Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Maulizo Ya Wasomaji Wetu

Maulizo Ya Wasomaji Wetu

Mutume Paulo aliandika kuwa Yehova ‘hatawaacha ninyi mujaribiwe kupita munavyoweza kuhimili [kuvumilia].’(1 Wakorintho 10:13) Hilo linamaanisha kama Yehova anaamua mbele ya wakati majaribu yenye tunaweza kuvumilia na kisha anachagua majaribu yenye yatatupata?

Ikiwa hilo lingekuwa kweli, fikiria lingekuwa na matokeo gani katika maisha yetu. Kwa mufano, mutoto wa ndugu mumoja alijiua. Baba yake alihuzunika sana. Alijiuliza ikiwa Yehova alikuwa ameona jambo hilo mbele ya wakati na kuamua kama yeye na bibi yake wangeweza kuvumilia musiba huo. Katika ulimwengu huu, wengi kati yetu watapatwa na misiba. Kwa hiyo, tunapaswa kufikiri kama Yehova anaongoza kila jambo lenye kutufikia katika maisha yetu?

Wakati tutakuwa tunachunguza andiko la 1 Wakorintho 10:13, tutaona kuwa Biblia haiunge mukono wazo la kwamba Yehova anajua mbele ya wakati majaribu yenye tunaweza kuvumilia na kisha anaamua ni majaribu gani yenye yatatupata. Sababu gani tunasema hivyo? Tuchunguze basi sababu ine.

Kwanza, Yehova alipatia wanadamu uhuru wa kuchagua, ni kusema, uhuru wa kukamata maamuzi. Anapenda tukamate maamuzi yetu sisi wenyewe. (Kumbukumbu la Torati 30:19, 20; Yoshua 24:15) Ikiwa tunachagua kukamata maamuzi yenye kumufurahisha Yehova, tunaweza kumutegemea ili atuongoze. (Methali 16:9) Lakini, wakati tunakamata maamuzi ya mubaya, hatutaepuka matokeo ya maamuzi hayo. (Wagalatia 6:7) Kwa hiyo, ikiwa Yehova alikuwa anachagua majaribu yenye yanatupata, tungekuwa kabisa na uhuru wa kuchagua?

Pili, Yehova hatulinde kutokana na ‘matukio yasiyotazamiwa.’ (Mhubiri 9:11) Mutu anaweza kupatwa na musiba fulani kwa sababu tu alikuwa kwenye nafasi yenye haifae wakati wenye haufae. Yesu alizungumuzia aksidenti moja yenye iliua watu 18 wakati munara fulani uliwaangukia. Alieleza wazi kuwa haiko Mungu ndiye alifanya watu hao wakufe. (Luka 13:1-5) Haiko jambo lenye kufaa kuwaza kuwa mbele musiba fulani utokee, Mungu anaamua ni nani atakufa na ni nani atapona.

 Tatu, kila mumoja wetu anapaswa kuendelea kuwa mushikamanifu kwa Yehova. Shetani alisema kama watumishi wa Yehova wanamutumikia kwa sababu ya mambo yenye Yehova anawapatia. Shetani alisema kama hatuwezi kubakia washikamanifu kwa Yehova ikiwa tunapatwa na majaribu. (Ayubu 1:9-11; 2:4; Ufunuo 12:10) Ikiwa Yehova alikuwa anatulinda tusipatwe na majaribu fulani, ingeonekana kuwa Shetani alisema kweli.

Ine, Yehova hachague kujua mbele ya wakati kila jambo lenye litatufikia. Kwa kweli, kama Yehova anapenda, anaweza kujua mambo yenye yatafanyika wakati unaokuja. (Isaya 46:10) Lakini, Biblia inaonyesha kuwa Yehova hachague kujua mbele ya wakati kila jambo. (Mwanzo 18:20, 21; 22:12) Yehova ni mwenye upendo na muadilifu, kwa hiyo, anatuacha kabisa tutumie uhuru wetu wa kukamata maamuzi yetu wenyewe.​—Kumbukumbu la Torati 32:4; 2 Wakorintho 3:17.

Sasa, mutume Paulo alimaanisha nini wakati alisema kuwa Yehova ‘hatawaacha ninyi mujaribiwe kupita munavyoweza kuhimili’? Hapa, Paulo alikuwa anazungumuzia jambo lenye Yehova anafanya wakati wa majaribu, hapana mbele majaribu yatokee. * (Soma maelezo ya chini.) Ikiwa tunamutumainia Yehova, atatusaidia katika kila jaribu lenye linaweza kutupata katika maisha yetu. (Zaburi 55:22) Tutachunguza sasa sababu mbili zenye zilimuchochea Paulo aseme hivyo.

Sababu ya kwanza ni kwamba majaribu yenye yanatupata ni ya “kawaida kwa watu.” Kadiri tunaendelea kuishi katika ulimwengu huu wa Shetani, tutapatwa na magumu, pengine hata misiba. Lakini ikiwa tunamutegemea Yehova, tunaweza kuvumilia majaribu hayo na kuendelea kuwa washikamanifu. (1 Petro 5:8, 9) Katika mistari ya kwanza-kwanza ya sura ya 10 ya 1 Wakorintho, Paulo aliandika juu ya majaribu yenye Waisraeli walipata katika jangwa. (1 Wakorintho 10:6-11) Wale wenye walimutegemea Yehova waliweza kuvumilia majaribu hayo. Lakini Waisraeli fulani hawakumutii Yehova. Hawakuendelea kuwa washikamanifu kwa sababu hawakumutegemea.

Sababu ya pili ni kwamba ‘Mungu ni muaminifu.’ Hilo linamaanisha nini? Wakati tunaangalia namna Yehova amehangaikia watu wake tangu wakati wa zamani, tunaona kuwa anasaidia kwa ushikamanifu ‘wale wanaomupenda na wale wanaoshika amri zake.’ (Kumbukumbu la Torati 7:9) Tunajifunza kuwa Yehova anatimiza ahadi zake sikuzote. (Yoshua 23:14) Tunaweza kuwa hakika kuwa (1) Yehova hataacha jaribu lolote likuwe ngumu sana ili tushindwe kulivumilia, na (2) ‘atafanya njia ya kutokea’ kwa ajili yetu.

Yehova ‘anatufariji katika ziki yetu yote’

Namna gani Yehova ‘anafanya njia ya kutokea’ kwa ajili ya wale wenye wanamutegemea? Kwa kweli, anaweza kuondoa jaribu fulani. Lakini kumbuka kuwa mutume Paulo alisema kama Yehova ‘atafanya pia njia ya kutokea kusudi muweze kulivumilia.’ Kwa hiyo, mara nyingi Yehova anafanya njia ya kutokea kwa ajili yetu kwa kututia nguvu ili tuendelee kuwa washikamanifu. Tuzungumuzie basi njia fulani zenye anatumia ili kufanya hivyo.

  • Yehova ‘anatufariji katika ziki yetu yote.’ (2 Wakorintho 1:3, 4) Anaweza kutuliza akili yetu, moyo, na mawazo yetu kupitia Biblia, roho yake takatifu, na mutumwa mwaminifu.—Mathayo 24:45; Yohana 14:16; Waroma 15:4.

  • Yehova anaweza kutumia roho yake takatifu ili kutuongoza. (Yohana 14:26) Roho takatifu inaweza kutusaidia kukumbuka habari na kanuni za Biblia ili tuweze kukamata maamuzi yenye hekima.

  • Yehova anaweza kutumia malaika ili kutusaidia.—Waebrania 1:14.

  • Yehova anaweza kutumia ndugu na dada zetu ili kutusaidia.Wanaweza kututia nguvu kupitia maneno na matendo yao.​—Wakolosai 4:11.

Kwa hiyo, maneno ya Paulo yenye kuwa katika andiko la 1 Wakorintho 10:13 yametufundisha nini? Yehova hachague majaribu yenye yanatupata. Lakini tunaweza kuwa hakika kama ikiwa tunamutumainia Yehova, tunaweza kuvumilia jaribu lolote. Tunajua kuwa Yehova atafanya sikuzote njia ya kutokea kwa ajili yetu ili tuendelee kuwa washikamanifu kwake.

^ fu. 2 Neno la Kigiriki lenye kutafsiriwa “jaribu” linamaanisha pia “mateso” ao “ziki [taabu].”