Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Utaendelea Kuwa Rafiki Wakati Urafiki Uko Katika Hatari?

Utaendelea Kuwa Rafiki Wakati Urafiki Uko Katika Hatari?

Gianni na Maurizio wamekuwa marafiki kwa miaka 50 hivi. Lakini, wakati fulani, urafiki wao ulikuwa katika hatari. Maurizio anasema hivi: “Wakati wa mugumu, nilifanya makosa mazito yenye yalifanya tuachane.” Gianni anaongeza hivi: “Maurizio alikuwa mwalimu wangu wakati nilianza kujifunza Biblia. Alifikia kuwa mushauri wangu wa mambo ya kiroho. Kwa hiyo, singeamini kuwa yeye ndiye alitenda hivyo. Nilichanganyikiwa sana kwa sababu nilijua kama hatungekuwa marafiki tena. Nilijisikia kuwa peke yangu.”

MARAFIKI wazuri ni wa maana sana, na urafiki wenye kuendelea haujitokeze wenyewe. Ikiwa urafiki uko katika hatari, ni nini itasaidia uendelee? Biblia inazungumuzia watu fulani wenye walikuwa marafiki wa kweli, lakini urafiki wao ulifikia kuwa katika hatari; mifano yao inaweza kutufundisha mambo mengi.

WAKATI RAFIKI ANAFANYA KOSA

Daudi mwenye alikuwa muchungaji na mufalme, alikuwa kabisa na marafiki wazuri. Pengine kati ya marafiki hao, unakumbuka Yonathani. (1 Samweli 18:1) Lakini Daudi alikuwa na marafiki wengine kama vile nabii Nathani. Biblia haionyeshe waziwazi wakati urafiki wao ulianza. Lakini, wakati, Daudi alimuambia Nathani siri fulani kama vile unaweza kuambia rafiki yako siri fulani. Daudi alipenda kumujengea Yehova nyumba. Pengine mufalme alipaswa kuona mawazo ya Nathani kuwa ya maana kwa sababu alikuwa rafiki yake na alikuwa na roho ya Yehova.​—2 Samweli 7:2, 3.

Hata hivyo, kulitokea jambo fulani lenye lilitia urafiki wao katika hatari. Mufalme Daudi alifanya uzinifu pamoja na Bath-sheba, kisha alifanya mipango ili bwana yake, Uriya, auawe. (2 Samweli 11:2-21) Kwa miaka mingi, Daudi alikuwa mushikamanifu kwa Yehova na  alitetea haki yake. Lakini alifikia kufanya zambi hiyo nzito! Ni nini ilimufikia mufalme huyo wa muzuri? Hakuweza kutambua kama mwenendo wake wa mubaya ungemutelea hatari? Alifikiri kuwa angemuficha Mungu zambi yake?

Nathani angefanya nini? Angeacha mutu mwingine azungumuze na mufalme juu ya jambo hilo? Wengine walijua namna Daudi alikuwa amefanya mipango ili Uriya auawe. Sababu gani Nathani angezungumuzia jambo hilo na kutia urafiki wao wa muda murefu katika hatari? Hilo lingetia hata uzima wa Nathani katika hatari ikiwa angezungumuzia jambo hilo. Zaidi ya hilo, Daudi alikuwa ameuisha Uriya, mutu mwenye hakukuwa na kosa.

Lakini Nathani alikuwa musemaji wa Mungu. Nabii huyo alijua kama ikiwa anabakia kimya, urafiki wake pamoja na Daudi haungeendelea kuwa wa muzuri kama zamani na zamiri yake ingeendelea kumusumbua. Daudi, rafiki yake alikuwa amefanya jambo lenye halikumupendeza Yehova. Mufalme alikuwa na lazima ya kutengeneza tena urafiki wake pamoja na Yehova. Ni wazi kwamba Daudi alikuwa na lazima ya rafiki wa kweli. Nathani alikuwa rafiki kama huyo. Alichagua kuzungumuzia jambo hilo kwa kutumia mufano wenye ungeweza kugusa moyo wa mutu huyo mwenye alikuwa muchungaji. Nathani alitoa ujumbe wa Mungu katika njia yenye ilimusaidia Daudi aone uzito wa makosa yake na kumuchochea achukue hatua fulani.​—2 Samweli 12:1-14.

Utafanya nini ikiwa uko na rafiki fulani mwenye amefanya kosa kubwa ao zambi nzito? Unaweza kufikiri kuwa kuzungumuzia matendo yake ya mubaya kunaweza kuharibu urafiki wenu. Ao unaweza kufikiri kama kuambia wazee zambi yake, ili waweze kumusaidia kiroho, ni kumusaliti rafiki yako. Unaweza kufanya nini?

Gianni, mwenye tulizungumuzia mwanzoni mwa habari hii, anakumbuka hivi: “Nilitambua kama jambo fulani lilikuwa limebadilika. Maurizio hakujisikia tena huru kuzungumuza na mimi kama zamani. Niliamua kuzungumuza naye hata kama ilikuwa vigumu sana kwangu kufanya hivyo. Nilijiuliza hivi: ‘Ninaweza kumuambia jambo gani? Tayari anajua jambo lenye anapaswa kufanya. Anaweza kunijibia mubaya sana!’ Lakini wakati nilikumbuka mambo yote yenye tulikuwa tumejifunza pamoja, nilipata nguvu ya kuzungumuza naye. Maurizio alikuwa amenitendea hivyo wakati nilikuwa na lazima ya musaada. Sikupenda kupoteza urafiki wangu pamoja naye, lakini nilipenda kumusaidia kwa sababu nilimuhangaikia.”

Maurizio anaongeza hivi: “Gianni alisema kweli na alikuwa na haki ya kufanya hivyo. Nilijua kama haikukuwa yeye ao Yehova ndio walifanya nipatwe na matokeo ya maamuzi yangu ya mubaya. Kwa hiyo, nilikubali nizamu, na kisha wakati fulani nikakuwa tena na hali ya muzuri ya kiroho.”

WAKATI RAFIKI ANAPATWA NA MAGUMU

Daudi alikuwa na marafiki wengine wenye walishikamana naye wakati wa magumu. Mumoja kati ya marafiki hao alikuwa Hushai, mwenye Biblia inazungumuzia kuwa “rafiki ya Daudi.” (2 Samweli 16:16; 1 Mambo ya Nyakati 27:33) Pengine alikuwa mukubwa wa makao ya mufalme na mwenye alikuwa rafiki yake wa sana, mwenye wakati fulani alikuwa anatimiza maagizo ya siri ya mufalme.

Wakati Absalomu, mutoto wa Daudi alikuwa anapenda kunyanganya kiti cha ufalme, Waisraeli wengi walijiunga na Absalomu, lakini Hushai hakufanya hivyo. Wakati Daudi alikuwa anakimbia, Hushai alienda kumuona. Daudi alivunjika moyo sana kwa sababu mutoto wake mwanaume na watu fulani wenye alikuwa anatumainia walimusaliti. Hushai aliendelea kuwa mushikamanifu, na alikuwa tayari kutia uzima wake katika hatari na kutimiza mugawo wenye ungefanya njama yao ishindwe. Hushai hakufanya hivyo tu kwa sababu alikuwa mukubwa wa makao ya mufalme. Alijionyesha kuwa rafiki mushikamanifu.​—2 Samweli 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Leo, ni jambo lenye kufurahisha kuona namna ndugu na dada wanaungana kwa urafiki wenye kupita daraka ao mugawo wowote  wenye mutu anaweza kuwa nao katika kutaniko. Kupitia matendo yao, ni kama vile wanasema hivi: “Niko rafiki yako, haiko kwa sababu ninalazimishwa, lakini ni kwa sababu uko wa maana kwangu.”

Ndugu mumoja mwenye kuitwa Federico alijionea jambo hilo. Rafiki yake mupendwa Antonio, alimusaidia wakati alipatwa na magumu katika maisha yake. Federico anasema hivi: “Wakati Antonio alihamia katika kutaniko letu, bila kukawia, tukakuwa marafiki. Sisi wote tulikuwa watumishi wa huduma, na tulifurahia kutumika pamoja. Muda mufupi tu kisha hapo, akawekwa kuwa muzee. Zaidi ya kuwa rafiki yangu, alikuwa kwangu mufano muzuri wa kiroho wa kuiga.” Kisha Federico alifanya kosa fulani. Alitafuta bila kukawia musaada wa kiroho, lakini hakustahili tena kuwa painia ao mutumishi wa huduma. Antonio alitenda namna gani?

Wakati Federico alipatwa na magumu fulani, rafiki yake Antonio alimusikiliza na kumutia moyo

Federico anakumbuka hivi: “Niliona kabisa namna Antonio alisikia maumivu yangu. Alijikaza sana kunisaidia ili nijisikie muzuri. Alinihangaikia sana ili nikuwe tena na hali ya muzuri ya kiroho na hakuniacha hata kidogo. Alinitia moyo ili nikuwe tena nguvu kiroho na nisivunjike moyo.” Antonio anasema hivi: “Nilipitisha wakati mwingi pamoja na Federico. Nilipenda ajisikie huru kuzungumuza na mimi juu ya kila jambo, hata juu ya maumivu yake.” Jambo la kufurahisha ni kwamba, kisha wakati fulani, Federico akakuwa tena nguvu kiroho na akafikia kuwa tena painia na mutumishi wa huduma. Antonio anamalizia hivi: “Hata kama leo hatuko tena katika kutaniko moja, tuko marafiki wa sana kuliko wakati mwingine wowote.”

UTAJISIKIA KUWA UMESALITIWA?

Utajisikia namna gani ikiwa rafiki yako wa sana anakuacha wakati uko na lazima yake sana? Hilo linaweza kukuumiza sana. Unaweza kabisa kumusamehe? Urafiki wenu utaendelea kuwa wenye nguvu zaidi kama vile ulikuwa zamani?

Fikiria mambo yenye yalimupata Yesu katika siku zake za mwisho hapa duniani. Alikuwa amepitisha wakati mwingi pamoja na mitume wake waaminifu, na walikuwa na urafiki wa sana. Ndiyo sababu Yesu aliwaita rafiki zake. (Yohana 15:15) Lakini, ni nini ilitokea wakati alikamatwa? Mitume walikimbia. Petro alikuwa  amesema waziwazi kama hangemuacha Bwana wake hata kidogo, lakini usiku huohuo, Petro alimukana Yesu!—Mathayo 26:31-33, 56, 69-75.

Yesu alijua kuwa angepambana na jaribu lake la mwisho akiwa peke yake. Hata hivyo, alikuwa na sababu ya kuvunjika moyo, hata kuhuzunika. Lakini mazungumuzo yenye alifanya pamoja na wanafunzi wake siku kidogo kisha kufufuliwa kwake, hayaonyeshe hata kidogo kuwa alivunjika moyo, kuwawekea kinyongo, ao kuhuzunika. Yesu hakuona lazima ya kurudilia makosa ya wanafunzi, kutia ndani ile yenye walikuwa wamefanya usiku wenye alikamatwa.

Lakini, Yesu alimutuliza Petro na mitume wengine. Aliwahakikishia kuwa anawatumainia kwa kuwapatia maagizo juu ya kazi ya maana zaidi ya kufundisha yenye kufanywa katika historia ya wanadamu. Yesu aliona kuwa mitume walikuwa wangali marafiki wake. Mitume hawangesahau hata kidogo upendo wake. Wangejikaza sana ili wasimuache tena hata kidogo Bwana wao. Kwa kweli, waliweza kufanya kazi hiyo yenye alipatia wanafunzi wake.​—Matendo 1:8; Wakolosai 1:23.

Dada mumoja mwenye kuitwa Elvira anakumbuka muzuri wakati alifanya jambo fulani lenye lilikwaza rafiki yake mupendwa Giuliana. Elvira anasema hivi: “Wakati Giuliana aliniambia kama alikwazika kwa sababu ya mambo yenye nilikuwa nimefanya nilijisikia mubaya sana. Alikuwa na sababu zote za kukasirika. Lakini jambo lenye lilinishangaza ni kwamba alikuwa ananihangaikia sana na kuhangaikia matokeo yenye ningepata kwa sababu ya mwenendo wangu. Ninaendelea kuwa na shukrani sikuzote kwa sababu hakukaza akili yake juu ya makosa yenye nilikuwa nimemufanyia, lakini juu ya hatari yenye nilikuwa ninajiletea. Nilimushukuru Yehova kwa sababu nilikuwa na rafiki mwenye alikuwa ananihangaikia sana kuliko kukazia mawazo yake mwenyewe.”

Kwa hiyo, rafiki muzuri atafanya nini wakati urafiki unakuwa katika hatari? Rafiki huyo iko tayari kuzungumuza kwa upole lakini bila kuficha jambo lolote ikiwa ni lazima kufanya hivyo. Rafiki huyo atakuwa kama vile Nathani na Hushai, wenye waliendelea kuwa washikamanifu hata wakati wa magumu, na kama vile Yesu, mwenye alikuwa tayari kusamehe. Uko rafiki wa namna hiyo?