Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Yehova Anabariki Wale Wenye Kumutafuta Kwa Bidii

Yehova Anabariki Wale Wenye Kumutafuta Kwa Bidii

‘Yule anayemukaribia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba yeye anakuwa musawabishaji wa [mwenye kubariki] wale wanaomutafuta kwa bidii.’WAEBRANIA 11:6.

NYIMBO: 85, 134

1, 2. (a) Upendo unapatana namna gani na imani? (b) Tutazungumuzia maulizo gani?

YEHOVA, Baba yetu, anaahidi kubariki watumishi wake washikamanifu. Hiyo ni njia moja yenye Yehova anatumia ili kuonyesha kama anatupenda, na tunamupenda “kwa sababu yeye alitupenda sisi kwanza.” (1 Yohana 4:19) Wakati upendo wetu kwa Yehova unakomaa, imani yetu kwake inakuwa yenye nguvu zaidi na tunakuwa hakika kabisa kama Yehova atabariki wale wenye anapenda.—Soma Waebrania 11:6.

2 Yehova anawabariki watu wake! Hiyo ni sehemu ya maana ya sifa zake na mambo yenye anafanya. Kwa hiyo, ili kuwa na imani ya kweli kabisa katika Mungu, tunapaswa kuwa hakika kama atabariki wale wenye kumutafuta kwa bidii. Sababu gani? Kwa sababu “imani ni tarajio lililohakikishwa la mambo yanayotumainiwa.” (Waebrania 11:1) Kuwa na imani kunamaanisha kuwa hakika kabisa kama Mungu atabariki watumishi wake washikamanifu. Lakini, namna gani tumaini la kupata baraka linatuletea faida? Namna gani Yehova amebariki watumishi wake wa wakati wa zamani na wa leo? Tuone basi.

 YEHOVA ANAAHIDI KUBARIKI WATUMISHI WAKE

3. Andiko la Malaki 3:10 linatoa ahadi gani?

3 Yehova ameahidi kubariki watumishi wake waaminifu. Anatuomba tumutumikie kulingana na uwezo wetu wote na kutumaini kama atatubariki. Yehova anasema hivi: ‘Tafazali, munijaribu.’ Anaendelea kusema hivi: ‘[Muone] kama sitawafungulia ninyi malango ya mbinguni na kuwamwangia baraka hata kusikuwe na uhitaji tena.’ (Malaki 3:10) Tunaonyesha kama tuko wenye shukrani kwa ajili ya jambo hilo wakati tunakubali mualiko wa Yehova wa kumujaribu.

4. Sababu gani tunaweza kuwa na tumaini katika maneno ya Yesu yenye kupatikana katika Mathayo 6:33?

4 Yesu aliahidi wanafunzi kama ikiwa wanatia Ufalme pa nafasi ya kwanza, Mungu angewategemeza. (Soma Mathayo 6:33.) Yesu alisema hivyo kwa sababu alijua kama ahadi za Mungu zinatimia sikuzote. (Isaya 55:11) Kwa hiyo, sisi pia tunaweza kuwa hakika kama ikiwa tunaonyesha kabisa imani kwa Yehova, atatimiza ahadi yake hii: “Sitakuacha wala kukutupa hata kidogo.” (Waebrania 13:5) Ahadi hiyo ya Yehova inatusaidia tukuwe na tumaini katika maneno ya Yesu yenye kuwa kwenye Mathayo 6:33.

Yesu aliambia wanafunzi wake wangebarikiwa kwa sababu walionyesha roho ya kujitoa (Picha hii inapatana na fungu la 5)

5. Sababu gani jibu lenye Yesu alipatia Petro linatutia moyo sisi wote?

5 Mutume Petro alimuuliza Yesu hivi: “Tumeacha vitu vyote na kukufuata wewe; kwa kweli kutakuwa na nini kwa ajili yetu?” (Mathayo 19:27) Yesu hakumukaripia Petro kwa sababu alimuuliza ulizo hilo. Lakini, Yesu aliambia wanafunzi wake kama wangebarikiwa kwa sababu walionyesha roho ya kujitoa. Mitume na watumishi wengine waaminifu watatawala pamoja na Yesu huko mbinguni wakati unaokuja. Lakini, Yesu alisema pia kama hata sasa kuko zawadi fulani. Alisema hivi: ‘Kila mutu ambaye ameacha nyumba ao ndugu ao dada ao  baba ao mama ao watoto ao mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara nyingi zaidi naye atariti uzima wa milele.’ (Mathayo 19:29) Leo, wanafunzi wote wa Yesu wanaweza kupata baba, mama, ndugu, dada, na watoto katika kutaniko. Kwa kweli, hilo ni jambo la maana zaidi kuliko kitu chochote chenye tumejinyima kwa ajili ya Ufalme wa Mungu.

“NANGA YA NAFSI”

6. Sababu gani Yehova anaahidi kubariki watumishi wake?

6 Zaidi ya baraka nyingi za ajabu zenye tunapata leo, tunangojea hata kupata baraka kubwa zaidi wakati unaokuja. (1 Timotheo 4:8) Yehova anaahidi kubariki watumishi wake waaminifu, na kujua jambo hilo kunatusaidia tuvumilie wakati tunapata magumu. Ikiwa tuko hakika kabisa kama Yehova ‘anakuwa musawabishaji wa wale wanaomutafuta kwa bidii,’ tunaweza kubakia waaminifu kwake.—Waebrania 11:6.

7. Namna gani tumaini liko kama nanga?

7 Katika Mahubiri ya Mulimani, Yesu alisema hivi: ‘Mushangilie na kuruka kwa shangwe, kwa kuwa sawabu [zawadi] yenu ni kubwa mbinguni; kwa maana hivyo ndivyo walivyowatesa manabii waliokuwa kabla [mbele] yenu.’ (Mathayo 5:12) Watumishi fulani wa Mungu watapata zawadi yao huko mbinguni. Na wengine watapata zawadi ya uzima wa milele katika dunia. Hiyo pia, ni sababu ya ‘kushangilia na kuruka kwa shangwe.’ (Zaburi 37:11; Luka 18:30) Lakini kwa sisi wote, tumaini letu linaweza kuwa “nanga ya nafsi, likiwa hakika na imara.” (Waebrania 6:17-20) Kama vile nanga inasaidia mashua isizame wakati wa zoruba, vilevile kuwa na tumaini lenye nguvu kunatusaidia tubakie imara. Linaweza kutupatia nguvu za kuvumilia wakati tunapata magumu.

8. Namna gani tumaini letu linapunguza mahangaiko?

8 Tumaini letu linaweza kutusaidia kupunguza mahangaiko. Kama vile mafuta yanaweza kuregeza ngozi ya mwili, ahadi za Mungu zinaweza kutuliza moyo wetu wakati tuko na mahangaiko. Ni jambo lenye kutuliza kujua kama Yehova atatuhangaikia wakati tunamutupia muzigo wetu. (Zaburi 55:22) Tunaweza kuwa hakika kabisa kama Mungu anaweza “kufanya kwa wingi zaidi kupita mambo yote tunayoomba.” (Waefeso 3:20) Yehova atatusaidia, haiko tu kwa wingi, ao kwa wingi sana, lakini “kwa wingi zaidi”!

9. Namna gani tunaweza kuwa hakika kama Yehova atatubariki?

9 Ili tupate baraka, tunapaswa kuwa na imani kabisa kwa Yehova na kutii muongozo wake. Musa aliambia taifa la Israeli hivi: ‘Hakika Yehova atakubariki katika inchi ambayo Yehova Mungu wako anakupa iwe uriti, uimiliki, ikiwa tu hautakosa kuisikiliza sauti ya Yehova Mungu wako nawe ukuwe mwangalifu kufanya amri yote hii ninayokuamuru leo. Kwa maana hakika Yehova Mungu wako atakubariki kama vile alivyokuahidi.’ (Kumbukumbu la Torati 15:4-6) Uko hakika kabisa kama Yehova atakubariki ikiwa unaendelea kumutumikia kwa uaminifu? Uko na sababu ya muzuri ya kuwa na uhakika kama huo.

YEHOVA ALIWABARIKI

10, 11. Namna gani Yehova alimubariki Yosefu?

10 Biblia iliandikwa kwa faida yetu. Tunapata mifano mingi katika Biblia yenye kuonyesha namna Mungu alibariki watumishi wake waaminifu wa wakati wa zamani. (Waroma 15:4) Yosefu ni mufano muzuri sana kati ya watu wenye Yehova alibariki. Kwanza, ndugu zake walimuuzisha ili akuwe mutumwa. Kisha, bibi ya bwana wake alimusemea uongo na akafungwa katika gereza huko Misri. Je, Yosefu alikuwa mbali na Yehova wakati alifungwa katika gereza? Hapana hata kidogo! Biblia inasema hivi: ‘Yehova akaendelea kuwa pamoja na Yosefu, akazidi kumufanyia fazili zenye upendo’ na “Yehova alikuwa pamoja na Yosefu na yale aliyokuwa akifanya Yehova aliyafanikisha [aliyabariki].” (Mwanzo 39:21, 23)  Hata wakati huo wa magumu, Yosefu alimungojea Mungu wake kwa uvumilivu.

11 Kisha muda fulani, Farao alimutosha Yosefu katika gereza, na mutumwa huyo munyenyekevu akakuwa mutu wa pili mwenye kuwa na mamlaka zaidi katika Misri. (Mwanzo 41:1, 37-43) Wakati Yosefu na bibi yake walizaa watoto wawili, “Yosefu akamuita jina lake muzaliwa wa kwanza Manase, kwa sababu, kama alivyosema, ‘Mungu amenifanya nisahau taabu yangu yote na nyumba yote ya baba yangu.’ Naye yule wa pili akamuita jina lake Efraimu, kwa sababu, kama alivyosema, ‘Mungu ameniwezesha kuwa na uzao katika inchi ya taabu yangu.’” (Mwanzo 41:51, 52) Yehova alibariki ushikamanifu wa Yosefu, na aliweza kuokoa Wamisri na Waisraeli wakati wa njaa kubwa. Na Yosefu alijua kama Yehova ndiye alikuwa amemupatia malipo na kumubariki.​—Mwanzo 45:5-9.

12. Namna gani Yesu alibakia muaminifu wakati alijaribiwa?

12 Yesu Kristo pia aliendelea kumutii Mungu wakati alipata majaribu mengi, na Yehova alimubariki. Ni nini ilimusaidia Yesu abakie muaminifu? Neno la Mungu linasema hivi: ‘Kwa ajili ya shangwe iliyowekwa mbele yake, yeye alivumilia muti wa mateso, akaizarau aibu [haya].’ (Waebrania 12:2) Kwa kweli, Yesu alifurahi sana kwa sababu alifanya jina la Mungu litakaswe. Na Baba yake alimubariki kwa kumukubali na kumupatia mapendeleo mengi ya ajabu. Biblia inasema kama ‘ameketi kwenye mukono wa kuume wa kiti cha ufalme cha Mungu.’ Biblia inasema pia hivi: ‘Mungu alimupandisha kwenye cheo cha juu zaidi na kumupatia kwa fazili jina lililo juu ya kila jina lingine.’—Wafilipi 2:9.

YEHOVA HASAHAU MAMBO YENYE TUNAFANYA

13, 14. Yehova anaona namna gani mambo yenye tunamufanyia?

13 Tunaweza kuwa hakika kama Yehova anapendezwa na kila jambo lenye tunafanya ili kumutumikia. Anaelewa wakati tunajisikia kuwa hatuwezi kufanya jambo fulani ao wakati tuko na mashaka juu ya uwezo wetu. Anatuhangaikia sana wakati tuko na mahangaiko juu ya kazi ao namna ya kutimizia watu wa familia yetu mambo ya lazima. Na anaelewa wakati hatuwezi tena kufanya mengi katika kazi yake kama zamani kwa sababu sasa tuko wagonjwa ao wenye kuvunjika moyo. Tunaweza kuwa hakika kabisa kama Yehova anapendezwa na uaminifu wetu hata kama tuko na magumu.—Soma Waebrania 6:10, 11.

14 Pia, ukumbuke kama Yehova ni ‘Musikiaji wa sala.’ Tunaweza kuwa hakika kama wakati tunasali kwake, atatusikiliza. (Zaburi 65:2) “Baba ya rehema nyororo na Mungu wa faraja yote” atatupatia kila kitu chenye tuko nacho lazima ili tubakie karibu naye. Wakati fulani anaweza kutumia ndugu na dada zetu ili kufanya hivyo. (2 Wakorintho 1:3) Yehova anafurahi wakati tunaonyesha wengine huruma. Biblia inasema hivi: ‘Anayemuonyesha kibali mutu wa hali ya chini anamukopesha Yehova, na Yeye atamulipa matendo yake.’ (Methali 19:17; Mathayo 6:3, 4) Kwa hiyo, wakati tuko wakarimu na tunasaidia ndugu na dada zetu, Yehova anaona mambo hayo ya muzuri kuwa kama deni lenye tunamupatia. Na anaahidi kama atabariki wema huo.

BARAKA ZA SASA NA ZA WAKATI UNAOKUJA

15. Wewe, unangojea baraka gani? (Ona picha kwenye mwanzo wa habari hii.)

15 Wakristo watiwa-mafuta wako na tumaini la kupewa “taji la uadilifu,” zawadi yenye Yesu anawapatia. (2 Timotheo 4:7, 8) Lakini, hata kama uko na tumaini lenye kuwa tofauti na la Wakristo watiwa-mafuta, Mungu anakuona pia kuwa mutu wa maana. Mamilioni ya “kondoo wengine” wa Yesu wanangojea kwa hamu  kupata zawadi ya uzima wa milele katika dunia paradiso. Katika dunia hiyo, “watapata furaha yao tele katika wingi wa amani.”—Yohana 10:16; Zaburi 37:11.

16. Namna gani andiko la 1 Yohana 3:19, 20, linatutia moyo?

16 Wakati fulani tunaweza kuona kama hatufanye mengi katika kazi ya Yehova, ao tunaweza kujiuliza ikiwa Yehova anapendezwa na mambo yenye tunafanya. Tunaweza hata kuona kama hatustahili kupata baraka yoyote. Lakini tunapaswa kukumbuka kama ‘Mungu ni mukubwa kuliko mioyo yetu naye anajua mambo yote.’ (Soma 1 Yohana 3:19, 20.) Wakati tunamutumikia Yehova kwa sababu tuko na imani kwake na tunamupenda, tunaweza kuwa hakika kama atatubariki, hata kama tunaweza kuona kuwa mambo yenye tunafanya hayako ya maana sana.​—Marko 12:41-44.

17. Ni baraka gani fulani zenye tunapata sasa?

17 Hata katika siku hizi za mwisho za ulimwengu muovu wa Shetani, Yehova anaendelea kubariki watu wake. Anahakikisha kama tunapata ujuzi mwingi na amani kwa sababu tuko katika familia ya ndugu na dada katika dunia yote. (Isaya 54:13) Ndiyo, kama vile Yesu aliahidi, Yehova anatubariki sasa kwa kutupatia familia ya ndugu na dada wenye upendo katika dunia yote. (Marko 10:29, 30) Pia, wale wenye kumutafuta Mungu kwa bidii wanabarikiwa kwa kupata amani nyingi ya moyoni, wanatosheka, na wako na furaha.—Wafilipi 4:4-7.

18, 19. Watumishi wa Yehova wanajisikia namna gani juu ya baraka zenye wanapata?

18 Watumishi wa Yehova katika dunia yote wamepata baraka za ajabu kutoka kwa Baba yetu. Kwa mufano, Bianca mwenye kuishi katika inchi ya Ujerumani anasema hivi: “Ninamushukuru sana Yehova kwa sababu amenisaidia wakati wa mahangaiko yangu na kwa sababu anaendelea kuwa pembeni yangu kila siku. Watu wa ulimwengu wanaishi katika muvurugo na hawana tumaini lolote. Lakini kwa sababu ninatumika karibu sana na Yehova, ninajisikia salama katika mikono yake. Kila wakati ninajitoa, ananibariki mara mia.”

19 Ao fikiria mufano wa dada Paula wa inchi ya Kanada mwenye kuwa na miaka 70, mwenye hawezi kufanya mambo mengi kwa sababu ya ugonjwa wa spina bifida (ugonjwa wa uti wa mugongo). Anasema kama kwa sababu tu ugonjwa wake unamuzuia kutembea, hilo halimaanishe kama hawezi kufanya mengi katika kazi ya kuhubiri. Anaongeza hivi: “Ninafurahia kufanya aina mbalimbali za kuhubiri kama vile kuhubiri kwa kutumia telefone na kuhubiri wakati sikupanga kufanya hivyo. Ili niendelee kutiwa moyo, niko na buku kwenye ninaandika maandiko na mawazo kutoka katika vichapo vyetu, lenye ninachunguza kila wakati. Ninaita buku hilo ‘Buku Lenye Kunisaidia Niendelee Kuishi.’ Kuvunjika moyo ni kwa muda tu ikiwa tunakaza akili yetu juu ya ahadi za Yehova. Yehova anakuwa tayari kutusaidia, hata kama tuko katika hali gani.” Hali yako inaweza kuwa tofauti sana na hali ya Bianca ao ya Paula. Lakini, pengine unaweza kufikiria njia ambamo Yehova amekubariki wewe na wengine. Ni muzuri sana kufikiria namna Yehova anaendelea kukubariki sasa na namna atakubariki wakati unaokuja!

20. Tunaweza kungojea nini ikiwa tunaendelea kufanya yetu yote ili kumutumikia Yehova kwa uaminifu?

20 Usisahau hata kidogo kama sala zako zenye unatoa kwa moyo wote zitakuwa na ‘sawabu kubwa ya kulipwa.’ Unaweza kuwa hakika kama ‘baada ya kufanya mapenzi ya Mungu, utapokea utimizo wa ile ahadi.’ (Waebrania 10:35, 36) Kwa hiyo, tuendelee basi kutia nguvu imani yetu na kufanya yetu yote ili kumutumikia Yehova. Tuko hakika kama Yehova atatubariki!—Soma Wakolosai 3:23, 24.