Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Biblia Ni Kitabu Chenye Kinatusaidia Kupata Kweli

Biblia Ni Kitabu Chenye Kinatusaidia Kupata Kweli

Tangu zamani, watu kutoka katika desturi mingi wameona Biblia kuwa kitabu chenye kutumainika chenye kinatusaidia kupata kweli. Leo, mamilioni ya watu wanafuata mafundisho yake. Lakini, wengine wanaona Biblia kuwa kitabu chenye hakina faida leo na kama mawazo yenye kuwa ndani ni ya kuwazia-wazia tu. Wewe unawaza nini? Unaweza kupata kweli katika Biblia?

SABABU ZENYE ZINAWEZA KUFANYA UTUMAINIE BIBLIA

Ni nini inaweza kukusaidia utumainie Biblia? Kwa mufano: Kama rafiki yako amekuwa akikuambia kweli kwa miaka mingi, bila shaka utamuona kuwa mwenye kutumainika. Kama rafiki mwenye kutumainika, je, Biblia imekuwa ikituambia kweli? Tuone mifano fulani.

Waandikaji wa Biblia Walisema Kweli

Waandikaji wa Biblia walikuwa waaminifu, kwa sababu mara mingi waliandika kuhusu makosa yao na uzaifu wao. Kwa mufano, nabii Yona aliandika juu ya namna alikosa kumutii Mungu. (Yona 1:1-3) Kwa kweli, alimalizia kitabu chake cha Biblia kwa kuonyesha namna Mungu alimurekebisha, hata kama hakuandika namna alibadilisha maoni yake kuhusu Waninawi. (Yona 4:1, 4, 10, 11) Uaminifu wa waandikaji wote wa Biblia unaonyesha kama walihangaikia kabisa kweli.

Biblia Inatoa Mashauri ya Kweli

Biblia, inatoaka sikuzote mashauri ya muzuri yenye inahusu maisha yetu ya kila siku? Bila shaka. Kwa mufano, ona mambo yenye Biblia inasema kuhusu kuendelea kuwa na uhusiano wa muzuri pamoja na wengine: “Kwa hiyo, mambo yote yenye munataka watu wawatendee, ninyi pia lazima muwatendee wao.” (Matayo 7:12) “Jibu la upole linatuliza kasirani kali, lakini neno la ukali linachochea hasira.” (Mezali 15:1) Ndiyo, kweli za Biblia zingali zenye faida leo sawa tu vile zilikuwa zenye faida wakati ziliandikwa.

 Biblia Inasema Kweli Wakati Inazungumuzia Mambo ya Historia

Vitu mingi vyenye vimevumbuliwa ndani ya udongo kwa miaka mingi, vinashuhudia kama mambo yenye Biblia inazungumuzia kuhusu watu mbalimbali, maeneo, na matukio ni ya kweli. Kwa mufano, tuzungumuzie ushuhuda wenye unahusu jambo fulani lenye haliko la maana sana. Biblia inasema kama katika siku za Nehemia, Watiro (Wafoinike kutoka Tiro) wenye waliishi mu Yerusalemu “walikuwa wanaleta samaki na kila namna ya vitu vya biashara.”​—Nehemia 13:16.

Je, kuko ushuhuda fulani wenye unaunga mukono andiko hili la Biblia? Ndiyo. Watu wenye kuvumbua vitu ndani ya udongo, walipata vitu vya Wafoinike katika Israeli, jambo lenye kuonyesha kama zile taifa mbili za zamani zilikuwa zinafanya biashara pamoja. Zaidi ya ile, mabaki ya samaki wa Bahari ya Mediterania ilivumbuliwa mu Yerusalemu. Watu wenye kuvumbua vitu ndani ya udongo wanaamini kama samaki hao waliletwa na wafanyabiashara kutoka eneo la mbali la pembeni ya bahari. Kisha kuchunguza ule ushuhuda, mutu mumoja mwenye elimu mingi alifikia kusema hivi: “Maneno yenye kuwa mu Nehemia 13:16, yenye kuonyesha kama Watiro walikuwa wanauzisha samaki katika Yerusalemu, inawezekana ikuwe ya kweli kabisa.”

Biblia Inasema Kweli Wakati Inazungumuzia Mambo ya Sayansi

Biblia ni kitabu chenye kuzungumuzia zaidi sana mambo ya dini na ya historia. Lakini, wakati inazungumuzia mambo ya sayansi haiseme uongo. Tuone mufano moja.

Kumepita miaka karibu 3 500, Biblia ilisema kama dunia inaninginizwa “mahali kwenye hakuna kitu.” (Yobu 26:7) Wazo hilo linapingana kabisa na habari za kuwazia zenye kusema kama dunia iko juu ya maji ao kama ni yenye kukaa juu ya kobe moja mukubwa. Miaka 1 100 hivi kisha kitabu cha Yobu kuandikwa, watu waliendelea kuamini kama haiwezekane dunia ininginie tu katika anga; kulipaswa kuwa kitu fulani chenye inaikalia. Kisha tu miaka 300, ni kusema, mu mwaka wa 1687, Isaac Newton alitosha kitabu chenye kuzungumuzia utafiti wenye alifanya juu ya nguvu za uvutano na alifasiria kama dunia ilikuwa yenye kuzunguka katika anga kwa kutegemezwa na nguvu fulani yenye haionekane. Huo ni ushuhuda wa maana wa sayansi wenye kushuhudia jambo lenye Biblia ilikuwa imesema miaka zaidi ya 3 000 mbele ya pale!

 Biblia Inasema Kweli Wakati Inazungumuzia Mambo ya Unabii

Ni kwa kiasi gani unabii mingi wa Biblia ni wa kweli? Tufikirie mufano moja: Isaya alitabiri kuhusu kuanguka kwa Babiloni.

Unabii: Mu karne ya munane mbele ya kuzaliwa kwa Yesu, muandikaji mumoja wa Biblia mwenye kuitwa Isaya alisema kama Babiloni​—yenye ingefikia kuwa muji mukubwa wa utawala moja wenye nguvu​—ingekamatwa na kama mwishowe, hakuna mutu mwenye angekaa tena ndani yake. (Isaya 13:17-20) Isaya alitaja hata jina la mutu mwenye angekamata muji wa Babiloni​—Koreshi. Alifasiria hata njia yenye Koreshi angetumia, kwa kusema kama maji ya mito ‘ingekauka.’ Na alitabiri kama milango ya muji ingeachwa wazi.​—Isaya 44:27–45:1.

Namna ule unabii ulitimia: Miaka 200 hivi kisha Isaya kutoa ule unabii, Mufalme mumoja wa Uajemi alishambulia Babiloni. Jina lake ni nani? Koreshi. Kwa sababu haikuwa mwepesi kabisa kuingia katika Babiloni, Koreshi aliamua kutumia muto Efrati, wenye ulifanya muji wa Babiloni ukuwe katikati. Wanaume wake walichimba mufereji ili maji ya ule muto iteremukie mu tingitingi ao eneo lenye majimaji. Ile ilifanya maji ya muto ipunguke vya kutosha ili kuwezesha jeshi la Koreshi livuke ule muto wenye ulipita pembeni ya kuta za muji. Jambo la kushangaza ni kuwa, Wababiloni waliacha wazi milango yenye ilikuwa upande wa muto! Jeshi la Koreshi liliingia katika Babiloni kupitia milango yenye ilikuwa wazi na kukamata muji.

Lakini kulibakia jambo moja kuhusu ule unabii: Je, muji wa Babiloni ulifikia kuwa bila watu? Kwa mamia fulani ya miaka, watu waliendelea kuishi ndani ya ule muji. Lakini leo, mabomoko ya muji wa Babiloni​—karibu na Bagdad, katika Iraki​—inaonyesha kama ule unabii ulitimia kabisa. Kwa kweli, Biblia ni kitabu chenye kutumainika hata wakati inazungumuzia mambo ya wakati wenye kuja.