MUNARA WA MULINZI Na. 2 2019 | Je, Maisha Iko na Maana?

Je, umepatwa na jambo fulani lenye kuhuzunisha sana lenye limekufanya ujiulize ikiwa maisha iko kabisa na maana?

Wakati Inaonekana Kama Maisha Inakuwa Nguvu Kuvumilia

Maisha iko na maana hata kama inakuwa na magumu ya namna gani.

Wakati Musiba wa Asili Unatokea

Biblia inatoa muongozo wenye kufaa wenye unaweza kukusaidia upone kisha musiba wa asili kutokea.

Wakati Mutu Mwenye Unapenda Anakufa

Fikiria mashauri tano ya lazima sana yenye inaweza kukusaidia kuvumilia wakati unafiwa na mutu mwenye unapenda.

Wakati Bibi ao Bwana Anakosa Uaminifu

Bibi na bwana wengi wenye hawana kosa wamepata kitulizo katika maandiko.

Wakati Uko na Ugonjwa Hatari

Ujifunze namna watu fulani walivumilia wakati walipatwa na ugonjwa hatari.

Wakati Unajisikia Kuwa Haupendi Tena Kuishi

Je, umekwisha kujisikia kuwa mwenye kushuka moyo sana hivi kwamba uliwaza kuhusu kujiua? Ni wapi unaweza kupata musaada?

Kwa Kweli, Maisha Ni ya Maana!

Hata kama wengine hawawezi kuelewa hali yako yenye kuhuzunisha, ukuwe hakika kama Mungu anakuhangaikia na kuwa anapenda kukusaidia

‘Anakuhangaikia’

Maandiko haya ya Biblia inaweza kukupatia kitulizo na kukutia nguvu.