Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Sababu Gani Tunafanya Ukumbusho wa Kifo cha Yesu

Sababu Gani Tunafanya Ukumbusho wa Kifo cha Yesu

‘Muendelee kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.’ 1 KOR. 11:24.

1, 2. Yesu alifanya nini usiku wa tarehe 14 mwezi wa Nisani, mwaka wa 33? (Ona picha kwenye mwanzo wa habari hii.)

USIKU umeanza, lakini wakati huo mwezi umekuwa muviringo na unatoa mwangaza wenye kupendeza juu ya muji wote wa Yerusalemu. Ni tarehe 14 mwezi wa Nisani, mwaka wa 33. Yesu na mitume wake wametoka tu kufanya Pasaka ili kukumbuka namna Yehova aliwakomboa Waisraeli kutoka katika utumwa wa Misri miaka 1500 mbele ya hapo. Yesu iko na mitume wake 11, na anaanzisha tukio la pekee ambalo linaitwa Chakula cha Mangaribi cha Bwana. Tukio hilo lingefanywa kila mwaka ili kukumbuka kifo chake ambacho kilitokea siku hiyo. *Mt. 26:1, 2.

2 Yesu anatoa sala, kisha anawapatia mitume wake mukate usiotiwa chachu, na kusema hivi: ‘Muchukue, mukule.’ Anachukua pia kikombe cha divai, anatoa tena sala, na kusema: ‘Mukunywe, ninyi nyote.’ (Mt. 26:26, 27) Katika usiku huo wa maana sana, Yesu hakuwapatia wafuasi wake waaminifu chakula kingine, lakini aliwaambia mambo mengi.

3. Tutajibu maulizo gani katika habari hii?

3 Ni wakati huo ndio Yesu alianzisha Ukumbusho wa  kifo chake ambao unaitwa pia ‘Mulo wa Jioni wa Bwana [ao Chakula cha Mangaribi cha Bwana].’ (1 Kor. 11:20) Tunaweza kujiuliza hivi: Sababu gani tunapaswa kukumbuka kifo cha Yesu? Mukate na divai vinamaanisha nini? Namna gani tunaweza kujitayarisha kwa ajili ya Ukumbusho? Ni nani anastahili kula mukate na kunywa divai? Na namna gani Wakristo wanaonyesha kwamba wanaona tumaini lao kuwa la lazima sana?

SABABU GANI TUNAKUMBUKA KIFO CHA YESU?

4. Kifo cha Yesu kinatupatia tumaini gani?

4 Kwa sababu tuko watoto wa Adamu, tuliriti zambi na kifo. (Rom. 5:12) Kwa hiyo, hakuna mwanadamu mwenye anaweza kumupatia Mungu zabihu ya ukombozi kwa ajili yake na kwa ajili ya wanadamu wengine. (Zab. 49:6-9) Lakini kupitia kifo chake, Yesu alitoa mwili wake mukamilifu na damu yake kuwa zabihu yenye kukubaliwa. Yesu alimutolea Mungu bei ya zabihu yake; kwa kufanya hivyo, alitupatia tumaini la kukombolewa kutoka katika utumwa wa zambi na kifo, alitupatia pia tumaini la kupata uzima wa milele.—Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.

5. (a) Tunajua namna gani kwamba Mungu na Kristo wanapenda wanadamu? (b) Sababu gani tunapaswa kuhuzuria Ukumbusho wa kifo cha Yesu?

5 Zabihu ya ukombozi inaonyesha kwamba Mungu anapenda wanadamu. (Yoh. 3:16) Inaonyesha kwamba Yesu pia anatupenda. Biblia inasema kwamba mbele ya kuja hapa duniani, Yesu alikuwa “stadi wa kazi” wa Mungu, na kwamba aliwapenda sana “wana wa binadamu.” (Met. 8:30, 31) Tunaonyesha shukrani yetu kwa Mungu na kwa Mwana wake kwa kuhuzuria Ukumbusho wa kifo cha Yesu; kwa kufanya hivyo, tunatii amri hii: ‘Muendelee kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.’—1 Kor. 11:23-25.

MUKATE NA DIVAI VINAMAANISHA NINI?

6. Tunapaswa kuona namna gani mukate na divai yenye inatumiwa kwenye Ukumbusho?

6 Wakati alianzisha Ukumbusho wa kifo chake, Yesu hakugeuza kimuujiza mukate kuwa mwili wake, na divai kuwa damu yake. Lakini, alisema hivi kuhusu mukate: “Huu unamaanisha mwili wangu.” Kuhusu divai, alisema hivi: ‘Hii inamaanisha damu yangu ya agano, ambayo itamwangwa kwa ajili ya wengi.’ (Mk. 14:22-24) Kwa hiyo, inaonekana wazi kwamba mukate na divai vilitumiwa tu kama mifano.

7. Mukate wenye unatumiwa kwenye Ukumbusho unafananisha nini?

7 Wakati huo wa pekee sana katika mwaka wa 33, Yesu alitumia mukate usiotiwa chachu wenye ulibakia wakati wa Pasaka. (Kut. 12:8) Wakati fulani, Biblia inatumia neno chachu ili kumaanisha zambi ao kuharibika. (Mt. 16:6, 11, 12; Lu. 12:1) Kwa hiyo, ilifaa kabisa Yesu atumie mukate usiotiwa chachu kwa sababu mukate huo ulifananisha mwili wake usiokuwa na zambi. (Ebr. 7:26) Ndio maana kwenye Ukumbusho tunatumia mukate kama huo.

8. Divai yenye inatumiwa kwenye Ukumbusho inafananisha nini?

8 Divai yenye Yesu alitumia tarehe 14 mwezi wa Nisani, mwaka wa 33, ilifananisha damu yake; leo pia, divai yenye tunatumia inafananisha damu ya Yesu. Mahali panapoitwa Golgotha, inje ya muji wa Yerusalemu, damu ya Yesu ilimwangwa ‘kwa musamaha wa zambi.’ (Mt. 26:28; 27:33) Kwa sababu mukate na divai yenye inatumiwa kwenye Ukumbusho inafananisha zabihu yenye Yesu alitoa kwa ajili ya wanadamu watiifu na kwa sababu tunaona zabihu hiyo kuwa ya lazima sana, ni jambo lenye kufaa kila mumoja wetu ajitayarishe kwa ajili ya Ukumbusho wa kifo cha Yesu wa kila mwaka.

NAMNA YA KUJITAYARISHA

9. (a) Sababu gani ni jambo la lazima kufuata programu ya usomaji wa Biblia kwa ajili ya Ukumbusho? (b) Unajisikia namna gani kuhusu zabihu ya ukombozi?

9 Kwa kufuata  programu ya usomaji wa Biblia kwa ajili ya Ukumbusho iliyo katika broshua Tuyachunguze Maandiko Kila Siku, tunaweza kufikiri sana juu ya mambo yenye Yesu alifanya muda kidogo mbele ya kifo chake. Kufanya hivyo kutatusaidia tutayarishe moyo wetu kwa ajili ya Ukumbusho. Dada mumoja aliandika hivi: “Tunangojea Ukumbusho kwa hamu. Kila mwaka, Ukumbusho unakuwa wa pekee zaidi. Ninakumbuka wakati nilikuwa mwenye kusimama pembeni ya sanduku (ao cercueil) . . . nikiangalia maiti ya baba yangu mupendwa na kuona kwamba zabihu ya ukombozi ni ya lazima sana. . . . Ni kweli, nilijua maandiko yote kuhusu kifo na namna ya kuyaeleza! Lakini ni wakati tu nilijionea namna kifo kinaumiza ndipo moyo wangu uliruka kwa furaha juu ya mambo yenye zabihu ya ukombozi itatutimizia.” Kwa hiyo, wakati tunajitayarisha kwa ajili ya Ukumbusho, ni vizuri kufikiria namna zabihu ya Yesu inatukomboa kutoka katika utumwa wa zambi na kifo.

Tumia vyombo vyenye vimetayarishwa ili kutayarisha moyo wako kwa ajili ya Ukumbusho (Ona fungu la 9)

10. Kuhusiana na kazi ya kuhubri, namna gani tunaweza kujitayarisha kwa ajili ya Ukumbusho?

10 Tunaweza pia kujitayarisha kwa ajili ya Ukumbusho kwa kuongeza bidii yetu katika kazi ya kuhubiri. Kwa mufano, tunaweza kuwa mapainia wasaidizi katika kipindi cha Ukumbusho. Wakati tunaalika wanafunzi wa Biblia na watu wengine kwenye Ukumbusho, tutakuwa na nafasi ya kuzungumuza nao juu ya Mungu, juu ya Mwana wake, na juu ya baraka zenye wale wenye wanamupendeza Yehova na kumusifu watapata; kufanya hivyo kutatuletea furaha nyingi.—Zab. 148:12, 13.

11. Sababu gani mutume Paulo alisema kwamba Wakristo fulani Wakorintho walikula mukate na kunywa divai bila kustahili?

11 Wakati unajitayarisha kwa ajili ya Ukumbusho, ufikirie mambo yenye mutume Paulo aliandikia Wakristo wa kutaniko la Korintho. (Soma 1 Wakorintho 11:27-34.) Mutume Paulo alionyesha kwamba mutu yeyote mwenye anakula mukate na kunywa divai bila kustahili anakuwa na “hatia kuhusiana na mwili na damu ya Bwana,” Yesu Kristo. Kwa hiyo, Mukristo mutiwa-mafuta anapaswa kwanza ‘kujichunguza mwenyewe na kuona kama anafaa,’ kisha anaweza kula mukate na kunywa divai. Ikiwa hafanye hivyo, “anakula na kunywa hukumu juu yake mwenyewe.” Kwa sababu ya mwenendo wao mubaya, Wakristo wengi Wakorintho walikuwa ‘wazaifu na wagonjwa-wagonjwa, na wengi [walikuwa] wamelala katika kifo [cha kiroho].’ Inawezekana wamoja kati yao walikuwa wanakula na kunywa kupita kiasi mbele ya Ukumbusho ao wakati wa Ukumbusho. Kwa hiyo, walipoteza uwezo wao wa kufikiri. Mungu hakuwakubali kwa sababu walikula mukate na kunywa divai  bila kustahili.

12. (a) Paulo alilinganisha Ukumbusho na nini, na namna gani aliwaonya wale wenye wanakula mukate na kunywa divai? (b) Mukristo mwenye anakulaka mukate na kunywa divai kwenye Ukumbusho anapaswa kufanya nini ikiwa amefanya zambi nzito?

12 Mutume Paulo alionyesha kwamba kufanya Ukumbusho ni kama vile kula chakula pamoja na wengine. Aliwaonya hivi wale wenye wanakula mukate na kunywa divai: ‘Hamuezi kuwa mukikunywa kikombe cha Yehova na kikombe cha roho waovu; hamuezi kuwa mukishiriki meza ya Yehova na meza ya roho waovu.’ (1 Kor. 10:16-21) Ikiwa Mukristo mwenye anakulaka mukate na kunywa divai amefanya zambi nzito, anapaswa kutafuta musaada wa wazee. (Soma Yakobo 5:14-16.) Ikiwa Mukristo huyo mutiwa-mafuta anaonyesha “matunda yanayofaa toba,” haizarau zabihu ya Yesu ikiwa anakula mukate na kunywa divai.—Lu. 3:8.

13. Sababu gani kila mumoja wetu anapaswa kusali kuhusu tumaini lenye Mungu amemupatia?

13 Wakati kila mumoja wetu anajitayarisha kwa ajili ya Ukumbusho, atapata faida ikiwa anasali na kufikiri sana juu ya tumaini lenye Mungu amemupatia. Bila shaka, hatupendi kukosa heshima juu ya zabihu ya Yesu. Kwa hiyo, hatutakula mukate na kunywa divai kwenye Ukumbusho ikiwa hatuko hakika kwamba sisi ni Wakristo watiwa-mafuta. Namna gani Mukristo anaweza kujua ikiwa anastahili kula mukate na kunywa divai?

NI NANI ANASTAHILI KULA MUKATE NA KUNYWA DIVAI?

14. Namna gani agano jipya linahusiana na kula mukate na kunywa divai kwenye Ukumbusho?

14 Wale wenye wanastahili kula mukate na kunywa divai wako kabisa hakika kwamba wako katika agano jipya. Yesu alisema hivi kuhusu divai: ‘Kikombe hiki kinamaanisha agano jipya kwa musingi wa damu yangu.’ (1 Kor. 11:25) Kupitia nabii Yeremia, Mungu alitabiri kwamba atafanya agano jipya lenye lingekuwa tofauti na agano la Sheria lenye alifanya na Waisraeli. (Soma Yeremia 31:31-34.) Mungu alifanya agano jipya na Israeli wa kiroho. (Gal. 6:15, 16) Kifo cha Yesu ndicho kilifanya agano hilo likubaliwe na lianze kufanya kazi. (Lu. 22:20) Yesu ndiye mupatanishi wa agano jipya. Kwa sababu Wakristo watiwa-mafuta waaminifu wako katika agano hilo, watakuwa pamoja naye mbinguni.—Ebr. 8:6; 9:15.

15. Ni nani walio katika agano la Ufalme, na watapata pendeleo gani ikiwa wanabaki waaminifu?

15 Wale wenye wanastahili kula mukate na kunywa divai wanajua kwamba wako katika agano la Ufalme. (Soma Luka 12:32.) Wakristo watiwa-mafuta ambao wanashikamana na Yesu na kuteseka pamoja naye, watatawala pamoja naye mbinguni. (Flp. 3:10) Kwa sababu wako katika agano la Ufalme, watiwa-mafuta waaminifu watatawala milele pamoja na Kristo mbinguni. (Ufu. 22:5) Wakristo hao wanastahili kula mukate na kunywa divai kwenye Ukumbusho.

16. Fasiria kwa kifupi maana ya andiko la Waroma 8:15-17.

16 Ni wale tu wenye wameshuhudiwa na roho ya Mungu kwamba ni watoto wa Mungu ndio wanastahili kula mukate na kunywa divai kwenye Ukumbusho. (Soma Waroma 8:15-17.) Mutume Paulo alitumia neno la Kiaramu “Abba,” lenye linamaanisha “Ee Baba!” Mutoto angeweza kutumia neno hilo ili kuzungumuza na baba yake, kwa sababu neno hilo linaonyesha upendo na linachanga neno la kirafiki “papa” na neno la heshima “baba.” Wale wenye wamepokea “roho ya kufanywa kuwa  wana” ni watoto wa Mungu waliozaliwa kwa roho. Roho ya Mungu inashuhudia pamoja na roho yao ili kuwajulisha kwamba wao ni wana watiwa-mafuta wa Yehova. Hilo halimaanishe kwamba hawapendi kuishi duniani. Wako hakika kwamba ikiwa wanabaki waaminifu mupaka kifo, watariti Ufalme wa mbinguni pamoja na Yesu. Kati ya wale Wakristo 144000, wenye ‘wametiwa mafuta kutoka kwa yule mutakatifu,’ Yehova, kunabaki wachache tu hapa duniani. (1 Yoh. 2:20; Ufu. 14:1) Kupitia roho ya Mungu, wanapaza sauti, “Abba, Baba!” Kwa kweli, huo ni urafiki wa pekee sana pamoja na Mungu!

ONA TUMAINI LAKO KUWA LA LAZIMA SANA

17. Wakristo watiwa-mafuta wako na tumaini gani, na wanajua namna gani kwamba wako na tumaini hilo?

17 Ikiwa wewe ni Mukristo mutiwa-mafuta, bila shaka tumaini lako la kuishi mbinguni ni kati ya mambo ya lazima yenye unataja katika sala zako. Wakati Biblia inazungumuzia ndoa ya Yesu Kristo, Bwana-arusi wa mbinguni pamoja na “bibi-arusi” wake, unaona kwamba maneno hayo yanakuhusu, na unangojea kwa hamu ndoa hiyo. (2 Kor. 11:2; Yoh. 3:27-29; Ufu. 21:2, 9-14) Ao wakati Biblia inasema kwamba Mungu anawapenda watoto wake wa kiroho, unaelewa kwamba wewe pia ni mumoja wao. Pia, wakati unasoma maagizo yenye Yehova anawatolea wana wake watiwa-mafuta kupitia Neno lake, roho takatifu inakuchochea kutii na unaelewa kwamba maagizo hayo yanakuhusu. Kwa njia hiyo, roho ya Mungu inashuhudia pamoja na roho yako kwamba uko na tumaini la kuishi mbinguni.

18. “Kondoo wengine” wako na tumaini gani, na unajisikia namna gani kuhusu tumaini hilo?

18 Ikiwa wewe ni wa ‘mukutano mukubwa’ wa “kondoo wengine,” Mungu amekupatia tumaini la kuishi duniani. (Ufu. 7:9; Yoh. 10:16) Unapenda kuishi milele katika Paradiso, na unafurahi kufikiria mambo yenye Biblia inasema kuhusu maisha ya wakati unaokuja. Unangojea kwa hamu wakati wewe pamoja na watu wa familia yako na watu wengine wenye haki mutaishi kwa amani; wakati hakutakuwa tena njaa, umaskini, mateso, magonjwa, na kifo. (Zab. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Unatamani sana kupokea watu wenye watafufuliwa wakiwa na tumaini la kuishi milele duniani. (Yoh. 5:28, 29) Bila shaka, uko mwenye shukrani sana kwa sababu Yehova amekubariki kwa kukupatia tumaini la kuishi duniani! Hata kama haukule mukate na kunywa divai, unahuzuria Ukumbusho ili kuonyesha shukrani kwa ajili ya zabihu ya ukombozi ya Yesu Kristo.

UTAHUZURIA?

19, 20. (a) Unapaswa kufanya nini ili tumaini lako litimie? (b) Sababu gani utahuzuria Ukumbusho wa kifo cha Yesu?

19 Iwe tumaini lako ni la kuishi duniani ao mbinguni, tumaini hilo litatimia ikiwa tu unaonyesha imani katika Yehova Mungu, Yesu Kristo, na katika zabihu ya ukombozi. Wakati utahuzuria Ukumbusho, utapata nafasi ya kufikiri sana juu ya tumaini lako na utaelewa kwamba kifo cha Yesu ni cha lazima sana. Kwa hiyo, usikose kuwa kati ya mamilioni ya watu wenye watahuzuria Ukumbusho Siku ya Tano tarehe 3 Mwezi wa 4, 2015 kisha jua kushuka, katika Majumba ya Ufalme na mahali pengine duniani pote.

20 Kuhuzuria Ukumbusho kunaweza kukufanya ukuwe mwenye shukrani zaidi kwa ajili ya zabihu ya ukombozi ya Yesu. Ukisikiliza hotuba ya Ukumbusho kwa uangalifu, utachochewa kuwaonyesha majirani wako upendo kwa kuwaambia mambo yenye umejifunza kuhusu upendo wa Yehova na kuhusu kusudi lake kubwa kwa ajili ya wanadamu. (Mt. 22:34-40) Kwa hiyo, usikose kuhuzuria Ukumbusho wa kifo cha Yesu.

^ fu. 1 Wayahudi walikuwa wanahesabia siku kuanzia wakati jua lilishuka mupaka wakati jua lilishuka tena.