Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Unaweza Kuishi Milele Katika Dunia

Unaweza Kuishi Milele Katika Dunia

HILO NI TUMAINI LA AJABU KABISA! Muumbaji wetu ameahidi kutupatia uzima wa milele, hapa duniani. Lakini, watu wengi wanaona kuwa ni nguvu kuamini jambo hilo. Wanasema, ‘Kila mutu atafikia kufa siku fulani. Ni sehemu ya muzunguko wa kawaida wa maisha na kifo.’ Wengine wanaona kama inawezekana kuishi milele, lakini hapana duniani. Wanasema kama mutu anapata uzima wa milele kisha tu kufa na kuenda mbinguni. Wewe unawaza namna gani?

Mbele ya kujibia ulizo hilo, fikiria majibu ya Biblia ya maulizo haya tatu: Wakati tunafikiria namna Mungu aliumba mwanadamu, hilo linaonyesha kama alipenda aishi muda wa miaka ngapi? Wakati Mungu aliumba dunia na mwanadamu, alikuwa na kusudi gani? Namna gani kifo kilianza kuwapata wanadamu?

MWANADAMU AMEUMBWA KWA NJIA YA PEKEE

Kati ya vitu vyenye kuwa na uzima vyenye Mungu aliumba katika dunia, ni mwanadamu ndiye aliumbwa kwa njia ya pekee. Namna gani? Biblia inasema kama ni wanadamu tu ndio waliumbwa kwa ‘mufano’ wa Mungu na kwa “sura” yake. (Mwanzo 1:26, 27) Maana yake nini? Hilo linamaanisha kama wanadamu walipewa tabia na sifa zenye kufanana na za Mungu, kama vile upendo na haki.

Zaidi ya hilo, wanadamu walipewa uwezo wa kufikiri, pamoja na uwezo wa kutofautisha mema na mabaya na tamaa ya kufanya urafiki pamoja na Mungu. Ndiyo sababu tunaweza kupendezwa na ukubwa wa ulimwengu na mambo ya ajabu yenye Yehova aliumba, na pia kupendezwa na usanii (art), muziki, na mashairi (poésie). Zaidi ya yote, wanadamu wako na uwezo wa ajabu wa kumuabudu Muumbaji. Sifa kama hizo zinafanya kukuwe tofauti kubwa kati ya wanadamu na viumbe wengine wenye kuishi duniani.

Kwa hiyo, fikiria jambo hili: Je, Mungu angepatia wanadamu sifa hizo za ajabu, pamoja na uwezo wenye unaonekana kuwa hauna mipaka ili kuzikomalisha na kuzionyesha kwa njia ya muzuri zaidi, ikiwa alipenda tuishi tu miaka kidogo sana? Ukweli ni kwamba Mungu alipatia wanadamu sifa hizo na uwezo huo wa ajabu ili tuweze kufurahia maisha milele hapa duniani.

KUSUDI LENYE MUNGU ALIKUWA NALO MWANZONI

Lakini, watu fulani wanasema kama Mungu hakukusudia hata kidogo wanadamu waishi milele katika dunia. Wanasema kama dunia iliumbwa ili ikuwe makao ya muda, mahali kwenye wanadamu wangejaribiwa ili kuona ikiwa wanastahili kuenda mbinguni na kuishi milele pamoja na Mungu. Lakini ikiwa hilo ni  kweli, je, hilo halingefanya ionekane kuwa ni Mungu ndiye anatokeza uovu na mabaya yote yenye kuwa katika dunia? Hilo lingepingana moja kwa moja na utu wa Mungu. Biblia inasema hivi juu yake: ‘Kwa maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, ambaye hana ukosefu wowote wa haki; Yeye ni muadilifu na munyoofu.’​—Kumbukumbu la Torati 32:4.

Biblia inaonyesha waziwazi kusudi la Mungu kwa ajili ya dunia kwa kusema hivi: “Mbingu ni mbingu za Yehova, bali [ao, lakini] dunia amewapa wana wa binadamu.” (Zaburi 115:16) Ndiyo, Mungu aliumba dunia ili ikuwe nafasi yenye kupendeza na ya milele kwa ajili ya wanadamu, na alitia ndani kila kitu chenye tuko nacho lazima ili tukuwe na maisha yenye kusudi, na yenye hayana mwisho.​—Mwanzo 2:8, 9.

“Mbingu ni mbingu za Yehova, bali dunia amewapa wana wa binadamu.”​—Zaburi 115:16

Biblia inazungumuzia pia waziwazi kusudi la Mungu kwa ajili ya wanadamu. Alipatia mwanaume na mwanamuke wa kwanza daraka la ‘kujaza dunia na kuitiisha, na kutawala . . . kila kiumbe hai [ao, chenye kuishi] kinachotambaa juu ya dunia.’ (Mwanzo 1:28) Kwa kweli, ilikuwa pendeleo kubwa kuhangaikia makao yao Paradiso na kuifanya ienee katika dunia yote! Kwa kweli, Adamu na Eva na watoto wenye wangefikia kuzaa walikuwa na tumaini la kuishi milele katika dunia, hapana mbinguni.

SABABU GANI TUNAKUFA?

Sasa, sababu gani tunakufa? Biblia inasema kama kiumbe mumoja kati ya viumbe wa roho wa Mungu, mwenye alifikia kujulikana kuwa muasi Shetani Ibilisi, alijaribu kuvuruga mupango wa Mungu katika Edeni. Namna gani?

Shetani alichochea wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Eva, wajiunge naye ili kumuasi Mungu. Wakati Shetani alisema kama Mungu aliwaficha kitu fulani cha muzuri, ni kusema, haki ya kujiamulia wao wenyewe mema na mabaya, walichagua kuwa upande wa Shetani na wakamuasi Mungu. Matokeo yalikuwa gani? Walifikia kufa, kama vile tu Mungu alikuwa amewaonya. Walipoteza tumaini lao la kuishi milele katika Paradiso duniani.​—Mwanzo 2:17; 3:1-6; 5:5.

Uasi wa Adamu na Eva umekuwa na matokeo ya mubaya juu ya wanadamu wote tangu wakati huo mupaka leo. Neno la Mungu linasema hivi: ‘Kupitia mutu mumoja [Adamu] zambi iliingia katika ulimwengu na kifo kupitia zambi, na hivyo kifo kikaenea kwa watu wote kwa sababu wote walikuwa wamefanya zambi.’ (Waroma 5:12) Tunakufa kwa sababu tuliriti zambi na kifo kutoka kwa wazazi wetu wa kwanza, haiko kwa sababu ya ‘mupango’ wa Mungu wenye haiwezekane kuelewa.

UNAWEZA KUISHI MILELE KATIKA DUNIA

Uasi katika Edeni haukusimamisha kusudi la Mungu kwa ajili ya wanadamu na dunia. Upendo mukamilifu wa Mungu na haki yake vilimuchochea kutayarisha njia ya kukomboa wanadamu kutoka katika utumwa wa zambi na kifo. Mutume Paulo alifasiria hivi: ‘Mushahara ambao zambi inalipa ni kifo, lakini zawadi ambayo Mungu anatoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.’ (Waroma 6:23) Kwa upendo, Mungu ‘alitoa Mwana wake muzaliwa-pekee [Yesu Kristo], ili kila mutu anayemwamini asiangamizwe bali akuwe na uzima wa milele.’ (Yohana 3:16) Kwa kuwa tayari kujitoa kama zabihu ya ukombozi, alinunua wale wote wenye walipotea kupitia Adamu. *

Hivi karibuni, ahadi ya Mungu ya kuleta paradiso katika dunia itatimia. Wakati huo wenye kuja wa muzuri sana unaweza kutimia kwa ajili yako ikiwa unafuata kabisa shauri hili la Yesu: ‘Muingie kupitia mulango mwembamba; kwa sababu barabara inayoongoza kwenye uharibifu ni pana na kubwa, na wengi ndio wanaoipitia; lakini mulango ni mwembamba na barabara inayoongoza kwenye uzima ina nafasi ndogo, na wachache ndio wanaoipata.’ (Mathayo 7:13, 14) Ndiyo, wakati wako wenye kuja unategemea maamuzi yako. Utakamata uamuzi gani?

^ fu. 17 Ili kupata habari zaidi kuhusu faida zenye zabihu ya ukombozi inaweza kukuletea, ona sura ya 5 ya kitabu Biblia Inafundisha Kabisa Nini? chenye kuchapishwa na Mashahidi wa Yehova na kinapatikana pia kwenye www.jw.org.