Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

‘Muendelee Kukaza Akili Zenu juu ya Mambo Yaliyo juu’

‘Muendelee Kukaza Akili Zenu juu ya Mambo Yaliyo juu’

‘Muendelee kukaza akili zenu juu ya mambo yaliyo juu, si juu ya mambo yaliyo duniani.’KOL. 3:2.

1, 2. (a) Ni nini inaonyesha kwamba wakati wa mitume kutaniko la Kolosai lilikuwa katika hatari? (b) Ni shauri gani lilisaidia Wakristo wa Kolosai waendelee kulinda urafiki wao pamoja na Mungu?

WAKATI wa mitume, kutaniko la Kolosai lilikuwa katika hatari. Watu fulani katika kutaniko hilo walikuwa wanatokeza migawanyiko kwa kuchochea watu wafuate Sheria ya Musa. Wengine walikuwa wanachochea wenzao kufuata filozofia ambayo iliomba mutu akatae raha na aishi maisha ya kujiima mambo mengi kupita kiasi. Mutume Paulo alipinga mafundisho hayo ya uongo katika barua yenye kutia moyo ambayo aliwaandikia Wakolosai. Alisema hivi: ‘Mujihazari: labda kuna mutu ambaye atawachukua ninyi kama windo lake kupitia falsafa [ao filozofia] na udanganyifu mutupu kulingana na pokeo la wanadamu, kulingana na mambo ya musingi ya ulimwengu na si kulingana na Kristo.’—Kol. 2:8.

2 Ikiwa Wakristo hao watiwa-mafuta walikaza akili zao juu ya ‘mambo ya musingi ya ulimwengu,’ wangekuwa wanakataa mupango ambao Yehova alichukua ili kuwakomboa. (Kol. 2:20-23) Ili kuwasaidia walinde urafiki wao pamoja na Mungu, mutume Paulo aliwaambia hivi: ‘Muendelee kukaza akili zenu juu ya mambo yaliyo juu, si juu ya mambo yaliyo duniani.’ (Kol. 3:2) Ndiyo, ndugu za Kristo walipaswa kuendelea kukumbuka tumaini lao la pekee  ambalo ‘limewekwa akiba kwa ajili yao mbinguni.’—Kol. 1:4, 5.

3. (a) Wakristo watiwa-mafuta wanakaza akili zao juu ya tumaini gani? (b) Tutajibu maulizo gani katika habari hii?

3 Leo pia, Wakristo watiwa-mafuta wanaendelea kukaza akili zao juu ya Ufalme wa Mungu na juu ya tumaini lao la kuwa ‘wariti pamoja na Kristo.’ (Rom. 8:14-17) Tuseme nini juu ya wale walio na tumaini la kuishi hapa duniani? Maneno ya mutume Paulo yanawahusu namna gani? Namna gani “kondoo wengine” wanaweza kukaza akili zao juu ya “mambo yaliyo juu”? (Yoh. 10:16) Pia, tunaweza kupata faida gani kwa kuchunguza mifano ya wanaume waaminifu wa zamani kama vile Abrahamu na Musa, ambao hata kama walipata magumu, waliendelea kukaza akili zao juu ya mambo yaliyo juu?

KUKAZA AKILI ZETU JUU YA MAMBO YALIYO JUU KUNAMAANISHA NINI?

4. Namna gani kondoo wengine wanaweza kuendelea kukaza akili zao juu ya mambo yaliyo juu?

4 Hata kama kondoo wengine hawana tumaini la kuenda mbinguni, wao pia wanaweza kuendelea kukaza akili zao juu ya mambo yaliyo juu. Namna gani? Kwa kutia faida za Ufalme wa Yehova pa nafasi ya kwanza katika maisha yao. (Lu. 10:25-27) Kwa hiyo, tunafuata mufano wa Kristo. (1 Pet. 2:21) Kama ndugu zetu wa wakati wa mitume, sisi pia tunapambana na mawazo yasiyo ya kweli, filozofia za ulimwengu, na roho ya kupenda sana vitu vya kimwili. (Soma 2 Wakorintho 10:5.) Kwa sababu tunataka kumuiga Yesu, tunapaswa kuwa waangalifu ili kujilinda na mambo hayo ambayo yanataka kuharibisha urafiki wetu pamoja na Yehova.

5. Namna gani tunaweza kujichunguza ili kujua maoni yetu juu ya vitu vya kimwili?

5 Tumeanza kuwa na maoni ya watu wa ulimwengu kuhusu vitu vya kimwili? Kwa kawaida, mambo ambayo tunapenda yanaonekana wazi kupitia mawazo na matendo yetu. Yesu alisema hivi: “Mahali ilipo hazina yako, ndipo moyo wako utakapokuwa pia.” (Mt. 6:21) Ni muzuri kujichunguza mara kwa mara ili kujua hali ya moyo wetu. Ujiulize hivi: ‘Ninapoteza wakati mwingi ili kufikiria mambo kama vile, biashara, kujilundikia mali, ao kujikaza kufikia maisha mazuri sana? Ao ninajikaza ili kuendelea kukaza akili yangu juu ya mambo ya kiroho?’ (Mt. 6:22) Yesu alionyesha kwamba ikiwa tunakaza akili zetu juu ya ‘kujiwekea hazina duniani’ tunaweza kupoteza urafiki wetu pamoja na Yehova.—Mt. 6:19, 20, 24.

6. Ni nini itatusaidia kupata ushindi juu ya mwili wetu usiokamilika?

6 Mwili wetu usiokamilika unatufanya tufikirie sana vitu ambavyo kwa maoni yetu, vinaonekana kuwa vyenye kuvutia. (Soma Waroma 7:21-25.) Bila muongozo wa roho takatifu ya Mungu tunaweza kuanza kufanya “matendo ya giza.” Matendo hayo yanaweza kuwa ‘karamu za kupindukia na vipindi vya kulewa . . . ngono isiyo halali na mwenendo mupotovu.’ (Rom. 13:12, 13) Ili kupata ushindi juu ya “mambo yaliyo duniani,” ni kusema, mambo yanayovutia mwili, tunapaswa kukaza akili zetu juu ya mambo yaliyo juu. Si vyepesi kufanya hivyo. Ndiyo maana mutume Paulo alisema hivi: ‘Ninaupigapiga mwili wangu na kuuongoza kama mutumwa.’ (1 Kor. 9:27) Bila shaka, ikiwa tunajihurumia, ni vigumu kwetu kubakia katika mbio kwa ajili ya uzima. Tuchunguze sasa mambo ambayo wanaume wawili waaminifu wa zamani walifanya ili ‘kumupendeza vema Mungu.’—Ebr. 11:6.

ABRAHAMU ‘ALIKUWA NA IMANI KATIKA YEHOVA’

7, 8. (a) Abrahamu na Sara walipambana na magumu gani? (b) Abrahamu alikaza akili yake juu ya mambo gani?

7 Wakati Yehova alimuomba Abrahamu   aende na familia yake katika inchi ya Kanaani, alikubali bila kusita. Yehova alifanya agano pamoja na Abrahamu kwa sababu Abrahamu alimutii na kuonyesha imani. Alimuambia hivi: “Nitafanya taifa kubwa kutokana nawe, nitakubariki.” (Mwa. 12:2) Lakini kisha hapo, kulipita miaka mingi mbele Abrahamu na Sara wapate mutoto. Yehova alisahau ahadi yake kwa Abrahamu? Tena, maisha katika inchi ya Kanaani yalikuwa magumu. Abrahamu pamoja na watu wa nyumba yake walikuwa wameacha nyumba yao na watu wa familia katika Uru, muji wenye kuendelea sana wa Mesopotamia. Ili kufika katika inchi ya Kanaani walisafiri zaidi ya kilometre 1600; pia wakati walifika huko, waliishi katika mahema, walikosa chakula wakati fulani, na walipambana na wanyanganyi. (Mwa. 12:5, 10; 13:18; 14:10-16) Hata hivyo, hawakutamani kurudilia maisha mazuri ambayo walikuwa nayo katika muji wa Uru!—Soma Waebrania 11:8-12, 15.

8 Kuliko kukaza akili yake juu ya “mambo yaliyo duniani,” Abrahamu ‘alikuwa na imani katika Yehova.’ (Mwa. 15:6) Ndiyo, alikaza akili yake juu ya mambo yaliyo juu kwa kufikiria zaidi ahadi za Mungu. Abrahamu alibarikiwa kwa sababu alikuwa na imani katika Mungu Aliye Juu Zaidi. Yehova alimuambia hivi: ‘Tafazali, tazama juu mbinguni uzihesabu nyota, ikiwa unaweza kuzihesabu. Naye akaendelea kumuambia: Ndivyo utakavyokuwa uzao wako.’ (Mwa. 15:5) Bila shaka, jambo hilo lilimutia Abrahamu moyo sana! Kila mara Abrahamu alitazama mbinguni na kuona nyota, alikumbuka ahadi ya Yehova ya kuongeza uzao wake. Na kwa wakati unaofaa, Abrahamu alitokeza muriti, kama vile tu Mungu alikuwa amemuahidi.—Mwa. 21:1, 2.

9. Namna gani tunaweza kuiga mufano wa Abrahamu?

9 Kama Abrahamu, sisi pia tunangojea Ahadi za Mungu zitimie. (2 Pet. 3:13) Ikiwa hatuendelee kukaza akili zetu juu ya mambo yaliyo juu, tunaweza kuona kwamba ahadi hizo zinakawia kutimia na bidii yetu katika mambo ya kiroho inaweza kupunguka. Kwa mufano, je, zamani ulijiima mambo fulani ili kufanya kazi ya upainia ao kupanua utumishi wako kwa njia ingine yoyote? Ikiwa jibu ni ndiyo, unastahili pongezi. Lakini, unaendelea kufanya hivyo leo? Kumbuka kwamba Abrahamu alikaza akili yake juu ya ‘muji ulio na misingi ya kweli.’ (Ebr. 11:10) ‘Alionyesha imani katika Yehova, na hilo likahesabiwa kwake kuwa ni uadilifu [ao haki].’—Rom. 4:3.

MUSA ALIMUONA “YEYE ASIYEONEKANA”

10. Musa alikomaa katika hali gani?

10 Musa ni mwanaume mwengine ambaye aliendelea kukaza akili yake juu ya mambo yaliyo juu. Wakati alikuwa angali kijana, ‘alifundishwa hekima yote ya Wamisri.’ Hiyo ilikuwa elimu ya hali ya juu. Si kwa sababu tu Misri ilikuwa serikali kubwa ya wakati ule, lakini pia kwa sababu Musa alikuwa anaishi katika nyumba ya mufalme Farao. Haishangaze kuona kwamba, kwa sababu ya elimu hiyo, Musa “alikuwa mwenye nguvu katika maneno na matendo.” (Mdo. 7:22) Wazia faida ambazo angepata kwa sababu ya elimu hiyo! Hata hivyo, Musa alikaza akili yake juu ya mambo ya maana zaidi, ni kusema, kufanya mapenzi ya Mungu.

11, 12. Ni elimu gani Musa aliona kuwa ya maana zaidi, na tunajua hivyo namna gani?

11 Bila shaka wakati Musa alikuwa mutoto, Yokebedi, mama yake, alimufundisha mambo mengi juu ya Mungu wa Waebrania. Musa aliona elimu inayotoka kwa Yehova kuwa ya maana zaidi kuliko utajiri wowote. Kwa hiyo, alikataa mapendeleo ao nafasi ambazo angepata kwa kuishi katika nyumba ya Farao. (Soma Waebrania 11:24-27.) Kwa kweli,  elimu ya kiroho ambayo alipokea na imani yake katika Yehova vilimuchochea akaze akili yake juu ya mambo yaliyo juu.

12 Musa alipata elimu ya juu sana ya ulimwengu wa wakati wake; lakini, je, aliitumia ili kufanya maendeleo katika Misri, kujifanyia jina, ao kupata vitu vya kimwili? Hapana. Ikiwa alifanya hivyo, hangeweza ‘kukataa kuitwa mwana wa binti ya Farao,’ na hangeweza ‘kuchagua kutendewa vibaya pamoja na watu wa Mungu badala ya kufurahia zambi kwa muda.’ Ni wazi kwamba, Musa alitumia elimu ya kiroho ambayo alipokea ili kutimiza kusudi la Mungu.

13, 14. (a) Ni nini ilimusaidia Musa ajitayarishe kwa ajili ya mugawo ambao Yehova angemupatia? (b) Kama Musa, inaomba tufanye nini?

13 Musa alipendezwa sana na Yehova na watu Wake. Alipokuwa na miaka 40, alifikiri kwamba alikuwa tayari kukomboa watu wa Mungu kutoka utumwa wa Misri. (Mdo. 7:23-25) Hata hivyo, mbele Yehova amupatie mugawo huo, Musa alihitaji kufanya mambo fulani. Alihitaji kuwa na sifa kama vile unyenyekevu, subira, upole, na kujizuia. (Met. 15:33) Musa alikuwa na lazima ya kuzoezwa ili akuwe tayari kuvumilia majaribu na magumu ambayo angepata. Kuwa muchungaji kwa muda wa miaka 40 kulimusaidia akomalishe sifa hizo.

14 Musa alifaidika na mazoezi ambayo alipata wakati alikuwa muchungaji? Ndiyo kabisa! Neno la Mungu linasema kwamba Musa alikuwa ‘mupole zaidi kuliko watu wote waliokuwa juu ya uso wa inchi.’ (Hes. 12:3) Alikuwa munyenyekevu, na hilo lilimusaidia kuvumilia watu mbalimbali na kutatua magumu yao. (Kut. 18:26) Inaomba sisi pia tukomalishe sifa ambazo zitatusaidia kuokoka “ziki kubwa” na kuingia katika dunia mupya ya Mungu yenye haki. (Ufu. 7:14) Tunaweza kufanya urafiki pamoja na watu wa kila namna, kama vile wale ambao tunajua kwamba wana tabia ya kukasirika ao kukwazika mbiombio? Ni muzuri tufuate shauri ambalo mutume Petro aliwaambia waamini wenzake. Aliwaambia hivi: ‘Muwaheshimu watu wa namna zote, muupende ushirika muzima wa akina ndugu.’—1 Pet. 2:17.

TUENDELEE KUKAZA AKILI ZETU JUU YA MAMBO YALIYO JUU

15, 16. (a) Sababu gani ni jambo la lazima tuendelee kukaza akili zetu juu ya mambo yanayofaa? (b) Sababu gani ni jambo la lazima Wakristo waendelee kuwa na mwenendo muzuri?

15 Tunaishi katika “nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo.” (2 Tim. 3:1) Kwa hiyo, ili tubaki macho kiroho tunapaswa kuendelea kukaza akili zetu juu ya mambo yanayofaa. (1 Tes. 5:6-9) Tuone sasa namna tunaweza kufanya hivyo katika sehemu tatu za maisha yetu.

16 Mwenendo wetu: Mutume Petro alitambua kwamba ni lazima kuwa na mwenendo muzuri. Aliandika hivi: ‘Mudumishe mwenendo wenu ukiwa muzuri katikati ya mataifa, ili . . . waweze, likiwa tokeo la matendo yenu mazuri ambayo wameshuhudia kwa macho, kumutukuza Mungu.’ (1 Pet. 2:12) Iwe tuko nyumbani, kwenye kazi, kwenye masomo, kwenye michezo, ao katika mahubiri, tunapaswa kujikaza ili kumuletea Yehova utukufu kupitia mwenendo wetu muzuri. Kwa kweli, kwa sababu hatukamilike, sisi wote tunafanya makosa. (Rom. 3:23) Lakini kwa kuendelea ‘kupigana pigano nzuri la imani,’ tunaweza kupata ushindi juu ya hali yetu ya kutokamilika.—1 Tim. 6:12.

17. Namna gani tunaweza kuiga mutazamo wa akili wa Kristo Yesu? (Ona picha mwanzoni mwa habari hii.)

17 Mutazamo wetu wa akili: Zaidi ya kuendelea kuwa na mwenendo muzuri, tunapaswa pia kuwa na mutazamo muzuri. Mutume Paulo aliandika hivi: ‘Mukuwe na mutazamo huu wa akili ndani yenu ambao ulikuwa   pia ndani ya Kristo Yesu.’ (Flp. 2:5) Yesu alikuwa na mutazamo gani wa akili? Alikuwa munyenyekevu. Unyenyekevu ulimuchochea akuwe na bidii nyingi katika kazi yake ya kuhubiri. Kuhubiria wengine habari njema ya Ufalme wa Mungu ndilo lilikuwa jambo la maana sana katika akili yake. (Mk. 1:38; 13:10) Yesu alitambua mamlaka ya Neno la Mungu. (Yoh. 7:16; 8:28) Kwa sababu alijifunza kwa bidii Maandiko Matakatifu, aliweza kuyataja, kuyatetea, na kuyafasiria. Tutaiga mutazamo wa akili wa Kristo kwa kuwa wanyenyekevu, na kwa kuhubiri na kujifunza Neno la Mungu kwa bidii.

Kuhubiria wengine habari njema ya Ufalme wa Mungu ndilo lilikuwa jambo la maana sana katika akili ya Yesu

(Ona fungu la 17)

18. Ni katika njia gani kubwa tunaweza kutegemeza kazi ya Yehova?

18 Namna tunategemeza kazi ya Yehova: Kusudi la Yehova ni kwamba “katika jina la Yesu kila goti lipigwe la wale walio mbinguni na wale walio duniani.” (Flp. 2:9-11) Hata kama iko na cheo hicho cha juu, Yesu anajitiisha ili kufanya mapenzi ya Baba yake. Sisi pia tunapaswa kufanya hivyo. (1 Kor. 15:28) Namna gani? Kwa kutegemeza kwa moyo wote kazi ambayo tumepewa, ni kusema, kazi ya ‘kufanya wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote.’ (Mt. 28:19) Pia, tunataka ‘kuwatendea wote mema,’ ni kusema, majirani na ndugu zetu.—Gal. 6:10.

19. Tunatiwa moyo kufanya nini?

19 Tuko wenye shukrani sana kwa sababu Yehova anatukumbusha tuendelee kukaza akili zetu juu ya mambo yaliyo juu. Ili tuweze kufanya hivyo, tunapaswa ‘kukimbia kwa uvumilivu shindano la mbio lililowekwa mbele yetu.’ (Ebr. 12:1) Tunatiwa moyo kutumika “kwa nafsi yote kama kwa Yehova,” na Baba yetu wa mbinguni atabariki bidii yetu.—Kol. 3:23, 24..