Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Sisi Ni wa Yehova

Sisi Ni wa Yehova

“Lenye furaha ni taifa lenye Mungu wake ni Yehova, watu wenye amechagua kuwa mali yake mwenyewe.”​—ZB. 33:12.

NYIMBO: 40, 50

1. Sababu gani tunasema kama vitu vyote ni vya Yehova? (Ona picha kwenye mwanzo wa habari hii.)

KILA kitu ni cha Yehova! ‘Mbingu, hata mbingu za mbingu, na dunia na vitu vyote vyenye kuwa ndani yake’ ni vyake. (Kum. 10:14; Ufu. 4:11) Kwa sababu Yehova ndiye aliumba wanadamu, sisi wote tuko mali yake. (Zb. 100:3) Lakini kati ya watu wote wenye wameishi, Mungu amechagua watu fulani ili wakuwe watu wake kwa njia ya pekee.

2. Kulingana na Biblia, ni nani wamekuwa watu wa Yehova kwa njia ya pekee?

2 Kwa mufano, Zaburi ya 135 inasema kama waabudu waaminifu wa Yehova katika Israeli ya zamani walikuwa “mali yake ya pekee.” (Zb. 135:4) Pia, Hosea alitabiri kama watu fulani wenye hawakukuwa Waisraeli wangekuwa watu wa Yehova. (Ho. 2:23) Unabii huo ulitimia wakati Yehova alianza kuchagua watu wenye hawakukuwa Waisraeli ili watawale pamoja na Kristo mbinguni. (Mdo. 10:45; Ro. 9:23-26) Watu hao wenye kutiwa mafuta kwa roho takatifu wanaitwa “taifa takatifu.” Wako “mali ya pekee” ya Yehova. (1 Pe. 2:9, 10) Lakini, tuseme nini juu ya Wakristo wote waaminifu leo wenye wako na tumaini la kuishi milele katika dunia?  Yehova anawaita pia “watu wangu” na “wachaguliwa wangu.”​—Isa. 65:22.

3. (a) Leo, ni nani wenye kuwa na uhusiano wa pekee pamoja na Yehova? (b) Tutazungumuzia nini katika habari hii?

3 Leo, watu wa “kundi ndogo,” wenye kuwa na tumaini la kuishi milele mbinguni, na “kondoo wengine,” wenye kuwa na tumaini la kuishi milele katika dunia, wanamuabudu Yehova pamoja wakiwa “kundi moja.” (Lu. 12:32; Yoh. 10:16) Tunapenda kumuonyesha Yehova kama tuko wenye shukrani sana kwa sababu tuko na uhusiano wa pekee pamoja naye. Katika habari hii, tutazungumuzia namna tunaweza kumuonyesha Yehova shukrani yetu kwa ajili ya pendeleo hilo la pekee.

TUNATOA MAISHA YETU KWA YEHOVA

4. (a) Namna gani tunaweza kumuonyesha Yehova shukrani kwa sababu anaturuhusu tukuwe na uhusiano pamoja naye? (b) Namna gani Yesu alifanya jambo lenye kufanana na hilo?

4 Tunamuonyesha Yehova shukrani yetu wakati tunajitoa kwake na kubatizwa. Wakati tunafanya vile, watu wote wanaona kama tuko wa Yehova na tuko tayari kumutii. (Ebr. 12:9) Yesu alifanya jambo lenye kufanana na hilo wakati alibatizwa. Alijitoa kwa Yehova, hata kama alizaliwa katika taifa lenye lilikuwa tayari limejitoa kwa Yehova. Ni kama vile alisema hivi: “Ee Mungu wangu, ninatamani kufanya mapenzi yako.”​—Zb. 40:7, 8, maelezo ya chini.

5, 6. (a) Yehova alisema nini wakati Yesu alibatizwa? (b) Yehova anajisikia namna gani wakati tunajitoa kwake? Toa mufano.

5 Yehova alijisikia namna gani wakati Yesu alibatizwa? Biblia inasema hivi: “Kisha kubatizwa, Yesu akapanda mara moja kutoka katika maji; na angalia, mbingu zikafunguka, na Yohana akaona roho ya Mungu ikishuka kama njiwa, ikikuja juu ya Yesu. Angalia! Sauti ikatoka pia mbinguni, na kusema: ‘Huyu ni Mwana wangu, mupendwa, mwenye nimekubali.’” (Mt. 3:16, 17) Tayari, Yesu alikuwa wa Mungu. Lakini Yehova alifurahi wakati aliona kama Yesu alikuwa tayari kutumia maisha yake ili kumutumikia yeye tu. Yehova anafurahi pia wakati tunatoa maisha yetu kwake, na atatubariki.​—Zb. 149:4.

6 Lakini, tayari kila kitu ni cha Yehova! Ni kitu gani tunaweza kumupatia? Wazia baba mumoja mwenye kuwa na shamba la matunda. Siku moja, binti yake mudogo anachuma tunda moja katika shamba hilo na kumupatia. Hata kama tayari matunda yote katika shamba hilo ni yake, baba huyo mwenye upendo anafurahia zawadi hiyo kwa sababu inaonyesha kama binti yake anamupenda. Baba anaona tunda hilo kuwa la maana sana kuliko matunda mengine yote katika shamba lake. Vilevile, Yehova anafurahi wakati tunatoa maisha yetu kwake bila kulazimishwa.​—Kut. 34:14.

7. Namna gani Malaki anatusaidia kuelewa namna Yehova anajisikia juu ya watu wenye wanamutumikia kwa kujipendea?

7 Soma Malaki 3:16. Sababu gani ni jambo la maana sana kutoa maisha yako kwa Yehova na kubatizwa? Kwa kweli, tangu wakati maisha yako yalianza katika tumbo la uzazi ulikuwa tayari wa Yehova, Muumbaji wako. Lakini fikiria namna Yehova atafurahi sana wakati unamukubali kuwa Mutawala wako na kujitoa kwake! (Mez. 23:15) Yehova anajua wale wenye kumutumikia bila kulazimishwa, na anaandika majina yao katika “kitabu [chake] cha kumbukumbu.”

8, 9. Yehova anataka wale wenye majina yao yameandikwa katika “kitabu cha kumbukumbu” wafanye nini?

8 Kama tunapenda majina yetu yabakie katika “kitabu cha kumbukumbu” cha Yehova, kuko jambo fulani lenye tunapaswa kufanya.  Malaki alisema kama tunapaswa kumuogopa Yehova na kufikiri sana juu ya jina lake. Kama tunaabudu mutu mwingine yeyote ao kitu kingine chochote, jina letu litaondolewa katika kitabu cha Yehova!​—Kut. 32:33; Zb. 69:28.

9 Kwa hiyo, kujitoa kwa Yehova kunatia ndani mengi zaidi ya kumuahidi kama tutafanya mapenzi yake na kubatizwa katika maji. Hayo ni mambo yenye tunafanya mara moja tu, lakini kumuabudu Yehova ni jambo lenye tunapaswa kufanya maisha yetu yote. Kila siku, katika maisha yetu yote, tunapaswa kuonyesha kupitia matendo yetu kama tunamutii Yehova.​—1 Pe. 4:1, 2.

TUNAKATAA TAMAA ZA ULIMWENGU

10. Ni tofauti gani yenye kuwa wazi yenye inapaswa kuwa kati ya wale wenye kumutumikia Yehova na wale wenye hawamutumikie?

10 Katika habari yenye ilitangulia, tulijifunza kama Kaini, Sulemani, na Waisraeli walisema kama wanamuabudu Yehova lakini hawakukuwa washikamanifu kwake. Mifano ya watu hao ilitufundisha kama haitoshe tu kusema kwamba tunamuabudu Yehova. Tunapaswa kuchukia mambo ya mubaya na kupenda mambo ya muzuri. (Ro. 12:9) Yehova alisema kama kungekuwa tofauti yenye kuwa wazi “kati ya mutu mwenye haki na mutu muovu, kati ya mutu mwenye kumutumikia Mungu na mwenye hamutumikie.”​—Mal. 3:18.

11. Sababu gani wengine wanapaswa kuona waziwazi kama tunamuabudu Yehova tu?

11 Tuko wenye shukrani sana kwa Yehova kwa sababu ametuchagua ili tukuwe watu wake! Watu wote wanapaswa kuona waziwazi kama tuko upande wa Yehova. (Mt. 5:16; 1 Ti. 4:15) Ujiulize hivi: ‘Wengine wanaweza kuona kama niko mushikamanifu kabisa kwa Yehova? Ninafurahia kuambia watu kama niko Shahidi wa Yehova?’ Yehova anaweza kuhuzunika sana ikiwa tunasikia haya kuambia wengine kama tuko watu wake.​—Zb. 119:46; Soma Marko 8:38.

Je, namna yako ya kuishi inaonyesha waziwazi kama uko Shahidi wa Yehova? (Picha hii inapatana na fungu la 12, 13)

12, 13. Namna gani Wakristo fulani wamefanya ikuwe vigumu kwa watu wengine kutambua kuwa wao ni Mashahidi wa Yehova?

12 Jambo la kuhuzunisha ni hili: Hata Mashahidi  fulani wanaiga “roho ya ulimwengu.” Kwa hiyo, hawako tofauti kabisa na watu wenye hawamuabudu Yehova. (1 Ko. 2:12) “Roho ya ulimwengu” inafanya watu wakazie akili tamaa zao wenyewe. (Efe. 2:3) Kwa mufano, wengine wanaamua kuvaa kwa njia yenye haifae, hata kama tumepewa mashauri mengi juu ya muvalio. Wanavaa nguo zenye kuwabana sana na zenye kuonyesha sehemu fulani za siri za mwili, hata kwenye mikutano ao mikusanyiko ya Kikristo. Ao wanachagua namna fulani za kukata ao za kusuka nywele zenye kukosa kiasi. (1 Ti. 2:9, 10) Kwa hiyo, inaweza kuwa vigumu kwa wengine kujua kama wao ni Mashahidi wa Yehova ao hapana.​—Yak. 4:4.

13 Mashahidi fulani wameshindwa kuwa tofauti kabisa na ulimwengu katika njia zingine. Kwa mufano, kwenye karamu mbalimbali, wamoja wamecheza na kujiendesha katika njia yenye haifae kwa Wakristo. Wengine wametia kwenye site za Enternete za kupashana habari picha zao wenyewe na maelezo yenye kuonyesha mawazo yao ya kimwili. Pengine hawajapewa nizamu yoyote katika kutaniko la Kikristo kwa ajili ya zambi fulani nzito, lakini wanaweza kuchochea kwa njia ya mubaya ndugu na dada zao wenye wanajikaza sana ili kuwa tofauti na ulimwengu.​—Soma 1 Petro 2:11, 12.

Usishawishiwe na wale wenye hawaonyeshe waziwazi kama wako upande wa Yehovae

14. Tunapaswa kufanya nini ili kulinda urafiki wetu wa pekee pamoja na Yehova?

14 Kila kitu katika ulimwengu kimefanywa ili kutuchochea tukazie akili “tamaa ya mwili na tamaa ya macho na mutu kujionyesha mali yake katika maisha.” (1 Yo. 2:16) Lakini, tuko tofauti na wengine kwa sababu sisi ni watu wa Yehova. ‘Tunakataa matendo ya kukosa kumuogopa Mungu na tamaa za ulimwengu,’ na “tunaishi kwa akili ya muzuri na katika haki, na kwa ushikamanifu kwa Mungu katika mupangilio huu wa mambo.” (Tit. 2:12) Mambo yote yenye tunafanya katika maisha yetu yote, kama vile, kusema, kula, kunywa, kuvaa, na kazi, yanapaswa kufanya watu wote waone waziwazi kama sisi ni wa Yehova.​—Soma 1 Wakorinto 10:31, 32.

 TUKO NA UPENDO MWINGI KATI YETU

15. Sababu gani tunapaswa kutendea Wakristo wenzetu kwa wema na kwa upendo?

15 Tunaonyesha kama tunapendezwa na urafiki wetu pamoja na Yehova kupitia namna tunatendea ndugu na dada zetu. Wao pia ni wa Yehova, kama vile sisi. Kama tunakumbuka jambo hilo, sikuzote tutawatendea kwa wema na kwa upendo. (1 Te. 5:15) Sababu gani hilo ni jambo la maana sana? Yesu aliambia wanafunzi wake hivi: “Kwa jambo hili wote watajua kama ninyi ni wanafunzi wangu​—kama muko na upendo kati yenu.”​—Yoh. 13:35.

16. Katika Sheria ya Musa, kuko mufano gani wenye unatusaidia kujua kama Yehova anapenda watu wake?

16 Katika Sheria ya Musa kuko mufano fulani wenye unaweza kutusaidia tuelewe namna tunapaswa kutendea wengine katika kutaniko. Katika hekalu la Yehova, kulikuwa vyombo vyenye vilikuwa vinatumiwa kwa ajili ya ibada tu. Sheria ilionyesha waziwazi namna Walawi walipaswa kuhangaikia vyombo hivyo, na kila mutu mwenye hakufuata maagizo hayo alipaswa kuuawa. (Hes. 1:50, 51) Kama Yehova alihangaikia sana namna watu walitendea vyombo vyenye vilitumiwa katika ibada yake, anahangaikia hata zaidi namna watu wanatendea waabudu wake washikamanifu wenye kujitoa kwake! Maneno yenye alisema zamani yanatusaidia kujua kama tuko wa maana sana kwake. Alisema hivi: “Mutu yeyote mwenye anawagusa ninyi anagusa mboni ya jicho langu.”​—Zek. 2:8.

17. Yehova “iko muangalifu na anasikiliza” mambo gani?

17 Malaki alisema kama Yehova “iko muangalifu na anasikiliza” namna watu wake wanatendeana. (Mal. 3:16) Yehova “anajua wenye kuwa wake.” (2 Ti. 2:19) Anajua muzuri kila jambo lenye tunafanya na kusema. (Ebr. 4:13) Wakati tunatendea mubaya ndugu na dada zetu, Yehova anaona jambo hilo. Lakini, tunaweza kuwa hakika kwamba Yehova anaona pia wakati tunaonyesha ukaribishaji-wageni, wakati tuko wakarimu, wakati tunasamehe, na kutendea wengine kwa wema.​—Ebr. 13:16; 1 Pe. 4:8, 9.

“YEHOVA HATAACHA WATU WAKE”

18. Namna gani tunaweza kumuonyesha Yehova shukrani yetu kwa sababu ametuchagua ili tukuwe watu wake?

18 Tunapenda kumuonyesha Yehova kama tuko wenye shukrani sana kwa sababu tuko watu wake. Tunajua kama wakati tulitoa maisha yetu kwake, huo ndio uamuzi wenye hekima zaidi wenye tulifanya katika maisha yetu. Hata kama tunaishi “katikati ya kizazi chenye kuharibika na chenye kupotoka,” tunaweza kuwa “bila lawama na bila kosa” na kuangaza “kama vitu vya kutoa mwangaza katika ulimwengu.” (Flp. 2:15) Kwa hiyo, tunaazimia kuepuka jambo lolote lenye Yehova anachukia. (Yak. 4:7) Tena, tunapenda na kuheshimia ndugu na dada zetu kwa sababu wao pia ni watu wa Yehova.​—Ro. 12:10.

19. Namna gani Yehova anabariki watu wake?

19 Biblia inaahidi hivi: “Yehova hataacha watu wake.” (Zb. 94:14) Ahadi hiyo inatuhakikishia kama hata kutokee nini, Yehova atakuwa pamoja na sisi. Hata kama tunakufa, hatatusahau. (Ro. 8:38, 39) “Kama tunaishi, tunaishi kwa ajili ya Yehova, na kama tunakufa, tunakufa kwa ajili ya Yehova. Basi kama tunaishi na kama tunakufa, sisi ni wa Yehova.” (Ro. 14:8) Tunangojea kwa hamu wakati wenye Yehova atafufua marafiki wake wote washikamanifu wenye wamekufa. (Mt. 22:32) Na hata leo, Baba yetu anaendelea kutupatia zawadi nyingi za muzuri sana. Biblia inasema hivi: “Lenye furaha ni taifa lenye Mungu wake ni Yehova, watu wenye amechagua kuwa mali yake mwenyewe.”​—Zb. 33:12.