Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Asa, Yehoshafati, Hezekia, Yosia

Umutumikie Yehova kwa Moyo Mukamilifu!

Umutumikie Yehova kwa Moyo Mukamilifu!

‘Ee Yehova, tafazali ukumbuke jinsi nilivyotembea mbele zako kwa ukweli na kwa moyo mukamilifu.’—2 WAFALME 20:3.

NYIMBO: 52, 65

1-3. Kumutumikia Yehova kwa ‘moyo mukamilifu’, maana yake nini? Toa mufano.

SISI wote hatukamilike na tunafanya makosa. Jambo la kufurahisha ni kwamba Yehova ametoa zabihu ya ukombozi na iko tayari kutusamehe. Kwa hiyo, ikiwa tuko wanyenyekevu na wenye kutubu, tunaweza kumuomba musamaha. Tunaweza kuwa hakika kama Yehova hatatundea ‘kulingana na zambi zetu.’ (Zaburi 103:10) Hata hivyo, tunapaswa ‘kumutumikia kwa moyo kamili.’ (1 Mambo ya Nyakati 28:9) Namna gani tunaweza kufanya hivyo hata kama hatukamilike?

2 Ili kutusaidia kufanya hivyo, tunaweza kulinganisha maisha ya Mufalme Asa na ya Mufalme Amazia. Wafalme hao wawili walifanya mambo ya muzuri, lakini walifanya pia makosa kwa sababu walikuwa hawakamilike. Hata hivyo, Biblia inasema kama ‘moyo wa Asa ulikuwa mukamilifu siku zake zote.’ (2 Mambo ya Nyakati 15:16, 17; 25:1, 2; Methali 17:3) Sikuzote alijikaza kumupenda Yehova na ‘kumutumikia kwa moyo kamili.’ (1 Mambo ya Nyakati 28:9) Lakini, Amazia, hakumutumikia Yehova “kwa moyo kamili.” Kisha kupata ushindi juu ya maadui wa Mungu, alileta sanamu zao na kuanza kuziabudu.​—2 Mambo ya Nyakati 25:11-16.

 3 Mutu mwenye kumutumikia Mungu kwa ‘moyo mukamilifu’ anamupenda sana Yehova na anapenda kumuabudu milele. Katika Biblia, neno “moyo” mara nyingi linazungumuzia utu wetu wa ndani. Unatia ndani namna tunafikiri, mambo yenye tunapenda, namna tungependa kutumia maisha yetu, na sababu gani tunafanya mambo yenye tunafanya. Hata kama hatukamilike, tunaweza kumutumikia Yehova kwa moyo mukamilifu. Tunamutumikia kwa sababu tunapenda kabisa kufanya hivyo, haiko kwa sababu tunalazimishwa ao kwa sababu tunazoea tu kufanya hivyo.​—2 Mambo ya Nyakati 19:9.

4. Tutazungumuzia nini?

4 Tunaweza kuelewa muzuri zaidi maana ya kumutumikia Mungu kwa moyo mukamilifu, kwa kuchunguza maisha ya Asa na maisha ya wafalme wengine tatu waaminifu wa Yuda. Wafalme hao walikuwa Yehoshafati, Hezekia, na Yosia. Hata kama wafalme hao ine walifanya makosa, waliendelea kumupendeza Yehova. Aliona kuwa walimutumikia kwa moyo mukamilifu. Sababu gani Mungu aliwaona hivyo, na namna gani tunaweza kuwaiga?

MOYO WA ASA ‘ULIKUWA MUKAMILIFU KWA YEHOVA’

5. Asa alifanya nini wakati alianza kutawala?

5 Asa alikuwa mufalme wa tatu wa Yuda kisha taifa la Israeli kugawanywa katika ufalme wa Israeli na ufalme wa Yuda. Wakati Asa alianza kutawala Yuda, aliazimia kuondoa ibada ya uongo na mambo ya mubaya ya uasherati katika ufalme wake. Aliharibu sanamu zenye watu walikuwa wanaabudu na kuondoa makahaba wenye walikuwa katika hekalu. Asa alitosha hata tate [nkambo] yake mwanamuke kwenye cheo cha “malkia, kwa sababu alikuwa ametengeneza sanamu yenye kutisha [kuchukiza sana].” (1 Wafalme 15:11-13) Pia, Asa alitia watu moyo ‘wamutafute Yehova’ na watii “sheria na amri” zake. Asa alifanya yake yote ili kusaidia wengine wamuabudu Yehova.​—2 Mambo ya Nyakati 14:4.

6. Asa alitenda namna gani wakati Waethiopia walishambulia Yuda?

6 Katika miaka kumi ya kwanza ya utawala wa Asa, ufalme wa Yuda ulikuwa katika amani. Kisha, Waethiopia walikuja na maaskari milioni moja na magari ya vita mia tatu ili kupigana vita na Yuda. (2 Mambo ya Nyakati 14:1, 6, 9, 10) Asa alifanya nini? Alikuwa hakika kuwa Yehova angesaidia watu wake. Kwa hiyo, alisali kwa Yehova ili amusaidie kupata ushindi juu ya vita hiyo. (Soma 2 Mambo ya Nyakati 14:11.) Wakati fulani, Yehova alichagua kusaidia watu wake wapate ushindi juu ya maadui wao hata wakati wafalme hawakukuwa waaminifu kwake. Alifanya hivyo ili kuonyesha kama alikuwa Mungu wa kweli. (1 Wafalme 20:13, 26-30) Lakini katika hali hii, Yehova alisaidia watu wake kwa sababu Asa alimutegemea. Yehova alijibia sala ya Asa, na walipata ushindi. (2 Mambo ya Nyakati 14:12, 13) Kisha, Asa alifanya kosa kubwa wakati aliomba mufalme wa Siria musaada, kuliko kumuomba Yehova. (1 Wafalme 15:16-22) Hata hivyo, Yehova aliona kuwa Asa alimupenda. Moyo wake ‘ulikuwa mukamilifu kwa Yehova siku zake zote.’ Namna gani tunaweza kuiga mufano muzuri wa Asa?—1 Wafalme 15:14.

7, 8. Namna gani unaweza kuiga Asa?

7 Namna gani tunaweza kujua ikiwa tumejitoa kwa Yehova kwa moyo wetu wote? Tunaweza kujiuliza hivi: ‘Nitamutii Yehova hata wakati ni vigumu kufanya hivyo? Nimeazimia kabisa kufanya kutaniko lake liendelee kuwa safi?’ Asa alipaswa kuwa na ujasiri mwingi sana ili kutosha tate yake mwanamuke katika cheo chake cha malkia! Wakati fulani, unaweza kuwa na lazima ya kuwa na ujasiri kama Asa. Kwa mufano, utafanya nini ikiwa mutu fulani wa familia  yako ao rafiki yako wa sana anafanya zambi, lakini hatubu, na anapaswa kutengwa na kutaniko? Utaazimia kukata urafiki na mutu huyo? Moyo wako utakuchochea kufanya nini?

8 Kama Asa, wakati fulani tunaweza kuona kuwa watu wote wanatuchukia. Pengine wanafunzi wenzako ao walimu wako wanakuchekelea kwa sababu uko Shahidi wa Yehova. Ao pengine kwenye kazi yako watu wanakuona kuwa pumbavu kwa sababu unakamata siku za mapumuziko ili kuenda kwenye mukusanyiko fulani ao kwa sababu hautumike mara nyingi kisha saa za kazi. Katika hali kama hizo, umutegemee Mungu kama vile tu Asa alifanya. Usali kwa Yehova, ukuwe na ujasiri, na uendelee kufanya mambo yenye kuwa sawa. Ukumbuke kuwa Mungu alitia Asa nguvu, na wewe pia atakutia nguvu.

9. Namna gani tunaweza kumufurahisha Yehova wakati tunahubiri?

9 Asa hakujifikiria tu yeye mwenyewe; alitia wengine moyo ‘wamutafute Yehova.’ Sisi pia tunasaidia watu wamuabudu Yehova. Anaona wakati tunazungumuza na wengine juu yake. Anafurahi sana wakati anaona kuwa tunafanya hivyo kwa sababu tunamupenda na kwa sababu tunahangaikia watu na wakati wao unaokuja!

YEHOSHAFATI ALIMUTAFUTA YEHOVA

10, 11. Namna gani tunaweza kumuiga Yehoshafati?

10 Yehoshafati, mutoto mwanaume wa Asa, “akaendelea kutembea katika njia ya Asa baba yake.” (2 Mambo ya Nyakati 20:31, 32) Namna gani? Kama baba yake, Yehoshafati alitia watu moyo waendelee kumuabudu Yehova. Alituma wanaume katika miji mbalimbali ya Yuda ili wafundishe watu mambo yenye kuwa katika “kitabu cha Sheria ya Yehova.” (2 Mambo ya Nyakati 17:7-10) Alienda hata kwa watu wenye walikuwa katika eneo lenye milima la Efraimu katika eneo la ufalme wa kaskazini wa Israeli, “ili kuwarudisha kwa Yehova.” (2 Mambo ya Nyakati 19:4) Yehoshafati alikuwa mufalme mwenye ‘alimutafuta Yehova kwa moyo wake wote.’—2 Mambo ya Nyakati 22:9.

11 Leo, Yehova anapenda watu katika dunia yote wafundishwe juu yake, na sisi wote tunaweza kusaidia katika kazi hiyo. Umejiwekea muradi wa kufanya kazi hiyo kila mwezi? Unapenda kufundisha wengine Biblia ili wao pia waanze kumuabudu Yehova? Unasali kwa ajili ya jambo hilo? Ikiwa unajikaza, Yehova anaweza kukusaidia kuanzisha funzo la Biblia. Utakuwa tayari kujifunza na mutu fulani hata kama hilo linaweza kukuomba utumie wakati wako wa mapumuziko? Na kama vile tu Yehoshafati alijikaza kusaidia wengine waanze tena kumutumikia Yehova, tunaweza kujikaza kusaidia wale wenye wameacha kuhubiri na kukusanyika. Pia, wazee wa kutaniko wanapanga kutembelea na kusaidia watengwa wenye kuwa katika eneo la kutaniko wenye pengine wameacha mwenendo wao wa zambi wa zamani.

12, 13. (a) Wakati Yehoshafati aliogopa, alifanya nini? (b) Sababu gani tunapaswa kuiga mufano wa Yehoshafati?

12 Kama baba yake Asa, Yehoshafati alimutegemea Yehova wakati jeshi kubwa lilikuja kupigana vita na Yuda. (Soma 2 Mambo ya Nyakati 20:2-4.) Aliogopa na alimuomba Yehova amusaidie. Katika sala yake alikubali kwamba hawangeweza kupata ushindi juu ya adui huyo. Alisema pia kuwa yeye na watu wake hawakujua jambo la kufanya. Yehoshafati alikuwa hakika kuwa Yehova angewasaidia. Alisema hivi: “Macho yetu yanakuelekea wewe.”—2 Mambo ya Nyakati 20:12.

13 Kama Yehoshafati, wakati fulani tunaweza kukosa jambo la kufanya wakati wakati wa magumu, na tunaweza hata kuogopa. (2 Wakorintho 4:8,9) Lakini kumbuka jambo lenye Yehoshafati  alifanya. Mbele ya watu wote hao, alisali kwa Yehova na kumuambia kama hawakukuwa na nguvu. (2 Mambo ya Nyakati 20:5) Vichwa vya familia wanaweza kuiga mufano wa Yehoshafati. Umuombe Yehova akusaidie wewe na familia yako kupambana na magumu na kujua jambo la kufanya. Usiache haya ikuzuie kutoa sala kama hizo mbele ya watu wa familia yako. Wataona kuwa unamutumainia Yehova sana. Alimusaidia Yehoshafati, na atakusaidia wewe pia.

HEZEKIA ALIENDELEA KUFANYA MAMBO YENYE KUWA SAWA

14, 15. Namna gani Hezekia alimutegemea kabisa Mungu?

14 Hezekia alikuwa mufalme mwingine mwenye ‘aliendelea kushikamana na Yehova.’ Alifanya hivyo hata kama baba yake alionyesha mufano mubaya na kuabudu sanamu. Hezekia ‘aliondoa mahali pa juu na kuzivunja vipande-vipande zile nguzo takatifu, na kukata ule muti mutakatifu na kumuponda vipande-vipande yule nyoka wa shaba ambaye Musa alitengeneza;’ alifanya hivyo kwa sababu Waisraeli walikuwa wanaabudu nyoka huyo. Hezekia alijitoa kwa Yehova kwa moyo wake wote. ‘Aliendelea kuzishika amri zake ambazo Yehova alimuamuru Musa.’—2 Wafalme 18:1-6.

15 Wakati Hezekia alikuwa mufalme, jeshi la Ashuru lenye kuwa na nguvu lilishambulia Yuda na kuogopesha kuharibu muji wa Yerusalemu. Senakeribu mufalme wa Ashuru, alimuzarau Yehova na alijikaza kumufanya Hezekia akubali kushindwa. Katika wakati huo wenye hatari, Hezekia alitumainia kabisa Yehova na alimuomba musaada katika sala. Alijua kama alikuwa nguvu zaidi kuliko Waashuru na kwamba angeokoa watu wake. (Soma Isaya 37:15-20.) Mungu alijibia sala yake kwa kutuma malaika moja mwenye aliua askari 185000 Waashuru.​—Isaya 37:36, 37.

16, 17. Namna gani unaweza kumuiga Hezekia?

16 Kisha, Hezekia akakuwa mugonjwa na kukaribia kufa. Wakati huo wa magumu, alimuomba Yehova akumbuke uaminifu wake na amusaidie. (Soma 2 Wafalme 20:1-3.) Yehova alisikia sala ya Hezekia na akamuponyesha. Biblia inatuambia kama, leo hatuwezi kutazamia kuwa Mungu ataponyesha magonjwa yetu kwa muujiza ao kufanya maisha yetu yakuwe ya murefu zaidi. Lakini, kama Hezekia, tunaweza kumutegemea Yehova ili atusaidie. Tunaweza kumuambia hivi: ‘Nakuomba, Ee Yehova, tafazali ukumbuke jinsi nilivyotembea mbele zako kwa ukweli na kwa moyo mukamilifu.’ Unaamini kuwa Yehova atakuhangaikia sikuzote, hata wakati unagonjwa?—Zaburi 41:3.

17 Ni katika njia gani ingine tunaweza kumuiga Hezekia? Pengine kuna jambo fulani lenye limeanza kuchukua nafasi ya urafiki wetu pamoja na Yehova ao kutufanya tukose wakati wa kumutumikia. Kwa mufano, watu wengi leo wanaona wanadamu kama vile miungu yao. Wanaheshimia sana watu wenye kujulikana na watu wengine wenye hawajue. Watu wengi wanatumia wakati mwingi ili kusoma habari juu ya watu hao na kuangalia picha zao. Ao wanatumia mara nyingi adresi za Internete ao njia zingine za kusaidia kuzungumuza na watu kwenye Internete. Kwa kweli, tunaweza kufurahia kuzungumuza na watu wa familia ao marafiki wetu wa sana kwa kutumia njia hizo. Lakini tunaweza kupoteza wakati mwingi kwenye adresi za Internete. Tunaweza hata kujivuna ikiwa watu wengi wanaonyesha kuwa wanapenda picha ao maelezo yenye tumetia kwenye Internete. Ao, ikiwa tunatambua kuwa watu fulani wameacha kuangalia picha hizo, tunaweza kuhuzunika. Mufano wa mutume Paulo, Akila na Prisila unaweza kutufundisha mambo fulani. Unafikiri kuwa walitumia wakati kila siku ili kujua kila jambo lenye watu walifanya, zaidi sana  watu wenye hawakukuwa wanamutumikia Yehova? Biblia inasema kuwa Paulo ‘alishugulika sana na lile neno.’ Na Prisila na Akila walitumia wakati wao ili kuhubiri na kufasiria wengine “kwa usahihi zaidi njia ya Mungu.” (Matendo 18:4, 5, 26) Tunaweza kujiuliza hivi: ‘Niko muangalifu ili nisitendee wanadamu kama miungu? Ninaepuka kutumia wakati mwingi ili kufanya mambo yenye hayako kabisa ya maana?’—Soma Waefeso 5:15, 16.

YOSIA ALITII AMRI ZA YEHOVA

18, 19. Namna gani tunaweza kumuiga Yosia?

18 Mufalme Yosia alitii pia amri za Yehova “kwa moyo wake wote.” (2 Mambo ya Nyakati 34:31) Yosia alikuwa mujukuu (munkana) wa Hezekia. Wakati alikuwa kijana, ‘akaanza kumutafuta Mungu wa Daudi.’ Na wakati alikuwa na miaka 20, akaanza kuondoa ibada ya sanamu katika Yuda. (Soma 2 Mambo ya Nyakati 34:1-3.) Yosia alijikaza sana ili kumupendeza Yehova kuliko wafalme wengine wengi wa Yuda. Kisha siku moja, kuhani mukubwa alipata kitabu cha Sheria ya Mungu katika hekalu. Pengine kitabu hicho ni kile chenye Musa alikuwa ameandika yeye mwenyewe! Wakati muandishi alisomea Yosia kitabu hicho, alitambua kuwa anapaswa kufanya mambo mengi ili amutumikie Yehova kwa moyo mukamilifu. Pia, alitia wengine moyo wafanye hivyo. Kwa hiyo, watu ‘hawakugeuka kando wasimufuate Yehova’ wakati Yosia alikuwa anaishi.​—2 Mambo ya Nyakati 34:27, 33.

19 Ikiwa uko kijana, unaweza kumuiga Yosia na kufikia kumujua Yehova muzuri zaidi. Pengine, kupitia mufano wa Mufalme Manase tate yake mwenye alitubu, Yosia alijifunza kuwa Yehova iko tayari kusamehe. Wewe pia unaweza kujifunza mambo fulani kutoka kwa watu wenye kukomaa wa familia yako na wa kutaniko lako. Wanaweza kukuambia mambo mengi ya muzuri yenye Yehova amekwisha kuwafanyia. Pia, ukumbuke namna Yosia alijisikia wakati alijua mambo yenye Maandiko yalisema. Alipenda sana kumupendeza Yehova na alifanya mabadiliko bila kukawia. Wakati unasoma Maandiko, wewe pia unaweza kuazimia zaidi kumutii Yehova. Kwa hiyo, urafiki wako pamoja naye utakuwa wenye nguvu na utakuwa mwenye furaha sana. Kisha, utapenda kuzungumuza na wengine juu ya Yehova. (Soma 2 Mambo ya Nyakati 34:18, 19.) Wakati unajifunza Biblia, unaweza pia kutambua kama kuko njia nyingi zenye unaweza kufanyia maendeleo wakati unamutumikia Mungu. Ikiwa ni hivyo, ujikaze sana kufanya mabadiliko hayo, kama vile Yosia alifanya.

UMUTUMIKIE YEHOVA KWA MOYO MUKAMILIFU!

20, 21. (a) Wafalme ine wenye tumezungumuzia, walikuwa na mambo gani ya kufanana? (b) Tutazungumuzia nini katika habari yenye kufuata?

20 Mufano wa wafalme ine wa Yuda wenye walikumutumikia Yehova kwa moyo mukamilifu, unaweza kutufundisha nini? Wanaume hao waliazimia kumupendeza Yehova na kumuabudu katika maisha yao yote. Walimutegemea wakati maadui wenye nguvu walikuja kupigana nao. Jambo la maana zaidi ni kwamba walimutumikia Yehova kwa sababu walimupenda.

21 Hata kama wafalme hao ine walikuwa hawakamilike na walifanya makosa, Yehova alipendezwa nao. Aliona mambo yenye yalikuwa katika moyo wao na alijua kuwa walimupenda kabisa. Sisi pia hatukamilike na tunafanya makosa. Lakini Yehova atapendezwa na sisi wakati anaona kuwa tunamutumikia kwa moyo mukamilifu. Katika habari yenye kufuata, tutazungumuzia mambo yenye makosa ya wafalme hao yanaweza kutufundisha.