Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 HABARI JUU YA MAISHA YA WATU

Tulipata ‘Lulu Yenye Samani Kubwa’

Tulipata ‘Lulu Yenye Samani Kubwa’

WINSTON Payne na Pamela (Pam) wanatumikia ku biro ya tawi ya Australasia. Wameishi maisha yenye furaha pamoja hata kama walipata magumu fulani, kutia ndani magumu ya kujipatanisha na desturi mbalimbali, na magumu ya kufiwa na mutoto wao mwenye alikuwa hajazaliwa. Lakini, hata kama wamepata ile magumu yote, wameendelea kumupenda Yehova na watu wake na wameendelea pia kuwa na furaha katika utumishi wao. Katika sehemu hii ya kuuliza maulizo, tuliwaomba watuelezee mambo fulani yenye walikutana nayo.

Winston, utuambie namna ulimutafuta Mungu.

Nilikomalia katika shamba mu eneo la Queensland, Australia. Familia yetu haikukuwa inahangaikia mambo ya dini. Kwa sababu tulikuwa tunaishi mu eneo la mbali sisi wenyewe, sikukuwa ninaonana sana na watu wengine isipokuwa tu watu wa familia yangu ya karibu. Tangu wakati nilikuwa na miaka karibu 12, nilianza kumutafuta Mungu. Nilikuwa ninasali kwake, na kumuomba anisaidie nijue kweli juu yake. Kisha wakati fulani, nilitoka katika shamba na nikapata kazi mu muji wa Adelaide, Australia Kusini. Wakati nilikuwa na miaka 21, nilikutana na Pam wakati nilikuwa katika mapumuziko mu muji wa Sydney. Pam aliniambia juu ya kikundi cha kidini cha muungano wa Uingereza na Israeli, chenye kusema kama watu wa Uingereza walitokana na makabila yenye kuitwa makabila ya Israeli yenye ilipoteaka. Kikundi hicho kinasema kama ile makabila, ni makabila kumi ya ufalme wa kaskazini yenye ilienda katika uhamisho mu mwaka wa 740 mbele ya kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo, wakati nilirudia mu muji wa Adelaide, nilizungumuza juu ya habari hiyo pamoja na mufanyakazi mwenzangu mwenye alikuwa ameanza kujifunza Biblia na Mashahidi wa Yehova. Kisha kuzungumuza naye kwa saa kidogo tu, zaidi sana juu ya mambo yenye Mashahidi wa Yehova wanaamini, nilitambua kama sala yenye nilitoaka wakati nilikuwa mutoto ilikuwa inajibiwa. Nilikuwa ninajifunza kweli juu ya Muumbaji na Ufalme wake! Nilikuwa nimepata ‘lulu yenye samani kubwa.’​—Mt. 13:45, 46.

Pam, na wewe ulianza kutafuta lulu hiyo wakati ulikuwa ungali mudogo. Uliipata namna gani?

Nilikomalia katika familia yenye ilipenda mambo ya dini, mu muji wa Coffs Harbour, Nouvelle-Galles du Sud. Wazazi wangu na wazazi wa mama yangu walikubali mafundisho ya kikundi cha muungano  wa Uingereza na Israeli. Mudogo yangu mwanaume, dada yangu mukubwa, na mimi, pamoja na watoto wa mama yangu mukubwa na watoto wa mujomba, tulifundishwa tangu wakati tulikuwa watoto kama Mungu anapendelea watu wenye wazazi wao wa zamani ni Waingereza. Lakini, sikukubaliana na ile mafundisho, na sikujisikia kuwa karibu na Mungu. Wakati nilikuwa na miaka 14, nilitembelea makanisa mbalimbali ya mu eneo letu, kutia ndani Kanisa la Waanglikana, Wabatisti, na Waadvantisti wa Sabato. Lakini ile makanisa haikunisaidia kumujua Mungu.

Kisha, familia yetu ilihamia Sydney, kwenye nilikutana na Winston, mwenye alikuwa kule katika mapumuziko. Kama vile amekwisha kusema, mazungumuzo yetu juu ya mambo ya dini, ilifanya kisha wakati fulani aanze kujifunza na Mashahidi wa Yehova. Kisha pale, barua zenye alikuwa ananitumia zilikuwa zinajaa maandiko! Kwa kweli, mwanzoni nilikuwa na wasiwasi na hata nilikasirika. Lakini pole kwa pole nilitambua kama mambo yenye alikuwa anaandika ilipaswa kuwa kweli juu ya Mungu.

Katika mwaka wa 1962, nilihamia katika muji wa Adelaide ili nikuwe karibu na Winston. Alikuwa amefanya mipango ili niishi pamoja na bibi na bwana Mashahidi, ni kusema, Thomas Sloman na Janice, wenye walikuwa wamefanya kazi ya umisionere mu inchi ya Papouasie-Nouvelle-Guinée. Walinionyesha wema mwingi sana; nilikuwa tu na miaka 18, na walinisaidia kabisa nifikie kujua mambo mingi juu ya Yehova. Kwa hiyo, mimi pia nilianza kujifunza Neno la Mungu, na bila kukawia nikaamini kabisa kama nilikuwa nimepata kweli. Kisha mimi na Winston kufunga ndoa, bila kukawia tulianza kuishi maisha yenye baraka katika kazi ya Yehova, na maisha hiyo imetusaidia tupendezwe zaidi na zaidi na lulu ya muzuri yenye tulipata ijapokuwa magumu.

Winston, utuambie juu ya miaka yako ya kwanza-kwanza mu kazi ya Yehova.

A. Karte yenye kuonyesha safari zetu katika kazi ya muzunguko

B. Tembre za posta za visiwa fulani. Kiribati na Tuvalu vilijulikana kuwa Visiwa vya Gilbert na Ellice

C. Kisiwa chenye kupendeza cha Funafuti chenye kuwa na marijane katika taifa la Tuvalu. Kiko kati ya visiwa vingi vyenye tulitembelea mbele wamisionere watumwe kule

Muda mufupi kisha mimi na Pam kufunga ndoa, Yehova alianza kutufungulia mulango wa kwanza kati ya ‘milango mikubwa’ yenye alitufungulia ili tuongeze utumishi wetu. (1 Ko. 16:9) Ndugu Jack Porter, mwenye alikuwa mwangalizi wa muzunguko wa kutaniko letu la kidogo, njo mwenye alituonyesha mulango wa kwanza. (Leo, sisi wawili tuko tunatumika mu Halmashauri ya Tawi ya Australasia.) Jack na bibi yake Roslyn, walitutia moyo tufanye kazi ya upainia, na tulifurahia pendeleo hilo kwa miaka tano. Wakati nilikuwa na miaka 29, mimi na Pam tuliombwa tutumikie katika kazi ya muzunguko katika Visiwa vya Pasifiki ya Kusini, vyenye vilifikia kusimamiwa na tawi ya Fiji. Visiwa hivyo ni Samoa ya Amerika, Samoa, Kiribati, Nauru, Niue, Tokelau, Tonga, Tuvalu, na Vanuatu.

Katika siku hizo, watu wa visiwa fulani vya mbali zaidi walikuwa na mashaka juu ya Mashahidi wa Yehova. Kwa hiyo tulipaswa kuwa waangalifu na wenye busara. (Mt. 10:16) Makutaniko ilikuwa ya kidogo-kidogo na makutaniko fulani haikukuwa na uwezo wa kutupatia nafasi ya kubakia. Kwa hiyo, tulitafuta nafasi ya kubakia katika vijiji kwa watu wa eneo, na sikuzote walitutendea kwa wema kabisa.

Winston, unapendezwa sana na kazi ya kutafsiri. Ni nini ilikufanya upendezwe na kazi hiyo?

Katika Samoa, kuongoza masomo kwa ajili ya wazee

Wakati huo, ndugu katika visiwa vya Tonga walikuwa tu na trakte kidogo na vijitabu vidogo mu luga ya Tonga, luga ya Polinesia. Mu kazi ya kuhubiri walitumia kitabu cha kusaidia kujifunza Biblia cha luga ya Kiingereza chenye kiliitwa Kweli Iongozayo Kwenye Uzima wa Milele. Kwa hiyo, wakati wa masomo ya wazee ya majuma ine, wazee tatu wa eneo hilo wenye hawakujua Kiingereza muzuri walikubali kutafsiri mu luga ya Tonga kitabu Kweli. Pam aliandika ile maandishi kwa kutumia mashini, na tukaituma kwenye tawi ya inchi ya Amerika ili ichapishwe. Kazi yote ilikamata karibu majuma munane. Hata kama kitabu hicho hakikutafsiriwa muzuri sana, kilisaidia watu wengi wenye kuzungumuza luga ya Tonga wajifunze Biblia. Mimi na Pam hatuko watafsiri, lakini jambo hilo lilifanya tupendezwe sana na kazi ya kutafsiri.

Pam, namna gani maisha katika visiwa ilikuwa tofauti na maisha katika Australia?

Makao yetu fulani wakati tulikuwa katika kazi ya muzunguko

Ilikuwa tofauti sana! Mahali mbalimbali kulikuwa imbu wengi sana, joto kali na unyevunyevu (humidité), panya, magonjwa, na wakati fulani, chakula kidogo. Lakini, kila siku mangaribi, tulifurahi sana kuangalia bahari tukiwa ndani ya fale yetu. Fale ni jina la Kisamoa la nyumba ya kawaida ya Polinesia  yenye kufunikwa na nyasi na yenye haina kuta. Usiku fulani, mwezi ulikuwa unatoa mwangaza mwingi, kwa hiyo tulikuwa tunaona vivuli vya miti ya nazi (coco) na mwangaza wa mwezi ulikuwa unaonekana katika bahari. Wakati kama huo wa muzuri ulituchochea kusali na kufikiri sana, na hilo lilitusaidia tufikiri juu ya mambo yenye kujenga kuliko kufikiri juu ya mambo yenye kuvunja moyo.

Tulifikia kupenda watoto, wenye walikuwa wanafurahisha sana na walikuwa wanapenda kujua mambo mingi wakati walikuwa wanatuona sisi wageni wazungu. Wakati tulitembelea kisiwa cha Niue, mutoto mumoja mwanaume aligusa-gusa mikono ya Winston yenye kujaa nywele na akasema hivi: “Ninafurahia manyoya yako.” Kwa kweli, alikuwa hajaona hata siku moja mikono yenye kuwa na nywele mingi vile, na hakujua aite nywele hizo namna gani!

Tulihuzunika sana kuona namna watu walikuwa maskini na namna waliishi maisha ya nguvu. Walikuwa mu eneo lenye kupendeza lakini hawakukuwa na matunzo ya muzuri na hawakukuwa na maji mingi ya kunywa. Lakini, ndugu zetu hawakuonekana kuwa walikuwa na mahangaiko. Waliona kuwa ile ilikuwa maisha ya kawaida. Walikuwa na furaha kwa sababu familia yao ilikuwa karibu nao, walikuwa na mahali pa kufanyia ibada, na walikuwa na pendeleo la kumusifu Yehova. Mufano wao ulitusaidia tukaze akili juu ya mambo ya maana zaidi na kuendelea kuwa na maisha rahisi.

Pam, wakati fulani ulipaswa kuenda kushota maji na kupika chakula katika hali za mupya kabisa. Namna gani uliweza kufanya vile?

Katika Tonga, Pam anafua nguo zetu

Niko mwenye shukrani kwa sababu baba yangu alinizoeza. Alinifundisha mambo mingi ya maana, kama vile namna ya kuwasha moto wa kuni na kupika chakula kwa kutumia moto huo, na namna ya kuishi bila vitu vingi vya kimwili. Wakati fulani tulitembelea kisiwa cha Kiribati; tuliishi mu nyumba ya kidogo yenye ilifunikwa na nyasi, sehemu yake ya chini ilifunikwa na marijani, na ilikuwa na kuta za mianzi. Ili kupika chakula cha mwepesi, nilichimba shimo katika udongo ili kufanya mahali pa kuwashia moto na nikamwangia ndani maganda ya nazi ili kuwasha moto. Ili kupata maji, niliingia ku mustari pamoja na wanamuke wa eneo hilo kwenye kisima. Ili kukokota maji, walikuwa wanatumia muti wenye urefu wa metre karibu mbili na walifungia kamba ya mwembamba ku mwisho wa muti huo, ulikuwa kama muti wa kuloa samaki. Lakini, kuliko kutia ndoano ku mwisho wa kamba hiyo, walitia chombo fulani cha kusaidia kushota maji. Kwenye mustari, mwanamuke mumoja-mumoja alikuwa anatupa kamba na anaichilia mbio-mbio kwa wakati wenye kufaa. Chombo hicho kilikuwa kinajigeuza na kujaa maji. Niliwaza kama ilikuwa mwepesi, mupaka wakati saa yangu ya kushota ilifika. Nilitupa kamba yangu ndani ya shimo mara mingi, lakini chombo hicho kilikuwa kinapiga maji na kisha kilikuwa kinaelea tu! Kisha watu wote kumaliza kucheka, mwanamuke mumoja alijitolea kunisaidia. Sikuzote walikuwa tayari kusaidia na walikuwa wema.

Ninyi wawili mulifikia kupenda mugao wenu katika visiwa. Munaweza kutuambia mambo fulani ya pekee yenye munaendelea kukumbuka?

Winston: Ilituomba wakati fulani ili kuelewa desturi fulani. Kwa mufano, wakati ndugu walitupatia chakula, mara mingi walitupatia chakula chote chenye walikuwa nacho. Ku mwanzo, hatukujua kama tulipaswa kuwaachia sehemu fulani ya chakula. Kwa hiyo, tulikula chakula chote chenye walitupatia! Lakini, wakati tulijua namna hali ilikuwa kabisa, tulikuwa tunawaachia sehemu fulani ya chakula. Hata kama tulifanya makosa, ndugu walikuwa wanatuelewa. Na walifurahi kutuona kisha kila miezi sita hivi wakati tuliwatembelea katika kazi ya muzunguko. Wakati huo, isipokuwa mimi na bibi yangu, ndugu walikuwa hawajaonana na ndugu na dada wa makutaniko ingine.

Katika Kisiwa cha Niue, kuongoza kikundi cha ndugu na dada katika mahubiri

Pia, wakati tulikuwa tunatembelea ndugu kwenye visiwa hivyo, hilo lilisaidia kutolea watu ushahidi muzuri. Watu wengi wa vijiji hivyo walikuwa wanawaza kama ndugu zetu njo walianzisha dini ya Mashahidi wa Yehova. Kwa hiyo, wakati waliona Mashahidi kutoka katika inchi ingine wanatembelea ndugu na dada, watu wa eneo hilo walitambua kama Mashahidi wako mu inchi zingine na walishangaa sana.

Pam: Jambo moja kati ya mambo ya muzuri sana yenye ninaendelea kukumbuka, lilitokea katika kisiwa cha Kiribati, kwenye kulikuwa kutaniko lenye lilikuwa na hesabu kidogo ya ndugu na dada. Ndugu  Itinikai Matera, muzee mumoja tu wa kutaniko hilo, alijikaza sana ili kutuhangaikia. Siku moja, alikuja na kikapo chenye kilikuwa tu na yai moja. Alisema hivi: “Hii ni yenu.” Wakati huo, haikukuwa mwepesi kwetu kupata mayai ya kuku. Tendo hilo la kidogo lakini lenye kuonyesha ukarimu, lilitugusa moyo sana.

Pam, miaka fulani kisha pale, mimba yako iliharibika. Ni nini ilikusaidia uvumilie?

Nilipata mimba katika mwaka wa 1973 wakati mimi na Winston tulikuwa katika Pasifiki ya Kusini. Tuliamua kurudia Australia, kwenye mutoto wetu alikufia katika tumbo kisha miezi ine. Winston pia alihuzunika sana; ule mutoto alikuwa pia wake. Huzuni yenye ilikuwa katika moyo wangu ilipunguka kadiri wakati ulipita, lakini iliisha kabisa-kabisa wakati tulipata Munara wa Mulinzi wa tarehe 15 Mwezi wa 4, 2009. Habari “Maswali Kutoka kwa Wasomaji” ilikuwa na ulizo hili: “Je, kuna tumaini lolote kwamba mtoto aliyefia ndani ya tumbo la uzazi atafufuliwa?” Habari hiyo, ilitutia moyo kama, Yehova njo ataamua mambo yenye atafanya na anafanya sikuzote mambo yenye kuwa sawa. Ataondoa maumivu yote yenye tumepata kwa sababu ya kuishi mu ulimwengu huu muovu, wakati ataongoza Mwana wake kwa upendo ili ‘avunje kazi za Shetani.’ (1 Yo. 3:8) Habari hiyo ilitusaidia pia tupendezwe hata zaidi na “lulu” ya samani yenye sisi watu wa Yehova tuko nayo! Maisha yetu ingekuwa namna gani bila tumaini la ufufuo?

Kisha mutoto wetu kufa, tulianza tena kufanya utumishi wa wakati wote. Tulitumikia kwa wakati fulani ku Beteli ya Australia na mwishowe tukaanza tena kufanya kazi ya muzunguko. Kisha kutumika kwa miaka ine katika eneo la mashamba la Nouvelle-Galles du Sud na Sydney, katika mwaka wa 1981, tulialikwa kwenye tawi ya Australia, kama vile iliitwa zamani, na tumetumikia huko tangu wakati huo.

Winston, uzoefu wenye ulipata wakati ulitumikia mu Visiwa vya Pasifiki umekusaidia katika mugao wako wa kutumikia katika Halmashauri ya Tawi ya Australasia?

Ndiyo, umenisaidia katika njia mbalimbali. Kwanza Australia iliombwa kusimamia Visiwa vya Samoa ya Amerika na Samoa. Kisha tawi ya Nouvelle-Zélande ilitiwa pamoja na tawi ya Australia na zikafanyiza tawi ya Australasia. Sasa eneo la tawi ya Australasia linatia ndani Australia, Samoa ya Amerika na Samoa, Visiwa vya Cook, Nouvelle-Zélande, Timor Mashariki, Tokelau, na Tonga; nimepata pendeleo la kutembelea visiwa vingi kati ya visiwa hivyo nikiwa mujumbe wa tawi. Kutumika pamoja na ndugu na dada hao waaminifu katika visiwa hivyo kumenisaidia wakati ninawatumikia sasa nikiwa kwenye biro ya tawi.

Winston Payne na Pam wako kwenye tawi ya Australasia

Ili kumalizia, ninaweza kusema kama mambo yenye mimi na Pam tumekutana nayo katika maisha imetufundisha kama haiko tu watu wazima njo wanatafutaka Mungu. Vijana pia wanapenda ile ‘lulu yenye samani kubwa,’ hata kama watu wengine wa familia yao hawapendezwe nayo. (2 Fa. 5:2, 3; 2 Ny. 34:1-3) Kwa kweli, Yehova ni Mungu mwenye upendo mwenye anapenda watu wote, vijana na watu wazima, wapate uzima!

Wakati mimi na Pam tulianza kumutafuta Mungu miaka 50 yenye imepita, hatukujua kabisa ikiwa kufanya vile kungetufikisha wapi. Bila shaka, kweli ya Ufalme ni lulu ya bei sana! Tunaazimia kushikamana kabisa na lulu hiyo yenye samani!