwa sababu ya harufu ya marashi, na hilo linamuzuia kuhuzuria mikutano, anaweza kuzungumuza na wazee wa kutaniko juu ya tatizo hilo. Bila shaka, hakuna kanuni ya Maandiko yenye kukataza kutumia marashi wakati watu wanahuzuria mikutano, na si jambo lenye kufaa kuweka sheria kuhusu jambo hilo. Hata hivyo, wazee wanaweza kusaidia wote katika kutaniko waelewe matatizo yenye wengine wanapata kwa sababu ya harufu ya marashi. Kulingana na hali ya kutaniko, wazee wanaweza kuchunguza habari zenye zimekwisha kuandikwa katika vichapo vyetu kuhusu kutumia marashi. Kisha kuchunguza habari hizo, wanaweza kuzitumia katika mahitaji ya kutaniko kwenye Mukutano wa Utumishi, ao wanaweza kutoa tangazo mbele ya kutaniko juu ya jambo hilo. Watafanya hivyo kwa busara. * Lakini, wazee hawatatoa kila mara matangazo ya namna hiyo. Kwenye mikutano yetu kunafika watu wenye wameanza tu kupendezwa na kweli na pia wageni wenye hawajue kama tuko na tatizo hilo katika kutaniko. Tunapenda watu hao wajisikie vizuri wakati wanahuzuria mikutano. Hatupaswe kumufanya mutu yeyote akose kujisikia vizuri kwa sababu ametumia marashi kwa kiasi.

Katika makutaniko yenye kuwa na tatizo hilo na ikiwa hali za eneo zinaruhusu, wazee wanaweza kuchukua mipango ili wale wenye wanajisikia vibaya kwa sababu ya harufu ya marashi, wakae peke yao mahali fulani katika Jumba la Ufalme. Kwa mufano, wanaweza kukaa na kufuata mikutano katika chumba fulani chenye kuwa na vikuza-sauti. Ikiwa haiwezekane kufanya hivyo na ikiwa watu fulani wanaendelea kuteseka sana, kutaniko linaweza kurekodi mikutano kwa ajili yao ao kufanya mipango ili wafuate mikutano kupitia telefone wakiwa nyumbani kwao, kama vile tunafanya kwa ajili ya wale wenye hawawezi kutoka nyumbani.

Katika miaka ya hivi karibuni, Huduma Yetu ya Ufalme imewatia ndugu na dada moyo wafikirie jambo hilo kwa uangalifu wakati wanahuzuria mikusanyiko ya eneo. Wale wenye kuhuzuria wameombwa wapunguze kutumia marashi yenye kuwa na harufu kali, kwa sababu katika maeneo mengi, mikusanyiko hiyo inafanyika katika majumba yenye kutumia mashini za kuleta hewa. Mukazo umetiwa zaidi sana wakati wa mikusanyiko ya eneo, kwa sababu, mahali mikusanyiko hiyo inafanyika, haiwezekane mara nyingi kupata nafasi ya kutia wale wenye kusumbuliwa na harufu ya marashi. Hata hivyo, muongozo huo haukutolewa kama sheria kwa ajili ya mikutano ya kutaniko, na hatupaswe kuuona hivyo hata kidogo.

Katika ulimwengu huu muovu, sisi wote tunateseka kwa sababu tumeriti kutokamilika. Bila shaka, tunafurahi sana wakati ndugu na dada wanajikaza ili kupunguza mateso yetu. Inaweza kuwa vigumu kwa watu fulani kuacha kutumia marashi ili kusaidia ndugu ao dada fulani ahuzurie mikutano bila magumu. Lakini, upendo utatuchochea kufanya hivyo.

 Maandishi ya historia, inaonyesha kwamba Pontio Pilato aliishi kabisa?

Jina la Pilato limeandikwa katika Kilatini kwenye bamba hili la jiwe

Watu wenye wanasoma Biblia wanamujua Pontio Pilato kwa sababu alimusambisha Yesu na ni yeye alimutoa ili auawe. (Mt. 27:1, 2, 24-26) Hata hivyo, jina lake linapatikana pia katika maandishi ya zamani ya historia. Kitabu kimoja chenye kufasiria maneno ya Biblia kinasema kwamba habari za historia zenye kumuzungumuzia ni “nyingi sana na zinatoa maelezo mengi zaidi kuliko zile zenye kuzungumuzia maliwali (gouverneurs) wengine Waroma ambao walitawala Yudea.”

Jina la Pilato linapatikana mara nyingi sana katika maandishi ya mwanahistoria Muyahudi Flavius Josèphe. Mwanahistoria huyo aliandika juu ya matatizo tatu yenye Pilato alikutana nayo wakati alikuwa anaongoza jimbo la Yudea. Mwanahistoria Muyahudi anayeitwa Philon aliandika juu ya tatizo la ine. Mwandikaji Muroma anayeitwa Tacite aliandika historia ya watawala wa Roma, na alihakikisha katika maandishi yake kwamba Pontio Pilato alitoa ruhusa ili Yesu auawe wakati wa utawala wa Tiberio.

Katika mwaka wa 1961, wachunguzi wa vitu vya zamani walikuwa wanatumika katika chumba cha maonyesho ya Roma, katika muji wa Kaisaria, Israeli. Katika chumba hicho, walipata bamba la jiwe lenye kuonyesha wazi jina la Pilato katika Kilatini. Maandishi hayo (yenye kuonyeshwa hapa) hayaenee lakini inaweza kusomwa hivi: “Pontio Pilato, liwali wa Yudea alitoa (hii) Tiberieum kwa miungu yenye kuheshimika.” Inaonekana kwamba Tiberieum ni hekalu lenye lilijengwa ili kuheshimisha Mutawala Muroma anayeitwa Tiberio.

Ikiwa dada anaongoza funzo la Biblia mbele ya mwanaume ambaye pia ni muhubiri wa Ufalme, je, anapaswa kufunika kichwa?

Katika “Maswali Kutoka kwa Wasomaji Wetu,” gazeti Munara wa Mulinzi la tarehe 15 Mwezi wa 7, 2002, lilisema kwamba dada anapaswa kufunika kichwa wakati anaongoza funzo la Biblia na anasindikizwa na muhubiri mwanaume, iwe mwanaume huyo amekwisha kubatizwa ao hapana. Lakini kisha kuchunguza tena jambo hilo, tumeona kwamba muongozo huo unapaswa kubadilishwa.

Ikiwa ni funzo lenye linaongozwa kwa ukawaida, na dada anasindikizwa na ndugu mwenye kubatizwa, bila shaka dada huyo atafunika kichwa. Kwa kufanya hivyo, anaonyesha kwamba anaheshimu mupango wa ukichwa wenye umewekwa katika kutaniko, kwa sababu anatimiza daraka ambalo kwa kawaida lilipaswa kutimizwa na ndugu. (1 Kor. 11:5, 6, 10) Ikiwa dada huyo hafunike kichwa, anaweza kumuambia ndugu huyo aongoze funzo hilo ikiwa anastahili na ikiwa iko na uwezo wa kufanya hivyo.

Lakini, ikiwa dada anaongoza funzo lenye linaongozwa kwa ukawaida na anasindikizwa na muhubiri mwanaume ambaye hajabatizwa na ambaye haiko bwana yake, Maandiko haimulazimishe dada huyo kufunika kichwa. Hata hivyo, zamiri ya dada fulani inaweza kumuchochea afunike kichwa hata kama anasindikizwa na muhubiri mwanaume mwenye hajabatizwa.

^ fu. 2 Ili kupata habari zaidi, soma habari yenye kichwa “Kuwasaidia Walio na MCS,” katika Amuka! ya tarehe 08/08/2000, ukurasa wa 8-10.