Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Praslin, Seychelles, nafasi kwenye Jenerali Gordon alipata bustani yake ya Edeni katika mwaka wa 1881

Paradiso Duniani​—Ndoto ao Jambo la Kweli?

Paradiso Duniani​—Ndoto ao Jambo la Kweli?

Paradiso! Broshua za rangi yenye kupendeza zenye kuzungumuzia mambo ya safari, zinatuchochea kutembelea mbali katika “paradiso” fulani ili kupumuzika na kusahau mahangaiko na magumu yetu. Lakini kama vile tunajua muzuri, wakati tunarudia nyumbani, tunaona kama hali iko vilevile tu.

Hata hivyo, watu wanavutiwa sana na paradiso. Lakini, tunaweza kujiuliza hivi: ‘“Paradiso” ni ndoto tu yenye kupendeza? Kama ni hivyo, sababu gani inapendeza? Inaweza kuwa jambo la kweli?’

DESTURI YENYE KUHUSIANA NA PARADISO

Habari ya paradiso imevutia watu wengi kwa mamia ya miaka. Wengi walichochewa sana wakati walisoma katika Biblia juu ya “bustani [ao, shamba] katika Edeni, kuelekea mashariki.” Ni nini ilifanya bustani hiyo ikuwe yenye kuvutia sana? Habari hiyo ya Biblia inasema: ‘Yehova Mungu akachipusha katika inchi kila muti wenye kutamanika kwa macho ya mutu na ulio mwema kwa ajili ya chakula.’ Bustani hiyo ilikuwa nafasi nzuri na yenye kupendeza. Lakini jambo lenye lilipendeza zaidi ni hili: Kulikuwa ‘pia muti wa uzima katikati ya bustani na muti wa ujuzi wa mema na mabaya.’​—Mwanzo 2:8, 9.

Zaidi ya hilo, habari ya kitabu cha Mwanzo inazungumuzia pia mito ine yenye ilikuwa inatoka katika bustani. Kati ya mito hiyo ine, mbili inajulikana mupaka leo​—Hidekeli (ao, Tigri) na Efrati. (Mwanzo 2:10-14) Mito hiyo mbili inaangukia katika Guba ya Uajemi (Golfe Persique) kupitia Iraq ya leo, yenye ilikuwa sehemu ya Uajemi ya zamani.

Inaeleweka kwamba, habari juu ya paradiso duniani inajulikana sana katika desturi ya Waajemi ao Waperse. Tapi moja ya Waperse ya miaka ya 1500, yenye kuwa katika Philadelphia Museum of Art, Pennsylvanie, États-Unis, inaonyesha bustani yenye kuzungukwa na ukuta ambayo iko na miti na maua yenye kupangwa muzuri sana. Neno la Kiajemi kuhusu “bustani yenye kuzungukwa na ukuta” linamaanisha pia “paradiso,” na mambo yenye kuonyeshwa kwenye tapi hiyo yanapatana na maelezo yenye Biblia inatoa kuhusu bustani ya Edeni yenye kupendeza na yenye kuvutia.

Kwa kweli, habari za paradiso zinazungumuziwa sana katika luga nyingi na desturi katika dunia. Kadiri wanadamu walikuwa wanahamia sehemu mbalimbali za dunia, walikuwa na habari za kweli, zenye kisha miaka mingi kupita, zilifikia kuchangana na imani na habari za kuwazia tu zenye zilienea. Hata leo, mara nyingi watu wanaita nafasi yenye kupendeza sana kuwa paradiso.

WALIJIKAZA KUTAFUTA PARADISO

Wavumbuzi fulani walisema kama walivumbua kwenye kulikuwa paradiso ambayo ilipotea. Kwa mufano, wakati Charles Gordon, Jenerali wa jeshi ya Uingereza, alikuwa anatembelea Seychelles katika mwaka wa 1881, alivutiwa na uzuri wa Vallée de Mai, na akasema kwamba eneo hilo ni bustani ya Edeni​—leo ni eneo lenye kustahili kulindwa katika ulimwengu. Katika mwaka wa 1492, Christophe Colomb, wa inchi ya Italia, alijiuliza ikiwa alikuwa karibu kuvumbua upya bustani ya Edeni, wakati alikanyanga kisiwa cha Hispaniola, sasa ni Jamhuri ya Dominika na Haiti.

Katika Mapping Paradise, kitabu cha historia ya sasa, kunapatikana zaidi ya karte 190 za zamani, na nyingi kati ya karte hizo zinaonyesha Adamu na Eva katika Edeni. Kati ya karte hizo kuko karte yenye kutoka katika kopi ya miaka ya 1200 ya maandishi ya Beatus ya Liébana. Kwenye sehemu yake ya juu kuko rectangle yenye kuwa na paradiso katikati yake. Kutoka eneo hilo, mito ine yenye kuwa na majina “Tigri,” “Efrati,” “Pishoni,” na “Gihoni” inateremuka, na kila moja ya mito hiyo unatokea kwenye kila pembe la rectangle hiyo, na inasemekana kuwa inafananisha kuenea kwa Ukristo katika pembe ine za dunia. Maelezo kama hayo yanaonyesha kwamba hata kama haijulikane kwenye paradiso ya kwanza  ilikuwa, mambo yenye watu wanaendelea kukumbuka kuhusu paradiso yanavutia.

John Milton, muandikaji Mwingereza wa mashairi wa miaka ya 1600, anajulikana kupitia shairi lake Paradise Lost, lenye kutegemea habari ya Biblia katika Mwanzo kuhusu zambi ya Adamu na kufukuzwa kwake katika Edeni. Katika buku hilo alionyesha ahadi ya kurudishia wanadamu uzima wa milele duniani, kwa kusema hivi: “Kwa kuwa wakati huo dunia yote itakuwa paradiso.” Kisha, Milton aliandika buku la pili lenye kuitwa Paradise Regained.

KUBADILIKA KWA MAWAZO

Ni wazi kwamba wazo la paradiso duniani yenye ilipotea ni wazo la maana sana lenye limezungumuziwa katika historia ya mwanadamu. Lakini wazo hilo halizungumuziwe tena. Sababu gani? Kulingana na Mapping Paradise sababu kubwa ni kwamba “wanateolojia wameacha kimakusudi kuzungumuzia habari kuhusu nafasi kwenye paradiso ilikuwa.”

Waamini wa dini nyingi wanafundishwa kwamba wanakusudiwa kuishi mbinguni, hapana katika paradiso duniani. Lakini, Biblia inasema hivi kwenye Zaburi 37:29: “Waadilifu wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.” Kwa kuwa dunia haiko tena paradiso, kuna tumaini gani kwamba ahadi hiyo itatimia? *

DUNIA NZIMA KUWA PARADISO NI JAMBO LA KWELI

Yehova Mungu mwenye aliumba Paradiso ya kwanza, ameahidi kuirudisha tena. Namna gani? Tukumbuke kwamba Yesu alitufundisha kusali: “Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.” (Mathayo 6:10) Ufalme huo ni serikali ya ulimwenguni pote yenye kuwa katika mikono ya Yesu ambayo itakamata nafasi ya falme zote za wanadamu. (Danieli 2:44) Wakati Ufalme huo utatawala, mapenzi ya Mungu kuhusu paradiso duniani ‘yatatendeka.’

Akiongozwa na roho, nabii Isaya aliandika mbele ya wakati namna hali itakuwa katika Paradiso yenye kuahidiwa, ambamo matatizo yote yenye kuwapata wanadamu leo yataisha. (Isaya 11:6-9; 35:5-7; 65:21-23)Tunakuomba kukamata dakika fulani ili kusoma maandiko hayo katika Biblia yako. Ukifanya hivyo, utakuwa hakika zaidi kuhusu mambo yenye Mungu anaahidi kwa ajili ya wanadamu watiifu. Wenye wataishi wakati huo, watafurahia paradiso na watakubaliwa pia na Mungu; mambo yenye Adamu alipoteza.​—Ufunuo 21:3.

Sababu gani tunapaswa kuwa hakika kwamba Paradiso duniani haiko ndoto lakini ni jambo la kweli? Kwa sababu Biblia inatuambia hivi: “Mbingu ni mbingu za Yehova, bali dunia amewapa wana wa binadamu.” Tumaini la Paradiso duniani ni jambo lenye “Mungu, asiyeweza kusema uwongo, aliahidi nyakati za zamani za kale.” (Zaburi 115:16; Tito 1:2) Biblia inatutolea tumaini la muzuri kabisa​—Paradiso ya milele!

^ fu. 15 Inapendeza kuona kwamba Kurani pia kwenye mustari wa 105 wa sura ya 21, Al-Anbiya’ [Manabii], inasema hivi: “Ardhi (hii) Watairithi waja Wangu walio wema.”