Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Imani​—Sifa Yenye Inatutia Nguvu

Imani​—Sifa Yenye Inatutia Nguvu

IMANI iko na nguvu sana. Kwa mufano, hata kama Shetani anapenda kuharibu urafiki wetu pamoja na Yehova, imani inatusaidia “kuzimisha mishale yote yenye kuwaka moto ya ule muovu.” (Efe. 6:16) Kama tuko na imani, tunaweza kushinda magumu yenye kuwa kama milima. Yesu aliambia wanafunzi wake hivi: “Kama muko na imani yenye ukubwa wa mbegu ya haradali, mutaambia mulima huu, ‘Toka hapa uende pale,’ na utatoka.” (Mt. 17:20) Kwa sababu imani inaweza kutusaidia tukuwe nguvu kiroho, tutazungumuzia maulizo yenye kufuata: Imani, maana yake nini? Hali ya moyo wetu inaweza kuwa na matokeo gani juu ya imani yetu? Tunaweza kufanya nini ili kutia nguvu imani yetu? Na tunapaswa kuwa na imani katika nani?​—Ro. 4:3.

IMANI, MAANA YAKE NINI?

Imani haiko tu kuamini ao kukubali mambo yenye Biblia inasema, kwa sababu hata “pepo wachafu pia wanaamini [kama Mungu iko] na kutetemeka.” (Yak. 2:19) Sasa, imani maana yake nini?

Kama vile tuko hakika kama sikuzote kutakuwa muchana na usiku, tuko hakika sikuzote kama ahadi za Mungu zitatimia

Biblia inaonyesha kama imani inamaanisha mambo mbili. Jambo la kwanza, “imani ni tazamio lenye kuwa hakika la mambo yenye yanatumainiwa.” (Ebr. 11:1a) Kama uko na imani, unaamini kabisa kama mambo yote yenye Yehova anasema ni ya kweli na itatimia. Kwa mufano, Yehova aliambia Waisraeli hivi: “Kama munaweza kuvunja agano langu juu ya muchana na agano langu juu ya usiku, ili kuzuia muchana na usiku usikuje kwa wakati wake wenye kufaa, basi agano langu pamoja na mutumishi wangu Daudi lingeweza kuvunjwa.” (Yer. 33:20, 21) Kuko siku umeogopa kama jua halitatokea ao halitashuka, na kufanya kusikuwe muchana na usiku? Kama hauna mashaka juu ya sheria za asili zenye kufanya dunia iendelee kuzunguka ku muhimili wake (axe) na kuzunguka jua, unaweza kuwa na mashaka kama Muumbaji hatatimiza ahadi zake? Hapana kabisa!​—Isa. 55:10, 11; Mt. 5:18.

Jambo la pili, imani ni “uhakikisho wenye uko wazi wa mambo ya kweli yenye hayaonekane.” Imani inafasiriwa kuwa “uhakikisho wenye uko wazi,” ao “uhakikisho wenye kusadikisha,” wa mambo yenye haionekane kwa macho lakini yenye iko kabisa. (Ebr. 11:1b; maelezo ya chini) Namna gani? Wazia mutoto anakuuliza hivi: ‘Ni nini inakuonyesha kama hewa inakuwaka?’ Hata kama haujaonaka hewa, pengine utasaidia mutoto afikirie mambo yenye kuonyesha kabisa kama hewa inakuwaka, kama vile kupumua, mambo yenye upepo unafanya, na mambo ingine. Wakati mutoto wako anasadiki kupitia ile mambo yote, anakubali kama kuko mambo fulani yenye inakuwaka hata kama haionake. Vilevile, imani inategemea mambo yenye kuwa hakika kabisa.​—Ro. 1:20.

KUWA NA HALI YA MUZURI YA MOYO NI JAMBO LA MAANA

Kwa sababu imani inategemea mambo yenye kuwa hakika, ili mutu akuwe na imani anapaswa kwanza kuwa na “ujuzi wenye hauna makosa wa ile kweli.” (1 Ti. 2:4) Lakini, haitoshe tu kuwa na ujuzi. Mutume Paulo aliandika hivi: “Kwa moyo mutu anaonyesha imani.” (Ro. 10:10) Mutu hapaswe tu kuamini kweli lakini pia anapaswa kuiona kuwa ya maana sana. Kama tu anafanya vile, atachochewa kuonyesha imani, ni kusema, kuishi kulingana na ile kweli. (Yak. 2:20) Mutu mwenye haone kweli kuwa ya maana sana, anaweza hata kukataa  mambo yenye kuwa hakika kwa sababu hapendi kubadilisha mambo yenye anaamini ao kwa sababu anapenda kufanya mambo yenye anataka. (2 Pe. 3:3, 4; Yud. 18) Njo maana, wakati wa zamani, haiko watu wote wenye waliona miujiza njo walionyesha imani. (Hes. 14:11; Yoh. 12:37) Ni wale tu wenye mioyo yao inapenda kabisa kweli, njo wenye roho ya Mungu inasaidia wakuwe na imani.​—Gal. 5:22; 2 Te. 2:10, 11.

NI NINI ILIMUSAIDIA DAUDI AKUWE NA IMANI YENYE NGUVU?

Mufalme Daudi alikuwa kati ya watu wenye walikuwa na imani yenye nguvu. (Ebr. 11:32, 33) Lakini, haiko ndugu wote wa Daudi njo walikuwa na imani kama hiyo. Kwa mufano, fikiria Eliabu, ndugu mukubwa wa Daudi. Wakati Goliati alichokoza Waisraeli, Daudi alikasirika. Eliabu alimufokea Daudi kwa sababu alikasirika. Wakati Eliabu alifanya vile, alionyesha kama hakukuwa na imani katika Yehova. (1 Sa. 17:26-28) Hakuna mutu mwenye anazaliwa na imani ao mwenye anariti imani kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo, Daudi alikuwa na imani kwa sababu alikuwa na urafiki pamoja na Mungu.

Katika Zaburi ya 27, Daudi anaonyesha namna alifikia kuwa na imani hiyo yenye nguvu. (Mustari wa 1) Daudi alifikiri sana juu ya mambo yenye alijionea zamani na juu ya namna Yehova alitendea maadui wake. (Mustari wa 2, 3) Alifurahia sana mupango wenye Yehova alifanya kwa ajili ya ibada. (Mustari wa 4) Daudi alimuabudu Mungu pamoja na waamini wenzake ku tabenakulo. (Mustari wa 6) Alikuwa anasali sana kwa Yehova. (Mustari wa 7, 8) Daudi alipenda pia Mungu amufundishe njia yake. (Mustari wa 11) Daudi aliona imani kuwa ya maana sana, njo maana aliuliza hivi: “Ningekuwa wapi kama singekuwa na imani?”​—Mustari wa 13.

NAMNA YA KUTIA NGUVU IMANI YAKO

Unaweza kuwa na imani kama ile ya Daudi kama unaiga mutazamo wa akili wa Daudi na kufanya mambo yenye alizoea kufanya yenye kuzungumuziwa katika Zaburi ya 27. Kwa sababu imani inategemea ujuzi wenye hauna makosa, kama unaendelea kujifunza Neno la Mungu na vichapo vyenye kutegemea Biblia, itakuwa mwepesi kwako kuonyesha sehemu hiyo ya tunda la roho ya Mungu. (Zb. 1:2, 3) Utumie wakati fulani ili kufikiri sana wakati unajifunza. Kama tunafikiri sana juu ya mambo yenye tunajifunza, tutakuwa wenye shukrani zaidi kwa Yehova. Wakati unaendelea kuwa mwenye shukrani sana kwa Yehova, utapenda zaidi kuonyesha imani kwa kumuabudu ku mikutano na kutangazia wengine tumaini lako. (Ebr. 10:23-25) Pia, tunaonyesha imani wakati tunaendelea ‘kusali sikuzote’ bila kukata tamaa. (Lu. 18:1-8) Kwa hiyo, ‘usali [kwa Yehova] bila kuacha,’ na kutumaini kama ‘anakuhangaikia.’ (1 Te. 5:17; 1 Pe. 5:7) Imani inatuchochea kutenda, na wakati tunatenda, imani yetu inakuwa yenye nguvu.​—Yak. 2:22.

UKUWE NA IMANI KATIKA YESU

Mangaribi ya mwisho mbele ya kifo chake, Yesu aliambia wanafunzi wake hivi: “Mukuwe na imani katika Mungu; mukuwe na imani katika mimi  pia.” (Yoh. 14:1) Kwa hiyo, hatupaswe kuwa na imani katika Yehova tu, lakini tunapaswa pia kuwa na imani katika Yesu. Namna gani unaweza kuwa na imani katika Yesu? Tuzungumuzie njia tatu.

Kuwa na imani katika Yesu, maana yake nini?

Njia ya kwanza, ona bei ya ukombozi kuwa zawadi yenye Mungu amekupatia kipekee. Mutume Paulo alisema hivi: “Ninaishi kwa imani katika Mwana wa Mungu, mwenye alinipenda na kujitoa mwenyewe kwa ajili yangu.” (Gal. 2:20) Kama uko na imani katika Yesu, utaamini kabisa kama bei ya ukombozi inaweza kukusaidia, inafanya zambi zako zisamehewe, inakutolea tumaini la kuishi milele, na inaonyesha kabisa kama Mungu anakupenda. (Ro. 8:32, 38, 39; Efe. 1:7) Kama unaamini kabisa kama bei ya ukombozi inaweza kukusaidia, zamiri yako haitaendelea kukusumbua juu ya makosa yako ya zamani na hautajiona kuwa wa bure.​—2 Te. 2:16, 17.

Njia ya pili, umukaribie Yehova katika sala kwa musingi wa zabihu ya Yesu. Kwa sababu ya bei ya ukombozi, tunaweza kusali kwa Yehova “tukiwa na uhuru wa kusema, kusudi tupokee rehema na tupate fazili zenye hazistahiliwe ili zitusaidie wakati wenye kufaa.” (Ebr. 4:15, 16; 10:19-22) Sala inatufanya tuazimie zaidi kupinga jaribu la kufanya zambi.​—Lu. 22:40.

Njia ya tatu, umutii Yesu. Mutume Yohana aliandika hivi: “Ule mwenye anamuamini Mwana iko na uzima wa milele; ule mwenye hamutii Mwana hataona uzima, lakini kasirani kali ya Mungu inakaa juu yake.” (Yoh. 3:36) Ona kwamba Yohana anaonyesha tofauti kati ya vikundi mbili vya watu. Kuko wale wenye kuwa na imani katika Yesu. Na kuko wale wenye hawamutii Yesu. Kwa hiyo, unaonyesha kama uko na imani katika Yesu wakati unamutii. Unamutii Yesu wakati unafuata “sheria ya Kristo,” ni kusema, mambo yote yenye alifundisha na kuamuru. (Gal. 6:2) Pia, unamutii Yesu wakati unafuata muongozo wenye anatoa kupitia “mutumwa muaminifu na mwenye busara.” (Mt. 24:45) Kama unamutii Yesu, utapata nguvu ya kuvumilia magumu yenye kuonekana kuwa hatari na yenye kuogopesha kama vile zoruba.​—Lu. 6:47, 48.

“MUJIJENGE NINYI WENYEWE JUU YA IMANI YENU TAKATIFU ZAIDI”

Siku moja, mwanaume mumoja alimuambia Yesu hivi kwa sauti kubwa: “Niko na imani! Unisaidie kwenye niko na lazima ya imani!” (Mk. 9:24) Mwanaume huyo alikuwa na imani kwa kadiri fulani, lakini alitambua mipaka yake na alielewa kama alikuwa na lazima ya imani zaidi. Kama mwanaume huyo, sisi wote tunaweza kujikuta katika hali fulani zenye zitatuomba kuwa na imani zaidi. Na sisi wote tunaweza kutia nguvu imani yetu sasa. Kama vile tumeona, tunatia nguvu imani yetu wakati tunajifunza Neno la Mungu na kufikiri sana juu ya mambo yenye tunasoma, na hilo litafanya tukuwe wenye shukrani zaidi kwa Yehova. Pia, imani yetu itakuwa yenye nguvu zaidi wakati tunamuabudu Yehova pamoja na ndugu na dada zetu, wakati tunatangazia watu tumaini letu, na wakati tunaendelea kusali. Zaidi ya hilo, wakati tunatia nguvu imani yetu, tunapata baraka kubwa zaidi kuliko zote. Neno la Mungu linatutia moyo hivi: “Wapendwa, mujijenge ninyi wenyewe juu ya imani yenu takatifu zaidi . . . ili mubakie katika upendo wa Mungu.”​—Yud. 20, 21.