Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 TUIGE IMANI YAO | SARA

Sara, Mama ya Wafalme

Sara, Mama ya Wafalme

SARA anajinyoosha kisha kumaliza kazi yake na anageuka na kuangalia mbali sana. Wakiongozwa na mwanamuke huyo kwa hekima, wafanyakazi wako na furaha na wanatumika kwa bidii. Sara anafanya pia kazi kwa bidii. Unaweza kumuwazia katika akili akijivinya mikono yake miwili ili kuondolea mbali maumivu. Pengine alikuwa anashona kiraka juu ya hema ambayo ilikuwa makao yao. Hema hiyo yenye kufanyizwa na manyoya ya mbuzi ilikuwa imepoteza rangi kwa sababu ya jua na mvua ya miaka mingi, ikikumbusha Sara miaka yenye walikuwa wameishi maisha ya kuhama-hama. Sehemu ya kisha midi imeisha, na sasa mwangaza wenye kupendeza wakati wa kushuka kwa jua unaanza kuonekana. Alimuona Abrahamu * akiondoka asubui, na anaendelea kuangalia kwenye aliendea. Wakati umbo la bwana yake lenye anajua muzuri linaonekana kwenye kilima chenye kuwa karibu, sura yake yenye kupendeza inaangara kwa kicheko.

Kumepita miaka kumi tangu Abrahamu alikuwa anaongoza watu wengi wa nyumba yake kupitia Muto Efrati na kushuka Kanaani. Kwa kupenda, Sara anamuunga mukono bwana yake katika safari kubwa yenye kuwapeleka kwenye hawajue, kwa sababu anajua kwamba bwana yake anapaswa kuwa na daraka kubwa katika kusudi la Yehova la kutokeza uzao na pia taifa lenye kupendelewa sana. Lakini, Sara alipaswa kutimiza daraka gani? Tangu zamani yeye ni tasa, na sasa iko na miaka 75. Pengine anajiuliza, ‘Namna gani ahadi ya Yehova itatimia nikiwa bibi ya Abrahamu?’ Ikiwa Sara angehangaika na hata kukosa uvumilivu, bila shaka jambo hilo lingeeleweka.

Wakati fulani, sisi pia tunaweza kujiuliza wakati gani ahadi za Mungu zitatimia. Mara nyingi, ni mwepesi kukosa uvumilivu zaidi sana kama tunangojea kutimizwa kwa jambo lenye tunapenda. Tunaweza kujifunza nini kupitia mwanamuke huyo mwenye imani?

“YEHOVA AMENIFUNGA”

Hakujapita siku nyingi tangu familia irudie kutoka Misri. (Mwanzo 13:1-4) Walipiga kambi katika eneo lenye milima la mashariki mwa Betheli, ao Luzi, kama vile Wakanaani waliita eneo hilo. Kutoka kwenye eneo hili lenye kuinuka, Sara angeweza kuona sehemu kubwa ya Inchi ya Ahadi. Kulikuwa vijiji vya Wakanaani na barabara zenye ziliongoza watu wenye kufanya safari mupaka kwenye maeneo ya mbali. Hata hivyo, katika eneo hilo lote, hakukuwa jambo lenye kuwa sawa na muji ambamo Sara alikomalia. Alikomalia katika Uru, muji moja wa Mesopotamia wenye ulikuwa kwenye kilometre 1900. Aliacha watu wengi wa familia, muji wenye kujaa masoko, na nyumba nzuri zenye kuwa na paa na kuta zenye kuwa nguvu, na pengine nyumba hizo zilikuwa na maji ndani! Lakini kama tunawaza kwamba Sara iko na huzuni wakati anaangalia sehemu ya mashariki akikumbuka maisha ya muzuri yenye alikuwa nayo wakati alikuwa mutoto, kumbe hatujue muzuri mwanamuke huyu mwenye kuogopa Mungu!

Ona mambo yenye Paulo mwenye kuongozwa na roho takatifu aliandika miaka 2000 hivi kisha. Akizungumuzia imani ya Sara na Abrahamu, alisema hivi: “Na bado, kama kwa kweli wangeendelea kukumbuka mahali pale walipokuwa wametoka, wangepata nafasi ya kurudi.” (Waebrania 11:8, 11, 15) Sara wala Abrahamu hawakuendelea kutamani mambo yenye waliacha.  Ikiwa wangeendelea kutamani mambo yenye waliacha, pengine wangeamua kurudia kwao. Lakini, kama wangerudia Uru, wangepoteza pendeleo la pekee lenye Yehova alikuwa amewapatia. Kuliko kuwa mifano mizuri ya imani yenye kuchochea mioyo ya watu wengi, kwa kweli hawangekumbukwa tena.

Kuliko kuangalia nyuma, Sara aliangalia mbele. Kwa hiyo, aliendelea kumutegemeza bwana yake wakati walikuwa katika inchi hiyo, akimusaidia kufunga mahema, kuenda pamoja na wanyama, na kupiga tena kambi. Zaidi ya hayo, alivumilia magumu na mabadiliko mengine. Yehova alirudilia tena ahadi yake kwa Abrahamu​—lakini bila kumutaja Sara mupaka wakati huo!​—Mwanzo 13:14-17; 15:5-7.

Sasa wakati unafika ili Sara aamue kuzungumuza na Abrahamu kuhusu jambo fulani lenye lilikuwa katika akili yake. Wazia sura yake yenye kuonyesha kwamba anahangaishwa na mambo mengi wakati anasema: ‘Tafazali sasa! Yehova amenifunga nisizae watoto.’ Kisha anamuomba bwana yake azae watoto pamoja na mutumishi wake, Hagari. Unaweza kuona katika akili yako hangaiko la Sara wakati alikuwa anaomba jambo hilo kwa bwana yake? Leo, jambo hilo linaweza kuonekana kuwa haliko la kawaida, lakini wakati huo ilikuwa kawaida kwa mwanaume kuchukua bibi wa pili, ao abala, ili kuzaa muriti. * Pengine Sara aliona kama ni kwa njia hiyo kusudi la Mungu la kutokeza taifa la wazao wa Abrahamu lingetimia? Ni wazi kwamba alikuwa tayari kujitoa kwa njia kubwa. Abrahamu alifanya nini? Biblia inasema kwamba “akaisikiliza sauti ya [Sara].”​—Mwanzo 16:1-3.

Habari hiyo inaonyesha kama ni Yehova ndiye alimuchochea Sara kufanya pendekezo hilo? Hapana. Lakini, pendekezo lake lilifunua kabisa namna ya kufikiri ya watu. Aliwaza kama ni Mungu ndiye alimuletea magumu, na hakuona namna ingine ya kumaliza magumu yake. Uamuzi wake mwenyewe ungemuletea maumivu na taabu. Lakini, pendekezo lake lilionyesha kwamba hakuwa muchoyo. Hauone kama roho hiyo nzuri ya Sara ni yenye kushangaza sana katika dunia hii yenye mara nyingi watu wanatanguliza mambo yao mbele ya mambo ya wengine? Tutaiga imani ya Sara kama tunaonyesha kwamba tuko tayari kutanguliza kwanza mapenzi ya Mungu.

“ULICHEKA”

Kisha muda mufupi tu, Hagari akapata mimba kutoka kwa Abrahamu. Pengine kwa sababu ya kuona kwamba mimba yake ilimufanya kuwa wa maana sana kuliko Sara, Hagari akaanza kumuzarau Sara, bimkubwa wake. Sara mwenye alikuwa tasa, alivunjika moyo sana! Kwa musaada wa Mungu na pia kwa ruhusa ya Abrahamu, katika njia fulani yenye haijulikane wazi, Sara alimutia adabu Hagari. Hagari alizaa mutoto mwanaume mwenye kuitwa Ishmaeli, na miaka ikapita. (Mwanzo 16:4-9, 16) Wakati  Biblia inazungumuzia tena ujumbe kutoka kwa Yehova, Sara alikuwa na miaka 89 na bwana yake 99. Walipata ujumbe wenye kushangaza kabisa!

Mara ingine tena, Yehova alimuahidi rafiki yake Abrahamu kwamba angeongeza uzao wake. Pia, Mungu alibadilisha jina la mwanaume huyo. Kufikia wakati huo, alijulikana kwa jina la Abramu. Lakini Yehova anabadilisha jina lake na anakuwa Abrahamu, jina lenye kumaanisha “Baba ya Umati.” Na sasa, kwa mara ya kwanza, Yehova anaonyesha daraka la Sara katika kusudi lake. Anabadilisha jina lake Sarai, lenye pengine linamaanisha kitu kama vile “Mugomvi,” na kumupatia jina la Sara, lenye sisi wote tunajua muzuri. Jina Sara linamaanisha nini? Mama ya Wafalme! Yehova anafasiria sababu gani alichagua jina hilo kwa ajili ya mwanamuke huyo mupendwa kwa kusema: ‘Nami nitamubariki yeye na pia nitakupa mwana kupitia yeye; nami nitamubariki Sara naye atakuwa mataifa; wafalme wa vikundi vya watu watatoka kwake.’​—Mwanzo 17:5, 15, 16.

Agano la Yehova la kutokeza uzao wenye ungeletea baraka mataifa yote lingetimizwa kupitia mwana wa Sara! Isaka, jina lenye Mungu alichagulia mwana huyo, linamaanisha “Kicheko.” Wakati alijua kwa mara ya kwanza kusudi la Yehova la kumubariki Sara kwa kumupatia mutoto wake mwenyewe, Abrahamu “akaanguka kifudifudi, akaanza kucheka.” (Mwanzo 17:17) Alishangaa na alikuwa pia mwenye furaha sana. (Waroma 4:19, 20) Halafu Sara?

Muda mufupi kisha hapo, wageni wanaume watatu, wakafika kwenye hema ya Abrahamu. Ilikuwa wakati wa joto la muchana, lakini bibi na bwana hao wenye kuzeeka walifanya haraka ili kukaribisha wageni. Abrahamu alimuambia Sara: ‘Fanya haraka! Chukua vipimo vitatu vya sea vya unga laini, ukande donge na kuoka keki za muviringo.’ Wakati huo, iliomba kazi nyingi ili kukaribisha wageni. Abrahamu hakuachia bibi yake kazi yote; alikimbia haraka na kuchinja ngombe-dume muchanga na kutayarisha chakula na kitu cha kunywa. (Mwanzo 18:1-8) “Wanaume” hao walikuwa malaika wa Yehova! Pengine mutume Paulo alikumbuka tukio hilo wakati aliandika hivi: ‘Musisahau ukaribishaji-wageni, kwa maana kupitia huo watu wengine, bila wao wenyewe kujua, waliwakaribisha malaika.’ (Waebrania 13:2) Unaweza kuiga mufano muzuri wa ukaribishaji-wageni wenye Abrahamu na Sara walituachia?

Sara alipenda kuonyesha ukarimu

Wakati mumoja kati ya malaika hao alimurudilia Abrahamu ahadi ya Mungu ya Sara kuzaa mutoto, Sara hakuwa hapo, alikuwa katika hema yake akisikiliza. Wazo la kuzaa katika miaka yenye alikuwa nayo, lilimushangaza na lilionekana kuwa haliko la kawaida hivi kwamba hakujizuia​—alijichekelea mwenyewe na kusema: ‘Baada ya mimi kuzeeka, kweli mimi nitapata raha, tena bwana wangu akiwa muzee vilevile?’ Malaika alimurekebisha Sara kupitia ulizo hili nzuri: “Je, jambo lolote ni kubwa mno isivyo kawaida kwa Yehova?” Kama tu kawaida ya mutu, Sara aliogopa na akajitetea. Akasema hivi: “Sikucheka!” Malaika akamujibu: “Sivyo! ulicheka.”​—Mwanzo 18:9-15.

Tunaweza kusema kama Sara alikosa imani kwa sababu alicheka? Hapana. Biblia inasema hivi: ‘Kwa imani Sara mwenyewe pia alipokea nguvu ili kuchukua mimba ya uzao, hata alipokuwa amepita mupaka wa umri, kwa kuwa alimuona kuwa muaminifu yeye aliyekuwa ameahidi.’ (Waebrania 11:11) Sara alimujua Yehova muzuri; alijua kwamba angeweza kutimiza ahadi yoyote yenye alisema. Ni nani kati yetu mwenye hangependa kuwa na imani zaidi ya namna hiyo? Itakuwa jambo la hekima kumujua muzuri zaidi Mungu mwenye kuzungumuziwa katika Biblia. Kwa kufanya hivyo, tutaona kama Sara alifanya muzuri kuwa na imani. Kwa kweli Yehova iko muaminifu na anatimiza ahadi zake​—wakati fulani anaweza hata kufanya hivyo katika njia zenye hatutazamie, zenye zinaweza kutuletea kicheko chenye kuonyesha kama tunashangaa ao tuko wenye mashaka!

“SIKILIZA SAUTI YAKE”

Yehova alimubariki Sara kwa sababu ya imani yake kubwa

Wakati alikuwa na miaka 90, Sara alifurahia kipindi chenye alitamani kuona katika maisha yake. Alimuzalia bwana yake mupendwa mutoto, wakati alikuwa na miaka 100! Abrahamu alimuita kwa jina la Isaka, ao “Kicheko,” kama vile Mungu alisema. Tunaweza kumuwazia Sara mwenye kuchoka lakini mwenye kuwa na furaha sana wakati alisema: ‘Mungu amenitayarishia kicheko: kila mutu anayesikia hilo  atanicheka.’ (Mwanzo 21:6) Bila shaka, zawadi hii ya muujiza kutoka kwa Yehova ilimufurahisha mupaka mwisho wa maisha yake. Hata hivyo, ilimuletea pia madaraka makubwa.

Wakati Isaka alikuwa na miaka 5, familia ilifanya karamu ili kuonyesha kama ilikuwa wakati wake wa kuachishwa kunyonya. Lakini haikupita muzuri kabisa. Biblia inasema kwamba Sara “akawa anaona” tabia fulani yenye kusumbua. Ishmaeli, mutoto wa Hagari mwenye kuwa na miaka 19, aliendelea kumuchekelea Isaka mwenye alikuwa mutoto. Huo haukuwa muzaha tu. Mutume Paulo aliongozwa na roho ya Mungu kisha, ili kuonyesha kwamba tabia ya Ishmaeli ilikuwa mateso. Sara aliona jambo hilo kuwa nzito: kitisho chenye kingevuruga hali nzuri ya mutoto yake. Sara alijua kwamba Isaka alikuwa mutoto yake, lakini alijua pia kwamba mutoto huyo alikuwa na daraka la maana katika kusudi la Yehova. Kwa hiyo, alijipatia ujasiri na akaongea waziwazi na Abrahamu. Alimuambia afukuze Hagari pamoja na Ishmaeli.​—Mwanzo 21:8-10; Wagalatia 4:22, 23, 29.

Abrahamu alifanya nini? Biblia inasema hivi: ‘Jambo hilo kuhusu mwana wake halikumupendeza Abrahamu hata kidogo.’ Alimupenda sana Ishmaeli, na akiwa baba, hangeficha namna alijisikia juu ya jambo hilo. Lakini, Yehova alielewa muzuri, na akakata mambo. Tunasoma hivi: ‘Kisha Mungu akamuambia Abrahamu: Usiruhusu jambo lolote ambalo Sara anazidi kukuambia liwe lisilokupendeza juu ya huyo muvulana na juu ya kijakazi wako. Sikiliza sauti yake, kwa sababu ule utakaoitwa uzao wako utakuwa kupitia Isaka.’ Yehova alimuhakikishia Abrahamu kwamba mahitaji ya Hagari na kijana wake, yangetimizwa. Muaminifu Abrahamu alitii.​—Mwanzo 21:11-14.

Sara alikuwa bibi wa kweli wa Abrahamu, na pia musaidizi wa kweli. Hakumuambia tu bwana yake jambo lolote lenye lingemufurahisha. Wakati aliona tatizo fulani lenye lingeleta magumu katika familia na pia wakati wenye kuja, alisema waziwazi kwa bwana yake. Kusema kwake kwa moja kwa moja hakupaswi kuonwa kuwa kukosa heshima. Kwa kweli, mutume Petro, yeye mwenyewe akiwa bwana, alisema kama Sara alionyesha mufano muzuri sana wa bibi mwenye kuheshimia sana bwana yake. (1 Wakorintho 9:5; 1 Petro 3:5, 6) Kusema kweli, kama Sara angefunga macho kuhusu tatizo hilo, angeonyesha kama hamuheshimie Abrahamu, kwa sababu magumu yenye bwana yake angepata na familia yote yangekuwa makubwa kabisa. Kwa upendo, Sara alisema jambo lenye lilipaswa kusemwa.

Bibi wengi wanapenda mufano wa Sara. Kupitia mufano wake, wanajifunza namna ya kuzungumuza waziwazi na pia kwa heshima na bwana zao. Bibi fulani, wanaweza kupenda Yehova aingilie kati wakati fulani katika magumu yao kama vile alifanya kwa Sara. Hata hivyo, wanajifunza sifa nzuri sana kutoka kwa Sara: imani, upendo, na uvumilivu.

Yehova alimuita Sara kuwa mama ya wafalme, lakini hakutazamia atendewe kwa njia ya kifalme

Hata kama Yehova mwenyewe aliita mwanamuke huyo mupendwa mama ya wafalme, hakutazamia atendewe kwa njia ya kifalme. Haishangaze kwamba wakati alikufa na miaka 127, Abrahamu ‘akaingia ndani kumuombolezea Sara na kumulilia.’ * (Mwanzo 23:1, 2) Alitamani sana kuwa na mupendwa wake Sara, mama ya Wafalme. Bila shaka, Yehova Mungu anakumbuka mwanamuke huyo, na anapenda kumufufua katika dunia paradiso. Uzima wa milele na wakati ujao wenye furaha vinamungojea Sara​—na pia wale wote wenye kuiga imani yake.​—Yohana 5:28, 29.

^ fu. 3 Wote wawili walijulikana kwa majina ya Abramu na Sarai mupaka Mungu aliwapatia majina mengine. Kwa hiyo, ili kufanya ikuwe mwepesi, tutatumia majina yao yenye kujulikana sana.

^ fu. 10 Wakati fulani, Yehova aliruhusu bwana kuwa na bibi wengi ao kuwa na abala. Lakini kisha wakati fulani alimuruhusu Yesu Kristo arudishe mupango wa bwana kuwa na bibi mumoja kama vile kusudi lake lilikuwa katika Edeni.​—Mwanzo 2:24; Mathayo 19:3-9.

^ fu. 25 Sara ndiye mwanamuke mumoja tu katika Biblia mwenye miaka yake inaonyeshwa wakati alikufa.