Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 HABARI KUBWA | MAONO YENYE KUTUSAIDIA KUELEWA MAKAO YA ROHO

Maono Kuhusu Wale Wenye Kuishi Mbinguni

Maono Kuhusu Wale Wenye Kuishi Mbinguni

Biblia iko na maono mengi ya ajabu yenye yanatusaidia, kana kwamba tunaona mambo yenye kuwa katika mbingu zenye hazionekane. Tunakuomba kuchunguza kwa uangalifu maono hayo. Hata kama mambo fulani yenye kuonyeshwa katika maono hayo yanapaswa kukamatwa kwa njia ya mufano, maono hayo yanaweza kukusaidia kujua wale wenye kuwa katika makao ya roho na pia kujua namna gani wanahusika katika maisha yako.

YEHOVA NDIYE MUKUBWA ZAIDI

‘Kiti cha ufalme kilikuwa mahali pake mbinguni, na kuna yule aliyeketi juu ya kile kiti cha ufalme. Na yule aliyeketi, kuonekana kwake ni kama jiwe la yaspi na jiwe jekundu la samani, na upinde wa mvua ambao kuonekana kwake ni kama zumaridi unakizunguka kile kiti cha ufalme.’—Ufunuo 4:2, 3.

‘Alikuwa na mwangaza kuzunguka pande zote . . . kama upinde ambao unatokea katika wingu kubwa katika siku ya mvua. Hivyo ndivyo ulivyokuwa mwangaza uliozunguka pande zote. Kulikuwa ni kuonekana kwa mufano wa utukufu wa Yehova.’—Ezekieli 1:27, 28.

Maono hayo yenye mutume Yohana na nabii Ezekieli waliona, yanaonyesha utukufu wa Yehova, Mungu Aliye Juu Zaidi, kupitia mambo yenye tunaweza kuona mara moja: majiwe yenye kungaa, upinde wa mvua, kiti cha ufalme chenye utukufu. Maono hayo yanaonyesha kwamba kuwapo kwa Yehova kunavutia sana, kunapendeza sana, na kunaonyesha utulivu mukubwa sana.

Maono hayo kuhusu Mungu yanapatana na maneno ya muandikaji mumoja wa zaburi mwenye aliandika hivi: ‘Yehova ni mukubwa na wa kusifiwa sana. Ni mwenye kuogopesha kuliko miungu mingine yote. Kwa maana miungu yote ya vikundi vya watu ni miungu isiyo na samani; lakini Yehova, amezifanya mbingu. Utukufu na fahari ziko mbele zake; nguvu na uzuri zipo katika patakatifu pake.’—Zaburi 96:4-6.

Hata kama Yehova ni Mukubwa Zaidi, anatuomba tumukaribie katika sala na anatuhakikishia kwamba atatusikiliza. (Zaburi 65:2) Mungu anatupenda na kutuhangaikia sana, ndiyo sababu mutume Yohana aliandika hivi bila kudanganyika: “Mungu ni upendo.”—1 Yohana 4:8.

YESU IKO PAMOJA NA MUNGU

‘[Stefano, mwanafunzi Mukristo], akiwa amejaa roho takatifu, akakaza macho mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na wa Yesu akiwa amesimama kwenye mukono wa kuume wa Mungu, naye akasema: Mutazame! Ninaziona mbingu zimefunguka na Mwana wa binadamu akiwa amesimama kwenye mukono wa kuume wa Mungu.’—Matendo 7:55, 56.

Muda kidogo mbele Stefano apate maono hayo, Yesu alikuwa ameuawa kupitia mipango ya wale wenye Stefano alikuwa anazungumuza nao, ni kusema, viongozi wa dini ya Kiyahudi. Maono hayo yalihakikisha kwamba Yesu alikuwa hai na kwamba alifufuliwa na kupewa heshima. Kuhusu jambo hilo, mutume Paulo aliandika hivi: ‘[Yehova] alimufufua [Yesu] kutoka kwa wafu na kumuketisha  kwenye mukono wake wa kuume katika mahali pa kimbingu, juu zaidi kuliko kila serikali na mamlaka na nguvu na utawala na kila jina linalotajwa, si katika mufumo huu wa mambo tu, bali pia katika ule ujao.’—Waefeso 1:20, 21.

Zaidi ya kufasiria cheo chake cha juu, Maandiko yanaonyesha kwamba, kama vile Yehova, Yesu anahangaikia sana wanadamu. Wakati wa utumishi wake duniani, Yesu aliponyesha wagonjwa, vilema, na alifufua wafu. Kupitia kifo chake cha kujizabihu, alionyesha kwamba anamupenda sana Mungu na wanadamu. (Waefeso 2:​4, 5) Akiwa mwenye kusimama kwenye mukono wa kuume wa Mungu, Yesu atatumia hivi karibuni mamlaka yake ili kuletea baraka nyingi wanadamu watiifu kila mahali.

MALAIKA WANAMUTUMIKIA MUNGU

‘Nikaendelea [nabii Danieli] kutazama mupaka viti vya ufalme vikawekwa na Muzee wa Siku [Yehova] akaketi. . . . Kulikuwa na maelfu elfu walioendelea kumutumikia, na elfu kumi mara elfu kumi walioendelea kusimama mbele zake.’—Danieli 7:9, 10.

Katika maono hayo ya mbinguni, nabii Danieli hakuona malaika mumoja tu, lakini malaika wengi sana. Maono hayo yalipaswa kuwa ya ajabu kabisa! Malaika ni viumbe wa roho wenye utukufu, wenye akili na wenye nguvu. Kati yao kuna maserafi na makerubi. Biblia inataja malaika zaidi ya mara 250.

Malaika hawako watu wenye waliishi zamani duniani. Mungu aliumba malaika zamani sana mbele ya mwanadamu. Wakati musingi wa dunia uliwekwa, malaika walikuwa wanatazama na kupaaza sauti kwa kushangilia.—Ayubu 38:4-7.

Njia moja yenye malaika waaminifu wanamutumikia Mungu ni kusaidia katika kazi ya maana zaidi yenye kufanywa duniani, ni kusema, kazi ya kutangaza habari njema ya Ufalme wa Mungu. (Mathayo 24:14) Jambo hilo lilionyeshwa kwa mutume Yohana katika maono. Aliandika hivi: ‘Nikamuona malaika mwengine akiruka katikati ya mbingu, naye alikuwa na habari njema ya milele ili aitangaze kuwa habari za furaha kwa wale wanaokaa duniani, na kwa kila taifa na kabila na luga na watu.’ (Ufunuo 14:6) Hata kama leo malaika hawazungumuze na watu kama vile walifanya wakati fulani zamani, wanaongoza wale wenye kuhubiri habari njema kwa watu wenye mioyo mizuri.

SHETANI ANAPOTOSHA WATU WENGI

‘Vita vikatokea gafula mbinguni: Mikaeli [Yesu Kristo] na malaika zake wakapigana na yule joka mukubwa, naye joka mukubwa na malaika zake wakapigana lakini hakushinda, wala mahali hapakupatikana mbinguni kwa ajili yao tena. Kwa hiyo yule joka mukubwa akatupwa chini, yule nyoka wa zamani, yeye anayeitwa Ibilisi na Shetani, anayepotosha [ao, kudanganya] dunia nzima inayokaliwa; akatupwa chini duniani, na malaika zake wakatupwa chini pamoja naye.’—Ufunuo 12:7-9.

Mbinguni haikuwa na amani sikuzote. Mwanzoni mwa historia ya mwanadamu, malaika mumoja mwenye alikuwa na tamaa ya kuabudiwa, alimuasi Yehova na kuwa Shetani, jina lenye kumaanisha “Mupinzani.” Kisha, malaika wengine walijiunga naye katika uasi wake na wakafikia kuitwa mashetani. Kwa sababu wote ni waovu, wanamupinga sana Yehova na wamechochea watu kufanya mambo yenye kupingana na muongozo wa Yehova wenye upendo.

Shetani na mashetani wake ni wabaya sana na hawana huruma. Ni maadui wa wanadamu na ni kati ya wale wenye wameleta mateso mengi duniani. Kwa mufano, Shetani aliua mifugo na watumishi wa mwanaume mwaminifu mwenye kuitwa Ayubu. Kisha, aliua watoto kumi wa Ayubu kwa kuleta ‘upepo mukubwa’ ili kuangusha nyumba ambamo walikuwa. Kisha kufanya hivyo, Shetani alimupiga Ayubu kwa ‘majipu hatari kuanzia wayo wa muguu wake mupaka kwenye utosi wa kichwa chake.’—Ayubu 1:7-19; 2:7.

Lakini, Shetani ataharibiwa hivi karibuni. Tangu wakati alitupwa katika ujirani wa dunia, anajua kwamba “ana kipindi kifupi cha wakati.” (Ufunuo 12:12) Shetani hatapata ushindi, na hiyo ni habari njema kwetu!

WALE WENYE WANATOKA DUNIANI

‘[Yesu] ukamununulia Mungu watu kutoka katika kila kabila na luga na watu na taifa, nawe ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao watatawala wakiwa wafalme juu ya dunia.’—Ufunuo 5:9, 10.

Kama vile Yesu alifufuliwa kutoka duniani kwa ajili ya uzima huko mbinguni, wengine watafufuliwa hivyo pia. Yesu aliambia mitume wake waaminifu hivi: ‘Ninaenda kuwatayarishia ninyi mahali. Pia, . . . nitakuja tena nami nitawapokea ninyi nyumbani kwangu mwenyewe, ili mahali nilipo mimi, ninyi pia mukuwe hapo.’—Yohana 14:2, 3.

Wale wenye wanaenda mbinguni wanaenda huko kwa kusudi fulani. Pamoja na Yesu, watafanyiza Ufalme wenye utatawala wanadamu wote katika dunia yote na kuwaletea baraka. Yesu  aliambia wanafunzi wake wasali kwa ajili ya Ufalme huo katika sala ya mufano. Aliwaambia wasali hivi: “Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litakaswe. Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.”—Mathayo 6: 9, 10.

MAMBO YENYE WALE WENYE KUWA MBINGUNI WATAFANYA

“Nikasikia [mutume Yohana] sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha ufalme ikisema: ‘Tazama! Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, . . . naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.’ ”—Ufunuo 21:3, 4.

Maono hayo ya kiunabii yanaonyesha wakati wenye Ufalme wa Mungu, wenye kufanyizwa na Yesu pamoja na wote wenye watafufuliwa kutoka duniani, utamaliza utawala wa Shetani na kufanya dunia ikuwe paradiso. Mambo yenye yameletea wanadamu maumivu mengi na huzuni hayatakuwa tena. Hata kifo hakitakuwa tena.

Lakini, tuseme nini juu ya mamiliare ya watu wenye wamekufa na ambao hawatafufuliwa ili kuishi mbinguni? Wakati wenye kuja, watafufuliwa wakiwa na tumaini la kuishi milele katika Paradiso duniani.—Luka 23:43.

Maono hayo yanatuhakikishia kwamba Yehova Mungu na Mwana wake Yesu Kristo, na pia malaika waaminifu pamoja na wale wenye watatoka duniani, wote wanatuhangaikia sana na wanapenda tukuwe na maisha mazuri. Ili kupata habari zaidi juu ya mambo yenye watafanya, tunakuomba kuzungumuza na Mashahidi wa Yehova ao ufungue adresi yetu ya Internete www.jw.org, na uchukue kitabu Biblia Inafundisha Kabisa Nini?