Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 HABARI JUU YA MAISHA YA WATU

Nimeazimia Kama Sitaacha Mikono Yangu Iregee

Nimeazimia Kama Sitaacha Mikono Yangu Iregee

“BABA,” “PAPA,” “MUJOMBA.” Ni vile vijana wengi kwenye Beteli wanazoea kuniita. Na ninafurahia majina hayo kwa sababu sasa niko na miaka 89. Ninaona majina hayo ya kunionyesha upendo kuwa sehemu ya baraka kutoka kwa Yehova kwa sababu nimemutumikia kwa miaka 72 katika utumishi wa wakati wote. Na kwa sababu ya mambo yenye nimejionea katika kazi ya Mungu, ninaweza kuhakikishia vijana kwa moyo wangu wote hivi: ‘Kazi yenu itapewa zawabu​—kama hamuache mikono yenu iregee.’​—2 Ny. 15:7, maelezo ya chini.

WAZAZI WANGU, NDUGU ZANGU, NA DADA ZANGU

Wazazi wangu walitoka Ukrainia na kuhamia Kanada. Walikaa katika muji wa Rossburn katika jimbo la Manitoba. Mama yangu mupendwa alizaa watoto wanaume 8 na watoto wanamuke 8, hakuzaa mapasa, na mimi nilikuwa wa 14. Baba yangu alikuwa anapenda Biblia na alikuwa anatusomea Biblia kila Siku ya Yenga asubui, lakini aliona dini kuwa namna ya kutafuta feza na mara nyingi, alikuwa anauliza hivi ili kuchekesha: “Ninajiuliza ni nani mwenye alikuwa analipa Yesu kwa sababu ya kazi yake ya kuhubiri na kufundisha?”

Watoto munane kati yetu, ni kusema, ndugu zangu ine na dada zangu ine, walifikia kukubali kweli. Dada yangu Rose, alifanya kazi ya upainia mupaka wakati alikufa. Katika siku za mwisho za maisha yake, alikuwa anatia moyo kila mutu asikilize Neno la Mungu. Alikuwa anasema hivi: “Ninapenda kukuona katika dunia mupya.” Mwanzoni, Ted, mukubwa yangu mumoja alikuwa anahubiria watu juu ya moto wa mateso. Kila Siku ya Yenga asubui, alikuwa anahubiri kwenye radio, alikuwa anaambia kwa mukazo wasikilizaji wake kama watenda-zambi wataungua milele katika moto wa mateso wenye hauwezi kuzimika. Lakini, kisha, akakuwa mutumishi wa Yehova muaminifu na mwenye bidii.

NAMNA NILIANZA UTUMISHI WA WAKATI WOTE

Siku moja katika Mwezi wa 6, 1944 wakati nilikuwa ninatoka kwenye masomo, nilikuta kwenye meza ya chumba chetu cha kukulia chakula kijitabu kimoja chenye kuzungumuzia ulimwengu mupya (The Coming World Regeneration). * Nilisoma ukurasa wa kwanza, kisha nikasoma ukurasa wa pili, na kisha sikuacha tena kusoma. Wakati nilimaliza kusoma kijitabu chote, nilikamata uamuzi: nilipenda kumutumikia Yehova kama vile Yesu alifanya.

Namna gani kijitabu hicho kilifika kwenye meza yetu? Steve, mukubwa yangu mwingine, alisema kama wanaume wawili wenye walikuwa “wanauzisha” vitabu na vijitabu walikuja kwetu. Alisema hivi:  “Niliuza kijitabu hicho, kwa sababu kilikuwa cha bei chini.” Wanaume hao walikuja tena kwetu Siku ya Yenga yenye ilifuata. Walituambia kama walikuwa Mashahidi wa Yehova na kama walikuwa wanatumia Biblia ili kujibu maulizo yenye watu wanaweza kuwa nayo. Tulifurahia jambo hilo kwa sababu, wakati tulikuwa tunakomaa, wazazi wetu walitufundisha kuheshimia Neno la Mungu. Wanaume hao wawili walituambia pia kama Mashahidi wa Yehova walikuwa karibu kufanya mukusanyiko katika Winnipeg. Dada yangu Elsie, alikuwa anaishi katika muji huo. Niliamua kuenda kwenye mukusanyiko huo.

Nilitembeza kinga yangu karibu kilometre 320 mupaka Winnipeg lakini nilisimama katika muji wa Kelwood. Mashahidi hao wawili wenye walitutembelea kwetu walikuwa wanaishi katika muji huo. Wakati nilikuwa katika muji huo, nilienda kwenye mukutano na nikajua kutaniko ni nini. Pia, nilifikia kuelewa kama kila mwanaume, mwanamuke, na kijana alipaswa kufundisha nyumba kwa nyumba, kama vile Yesu alifanya.

Katika muji wa Winnipeg, nilikutana na Jack, mukubwa yangu mwingine, mwenye alisafiri kutoka Ontario kaskazini ili kuja kwenye mukusanyiko. Siku ya kwanza ya mukusanyiko huo, ndugu mumoja alitangaza kama kutakuwa ubatizo. Mimi na Jack tuliamua kubatizwa kwenye mukusanyiko huo. Sisi wote wawili tuliazimia kuanza kazi ya upainia haraka sana kadiri inawezekana kisha kubatizwa kwetu. Jack alianza utumishi wa wakati wote kisha tu mukusanyiko huo. Nilikuwa na miaka 16 na nilipaswa kurudia kwenye masomo, lakini mwaka wenye ulifuata mimi pia nilianza kazi ya upainia.

NINAJIFUNZA MAMBO MENGI

Nilianza kazi ya upainia pamoja na Stan Nicolson katika Souris, muji mumoja katika jimbo la Manitoba. Bila kukawia, niliona kama kazi ya upainia haikukuwa mwepesi sikuzote. Feza zenye tulikuwa nazo ziliendelea kupunguka, lakini tuliendelea kuhubiri. Siku moja, tulikuwa tunarudia nyumbani kisha kuhubiri muchana muzima, na hatukukuwa na feza hata kidogo, lakini tulikuwa na njaa sana. Tulishangaa sana kukuta mufuko mukubwa wa chakula kwenye mulango wetu! Mupaka leo, hatujue ni nani alitia mufuko huo kwenye mulango wetu. Mangaribi hiyo, tulikula kama wafalme. Tulibarikiwa sana kwa sababu hatukuacha mikono yetu iregee! Kwa kweli, kwenye mwisho wa mwezi huo, niliongeza kilo kwa mara ya kwanza katika maisha yangu.

Kisha miezi kidogo, tulitumwa katika muji wa Gilbert Plains, wenye ulikuwa kwenye kilometre 240 kaskazini mwa muji wa Souris. Katika siku hizo, kila kutaniko lilikuwa na muchoro mukubwa kwenye jukwaa wenye ulionyesha ripoti ya kazi ya mahubiri ya kutaniko kila mwezi. Utumishi ulipunguka mwezi mumoja, kwa hiyo, nilitolea kutaniko hotuba ili kukazia kwamba ndugu na dada walipaswa kuongeza bidii yao. Kisha mukutano, dada mumoja mwenye kuzeeka mwenye alikuwa painia, mwenye bwana yake hakukuwa Shahidi, aliniambia hivi na iko analia: “Nilijaribu, lakini sikuweza kufanya zaidi ya ile nilifanya.” Kisha mimi pia nilianza kulia, na nikamuomba musamaha.

Kama mimi, ndugu vijana wenye nguvu wanaweza kufanya kwa vyepesi kosa kama hilo na kisha wanavunjika moyo. Lakini, kuliko kuacha makosa yetu yatuvunje moyo, ni muzuri kujifunza jambo fulani kutokana na makosa yetu na kuendelea kukumbuka jambo hilo. Kazi ingine ya uaminifu yenye tutaendelea kufanya itabarikiwa.

PIGANO LA QUÉBEC

Nilipata pendeleo kubwa sana, mimi kijana wa miaka 21, kualikwa kwenye darasa la 14 la Masomo ya Gileadi, lenye liliisha katika Mwezi wa 2, mwaka wa 1950! Wanafunzi wenzangu karibu 25 kati ya 103 walitumwa katika Kanada, katika Eneo la Québec, kwenye watu wanazungumuza Kifaransa. Katika eneo hilo Mashahidi wa Yehova walikuwa wanateswa sana. Mimi nilitumwa katika Val-d’Or, muji wenye kuwa na maeneo ya kuchimba zahabu katika inchi ya Kanada. Siku moja, tulienda kuhubiri tukiwa kikundi katika kijiji cha Val-Senneville. Padri mumoja katika eneo hilo alitushambulia kwa jeuri kwa kutulazimisha tutoke mara moja katika kijiji hicho. Nilishitaki jambo hilo kwenye tribinali. Padri huyo alilipishwa amande. *

Tukio hilo na matukio mengine yenye kuwa kama hilo vilifikia kuwa sehemu ya “Pigano la Québec.” Jimbo la Québec limeongozwa na Kanisa Katoliki ya  Roma kwa miaka zaidi ya 300. Viongozi wa dini na marafiki wao viongozi wa politike, walitesa Mashahidi wa Yehova. Huo ulikuwa wakati wa magumu, na tulikuwa kidogo sana; lakini hatukuacha mikono yetu iregee. Wakaaji wa Québec wenye walikuwa na mioyo ya muzuri walikubali kweli. Nilipata pendeleo la kujifunza Biblia na watu mbalimbali wenye walikubali kweli. Kati ya wanafunzi wangu wa Biblia, kulikuwa familia moja ya watu kumi. Watu wa familia hiyo yote walianza kumutumikia Yehova. Bidii yao ilichochea wengine watoke katika Kanisa Katoliki. Tuliendelea kuhubiri, na tulifikia kupata ushindi juu ya pigano hilo!

NINAZOEZA NDUGU KATIKA LUGA YAO WENYEWE

Katika mwaka wa 1956, nilipewa mugao wa kutumikia katika Haiti. Katika inchi hiyo, wamisionere wengi wapya walijikaza sana ili kujifunza Kifaransa, lakini watu walikuwa wanasikiliza. Misionere Stanley Boggus alisema hivi: “Tulishangaa kwa sababu watu walifanya yao yote ili kutusaidia kuzungumuza luga hiyo.” Kwanza, ilikuwa mwepesi kwangu kwa sababu nilikuwa nimejifunza Kifaransa katika Québec. Lakini bila kukawia tuliona kama ndugu wengi walikuwa wanazungumuza Kikreoli cha Haiti. Kwa hiyo, ili sisi wamisionere tupate matokeo ya muzuri, tulipaswa kujifunza luga ya inchi hiyo. Tulifanya vile, na tulipata baraka nyingi kwa sababu ya bidii yetu.

Ili kusaidia sana ndugu, Baraza Lenye Kuongoza lilikubali tuanze kutafsiri Munara wa Mulinzi na vichapo vingine katika Kikreoli cha Haiti. Bila kukawia, watu wengi walianza kuja kwenye mikutano katika inchi hiyo. Tulikuwa wahubiri 99 katika Haiti mwaka wa 1950, lakini hesabu iliongezeka na kufikia wahubiri zaidi ya 800 mwaka wa 1960! Wakati huo, nilipewa mugao wa kutumikia kwenye Beteli. Katika mwaka wa 1961, nilipata furaha ya kusaidia kuongoza Masomo ya Huduma ya Ufalme. Tuliweza kuzoeza wazee wa makutaniko na mapainia wa pekee 40. Kwenye mukusanyiko wa Mwezi wa 1, 1962, tulitia moyo ndugu wenye kustahili wa inchi hiyo wapanue utumishi wao, na wamoja kati yao waliwekwa kuwa mapainia wa pekee. Jambo hilo lilifanywa kwa wakati wenye kufaa, kwa sababu upinzani ulitokea.

Tarehe 23 Mwezi wa 1, 1962, kisha tu mukusanyiko, mimi na misionere mwenye kuitwa Andrew D’Amico tulikamatwa kwenye biro ya tawi, na Amuka! zote za tarehe 8, Mwezi wa 1, 1962 (katika Kifaransa), zilinyanganywa. Amuka! ilikuwa na habari fulani yenye ilitaja maneno ya gazeti moja la kutangaza habari la Kifaransa lenye lilionyesha kama katika Haiti, watu walikuwa wanafanya aina fulani ya  uchawi (vaudou). Watu fulani hawakufurahia maneno hayo na walisema kama habari hiyo iliandikwa kwenye biro ya tawi. Kisha majuma kidogo, wamisionere walifukuzwa katika inchi hiyo. * Lakini, ndugu wa inchi hiyo wenye walikuwa wamezoezwa waliendelea muzuri sana. Leo, ninafurahi pamoja nao kwa sababu ya uvumilivu wenye walionyesha na maendeleo ya kiroho yenye walifanya. Leo, wako na Biblia​Tafsiri ya Ulimwengu Mupya katika Kikreoli cha Haiti. Jambo hilo lilikuwa ndoto tu wakati huo.

UJENZI KATIKA JAMUHURI YA AFRIKA YA KATI

Kisha kutumikia katika Haiti, nilipewa mugao wa kufanya kazi ya umisionere katika Jamuhuri ya Afrika ya Kati. Kisha, nilipata pendeleo la kuwa mwangalizi mwenye kusafiri na kisha nikakuwa mwangalizi wa tawi.

Katika siku hizo, Majumba mengi ya Ufalme yalikuwa ya hali ya chini sana. Nilijifunza namna ya kukata nyasi katika pori na namna ya kufanya sehemu ya juu ya nyumba. Wapita-njia walikuwa wanashangaa sana wakati walikuwa wananiona ninajikaza kufanya kazi hiyo yenye ilikuwa mupya kwangu. Jambo hilo lilitia ndugu moyo wajitoe zaidi katika kazi ya kujenga na kutunza Majumba yao ya Ufalme. Viongozi wa dini walikuwa wanatuchekelea kwa sababu makanisa yao yalikuwa na sehemu za juu za majanja (tôles), lakini majumba yetu hayakukuwa na majanja. Bila kuvunjika moyo, tuliendelea kutumia Majumba yetu ya Ufalme yenye kufunikwa na nyasi. Waliacha kutuchekelea wakati upepo mukali ulipiga Bangui, muji mukubwa wa inchi hiyo. Upepo huo ulinyangula sehemu ya juu ya majanja ya kanisa moja na kuitupa kwenye barabara kubwa. Sehemu za juu za nyasi za Majumba yetu ya Ufalme hazikuharibiwa. Ili kuongoza muzuri kazi ya Ufalme, tulijenga biro mupya ya tawi na nyumba ya wamisionere katika miezi tano tu. *

MAISHA YA NDOA PAMOJA NA BIBI MWENYE BIDII

Siku ya ndoa yetu

Katika mwaka wa 1976, kazi ya Ufalme ilikatazwa katika Jamuhuri ya Afrika ya Kati, na nilipewa mugao wa kutumikia N’Djamena, muji mukubwa wa inchi jirani ya Chad. Jambo la muzuri ni hili: nilikutana na Happy, painia wa pekee mwenye bidii, mwenye alikuwa muzaliwa wa inchi ya Kamerun. Tulioana tarehe 1 Mwezi wa 4, 1978. Katika mwezi uleule, vita ya watu wenyewe kwa wenyewe ilitokea, na tulikimbilia upande wa Kusini wa inchi hiyo ya Chad pamoja na watu wengine wengi. Wakati vita iliisha, tulirudia na tukakuta nyumba yetu imekwisha kuwa makao makubwa ya kikundi kimoja cha watu wenye silaha. Vitabu vyote vilikuwa vimeibwa na kanzu ya Happy ya ndoa na hata zawadi zenye watu walitupatia wakati tulifanya ndoa. Lakini, hatukuacha mikono yetu iregee. Sikumupoteza na yeye hakunipoteza, kwa hiyo tulikazia macho kazi yenye tungefanya kisha pale.

Kisha miaka mbili hivi, kazi yetu ilikubaliwa tena katika Jamuhuri ya Afrika ya Kati. Tulirudia katika inchi hiyo na tukatumikia katika kazi ya kusafiri. Nyumba yetu ilikuwa tu aina fulani ya gari: mulikuwa kitanda cha kukunjwa, tanki yenye ingeweza kuingia ndani litre 200 za maji, frigo yenye kutumika na gaze, na jiko lenye kutumika na gaze. Haikukuwa mwepesi kusafiri. Katika safari moja tu, tulisimamishwa na polisi kwenye nafasi zaidi ya 117 ili kuchunguzwa.

Mara nyingi, hali ya joto ilikuwa inapanda mupaka digrii 50 (ao 50° C). Kwenye mikusanyiko, wakati fulani ilikuwa nguvu kupata maji ya kuenea kwa ajili ya ubatizo. Kwa hiyo, ndugu walikuwa wanachimba katika njia za mito yenye ilikuwa imekauka na pole kwa pole walikuwa wanapata maji ya kutosha kwa ajili ya ubatizo, wenye mara nyingi ubatizo ulifanywa katika tanki la maji.

KAZI ZINGINE KATIKA INCHI ZINGINE ZA AFRIKA

Katika mwaka wa 1980, tulitumwa katika Nigeria. Kule, tulisaidia kwa miaka mbili na nusu ili kufanya matayarisho kwa ajili ya ujenzi wa tawi ya mupya. Ndugu walikuwa wameuza depo ya gorofa mbili yenye walibomoa na kisha tukajenga majengo yetu pale. Siku moja asubui, nilipanda juu sana kwenye jengo hilo ili kusaidia kubomoa. Karibu na midi, nilipenda kuteremuka kama vile nilipanda. Lakini kazi ya kubomoa ilikuwa imekwisha kubadilisha mambo mengi, niliporomoka na kuanguka chini. Afya yangu ilionekana kuwa mubaya kwa kadiri fulani, lakini kisha  kufanya uchunguzi wa radio, munganga alimuambia Happy hivi: “Usiogope. Misuli fulani (ao nyuzi za nguvu zenye kuwa katika minofu ya mutu ao ya munyama) ndiyo imekatika lakini atajisikia muzuri kisha juma moja hivi.”

Tunaenda kwenye mukusanyiko kwa kutumia “gari ya kusafirisha watu wengi”

Katika mwaka wa 1986 tulihamia Côte d’Ivoire, kwenye tulifanya kazi ya kusafiri. Kazi hiyo ilitufikisha katika inchi jirani ya Burkina Faso. Katika miaka yenye ilikuwa imepita, sikuwaza hata kidogo kama siku moja tungeishi katika Burkina Faso kwa wakati fulani.

Wakati tulikuwa katika kazi ya kusafiri, nyumba yetu ilikuwa aina fulani ya gari

Nilitoka Kanada katika mwaka wa 1956, lakini katika mwaka wa 2003, kisha miaka 47, nilirudia Kanada kwenye Beteli, lakini sasa nilikuwa pamoja na Happy. Kwenye vikaratasi vyetu, tulikuwa wanainchi wa Kanada, lakini tulikuwa tunajisikia kuwa tulikuwa Waafrika.

Ninaongoza funzo la Biblia katika Burkina Faso

Katika mwaka wa 2007, wakati nilikuwa na miaka 79, tulirudia tena Afrika! Tulipewa mugao wa kutumikia Burkina Faso, kwenye nilitumika katika Halmashauri ya Inchi. Kisha wakati fulani, biro hiyo iligeuzwa kuwa biro ya kutafsiri yenye iliongozwa na tawi ya Bénin, na katika Mwezi wa 8, 2013, tulipewa mugao wa kutumikia kwenye Beteli ya Bénin.

Mimi na Happy, wakati tulikuwa tunatumikia kwenye tawi ya Bénin

Hata kama sasa niko muzaifu kimwili, ningali ninafurahia sana kazi ya kuhubiri. Katika miaka tatu yenye ilipita, kupitia musaada wa wazee na bibi yangu mupendwa, nimepata furaha ya kuona wanafunzi wangu wawili wa Biblia, ni kusema, Gédéon na Frégis, wanabatizwa. Leo, wanamutumikia Yehova kwa bidii.

Kwa sasa, mimi na bibi yangu tumetumwa kwenye tawi ya Afrika ya Kusini, kwenye familia ya Beteli inahangaikia kwa upendo afya yangu. Afrika ya Kusini ndio inchi ya saba ya Afrika kwenye nimepata pendeleo la kutumikia. Kisha, katika Mwezi wa 10, 2017, tulipata baraka ya pekee. Tulienda kwenye tukio la kumutolea Yehova makao yetu makubwa ya Warwick, New York. Hatutasahau kabisa tukio hilo!

Kwenye ukurasa wa 255 wa Kitabu cha Mwaka cha 1994, kuko maneno haya: “Tunatia moyo ndugu na dada wenye wamemutumikia Yehova kwa miaka mingi: ‘Mukuwe na nguvu na musivunjike moyo, kwa maana kazi yenu itapewa zawabu.’​—2 Ny. 15:7.” Mimi na Happy tunaazimia kufuata maneno hayo yenye kutia moyo na kutia wengine moyo wafanye vilevile.

^ fu. 9 Kilichapishwa na Mashahidi wa Yehova katika mwaka wa 1944. Leo hakichapishwe tena.

^ fu. 18 Ona habari yenye kichwa “Padri Mumoja Katika Québec Anahukumiwa kwa Sababu ya Kushambulia Mashahidi wa Yehova,” katika Amuka! ya tarehe 8, Mwezi wa 11, 1953, ukurasa wa 3-5 (katika Kiingereza).

^ fu. 23 Maelezo zaidi yanapatikana katika Kitabu cha Mwaka cha Mashahidi wa Yehova cha 1994 uku. 148-150 (katika Kifaransa).

^ fu. 26 Ona habari yenye kichwa “Kujenga Musingi Wenye Nguvu” katika Amuka! ya tarehe 8, Mwezi wa 5, 1966, uku. 27 (katika Kiingereza).