Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 HABARI JUU YA MAISHA YA WATU

Kutembea Pamoja na Watu Wenye Hekima Kumeniletea Faida

Kutembea Pamoja na Watu Wenye Hekima Kumeniletea Faida

NINAKUMBUKA kumepita miaka mingi, wakati nilikuwa katika Brookings, Dakota ya Kusini, Amerika, siku moja asubui wakati wa baridi. Nilifikiri kuwa kipindi cha baridi kilikuwa karibu sana kufika. Nilikuwa katika nyumba fulani ndogo yenye haikukuwa na joto pamoja na kikundi kidogo cha watu, na sisi wote tulikuwa tunatetemeka. Tulikuwa tunasimama karibu na chombo kikubwa chenye kujaa maji, na maji hayo yalikuwa na baridi! Muache niwaelezee kidogo juu ya maisha yangu ili muelewe sababu gani tulikuwa hapo.

FAMILIA YANGU

Mujomba Alfred na baba yangu

Nilizaliwa tarehe 7 Mwezi wa 3, 1936. Wazazi wangu walikuwa na watoto ine, na mimi ndiye nilikuwa wa mwisho. Tuliishi katika shamba ndogo mashariki mwa Dakota ya Kusini. Kazi ya mashamba ilikuwa kazi ya maana katika maisha ya familia yetu, lakini haikukuwa ya maana zaidi. Wazazi wangu walibatizwa na kuwa Mashahidi wa Yehova katika mwaka wa 1934. Walikuwa wametoa maisha yao kwa Yehova, kwa hiyo, kufanya mapenzi yake lilikuwa jambo la maana zaidi kwao. Baba yangu, Clarence, na kisha Alfred mujomba wangu, walikuwa watumishi wa kutaniko (sasa anaitwa muratibu wa baraza la wazee) katika kutaniko letu ndogo la Conde, Dakota ya Kusini.

Familia yetu ilienda kwa ukawaida kwenye mikutano na kuhubiri nyumba kwa nyumba ili kuzungumuza na watu juu ya tumaini la ajabu lenye Biblia inatoa juu ya wakati unaokuja. Mufano wa wazazi wangu na mazoezi yenye walitupatia, vilitusaidia tumupende Yehova. Mimi na dada yangu, Dorothy, tulikuwa wahubiri wa Ufalme wakati tulikuwa na miaka sita. Katika mwaka wa 1943, nilijiandikisha kwenye Masomo ya Huduma ya Kiteokrasi, yenye ilitoka tu kuanzishwa.

Ninafanya kazi ya upainia katika mwaka wa 1952

Mikusanyiko ilikuwa ya maana katika maisha yetu. Ninakumbuka mukusanyiko fulani wenye  ulifanywa mwaka wa 1949 katika Sioux Falls, Dakota ya Kusini. Ndugu Grant Suiter alitoa hotuba yenye ilikuwa na kichwa ‘Wakati Umesonga Sana Kuliko Unavyozani!’ Alikazia kwamba Wakristo wote wenye wamejitoa kwa Yehova, wanapaswa kutumia maisha yao ili kuhubiri habari njema ya Ufalme wa Mungu. Kisha hapo, nilitoa maisha yangu kwa Yehova. Nilibatizwa kwenye mukusanyiko wa muzunguko wenye ulifuata wenye ulifanywa katika muji wa Brookings, tarehe 12 Mwezi wa 11, 1949. Ndiyo sababu nilikuwa katika nyumba hiyo ndogo yenye kuwa na baridi sana yenye nilizungumuzia hapo mwanzoni. Watu ine kati yetu tulikuwa tunangojea kubatizwa katika chombo kikubwa chenye kutengenezwa na chuma ya nguvu sana.

Kisha, niliamua kama ninapenda kufanya kazi ya upainia. Nilianza kufanya kazi hiyo tarehe 1 Mwezi wa 1, 1952, wakati nilikuwa na miaka 15. Biblia inasema hivi: “Anayetembea na watu wenye hekima atakuwa na hekima,” na kulikuwa watu wengi wenye hekima katika familia yangu wenye waliunga mukono uamuzi wangu wa kufanya kazi ya upainia. (Methali 13:20) Mara nyingi nilienda kuhubiri pamoja na mujomba wangu Julius, mwenye alikuwa na miaka 60. Hata kama alikuwa mukubwa sana kuliko mimi, tulifurahia kuhubiri pamoja. Nilijifunza mambo mengi kwake na uzoefu wake katika maisha. Bila kukawia Dorothy naye akaanza kufanya kazi ya upainia.

WAANGALIZI WA MUZUNGUKO WALINISAIDIA

Wakati nilikuwa kijana, wazazi wangu walialika kwetu waangalizi wengi wa muzunguko na bibi zao ili wafikie kwetu. Jesse Cantwell na bibi yake Lynn, walinisaidia sana. Walinihangaikia na walinitia moyo. Wakati walikuwa wanatumikia katika makutaniko yenye yalikuwa karibu na kwetu, walinialika niende pamoja nao katika kazi ya kuhubiri wakati fulani. Nilifurahia kabisa kupitisha wakati pamoja nao! Nilipenda kuiga mufano wao kwa kufanya mengi katika kazi ya Yehova na kufanya kazi ya upainia.

Mwangalizi mwengine wa muzunguko mwenye alitutembelea alikuwa Bud Miller. Wakati yeye na bibi yake, Joan, walitembelea kutaniko letu, nilikuwa na miaka 18. Wakati huo nilipaswa kuenda kwenye baraza lenye lilikuwa linaamua ni mutu gani anapaswa kuandikishwa katika jeshi. Watu wa baraza hilo walipenda nifanye kazi fulani yenye niliona kuwa ilipingana na amri ya Yesu ya kuepuka kujiingiza katika mambo ya politike. Lakini nilipenda kuhubiri habari njema ya Ufalme. (Yohana 15:19) Kwa hiyo, niliomba watu wa baraza hilo wanione  kuwa mutu wa dini mwenye anakubaliwa na sheria kama hawezi kuandikishwa katika jeshi.

Nilifurahi sana wakati Ndugu Miller aliniambia kama angeenda pamoja na mimi ili kukutana na baraza hilo. Hakukuwa mutu mwenye haya, na watu hawakukuwa wanamuogopesha. Pia, alijua muzuri Maandiko. Kuwa pamoja naye kulinitia nguvu sana! Tulipata matokeo ya mukutano huo katika mwaka wa 1954, kwa hiyo, baraza hilo lilikubali ombi langu la kukataa kuandikishwa katika jeshi. Sasa nilikuwa huru kufanya mengi katika kazi ya Yehova.

Niko Mwanabeteli mupya na ninatumia motokari ya shamba

Muda mufupi kisha hapo, nilialikwa kutumika kwenye Beteli, katika shamba lenye lilikuwa linaitwa wakati huo Watchtower Farm, katika Staten Island, New York. Nilitumika huko miaka tatu hivi. Nilijifunza mambo mengi kwa sababu nilikutana na ndugu na dada wengi wenye hekima na kutumika pamoja nao.

UTUMISHI WA BETELI

Kwenye kituo cha WBBR pamoja na Ndugu Franz

Katika shamba lenye lilikuwa katika Staten Island kulikuwa pia kituo cha radio WBBR. Mashahidi wa Yehova walitumia radio hiyo tangu mwaka wa 1924 mupaka 1957. Ni watu 15 mupaka 20 tu wa familia ya Beteli ndiyo walipewa mugawo wa kutumika katika shamba hilo. Wengi kati yetu tulikuwa vijana na hatukukuwa na uzoefu mwingi. Lakini, Eldon Woodworth, ndugu mumoja mwenye kuzeeka na mutiwa-mafuta, alitumika pamoja na sisi. Alikuwa kama baba yetu na alitufundisha mambo mengi. Wakati tulikuwa na magumu kati yetu, Ndugu Woodworth alikuwa anasema hivi: “Mambo yenye Yehova amekuwa akifanya ni ya ajabu sana hata kama watu wenye anatumia hawakamilike.”

Harry Peterson alikuwa na bidii katika kazi ya kuhubiri

Ndugu Frederick Franz alikuwa pia pamoja na sisi na alitusaidia sisi wote. Alikuwa na hekima na alijua muzuri sana Biblia. Na alihangaikia kila mumoja wetu. Ndugu Harry Peterson ndiye alikuwa anatupikia chakula. Ilikuwa mwepesi kwetu kutumia jina lake lingine kuliko kutumia jina lake, Papargyropoulos. Yeye pia alikuwa mutiwa-mafuta, na alipenda kazi ya kuhubiri. Ndugu Peterson alitumika muzuri kwenye Beteli lakini hakuzarau hata kidogo kazi ya kuhubiri. Angetolea watu mamia ya magazeti kila mwezi. Pia, alijua muzuri Biblia na alijibia maulizo mengi kati ya maulizo yetu.

DADA WENYE HEKIMA WALINIFUNDISHA MAMBO FULANI

Katika shamba hilo, tulitayarisha matunda na mboga za majani na kuvitia katika vyombo vya kuvichunga muzuri. Chakula kingi sana, ni kusema,  matunda na mboga za majani vilitayarishwa kila mwaka kwa ajili ya familia ya Beteli. Nilitumika pamoja na Etta Huth, dada mwenye hekima sana. Alileta maagizo yenye tulitumia ili kutayarisha matunda na mboga za majani. Dada wa eneo hilo walikuja kutumika pamoja na sisi, na Etta alikuwa anapanga muzuri kazi yao. Hata kama Etta alijua muzuri kazi ya kuchunga muzuri matunda na mboga za majani, sikuzote aliheshimia ndugu wenye walikuwa wanasimamia kazi katika shamba hilo. Alituachia sisi wote mufano wa muzuri.

Mimi na Angela pamoja na Etta Huth

Angela Romano ni moja kati ya dada vijana wenye walikuja kusaidia katika shamba hilo. Etta alikuwa amemusaidia wakati alijua kweli. Mimi na Angie tulioana katika Mwezi wa 4, 1958, na tumefurahia kumutumikia Yehova pamoja kwa miaka 58. Kwa miaka mingi, ushikamanifu wa Angie kwa Yehova umefanya ndoa yetu ikuwe yenye nguvu. Ana hekima, na ninaweza kumutegemea kabisa, hata tukuwe na magumu ya namna gani.

KAZI YA UMISIONERE NA KAZI YA KUSAFIRI

Wakati ndugu waliuzisha makao ya radio WBBR yenye yalikuwa katika Staten Island katika mwaka wa 1957, nilitumikia kwenye Beteli ya Brooklyn kwa muda mufupi. Kisha mimi na Angie kuoana, nilitoka katika Beteli. Tulifanya kazi ya upainia kwa miaka tatu katika Staten Island. Wakati fulani, nilitumikia hata wale wenye waliuza kituo hicho cha radio, yenye iliitwa WPOW.

Mimi na Angie tuliendelea kuwa na maisha mepesi ili tukuwe huru kuenda na kutumikia mahali popote kwenye kulikuwa lazima ya wahubiri. Kwa hiyo, katika mwaka wa 1961 tulikubali mualiko wa kuwa mapainia wa pekee katika Falls City, Nebraska. Lakini, kisha tu kufika huko, tulialikwa kuenda South Lansing, New York, kwa mwezi moja ili kusoma Masomo ya Huduma ya Ufalme. Tulifurahia mazoezi yenye tulipata huko, na tulifikiri kuwa kisha masomo hayo tungerudia huko Nebraska. Tulishangaa sana wakati tulipewa mugawo wa mupya. Tungeenda kufanya kazi ya umisionere katika inchi ya Kambodia! Katika inchi hiyo yenye kupendeza ya Kusini-Mashariki mwa Asia, tuliona, tulisikia, na kuonja vitu vyenye vilikuwa vipya kwetu. Huko, tulipenda kabisa kuzungumuza na watu juu ya habari njema ya Ufalme.

Lakini, hali ya politike ilibadilika katika inchi ya Kambodia, na tulipaswa kuenda Kusini mwa inchi ya Vietnam. Kisha miaka mbili nikakuwa mugonjwa, na jambo la kuhuzunisha ni kwamba, tulipaswa kurudia Amerika. Nilikuwa na lazima ya wakati fulani ili nijisikie muzuri. Wakati nilijisikia muzuri, tulianza tena kufanya kazi ya upainia.

Mimi na Angela katika mwaka wa 1975, mbele ya kuulizwa maulizo kwenye televizyo

Katika Mwezi wa 3, 1965 tulianza kutembelea makutaniko katika kazi ya muzunguko. Kwa miaka 33, mimi na Angie tulifurahia kufanya kazi ya muzunguko na ya wilaya, na kusaidia kwenye mikusanyiko. Nilifurahia kazi hiyo, kwa sababu wakati wa mikusanyiko umekuwa sikuzote wakati wenye kufurahisha kwangu. Kwa miaka fulani tulitembelea makutaniko ndani na pembeni ya New York City, na mikusanyiko mingi ilikuwa inafanywa katika Yankee Stadium.

KURUDIA KWENYE BETELI NA MASOMO MBALIMBALI YA KITEOKRASI

Kwa miaka mingi, mimi na Angie tulipewa migawo mingi ya mupya na yenye kuwa ngumu. Katika mwaka wa 1995, niliombwa kufundisha Shule ya Mazoezi ya Kihuduma. Kisha miaka tatu, tulialikwa kwenye Beteli. Kisha miaka 40, nilifurahi kurudia  tena kwenye Beteli, kwenye nilianzia utumishi wangu wa pekee wa wakati wote. Kwa wakati fulani, nilitumika katika Idara ya Utumishi na kufundisha katika masomo mengi. Katika mwaka wa 2007, Baraza Lenye Kuongoza lilianzisha Idara ya Shule za Kiteokrasi ili kusimamia masomo yote yenye kufundishwa kwenye Beteli, na kwa miaka fulani nilikuwa mwangalizi wa idara hiyo.

Katika miaka ya hivi karibuni, mabadiliko mengi yamefanywa katika masomo mbalimbali kwenye Beteli. Masomo kwa Ajili ya Wazee wa Kutaniko yalianzishwa katika mwaka wa 2008. Na kwa zaidi ya miaka mbili yenye imefuata, wazee zaidi ya 12000 walifundishwa huko Patterson na kwenye Beteli ya Brooklyn. Masomo hayo yanaendelea kufanywa sasa katika nafasi zingine nyingi. Katika mwaka wa 2010 jina la Shule ya Mazoezi ya Kihuduma lilibadilishwa na kuwa Masomo ya Biblia kwa Ajili ya Ndugu Wasio na Bibi, na masomo ya mupya yalianzishwa, yaliitwa Masomo ya Biblia kwa Ajili ya Ndugu na Bibi Zao.

Katika Mwezi wa 9, 2014, masomo hayo yalitiwa pamoja na kuitwa Masomo ya Waeneza-Injili wa Ufalme. Bibi na bwana, ndugu wenye hawajaoa, ao dada wenye hawajaolewa, ndio wanaalikwa kwenye masomo hayo. Ndugu na dada wengi katika dunia yote walifurahi kusikia kuwa masomo hayo yangefanywa katika inchi zao pia. Ni jambo lenye kufurahisha kuona kwamba wengi watakuwa na nafasi ya kusoma masomo hayo. Na niko mwenye shukrani sana kwa sababu nimekutana na ndugu na dada wengi wenye wamefanya mabadiliko katika maisha yao ili waweze kupata mazoezi hayo.

Wakati ninafikiria maisha yangu tangu wakati nilibatizwa katika chombo hicho chenye kilikuwa na maji ya baridi, mupaka leo, ninamushukuru Yehova kwa ajili ya watu wenye hekima wenye nimekutana nao. Wamenisaidia nifikie kumujua na kumutumikia muzuri zaidi. Wamoja walikuwa vijana kuliko mimi, na wengine walikuwa wakubwa zaidi. Na wengi walikuwa na desturi zenye zilikuwa tofauti na zangu. Lakini matendo na mawazo yao vimenionyesha kuwa walimupenda Yehova sana. Niko mwenye shukrani sana kwa sababu niko na marafiki wengi wenye hekima kati ya watu wa Yehova wenye wanaweza kunifundisha mambo fulani.

Ninafurahia kukutana na wanafunzi wenye kutoka katika dunia yote