Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 VITU VYA MAANA SANA VYA HISTORIA YETU

“Mioyo Yetu Ilijaa Bidii na Upendo Kuliko Wakati Mwingine Wowote”

“Mioyo Yetu Ilijaa Bidii na Upendo Kuliko Wakati Mwingine Wowote”

JOTO ilikuwa imeanza kuongezeka siku hiyo ya Tano asubuhi Mwezi wa 9, 1922 wakati watu 8000 walikusanyika katika jumba moja. Musimamizi wa mukutano alitangaza kwamba kwenye programu hiyo ya pekee, mutu yeyote angeweza kuondoka ikiwa anapenda, lakini hakuna mutu mwenye angeruhusiwa kurudia tena katika jumba hilo.

Nyimbo ziliimbwa wakati wa “Kipindi cha Kutoa Sifa,” kisha Ndugu Joseph Rutherford alisimama kwenye kinara cha musemaji. Wasikilizaji wengi walingojea kwa hamu mambo yenye atasema. Wahuzuriaji fulani walitembea-tembea katika jumba kwa sababu ya joto. Musemaji aliwaomba kwa upole wakae na kusikiliza. Wakati alianza kutoa hotuba, mutu yeyote aliona nguo kubwa yenye kukunjwa muzuri yenye ilifungiwa juu katika jumba hilo?

Ndugu Rutherford alizungumuzia hotuba yenye kichwa “Ufalme wa mbinguni uko karibu.” Kwa saa moja na nusu, sauti yake yenye nguvu ilisikika kabisa katika jumba hilo wakati alikuwa anazungumuzia namna manabii wa zamani walitangaza bila woga kuja kwa Ufalme. Wakati alifikia mwisho wa hotuba yake, aliuliza hivi: “Je! Munaamini kwamba Mufalme wa utukufu ameanza kutawala?” Wahuzuriaji walijibia hivi kwa sauti kubwa: “Ndiyo!”

Ndugu Rutherford alisema hivi kwa sauti kubwa: “Basi murudie katika shamba, ninyi wana wa Mungu aliye juu zaidi! Mutazame, Mufalme anatawala! Ninyi ndio mawakili wake. Kwa hiyo, mutangaze, mutangaze, mutangaze.”

Wakati huo, nguo yenye ilifungiwa juu katika jumba hilo, ilifunguliwa muzuri na kuonyesha maneno haya mafupi: “Tangazeni Mufalme na Ufalme.”

Ray Bopp alikumbuka hivi: “Wahuzuriaji walifurahi sana.” Anna Gardner alieleza namna “nguzo za jumba hilo zilitikisika kwa sababu ya kupiga mikono sana.” Fred Twarosh alisema hivi; “Wahuzuriaji wote walisimama mara moja.” Evangelos Scouffas alisema hivi: “Ilikuwa kama vile nguvu fulani ya ajabu ilitusimamisha kutoka kwenye viti vyetu, na tukasimama na macho yetu yalikuwa yenye kujaa machozi.”

Wengi kwenye mukusanyiko huo walikuwa tayari wanahubiri kwa bidii habari njema ya Ufalme. Lakini sasa walijisikia kuwa wamechochewa upya kufanya kazi ya kuhubiri. Ethel Bennecoff alieleza kuwa Wanafunzi wa Biblia walisonga mbele na “mioyo [yao] ilijaa bidii na upendo mwingi kuliko wakati mwingine wowote.” Odessa Tuck, alikuwa na miaka 18 wakati huo, na wakati alitoka kwenye mukusanyiko huo alikuwa ameazimia kujibia ombi hili: “Nani ataenda?” Alisema hivi: “Sikujua mahali pa kuhubiri, namna ya kufanya hivyo, ao mambo ya kuhubiri. Jambo moja lenye nilijua ni kwamba nilipenda kuwa kama Isaya, mwenye alisema hivi: ‘Mimi hapa! Nitume mimi!’” (Isaya 6:8) Ralph Leffler alisema hivi: “Siku hiyo yenye kujulikana sana, ilikuwa mwanzo wa kampanye ya kutangaza Ufalme yenye imeenea katika dunia yote leo.”

 Ndiyo sababu mukusanyiko wenye ulifanywa mwaka wa 1922 katika Cedar Point, Ohio, unaendelea kuwa tukio la maana sana katika utendaji wa kiteokrasi! George Gangas alisema hivi: “Mukusanyiko huo ulinichochea nisikose hata kidogo mukusanyiko hata mumoja.” Kwa kadiri angeweza kukumbuka, hakukosa mukusanyiko hata mumoja. Julia Wilcox aliandika hivi: “Ninashindwa kueleza kabisa furaha yenye ninapata kila wakati mukusanyiko wa mwaka wa 1922 katika Cedar Point unazungumuziwa katika vichapo vyetu. Sikuzote ninasema hivi, ‘Asante Yehova, kwa kuniruhusu nikuwe hapo.’”

Vilevile, kama vile ndugu na dada hao, wengi kati yetu tunakumbuka pia mambo ya maana ya mukusanyiko mumoja wenye ulifurahisha kabisa mioyo yetu, na kuongeza bidii na upendo wetu kwa Mungu wetu mukubwa na kwa Mufalme wake. Wakati tunaendelea kufikiria mambo hayo, sisi pia tunachochewa kusema hivi: “Asante Yehova, kwa kuniruhusu nikuwe hapo.”