Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Mafundisho ya Biblia Ni Yenye Hekima Sikuzote

Mafundisho ya Biblia Ni Yenye Hekima Sikuzote

WAZIA JAMBO HILI: Uko unatembea ndani ya nyumba ya makumbusho yenye kujaa minara ya ukumbusho (monuments) ya zamani. Minara mingi iko na matundu-matundu, imepoteza rangi na imepasuka-pasuka. Ingine imepoteza sehemu kubwa. Lakini, munara moja uko kabisa katika hali ya muzuri. Umetengenezwa kwa njia ya ajabu, na jambo hilo linaonekana hata katika mambo madogo-madogo. Unauliza mutu mwenye kukuongoza, “Huu ni wa mupya zaidi kuliko minara ingine?” Anajibu, “Hapana, ni wa zamani sana kuliko minara mingi, na tangu ulifanywa, haujatengenezwa upya hata kidogo.” Unamuuliza, “Munara huu ulilindwa muzuri ili usiharibiwe?” Mutu mwenye kukuongoza anajibu, “Hapana, huu umepambana na upepo mukali na mvua kubwa. Na watu wengi wamejaribu kuuharibu.” Pengine utajiuliza kwa kushangaa, ‘Umetengenezwa na nini?’

Kwa njia fulani, Biblia iko kama munara huo wa ajabu. Ni kitabu cha zamani sana kuliko vitabu vingi. Ni kweli kwamba, kuko vitabu vingine vya zamani. Lakini, kama vile minara hiyo ya zamani yenye kuharibika, vitabu vingi vya zamani vimeharibika sana kadiri wakati uliendelea kupita. Kwa mufano, mambo yenye vinasema juu ya sayansi, yamepingwa na ujuzi wa hivi karibuni, wenye ni ushuhuda wa kweli. Mara nyingi, mashauri yenye vinatoa kuhusu mambo ya matunzo yanaonekana kuwa yenye hatari zaidi kuliko kusaidia. Na maandishi mengi ya zamani yamekuwa tu vipande-vipande kuliko vile yalikuwa zamani; sehemu fulani zimepotea ao zimeharibika sana.

Lakini Biblia, imeendelea kuwa tofauti. Hata kama ilianza kuandikwa kumepita zaidi ya miaka 3500, haibadilike. Na hata kama ilishambuliwa mara kwa mara kwa mamia ya miaka​—kuunguzwa, kukatazwa, na kuzarauliwa​—mambo yenye Biblia inasema hayabadilike. Kuliko kuonwa kuwa haina tena faida wakati kunatokea ujuzi mupya, Biblia inasema mambo mengi yenye  kuonyesha uwezo wake wa ajabu wa kusema mambo mbele ya wakati.​—Ona kisanduku “Biblia Ni ya Zamani Sana ao Ilisema Mambo Mbele ya Wakati?

KANUNI ZENYE TUKO NAZO LAZIMA LEO

Lakini unaweza kujiuliza, ‘Mafundisho ya Biblia ingali kabisa yenye faida leo?’ Ili kujibia ulizo hilo, ujiulize hivi: ‘Ni matatizo gani makali yenye wanadamu wanapambana nayo leo? Ni matatizo gani yenye kuogopesha zaidi?’ Pengine unafikiria vita, kuharibiwa kwa hewa, uvunjaji wa sheria, ao rushwa (kata-midomo). Sasa tuzungumuzie mafundisho ya musingi yenye kuwa katika Biblia. Wakati tunafanya hivyo, ujiulize, ‘Ikiwa watu wanafuata kanuni hizo, dunia haitakuwa fasi ya muzuri ya kuishi?’

KUPENDA AMANI

“Wenye furaha ni wale wanaofanya amani, kwa kuwa wataitwa wana wa Mungu.” (Mathayo 5:9) ‘Ikiwezekana, kwa kadiri inavyowategemea ninyi, mukuwe wenye kufanya amani na watu wote.’​—Waroma 12:18.

REHEMA, MUSAMAHA

“Wenye furaha ni wale walio na rehema, kwa kuwa wataonyeshwa rehema.” (Mathayo 5:7) ‘Muendelee kuvumiliana na kusameheana kwa hiari [ao, kwa kupenda] ikiwa yeyote ana sababu ya kulalamika juu ya mwingine. Kama vile Yehova * alivyowasamehe ninyi kwa hiari, nanyi mufanye vivyo hivyo pia.’​—Wakolosai 3:13.

WATU WA RANGI MBALIMBALI YA NGOZI KUISHI PAMOJA KWA AMANI

Mungu ‘alifanya kutoka kwa mutu mumoja kila taifa la watu, ili wakae juu ya uso wa dunia nzima.’ (Matendo 17:26) ‘Mungu hana ubaguzi, bali [ao, lakini] katika kila taifa mutu ambaye anamuogopa na kutenda uadilifu [ao, mambo yenye kuwa sawa] anakubalika kwake.’​—Matendo 10:34, 35.

KUTUNZA DUNIA

‘Yehova Mungu akamuchukua mutu na kumuweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza.’ (Mwanzo 2:15) Mungu ‘atawaharibu wale wanaoiharibu dunia.’​—Ufunuo 11:18.

KUCHUKIA PUPA NA MWENENDO MUCHAFU

‘Mujilinde na kila namna ya tamaa, kwa sababu hata wakati mutu ana vitu vingi uzima wake hautokane na vitu alivyo navyo.’ (Luka 12:15) ‘Uasherati na ukosefu wa usafi wa kila namna ao pupa visitajwe hata kidogo katikati yenu, kama inavyowafaa watu watakatifu.’​—Waefeso 5:3.

KUWA MUAMINIFU, KUTUMIKA KWA BIDII

“Tunataka kujiendesha kwa unyoofu [ao, uaminifu] katika mambo yote.” (Waebrania 13:18) “Mwizi asiibe tena, bali afanye kazi ya bidii.”​—Waefeso 4:28.

NI JAMBO LA MAANA KUSAIDIA WATU WENYE KUWA NA LAZIMA YA MUSAADA

‘Museme kwa kuzifariji nafsi zilizohuzunika, mutegemeze walio zaifu, mukuwe wenye ustahimilivu [ao, uvumilivu] kuelekea wote.’ (1 Wathesalonike 5:14) ‘Muwatunze mayatima na wajane katika ziki yao.’​—Yakobo 1:​27.

Biblia haizungumuzie tu kanuni hizo. Katika njia zenye kufaa, Biblia inatufundisha kupenda kanuni hizo na kuzitumikisha katika maisha yetu ya kila siku. Ikiwa watu wengi wanatumikisha kabisa mafundisho yenye tumezungumuzia, bila shaka matatizo yatapunguka sana katika ulimwengu leo. Kwa hiyo, kanuni za Biblia ni zenye faida sana na zinakuja kwa wakati wenye kufaa kabisa! Lakini, mafundisho ya Biblia yanaweza kukufanyia nini sasa hivi?

 NAMNA MAFUNDISHO YA BIBLIA YANAWEZA KUKULETEA FAIDA LEO

Mwanaume mwenye hekima zaidi kuliko wote alisema wakati fulani hivi: ‘Hekima inaonyeshwa kuwa yenye uadilifu kwa matendo yake.’ (Mathayo 11:19) Utakubaliana naye? Hekima inaonekana kabisa kuwa yenye matokeo wakati unaitumikisha. Kwa hiyo, unaweza kufikiri hivi: ‘Ikiwa Biblia ni yenye faida kabisa, je, haiwezi kuleta mabadiliko katika maisha yangu? Namna gani inaweza kunisaidia kumaliza magumu yenye niko ninapambana nayo leo?’ Tuone mufano fulani.

Delphine * alikuwa na maisha yenye mambo mengi na yenye kufurahisha. Lakini kwa kushtukia, aliteseka kwa sababu ya matatizo makali yenye yalifuatana. Mutoto yake mwanamuke wa miaka 18 alikufa. Ndoa yake ilivunjika. Kwa kushtukia alipatwa na matatizo ya feza. Anakumbuka hivi: “Sikukuwa ninajijua tena​—binti yangu anakufa, bwana ananiacha, ninakosa nyumba. Nilijiona kuwa wa bure; mutu mwenye hana kitambulisho, hana nguvu, na mwenye hana kusudi katika maisha.”

Delphine alifikia kuelewa kabisa ukweli wa maneno haya: ‘Kwa maana siku za miaka yetu ni miaka 70; na ikiwa kwa sababu ya nguvu za pekee ni miaka 80, hata hivyo hizo zinasisitiza kuleta taabu na mambo yenye kuumiza; kwa maana lazima zipite upesi, nasi tunaruka na kwenda zetu.’​—Zaburi 90:10.

Delphine alipata musaada katika Biblia wakati huo wa magumu. Biblia ilikuwa na matokeo ya  muzuri sana juu yake. Kama vile habari tatu zenye kufuata zitaonyesha, watu wengine wengi pia wametambua kuwa Biblia iliwasaidia sana wakati walitumikisha mashauri yenye kuwa katika Biblia ili kupambana na magumu yao. Wamefikia kuona kuwa Biblia iko kama ule munara wa ukumbusho wenye tulizungumuzia kwenye mwanzo wa habari hii. Iko tofauti kabisa na vitabu vingi vyenye vimezeeka na kupoteza faida. Je, ni kwa sababu Biblia imefanywa kabisa na kitu fulani chenye kuwa tofauti? Inaweza kabisa kuwa na mawazo ya Mungu, hapana mawazo ya mwanadamu?​—1 Wathesalonike 2:13.

Pengine wewe pia umeona kuwa maisha ni mafupi na yenye kujaa matatizo. Wakati unaona kuwa matatizo yanakuwa mengi, ni wapi kwenye unatafuta kitulizo, musaada na mashauri yenye kutumainika?

Tuchunguze basi njia tatu kubwa ambamo Biblia inaweza kukuletea faida katika maisha yako. Biblia inaweza kukufundisha namna ya

  1. kuepuka magumu wakati inawezekana.

  2. kumaliza matatizo wakati yanatokea.

  3. kuvumilia hali zenye hauwezi kubadilisha.

Habari zenye kufuata zitazungumuzia njia hizo tatu.

^ fu. 10 Yehova ni jina la Mungu kama vile imeonyeshwa katika Biblia.​—Zaburi 83:18.

^ fu. 24 Katika habari hii na habari tatu zenye kufuata, majina fulani yamebadilishwa.