Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Walijitoa kwa Kujipendea—Katika Taïwan

Walijitoa kwa Kujipendea—Katika Taïwan

NDUGU Choong Keon na dada Julie bibi yake, wana miaka karibu 35 na ni mapainia wa kawaida katika Sydney, Australia kumepita miaka tano hivi. Ndugu Choong Keon anasema hivi: “Tulikuwa tunafanya kazi ya kimwili ambayo haikutuchukua wakati wote. Maisha yetu yalikuwa mazuri. Pia mahali tulikuwa tunaishi, hali ya hewa ilikuwa muzuri na maisha yalikuwa yanaendelea vizuri. Tulifurahia kuwa pamoja na familia yetu na vilevile pamoja na marafiki wetu.” Hata hivyo, zamiri ya ndugu Choong Keon na dada Julie iliwasumbua sana. Sababu gani? Kwa sababu walijua vizuri kwamba walikuwa na nafasi ya kufanya mengi katika kazi ya Yehova, lakini walisita kufanya mabadiliko ili waweze kufanya hivyo.

Kisha, kwenye mukusanyiko ambao ulifanyika katika mwaka wa 2009, wakasikia hotuba ambayo iliwafanya wafikiri sana kuhusu namna watatumia maisha yao. Hotuba hiyo ilihusu wale ambao walikuwa na uwezo wa kupanua utumishi wao. Musemaji alisema hivi: “Fikiria jambo hili: Mutu ambaye anaendesha motokari anaweza kuipeleka upande wa kushoto ao wa kuume ikiwa motokari hiyo inatembea. Vilevile, Yesu anaweza kutusaidia kupanua utumishi wetu ikiwa tunasonga mbele, ni kusema, ikiwa tunajikaza sana ili kufikia muradi wetu.” * Ndugu Choong Keon na dada Julie walijisikia kama vile musemaji alikuwa anawaambia moja kwa moja. Tena kwenye mukusanyiko huo, ndugu mumoja na bibi yake ambao walikuwa wamisionere katika inchi ya Taïwan waliulizwa maulizo. Walizungumuzia furaha ambayo wanapata katika mahubiri na wakakazia kwamba kungali lazima kubwa ya wahubiri katika inchi hiyo. Ndugu Choong Keon na dada Julie walijisikia tena kama vile wamisionere hao walikuwa wanawaambia moja kwa moja.

Dada Julie anasema hivi: “Kisha mukusanyiko huo, tulisali ili Yehova atusaidie tuweze kuchukua hatua ya kuhamia katika inchi ya Taïwan.” Anasema tena hivi: “Hata hivyo, tulikuwa na wasiwasi. Tulijisikia kama mutu ambaye anataka kujitupa kwa mara ya kwanza katika mutoni wenye kuwa na shimu murefu.” Lakini andiko la Mhubiri 11:4 liliwasaidia kuchukua hatua hiyo. Andiko hilo linasema hivi: ‘Anayeangalia upepo hatapanda mbegu; naye anayetazama mawingu hatavuna.’ Ndugu Choong Keon anasema hivi: “Tulifanya akili zetu zianze  ‘kupanda na kuvuna’ kuliko ‘kuangalia na kutazama.’” Kwa hiyo waliendelea kusali sana, walisoma habari kuhusu wamisionere, waliandikiana sana na ndugu na dada ambao walikuwa wamehamia huko, waliuzisha miotokari yao, na kisha miezi tatu wakafika katika inchi ya Taïwan.

KUHUBIRI KUNALETA FURAHA

Ndugu na dada zaidi ya 100 wa inchi mbalimbali ambao wanapatikana sasa katika inchi ya Taïwan, wanatumikia katika maeneo yaliyo na lazima kubwa ya wahubiri wa Ufalme. Walitoka katika inchi ya Australia, Uingereza, Kanada, Ufaransa, Japani, Korea, Uhispania, États-Unis, na wako na miaka kati ya 21 na 73. Kati yao kuna dada zaidi ya 50 ambao hawajaolewa. Ni nini ilisaidia ndugu na dada hao wenye bidii kutumikia katika inchi ya kigeni? Tuone sasa ni nini iliwasaidia.

Laura

Laura, ni dada mwenye hajaolewa. Alitoka katika inchi ya Kanada na anafanya kazi ya upainia mangaribi mwa inchi ya Taïwan. Lakini miaka kumi hivi mbele ya hapo, alikuwa hafurahie kabisa mahubiri. Anasema hivi: “Sikuwa muhubiri mwenye ufundi kwa sababu sikupitisha wakati mwingi katika mahubiri; na hilo lilinifanya nisifurahie kabisa kazi ya kuhubiri.” Kisha, marafiki wake wa Kanada wakamuomba waende kuhubiri pamoja katika inchi ya Meksiko kwa muda wa mwezi moja. Dada Laura anasema hivi: “Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kufanya saa nyingi katika mahubiri, na nilishangaa kuona namna ilikuwa muzuri sana!”

Mambo hayo yenye kufurahisha ambayo dada Laura alijionea katika mahubiri, ilimuchochea afikirie kuhamia katika kutaniko la luga ya kigeni la Kanada. Alianza kujifunza luga ya Kichina, alitumika na kikundi cha luga ya Kichina, na akajiwekea muradi wa kuhamia katika inchi ya Taïwan, muradi ambao alifikia katika Mwezi wa 9, 2008. Dada Laura anasema hivi: “Iliniomba karibu mwaka mumoja ili nizoee eneo langu mupya, lakini sasa sifikirie kurudia Kanada.” Anaona kazi ya kuhubiri namna gani? Anasema hivi: “Ninafurahia kazi ya kuhubiri. Kuona namna wanafunzi wa Biblia wanabadilisha maisha yao wakati wanafikia kumujua Yehova, ndilo jambo lenye kufurahisha zaidi. Kutumikia katika inchi ya Taïwan kumenipatia nafasi ya kuwa mwenye furaha sikuzote.”

 MAGUMU YA KUKOSA KUJUA LUGA VIZURI

Brian na Michelle

Ndugu Brian na dada Michelle bibi yake, wana miaka karibu 35. Walitoka États-Unis na kuhamia katika inchi ya Taïwan kumepita miaka munane hivi. Mwanzoni, walijisikia kwamba hawakufanya mengi katika mahubiri. Lakini ndugu moja ambaye amekuwa misionere kwa miaka mingi aliwaambia hivi: “Hata kama munaweza kumupatia mutu trakte tu, inaomba kukumbuka kwamba pengine itakuwa mara yake ya kwanza kupata ujumbe juu ya Yehova. Kwa hiyo, munafanya mengi katika mahubiri!” Maneno hayo yenye kutia moyo iliwasaidia sana ndugu Brian na dada Michelle waendelee na kazi yao katika inchi ya Taïwan. Ndugu mwengine aliwaambia hivi: “Ili musivunjike moyo, muchunguze maendeleo ambayo mumefanya kwa kujifunza luga ya Kichina. Musifanye hivyo kila siku, lakini muchunguze maendeleo hayo kutoka mukusanyiko mumoja mupaka mukusanyiko mwengine.” Maneno hayo yalikuwa ya kweli. Ndugu Brian na dada Michelle walifanya maendeleo, na leo ni mapainia ambao wanapata matokeo mazuri.

Ni nini inaweza kukuchochea ujifunze luga ingine? Jaribu kutembelea inchi ambamo ungependa kutumikia. Enda kwenye mikutano, fanya urafiki pamoja na ndugu na dada wa eneo hilo, na pia uwasindikize katika mahubiri. Ndugu Brian anasema hivi: “Kisha kujionea namna watu wengi wanakubali ujumbe wa Ufalme, na pia kujionea upendo wa ndugu na dada, hilo litakuchochea kuenda kutumikia katika inchi ingine hata kama kuna magumu fulani.”

KAZI YA KIMWILI

Kristin na Michelle

Mapainia wengi ambao walihamia mahali ambapo kuna lazima kubwa ya wahubiri katika inchi ya Taïwan, wanajitegemeza kwa kufundisha luga ya Kiingereza. Ndugu Kristin na dada Michelle bibi yake wanauzisha samaki. Ndugu Kristin anasema hivi: “Nilikuwa sijafanya kazi hiyo hata siku moja, lakini inanisaidia niendelee kubakia katika inchi ya Taïwan.” Kisha muda fulani, ndugu Kristin alipata watu ambao walikuja tena na tena ili kuuza samaki. Kazi hiyo ambayo haichukue wakati wote inamusaidia yeye na bibi yake kupata feza ambazo wanahitaji na inawaachia wakati wa kutosha ili waweze kufanya kazi ya maana zaidi, ni kusema, kazi ya upainia ambayo inawasaidia kuvua watu.

“MUFURAHIE UTUMISHI WENU”

Ndugu William na dada Jennifer bibi yake walitoka États-Unis na kuhamia katika inchi ya Taïwan kumepita karibu miaka saba. Ndugu William anasema hivi: “Wakati fulani, kujifunza luga, kufanya kazi ya upainia, kushugulikia kutaniko, na kupata feza za kutosha kwa ajili ya familia, kunachokesha.” Ni nini iliwasaidia kupata matokeo mazuri na kuendelea kuwa na furaha? Wanajikaza kujiwekea miradi ambayo inapatana na uwezo wao. Kwa mufano, hawakutazamia kufanya zaidi kwa sababu walikuwa wangali wanajifunza luga ya Kichina. Tena, wakati maendeleo yao ilikuwa kidogo, hawakuacha jambo hilo liwavunje moyo sana.

William na Jennifer

Ndugu William anakumbuka shauri ambalo mwangalizi mwenye kusafiri alimutolea. Mwangalizi huyo alimuambia hivi: “Kisha kujiwekea muradi wa kiroho, tunapaswa kufurahia hatua ambazo tunafanya ili kufikia muradi huo.” Ndugu William anasema kwamba kutumikisha shauri hilo kuliwasaidia yeye na bibi yake wajipatanishe na hali, wasikilize mashauri ya ndugu ambao wanasimamia kazi katika eneo, na kuliwasaidia warekebishe namna yao ya kufanya mambo fulani ili waweze kupata matokeo mazuri katika kazi yao ya kuhubiri. Ndugu William anasema tena hivi: “Shauri hilo lilitusaidia pia tukumbuke kuchukua wakati wa kufurahia mahali penye kuvutia katika eneo letu.”

Kama ndugu William na dada Jennifer, dada Megan, painia kutoka États-Unis ambaye hajaolewa, ‘anafurahia utumishi wake’ hata kama anajikaza kufikia muradi wake wa kusema vizuri zaidi luga ya Kichina. Kila mwisho-juma, anahubiri na kikundi fulani cha ndugu na dada katika port ya Kaohsiung, port kubwa zaidi ya Taïwan. Eneo hilo ni lenye kuvutia sana. Dada Megan amefikia kuhubiri katika mashua (bateaux) mbalimbali, na alihubiria pia waloba-samaki kutoka Bangladesh, India, Indonesia, Ufilipino, Thaïlande, na Vanuatu. Dada Megan anasema hivi: “Kwa sababu waloba-samaki wako kwenye port kwa  wakati kidogo tu, tunaanza kujifunza nao Biblia palepale. Ili niweze kuwaona wote, mara nyingi ninajifunza na watu ine ao tano kwa wakati mumoja.” Dada Megan anafanya nini ili kujifunza Kichina? Anasema hivi: “Niko na tamaa ya kujifunza mbiombio, lakini ninakumbuka shauri hili ambalo ndugu moja alinitolea: ‘Fanya ile ambayo unaweza, na Yehova atakusaidia kutimiza utumishi wako.’”

Megan

MAISHA SALAMA, MEPESI, NA YENYE FURAHA

Mbele dada Cathy wa Uingereza ahamie katika inchi ingine, alitafuta eneo ambamo dada mwenye hajaolewa anaweza kuwa salama. Alisali Yehova kwa ajili ya jambo hilo na akaandikia Beteli mbalimbali ili ajue hatari zenye dada ambao hawajaolewa wanaweza kupata katika eneo fulani. Kisha muda fulani Beteli hizo zilimuandikia. Akachunguza barua hizo na akaona kwamba ni muzuri atumikie katika inchi ya Taïwan.

Dada Cathy alihamia Taïwan katika mwaka wa 2004, wakati alikuwa na miaka 31. Huko, anaishi maisha mepesi kulingana na uwezo wake. Anasema hivi: “Niliuliza ndugu na dada ni wapi ningeweza kuuzia matunda na mboga za majani kwa bei ya chini. Mashauri yao mazuri yalinisaidia nisitumie feza ovyoovyo.” Ni nini ilimusaidia aendelee kuishi maisha mepesi? Dada Cathy anasema hivi: “Ninaendelea kusali kwa Yehova anisaidie nitosheke na chakula cha kawaida na manguo ambayo ninapata. Ninaona kwamba Yehova anajibia sala zangu kwa kunionyesha mahitaji yangu ni nini na kwa kunisaidia nitosheke hata kama siwezi kupata kila kitu ambacho ninahitaji.” Dada Cathy anaongeza hivi: “Ninafurahia namna yangu ya kuishi kwa sababu inanisaidia nitie mambo ya kiroho pa nafasi ya kwanza.”

Cathy

Dada Cathy anaishi maisha mepesi na yenye furaha. Sababu gani? Anaeleza hivi: “Nimefikia kuhubiri katika eneo ambamo watu wengi wanakubali habari njema. Hilo linaniletea furaha ya kweli kabisa!” Wakati alifika katika inchi ya Taïwan, kulikuwa tu makutaniko mbili ya Kichina katika muji ambamo alikuwa painia. Lakini leo kuna makutaniko saba ya Kichina katika muji huo. Dada Cathy anasema hivi: “Kujionea ongezeko la ajabu kama hilo na kusaidia katika kazi ya mavuno kunanisaidia niendelee kuwa na maisha yenye furaha kabisa!”

“WALIKUWA PIA NA LAZIMA YANGU!”

Tuseme nini juu ya ndugu Choong Keon na dada Julie ambao tumezungumuzia mwanzoni mwa habari hii? Mwanzoni ndugu Choong Keon alijisikia kwamba kukosa kujua vizuri luga ya Kichina kulimuzuia afanye mengi katika kutaniko. Lakini ndugu katika kutaniko hawakuona hivyo. Ndugu Choong Keon anasema hivi: “Wakati kutaniko letu lilizaa kutaniko lingine, migawo yangu iliongezeka hata kama nilikuwa tu mutumishi wa huduma. Wakati huo nilijisikia kabisa kwamba nilikuwa sasa ninatumikia mahali ambapo kuna lazima kubwa.” Anasema hivi kwa sura yenye furaha: “Kulikuwa lazima kubwa kabisa hivi kwamba walikuwa pia na lazima yangu.” Leo, yeye ni muzee wa kutaniko. Dada Julie anaongeza hivi: “Tunajisikia kwamba tumetimiza jambo fulani la lazima, tunatosheka, na tuko na furaha ambayo tulikuwa hatujapata. Tulikuja kusaidia, lakini tunajisikia kwamba sisi ndio tumesaidiwa kupitia mambo hayo yenye kufurahisha sana. Tunamushukuru Yehova kwa kutupatia nafasi ya kutumikia katika inchi ya Taïwan!”

Katika inchi nyingi, kungali lazima kubwa ya wafanyakazi katika mavuno ya kiroho. Unakaribia kumaliza masomo na unajiuliza utafanya nini katika maisha yako? Haujaoa ao kuolewa na uko na tamaa ya kufanya mengi katika tengenezo la Yehova? Unapenda watu wa familia yako wakuwe na mambo mazuri ya kukumbuka katika utumishi wao kwa Yehova? Umeachishwa kazi kwa sababu ya miaka, na umekutana na mambo mengi mazuri ambayo unaweza kuelezea wengine? Bila shaka, utapata baraka nyingi sana ikiwa unaamua kupanua utumishi wako kwa kuenda kutumikia katika maeneo yenye kuwa na lazima kubwa ya wahubiri wa Ufalme.

^ fu. 3 Ona kitabu “Kutoa Ushahidi Kamili” Kuhusu Ufalme wa Mungu, sura ya 16, fungu la 5-6.