Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Tetragramatoni, jina takatifu la Mungu, Yehova, katika herufi za Kiebrania, inasomwa kutoka kuume kuenda kushoto.

Kitulizo Kikubwa Kutokana Na Herufi Ya Kiebrania Yenye Kuwa Ndogo Zaidi

Kitulizo Kikubwa Kutokana Na Herufi Ya Kiebrania Yenye Kuwa Ndogo Zaidi

Tunaweza kuwa hakika kabisa kwamba ahadi zote za Mungu zitatimia? Yesu aliamini jambo hilo, na mafundisho yake yalitia nguvu imani ya wasikilizaji wake. Fikiria jambo lenye alisema katika Mahubiri yake ya Mulimani, kama vile inaonyeshwa katika andiko la Mathayo 5:18: “Kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba mbingu na dunia zingepitilia mbali upesi zaidi kuliko herufi moja ndogo zaidi au nukta moja ya herufi kupitilia mbali kutoka katika Sheria na mambo yote yasitukie.”

Herufi ndogo sana ya alfabeti ya Kiebrania ni י (yod), ambayo ni herufi ya kwanza ya Tetragramatoni, jina takatifu la Mungu, Yehova. * Zaidi ya maneno na herufi za Sheria ya Mungu, waandishi na Mafarisayo waliona kila ‘nukta ndogo ya herufi’ kuwa ya maana sana.

Yesu alikuwa akisema kwamba ingekuwa mwepesi kwa mbingu na dunia kupitilia mbali kuliko mambo hata madogo-madogo ya sheria kukosa kutimizwa. Lakini Maandiko yanatuhakikishia kwamba mbingu na dunia yetu zitadumu milele. (Zaburi 78:69) Kwa hiyo, maneno hayo yenye kugusa moyo yalionyesha kwamba hata jambo ndogo la Sheria halingekosa kutimia.

Yehova anahangaikia mambo madogo-madogo? Ndiyo kabisa. Fikiria jambo hili: Waisraeli waliambiwa kwamba hawapaswe kuvunja mufupa wowote wa mwana-kondoo wa Pasaka. (Kutoka 12:46) Pengine ilionekana kuwa jambo ndogo. Je, walielewa sababu gani hawakupaswa kuvunja mufupa wowote? Pengine hapana. Hata hivyo, Yehova Mungu alijua kwamba jambo hilo lilikuwa na maana ya kiunabii, kwamba hakuna mufupa wowote wa Masiya wenye ungevunjwa wakati angekufa kwenye muti wa mateso.​—Zaburi 34:20; Yohana 19:31-33, 36.

Maneno ya Yesu yanatufundisha nini? Sisi pia tunaweza kuwa hakika kwamba ahadi zote za Yehova Mungu zitatimia, hata katika mambo madogo-madogo. Kitulizo kikubwa kabisa kutokana na herufi ya kiebrania yenye kuwa ndogo zaidi!

^ fu. 3 Herufi ndogo sana ya alfabeti ya Kigiriki ni ι (iota) na inaonekana kuwa sawa na י (yod) ya Kiebrania. Kwa kuwa Sheria ya Mungu iliandikwa kwanza na kupitishwa kwa watu katika Kiebrania, inawezekana Yesu alikuwa anataja herufi ya Kiebrania.