Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Onyesha Huruma “Watu wa Namna Zote”

Onyesha Huruma “Watu wa Namna Zote”

WAKATI Yesu alifundisha wanafunzi wake namna ya kuhubiri habari njema, alionyesha kama haiko watu wote ndio watakubali ujumbe wa Ufalme. (Lu. 10:3, 5, 6) Katika kazi yetu ya kuhubiri, tunakutana na watu fulani wenye wanaweza kututendea kwa ukali ao hata kwa jeuri. Kwa kweli, hilo linaweza kufanya ikuwe vigumu kwetu kuendelea kuonyesha huruma watu wenye tunahubiria.

Mutu mwenye huruma anaona mahitaji na magumu ya wengine, anajitia pa nafasi yao, na anapenda kuwasaidia. Lakini, kama tunaanza kupoteza huruma yetu kuelekea watu wenye tunakutana nao katika mahubiri, tunaweza pia kuanza kupoteza bidii yetu na hatutaweza tena kuwasaidia. Kwa upande mwingine, wakati tunaonyesha huruma, ni kama vile tunaongeza kuni kwenye moto. Hilo linafanya bidii yetu katika mahubiri iendelee kuongezeka zaidi!​—1 Te. 5:19.

Namna gani tunaweza kuonyesha huruma hata wakati ni vigumu kufanya vile? Tuzungumuzie basi mifano tatu yenye tunapaswa kuiga; mufano wa Yehova, wa Yesu, na wa mutume Paulo.

IGA HURUMA YA YEHOVA

Kwa maelfu ya miaka, Yehova amevumilia mambo ya uongo yenye watu wamesema juu yake. Lakini, anaendelea kuwa “mwenye fazili kuelekea watu wenye hawana shukrani na waovu.” (Lu. 6:35) Anaonyesha fazili zake kupitia uvumilivu wake. Yehova anataka “watu wa namna zote” waokolewe. (1 Ti. 2:3, 4) Hata kama Mungu anachukia mambo ya mubaya, anaona wanadamu kuwa wa maana na hapendi hata mumoja wao apoteze uzima.​—2 Pe. 3:9.

Yehova anaelewa namna Shetani ameweza kabisa kupofusha watu wenye hawaamini. (2 Ko. 4:3, 4) Wengi wamefundishwa mafundisho ya uongo juu ya Mungu tangu wakati walikuwa watoto. Kwa hiyo, namna wanawaza na kujisikia inafanya ikuwe vigumu kwao kukubali kweli. Yehova anapenda kusaidia watu kama hao. Namna gani tunajua vile?

Fikiria namna Yehova aliwaona watu wa Ninawi ya zamani. Hata kama walikuwa watu wenye jeuri, Yehova alimuambia Yona hivi: “Je, singepaswa pia kusikilia huruma Ninawi muji mukubwa, wenye kuwa na watu zaidi ya elfu mia moja makumi mbili (120 000) wenye hawajue hata kufanya tofauti kati ya mambo yenye kuwa sawa na yenye kuwa makosa?” (Yon. 4:11) Yehova aliona kama watu wa Ninawi hawakujua kweli juu yake. Kwa hiyo, aliwasikilia huruma na akamutuma Yona ili awaonye.

Kama Yehova, tunaona watu kuwa wa maana. Tunaweza kumuiga kwa kujikaza sana kusaidia mutu yeyote mwenye anaweza kusikiliza, hata kama anaonekana kuwa hapendezwe na kweli.

IGA HURUMA YA YESU

Kama Baba yake, Yesu alisikilia huruma watu wenye walikuwa na uhitaji wa kiroho. “Wakati aliona watu wengi akawasikilia huruma, kwa sababu walikuwa wamechunwa ngozi na kutupwa huku na huku kama kondoo wenye hawana muchungaji.” (Mt. 9:36) Yesu hakuona tu namna watu walionekana kwa inje; alielewa kama watu wenye walikuja kumusikiliza walikuwa wamefundishwa mambo ya uongo na walikuwa wametendewa mubaya na viongozi wao wa dini. Hata kama Yesu alijua kwamba wengi wangeruhusu mambo mbalimbali yawazuie kukubali ujumbe wake, alianza “kuwafundisha mambo mengi.”​—Mk. 4:1-9.

Usivunjike moyo kama mutu fulani hapendezwe wakati unamutembelea kwa mara ya kwanza

Wakati hali za maisha zinabadilika, watu wanaweza kukubali kweli

 Wakati watu wanakataa kusikiliza ujumbe wetu, hatupaswe tu kuona namna wanaonekana kwa inje, tunapaswa kujiuliza sababu gani wanatenda vile. Watu fulani wanaweza kuwa na mawazo ya mubaya juu ya Biblia ao juu ya Ukristo kwa sababu wale wenye kujiita kuwa Wakristo wanafanya mambo ya mubaya. Pengine wengine wameambiwa uongo juu ya mambo yenye tunaamini. Na wengine wanaweza kuzarauliwa na watu wa eneo lao ao watu wa familia yao ikiwa wanakubali ujumbe wetu.

Watu fulani wenye tunakutana nao katika mahubiri wanaweza kukataa ujumbe wetu kwa sababu ya mambo ya mubaya sana yenye yamewafikia katika maisha, na mambo hayo yamefanya wakuwe wenye kuvurugika. Dada mumoja misionere mwenye kuitwa Kim anasema hivi: “Katika sehemu fulani ya eneo letu, watu wengi waliokoka vita lakini wakapoteza vitu vyao vyote. Hawana tumaini kabisa kuhusu wakati wenye kuja. Wako na kasirani na hawatumainie mutu yeyote hata kidogo. Katika sehemu hii, mara nyingi tunakutana na watu wenye kupinga ujumbe wetu. Siku moja, nilishambuliwa wakati nilikuwa katika mahubiri.”

Kim anafanya nini ili aendelee kuonyesha huruma hata kama alitendewa vile? Anasema hivi: “Wakati ninatendewa mubaya, ninajikaza kukumbuka Mezali 19:11, yenye kusema hivi: ‘Ufahamu wa mutu hakika unatuliza kasirani yake.’ Wakati ninakumbuka mambo yenye yamefikia watu wa eneo letu, hilo linanisaidia kuwaonyesha huruma. Lakini haiko kila mutu ndiye anatutendea kwa ukali. Katika sehemu hiyohiyo, tuko na watu fulani wenye kupendezwa wenye tunarudilia.”

Tunaweza kujiuliza hivi: ‘Kama singejua kweli, ningetenda namna gani ikiwa Mashahidi wa Yehova wangekuja kunihubiria?’ Kwa mufano, ningefanya nini ikiwa nilikuwa nimeambiwa uongo mara nyingi kuhusu Mashahidi wa Yehova? Katika hali kama hizo, pengine sisi pia tungekataa kusikiliza na kuwa na lazima ya kuonyeshwa huruma. Wakati tunakumbuka amri ya Yesu ya kutendea wengine kama vile tunapenda watutendee, hilo linatuchochea kuonyesha wengine huruma hata wakati ni vigumu kufanya vile.​—Mt. 7:12.

IGA HURUMA YA PAULO

Mutume Paulo alionyesha huruma watu wote, hata wapinzani wenye jeuri. Sababu gani? Hakusahau maisha yake ya zamani. Alisema hivi: “Zamani nilikuwa mutu mwenye kumutukana Mungu na mutesaji na mutu mwenye zarau. Hata hivyo, nilionyeshwa rehema kwa sababu nilitenda bila kujua na kwa kukosa imani.” (1 Ti. 1:13) Alielewa kama Yehova na Yesu walikuwa wamemuonyesha rehema. Inawezekana kabisa kuwa angeweza kuona kama watu fulani wenye alihubiria walikuwa na tabia kama tabia yake ya zamani.

Wakati fulani, Paulo alikuwa anakutana na watu wenye walikuwa wanaamini sana mafundisho  fulani ya uongo. Alitenda namna gani? Matendo 17:16 inasema kama wakati Paulo alikuwa katika Atene, ‘roho yake ilihuzunika ndani yake wakati aliona kama muji huo ulikuwa umejaa sanamu.’ Hata hivyo, ili kutoa ushahidi, Paulo alitumia jambo hilohilo lenye lilimuhuzunisha. (Mdo. 17:22, 23) Alipatanisha njia zake za kuhubiri na hali za watu wa namna mbalimbali ili ‘kwa njia yoyote aokoe wengine.’​—1 Ko. 9:20-23.

Tunaweza kumuiga Paulo kwa kutambua mawazo ya mubaya yenye watu wako nayo na mafundisho ya uongo yenye wanaamini na kwa kutumia ufundi ili kuwatangazia “habari njema za jambo la muzuri zaidi.” (Isa. 52:7) Dada mumoja mwenye kuitwa Dorothy anasema hivi: “Katika eneo letu, watu wengi wamefundishwa kama Mungu ni mukali na mwenye kutafuta-tafuta makosa. Ninapongeza watu hao kwa sababu wako na imani yenye nguvu katika Mungu na kisha ninawasaidia waone mambo yenye Biblia inasema kuhusu sifa za muzuri za Yehova na ahadi zake juu ya wakati wenye kuja.”

“ENDELEA KUSHINDA UOVU KWA WEMA”

Kadiri mwisho unakaribia, tunaweza kutazamia kama tabia za watu fulani wenye tunahubiria ‘zitaendelea kutoka ubaya mupaka ubaya zaidi.’ (2 Ti. 3:1, 13) Lakini hatupaswe kuruhusu tabia hizo zenye kuendelea kuharibika zituzuie kuonyesha huruma ao zitufanye tupoteze furaha yetu. Yehova anaweza kutupatia nguvu ili ‘tuendelee kushinda uovu kwa wema.’ (Ro. 12:21) Painia mumoja mwenye kuitwa Jessica anasema hivi: “Mara nyingi ninakutana na watu wenye hawako wanyenyekevu na wenye wanatuzarau na kuzarau ujumbe wetu. Jambo hilo linaweza kukasirisha mutu. Wakati ninaanzisha mazungumuzo, ninasali kimya-kimya kwa Yehova ili kumuomba anisaidie kuona mutu namna yeye anamuona. Hilo linanisaidia nisifikirie sana namna ninajisikia, lakini nifikirie namna ya kusaidia mutu huyo.”

Tunaendelea kutafuta watu wenye wanapenda kupata kweli

Kisha wakati fulani, watu fulani watakubali musaada wetu na kujifunza kweli

Tunapaswa pia kufikiria namna ya kutia moyo wahubiri wenzetu. Jessica anasema hivi: “Kama mumoja wetu alikutana na jambo fulani lenye kuvunja moyo, ninajikaza kuepuka kuzungumuzia sana jambo hilo. Ninabadilisha mazungumuzo ili kuzungumuzia habari zenye kujenga, kama vile mambo ya muzuri yenye utumishi wetu unatimiza hata kama watu fulani wanatupinga.”

Yehova anajua muzuri magumu yenye tunakutana nayo katika kazi ya kuhubiri. Anafurahi sana wakati tunaiga rehema yake! (Lu. 6:36) Kwa kweli, Yehova hataonyesha huruma yake milele. Tunaweza kuwa hakika kama anajua kabisa wakati wenye kufaa wenye ataleta mwisho wa mupangilio huu wa mambo. Lakini mbele wakati huo ufike, tunapaswa kufanya kwa uharaka kazi yetu ya kuhubiri. (2 Ti. 4:2) Tuendelee basi kufanya kwa bidii kazi yetu ya kuhubiri na kuonyesha huruma “watu wa namna zote.”