Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 HABARI YA KUJIFUNZA YA 24

Pindua Kila Wazo Lenye Kupingana na Ujuzi wa Mungu!

Pindua Kila Wazo Lenye Kupingana na Ujuzi wa Mungu!

“Tunapindua mawazo na kila jambo lenye liko juu sana lenye limeinuliwa ili kupinga ujuzi wa Mungu.”​—2 KO. 10:5.

WIMBO 124 Washikamanifu Sikuzote

KIFUPI CHA HABARI *

1. Mutume Paulo aliandikia Wakristo watiwa-mafuta onyo gani?

MUTUME PAULO alionya hivi: “Muache.” Muache nini? “Muache kufinyangwa na mupangilio huu wa mambo.” (Ro. 12:2) Ni Wakristo wa kwanza-kwanza njo Paulo aliambia ile maneno. Juu ya nini alitolea onyo hilo kali wanaume na wanamuke wenye tayari walikuwa wamejitoa kwa Mungu na kutiwa mafuta kwa roho takatifu?​—Ro. 1:7.

2-3. Shetani anafanya nini ili kujaribu kutufanya tumuache Yehova, lakini namna gani tunaweza kuachana na mambo yenye ‘imetia mizizi kabisa’ katika akili yetu?

2 Paulo alikuwa na mahangaiko kwa sababu inawezekana Wakristo fulani walikuwa wanachochewa na mawazo yenye haifae na filozofia ya ulimwengu wenye kutawaliwa na Shetani. (Efe. 4:17-19) Jambo hilo linaweza kufikia kila mumoja wetu. Shetani, mutawala wa ulimwengu huu, anaweza kutumia ufundi mbalimbali ili kujaribu kutufanya tumuache Yehova. Kwa mufano, kama tunapenda kuwa watu wa maana ao wenye kujulikana sana, anaweza kutumia tamaa hiyo ili kujaribu kutufanya tumuache Yehova. Anaweza hata kutumia mambo fulani yenye ilitufikia mu maisha, desturi zetu, ao masomo yenye tulisoma ili kutufanya tukuwe na mawazo kama yake.

3 Inawezekana kuondoa mambo yenye ‘imetia mizizi kabisa’  katika akili yetu? (2 Ko. 10:4) Ona namna Paulo anajibu ulizo hilo: “Tunapindua mawazo na kila jambo lenye liko juu sana lenye limeinuliwa ili kupinga ujuzi wa Mungu, na tunakamata mateka kila wazo ili kulifanya limutii Kristo.” (2 Ko. 10:5) Ndiyo, kwa musaada wa Yehova, tunaweza kuachana kabisa na mawazo ya mubaya. Kama vile dawa inaweza kuzuia matokeo ya mubaya ya sumu, Neno la Mungu linaweza kutusaidia kuzuia matokeo ya mubaya yenye kuletwa na ulimwengu wa Shetani.

‘MUFANYE UPYA AKILI YENU’

4. Wengi kati yetu walipaswa kufanya mabadiliko gani wakati walikubali kweli?

4 Kumbuka mabadiliko yenye ulipaswa kufanya wakati ulikubali kweli ya Neno la Mungu na kuamua kumutumikia Yehova. Wengi kati yetu walipaswa kuachana na matendo fulani ya mubaya. (1 Ko. 6:9-11) Tuko wenye shukrani sana kwa sababu Yehova alitusaidia kuachana na ile matendo ya mubaya!

5. Kulingana na andiko la Waroma 12:2, tunapaswa kufanya mambo gani mbili?

5 Lakini, hatupaswe kuwaza kama hatuna tena lazima ya kufanya mabadiliko. Hata kama tuliacha kufanya zambi nzito zenye tulikuwa tunafanya mbele ya kubatizwa, ni lazima tuendelee kufanya bidii ili kuepuka kila kitu chenye kinaweza kutuchochea tufanye tena zambi hizo. Namna gani tunaweza kufanya vile? Paulo anajibu hivi: “Muache kufinyangwa na mupangilio huu wa mambo, lakini mugeuzwe kwa kufanya upya akili yenu.” (Ro. 12:2) Kwa hiyo, tunapaswa kufanya mambo mbili. Kwanza, tunapaswa ‘kuacha kufinyangwa,’ ao kuchochewa na ulimwengu huu. Pili, tunapaswa ‘kugeuzwa’ kwa kufanya upya akili yetu.

6. Maneno ya Yesu yenye kuwa katika Matayo 12:43-45 inatufundisha nini?

6 Kugeuka kwenye Paulo alikuwa anazungumuzia haiko kubadilisha tu namna tunaonekana kwa inje. Kunahusu kila sehemu ya maisha yetu. (Ona kisanduku “ Umegeuka ao  Umejifanya?”) Tunapaswa kufanya upya akili yetu, ni kusema, tabia, mawazo, na tamaa zetu za ndani kabisa. Kwa hiyo, sisi wote tunapaswa kujiuliza hivi: ‘Mabadiliko yenye niko nafanya ili kuwa Mukristo ni ya inje tu, ao kwa kweli niko nakuwa Mukristo ndani yangu?’ Ulizo hilo ni la maana sana. Katika maneno ya Yesu yenye kuwa mu Matayo 12:43-45, Yesu alionyesha mambo yenye tunapaswa kufanya. (Soma.) Ile maneno inatufundisha jambo hili la maana: Haitoshe tu kuachana na mawazo ya mubaya; tunapaswa kutia mawazo yenye Mungu anakubali pa nafasi ya ile mawazo.

‘MUFANYWE UPYA KATIKA MUTAZAMO WENYE UNATAWALA AKILI YENU’

7. Tunapaswa kufanya nini ili kubadilisha namna tuko kwa ndani?

7 Inawezekana kubadilisha mutazamo wenye unatawala akili yetu ao namna tuko kabisa kwa ndani? Neno la Mungu linajibu hivi: “Munapaswa kuendelea kufanywa upya katika mutazamo wenye unatawala akili yenu, na munapaswa kuvaa utu mupya wenye uliumbwa kupatana na mapenzi ya Mungu katika haki ya kweli, na ushikamanifu.” (Efe. 4:23, 24) Ndiyo, inawezekana tubadilishe namna tuko kwa ndani, lakini haiko mwepesi kufanya vile. Zaidi ya kuachana tu na tamaa za mubaya na matendo ya mubaya, tunapaswa kufanya mambo ingine. Tunapaswa kubadilisha “mutazamo wenye unatawala akili” yetu. Hilo linatia ndani kubadilisha tamaa zetu, tabia zetu, na nia zetu. Kwa hiyo, inaomba tuendelee kujikaza.

8-9. Namna gani jambo lenye lilimufikia ndugu mumoja linaonyesha kama tunapaswa kubadilisha namna tuko kwa ndani?

8 Tuzungumuzie mufano wa ndugu mumoja mwenye alikuwa mutu mwenye jeuri zamani. Kisha kuacha kunywa pombe sana na kupigana, alistahili kubatizwa, na hilo likatoa ushahidi muzuri katika eneo la kidogo kwenye alikuwa anaishi. Lakini, kisha tu kubatizwa, mangaribi moja alijaribiwa katika njia yenye hakuwazia. Mwanaume mumoja mwenye alikuwa amelewa alikuja kwake na kumuchokoza ili wapigane. Kwanza, ndugu yetu alijizuia kupigana naye. Lakini, wakati ule mwanaume alitukana jina la Yehova, ndugu yetu mupya hakuweza tena kujizuia. Alienda na kupiga mwanaume huyo. Juu ya nini alifanya vile? Funzo lake la Biblia lilikuwa limemusaidia kuachana na tamaa ya kupigana, lakini alikuwa hajabadilisha mutazamo wenye unatawala akili yake. Ni kusema, alikuwa hajabadilika kabisa kwa ndani.

9 Lakini, ule ndugu aliendelea kujikaza ili kubadilika. (Mez. 24:16) Musaada wenye wazee walimupatia ulimusaidia aendelee kufanya maendeleo ya muzuri. Kisha wakati fulani, alitimiza sifa zenye kuombwa na akakuwa muzee wa kutaniko. Kisha, mangaribi moja, mbele tu ya Jumba la Ufalme, alipambana na jaribu lenye kufanana na jaribu lenye alipambana nalo miaka fulani yenye ilikuwa imepita. Mwanaume fulani mwenye alikuwa amelewa alitafuta kupiga muzee mwingine wa kutaniko. Ndugu yetu alifanya nini? Kwa utulivu na unyenyekevu, alifikiri na ule mwanaume mulevi, akamutuliza, na akamusaidia kufika kwake. Juu ya nini ndugu yetu hakutenda kama vile alitendaka zamani? Alikuwa amebadilisha mutazamo wenye unatawala akili yake. Alikuwa amegeuka kwa ndani kabisa, na kuwa mutu munyenyekevu na mwenye kufanya amani, na hilo lilimuletea Yehova sifa!

10. Tunapaswa kufanya nini ili kubadilisha namna tuko kwa ndani?

10 Ile mabadiliko haitokee mara moja; na haiwezi kutokea bila kujikaza. Inaweza kuomba ‘tujikaze kabisa’ kwa miaka mingi. (2 Pe. 1:5) Ile mabadiliko haitatokea kwa sababu tu tumemutumikia Yehova kwa miaka mingi. Tunapaswa kufanya nguvu yetu yote ili kubadilisha utu wetu wa ndani. Kuko mambo fulani ya  maana yenye inaweza kutusaidia kubadilika. Tuzungumuzie basi mambo fulani kati ya ile mambo.

NAMNA YA KUBADILISHA MUTAZAMO WENYE UNATAWALA AKILI YETU

11. Namna gani sala inatusaidia kubadilisha mutazamo wenye unatawala akili yetu?

11 Jambo la kwanza la maana ni sala. Tunapaswa kusali kama vile muandikaji mumoja wa zaburi, mwenye alisali hivi: “Umba moyo safi ndani yangu, Ee Mungu, na utie ndani yangu roho mupya, yenye kuwa imara.” (Zb. 51:10) Tunapaswa kukubali kama tuko na lazima ya kubadilisha mutazamo wenye unatawala akili yetu na tunapaswa kumuomba Yehova atusaidie. Ni nini inatuhakikishia kama Yehova atatusaidia kufanya mabadiliko? Ahadi yenye Yehova alipatia Waisraeli wa siku za Ezekieli wenye walikuwa na moyo mugumu inaweza kututia moyo. Aliwaahidi hivi: “Nitawapatia moyo wenye kuunganishwa, na nitatia roho mupya ndani yao . . . na kuwapatia moyo wa nyama, [ni kusema, moyo wenye kutii muongozo wa Mungu].” (Eze. 11:19; maelezo ya chini) Yehova alikuwa tayari kusaidia Waisraeli hao wabadilike, na iko tayari kutusaidia sisi pia.

12-13. (a) Kulingana na Zaburi 119:59, tunapaswa kufikiri sana juu ya mambo gani? (b) Unapaswa kujiuliza maulizo gani?

12 Jambo la pili la maana ni kufikiri sana. Wakati tunasoma Neno la Mungu kila siku, tunapaswa kuchukua wakati wa kufikiri sana juu ya mawazo na hisia zenye tunapaswa kubadilisha. (Soma Zaburi 119:59; Ebr. 4:12; Yak. 1:25) Tunapaswa kutambua mawazo yote na hisia zote zenye tuko nazo zenye zimechochewa na mawazo ya ulimwengu. Tunapaswa kukubali kabisa uzaifu wetu na kisha tunapaswa kujikaza ili kuachana na uzaifu huo.

13 Kwa mufano, ujiulize hivi: ‘Niko na wivu kwa kadiri fulani mu moyo wangu?’ (1 Pe. 2:1) ‘Niko na kiburi kwa kadiri fulani kwa sababu ya namna nilikomaa, masomo yenye nilisoma, ao kwa sababu ya feza zangu?’ (Mez. 16:5) ‘Ninazarau wengine wenye hawana vitu vyenye niko navyo ao wenye wako na rangi ingine ya ngozi?’ (Yak. 2:2-4) ‘Ninapendezwa na mambo yenye ulimwengu wa Shetani unatoa?’ (1 Yo. 2:15-17) ‘Ninafurahia mambo ya kujifurahisha yenye kuonyesha uasherati na jeuri?’ (Zb. 97:10; 101:3; Amo. 5:15) Wakati unajibu ile maulizo, unaweza kutambua mambo yenye unaweza kubadilisha. Wakati tunaachana na mawazo yenye inaweza kuwa ‘imetia mizizi kabisa’ katika mioyo yetu, tunamufurahisha Baba yetu wa mbinguni.​—Zb. 19:14.

14. Juu ya nini ni jambo la maana sana tuchague marafiki wazuri?

14 Jambo la tatu la maana ni kuchagua marafiki wazuri. Marafiki wetu wanatuchochea sana, ikuwe tunatambua jambo hilo ao hapana. (Mez. 13:20) Ku kazi ao ku masomo, pengine tunazungukwa na watu wenye hawatatusaidia kuwa na mawazo yenye kumupendeza Mungu. Lakini, tunaweza kupata marafiki wazuri ku mikutano yetu ya Kikristo. Ku mikutano hiyo, tunaweza kutiana moyo kuonyesha “upendo na matendo ya muzuri.”​—Ebr. 10:24, 25, maelezo ya chini.

MUFANYWE ‘IMARA KATIKA IMANI’

15-16. Namna gani Shetani anajaribu kubadilisha mawazo yetu?

15 Lakini, kumbuka kama Shetani iko na kusudi la kubadilisha mawazo yetu. Anatumia kila aina ya mawazo ili kuzuia Neno la Mungu lisichochee namna yetu ya kuwaza.

16 Shetani anaendelea kuuliza ulizo lilelile lenye aliulizaka Eva katika Bustani ya Edeni: “Je, ni kweli kwamba Mungu alisema . . . ?” (Mwa. 3:1) Katika ulimwengu wenye kutawaliwa na Shetani, mara mingi tunasikia maulizo, kama hii yenye kuleta mashaka: ‘Ni kweli kwamba  Mungu hakubali ndoa ya mwanaume na mwanaume na mwanamuke na mwanamuke? Ni kweli kwamba Mungu hapendi ufanye sikukuu ya Noeli na sikukuu za kuzaliwa? Ni kweli kwamba Mungu wako hapendi utiwe damu mu mishipa? Ni kweli kwamba Mungu mwenye upendo anataka uepuke kujiunga na wapendwa wako wenye wametengwa na kutaniko?’

17. (a) Tunapaswa kufanya nini wakati mutu fulani anatuuliza maulizo yenye kuleta mashaka juu ya mambo yenye tunaamini? (b) Kama tunafanya vile, matokeo inaweza kuwa nini kulingana na andiko la Wakolosai 2:6, 7?

17 Tunapaswa kuwa hakika na mambo yenye tunaamini. Kama hatupate majibu ya maulizo ya maana juu ya mambo yenye tunaamini, tunaweza kuanza kuwa na mashaka. Kisha wakati fulani, ile mashaka inaweza kuharibu mawazo yetu na imani yetu. Basi, tunapaswa kufanya nini? Neno la Mungu linatuambia tugeuze akili yetu, ili tuweze kujihakikishia sisi wenyewe “mapenzi ya Mungu yenye kuwa mema na yenye kukubalika na makamilifu.” (Ro. 12:2) Kama tunajifunza kwa ukawaida, tunaweza kuwa hakika kabisa kama mambo yenye tumejifunza katika Biblia ni ya kweli. Na tutakuwa hakika kabisa kama kanuni za Yehova ziko sawa. Kwa hiyo, kama vile muti wenye kuwa na mizizi yenye nguvu, tutakuwa na mizizi yenye kukaza kabisa, “imara katika imani.”​—Soma Wakolosai 2:6, 7.

18. Ni nini itatusaidia kuzuia matokeo ya mubaya ya ulimwengu wa Shetani?

18 Hakuna mutu mwenye anaweza kufanya imani yako ikuwe yenye nguvu pa nafasi yako, kwa hiyo, endelea kufanywa upya katika mutazamo wenye unatawala akili yako. Sali kwa ukawaida; umuombe Yehova musaada wa roho yake. Fikiri sana; uendelee kuchunguza mawazo yako na nia zako. Tafuta marafiki wazuri; marafiki hao watakusaidia ugeuze mawazo yako. Kama unafanya vile, utazuia matokeo ya mubaya ya ulimwengu wa Shetani na utaweza kupindua “mawazo na kila jambo lenye liko juu sana lenye limeinuliwa ili kupinga ujuzi wa Mungu.”​—2 Ko. 10:5.

WIMBO 50 Sala Yangu ya Wakfu

^ fu. 5 Mambo yenye ilitufikia mu maisha, desturi yetu, ao masomo yenye tulisoma inachochea mawazo yetu kwa njia ya muzuri ao ya mubaya. Tunaweza kuona kama tabia fulani za mubaya zimetia mizizi sana katika utu wetu na haiko mwepesi kuachana nazo. Habari hii itatuonyesha namna tunaweza kuachana na tabia yoyote ya mubaya yenye tunaweza kuwa nayo.