Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Unaweza Kufanya Nini ili Ukuwe na Maisha ya Muzuri Zaidi?

Unaweza Kufanya Nini ili Ukuwe na Maisha ya Muzuri Zaidi?

LEO, hatuishi kama vile Mungu alipenda tuishi. Dunia ilipaswa kujaa watu wenye kuheshimia utawala wa Muumbaji, wenye wanapata faida kwa kufuata muongozo wake, na wenye wanaiga upendo na sifa zake zingine za muzuri. Mungu alipenda wakuwe na furaha kadiri wangetumika pamoja ili kuchunga watoto, kuvumbua mambo ya mupya, na kufanya dunia yote ikuwe paradiso.

MUNGU ANAAHIDI KAMA ATAFANYA MAISHA KU DUNIA IKUWE KAMA VILE ALIPENDAKA

  • “Anamaliza vita katika dunia yote.”​Zaburi 46:9.

  • “Wakati wenye uliwekwa ukafika . . . kuharibu wale wenye wanaharibu dunia.”​Ufunuo 11:18.

  • “Hakuna mukaaji mwenye atasema: ‘Niko mugonjwa.’”​Isaya 33:24.

  • “Wachaguliwa wangu watafurahia kwa ukamili kazi ya mikono yao.”​Isaya 65:22.

Unabii huo utatimia namna gani? Mungu alichagua Mwana wake, Yesu, ili akuwe Mufalme wa serikali kamilifu yenye itatawala dunia na iko mbinguni. Biblia inaita ile serikali Ufalme wa Mungu. (Danieli 2:44) Biblia inasema hivi kumuhusu Yesu: “Mungu atamupatia kiti cha ufalme . . . , na atatawala akiwa Mufalme.”​—Luka 1:32, 33.

Wakati alikuwa ku dunia, Yesu alifanya miujiza mingi ili kuonyesha kama wakati atakuwa Mufalme atafanya maisha ya wanadamu ikuwe muzuri zaidi kuliko vile iko leo.

YESU ALIONYESHA NI MAMBO GANI YA MUZURI ATAFANYIA WANADAMU WENYE KUTII

  • Aliponyesha kila namna ya ugonjwa; kwa kufanya vile, alionyesha namna atamaliza kila namna ya uzaifu.​Matayo 9:35.

  • Alituliza bahari; kwa kufanya vile, alionyesha namna atalinda watu kwa kuzuia nguvu za asili.​Marko 4:36-39.

  • Alikulisha maelfu ya watu; kwa kufanya vile, alionyesha kama atatimiza mahitaji ya wanadamu ya kila siku.​Marko 6:41-44.

  • Aligeuza maji kuwa divai wakati wa karamu ya ndoa; kwa kufanya vile, alionyesha kama atafanya watu wafurahie maisha.​Yohana 2:7-11.

Unaweza kufanya nini ili ukuwe na maisha yenye Mungu iko anatayarishia wale wenye kumupenda? Kuko “barabara” yenye unapaswa kutembea ndani. Biblia inaiita kuwa “barabara yenye kuongoza kwenye uzima . . . , na ni watu kidogo ndio wanaipata.”​—Matayo 7:14.

NAMNA YA KUPATA BARABARA YENYE KUONGOZA KWENYE MAISHA YA MUZURI ZAIDI

Barabara yenye kuongoza kwenye uzima ni nini? Mungu anasema hivi: “Mimi, Yehova, niko Mungu wako, Mwenye anakufundisha ili ujipatie faida, Mwenye anakuongoza katika njia yenye unapaswa  kutembea ndani yake.” (Isaya 48:17) Kutembea katika ile barabara kutakusaidia ukuwe na maisha ya muzuri zaidi.

Yesu alisema hivi: “Mimi ndiye njia na kweli na uzima.” (Yohana 14:6) Kama tunaamini kweli zenye Yesu alifundisha na kufuata mufano wake tunaweza kumukaribia Mungu na maisha yetu inaweza kuwa muzuri zaidi.

Namna gani unaweza kupata barabara yenye kuongoza kwenye uzima? Kuko dini mingi, lakini Yesu aliwapatia watu angalisho kwa kusema hivi: “Haiko kila mutu mwenye kuniambia, ‘Bwana, Bwana,’ ndiye ataingia katika Ufalme wenye kuwa mbinguni, lakini ni ule tu mwenye kufanya mapenzi ya Baba yangu mwenye kuwa mbinguni ndiye ataingia.” (Matayo 7:21) Alisema pia hivi: “Mutawatambua kwa matunda yao.” (Matayo 7:16) Biblia inaweza kukusaidia utambue dini ya kweli na ya uongo.​—Yohana 17:17.

Unaweza kufanya nini ili uanze kutembea katika barabara yenye kuongoza kwenye uzima? Kati ya mambo yenye unapaswa kufanya ni kujifunza kuhusu Ule mwenye alipatia kila mutu uzima: Ule mutu ni nani? Jina lake ni nani? Yeye ni mutu wa namna gani? Iko anafanya nini kwa ajili yetu? Anapenda tufanye nini? *

Mungu anapenda wanadamu wafanye kazi, wakule, wacheze, na wachunge watoto. Lakini anapenda pia wafanye mambo ingine. Tunaweza kumujua Muumbaji wetu na kuwa marafiki wake. Tunaweza kuonyesha kama tunamupenda kwa kufanya mapenzi yake. Yesu alisema hivi: “Uzima wa milele ndio huu, wafikie kukujua wewe Mungu wa pekee wa kweli.”​—Yohana 17:3.

KUPITIA BIBLIA, MUNGU ANAKUFUNDISHA “ILI UJIPATIE FAIDA.”​—ISAYA 48:17

HATUA YA KWANZA YA KUKAMATA KATIKA SAFARI YAKO

Kujifunza kumufurahisha Mungu mumoja tu wa kweli kunaweza kuomba tufanye mabadiliko fulani. Inaweza kuonekana kuwa ni nguvu kufanya vile. Lakini, kwa kweli, ni safari yenye kufurahisha; na kama safari ingine yoyote, inaomba kukamata hatua ya kwanza. Ili kukusaidia upate majibu kwa maulizo ya maana kumuhusu Mungu, Mashahidi wa Yehova watafurahia kujifunza Biblia na wewe bila kukuomba feza, kwa wakati na fasi yenye unapenda. Unaweza kutupata kwa kutumia adresi yetu ya Enternete www.jw.org.