Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

‘Kukaza Akili Yako Juu ya Roho, Kunamaanisha Uzima na Amani’

‘Kukaza Akili Yako Juu ya Roho, Kunamaanisha Uzima na Amani’

“Wale wanaopatana [wanaoishi kupatana] na roho [wanakaza akili zao] juu ya mambo ya roho.”WAROMA 8:5.

NYIMBO: 57, 52

1, 2. Sababu gani sura ya 8 ya kitabu cha Waroma inahusu Wakristo watiwa-mafuta?

PENGINE umekwisha kusoma andiko la Waroma 8:15-17 wakati wa Ukumbusho wa kifo cha Yesu. Andiko hilo linaeleza namna Wakristo watiwa-mafuta wanajua kama wako na tumaini la kupata uzima wa milele mbinguni. Andiko la Waroma 8:1 linazungumuzia watiwa-mafuta kuwa “wale walio katika muungano na Kristo.” Lakini sura ya 8 ya kitabu cha Waroma inahusu tu Wakristo watiwa-mafuta? Ao inaweza pia kusaidia wale wenye kuwa na tumaini la kuishi milele katika dunia?

2 Sura ya 8 ya kitabu cha Waroma iliandikwa zaidi sana kwa ajili ya Wakristo watiwa-mafuta. Walipokea “roho” kuwa wale ‘wenye kungojea kufanywa kuwa wana, kuachiliwa huru kutoka katika miili yao.’ (Waroma 8:23) Wakati unaokuja, watakuwa wana wa Mungu huko mbinguni. Yehova amesamehe zambi zao kwa musingi wa zabihu ya ukombozi. Amewatangaza kuwa waadilifu ao wenye haki ili waweze kuwa wana wake.​—Waroma 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Sababu gani wale wenye kuwa na tumaini la kuishi katika dunia wanapaswa pia kujifunza sura ya 8 ya kitabu cha Waroma?

 3 Lakini, katika sura za kwanza-kwanza za kitabu cha Waroma, mutume Paulo aliandika juu ya mwanaume fulani mwenye hakukuwa mutiwa-mafuta, lakini Yehova alimuona kuwa muadilifu. Mutu huyo alikuwa Abrahamu. Mwanaume huyo muaminifu aliishi miaka mingi mbele Yesu atoe uzima wake kuwa zabihu ya ukombozi. (Soma Waroma 4:20-22.) Leo, Yehova anaweza pia kuona kuwa waadilifu Wakristo waaminifu wenye kuwa na tumaini la kuishi milele katika dunia. Wao pia wanaweza kupata faida za mashauri yenye kutolewa katika sura ya 8 ya kitabu cha Waroma.

4. Wakati tunasoma andiko la Waroma 8:21, tunapaswa kujiuliza ulizo gani?

4 Katika andiko la Waroma 8:21, Yehova anatuhakikishia kama dunia yake mupya itakuja na kama wanadamu wataachiliwa huru kutoka katika zambi na kifo. Andiko hilo linasema kama watafurahia “uhuru wenye utukufu wa watoto wa Mungu.” Unajiona katika dunia hiyo mupya? Tuzungumuzie basi mambo yenye tunapaswa kufanya ili tuishi humo.

“KUKAZA AKILI JUU YA MWILI”

5. Mutume Paulo alizungumuzia hali gani katika andiko la Waroma 8:4-13?

5 Soma Waroma 8:4-13. Katika sura ya 8 ya kitabu cha Waroma, mutume Paulo alizungumuzia aina mbili za watu, wale wenye kuishi “kupatana na mwili” na wale wenye kuishi “kupatana na roho.” Watu fulani wanawaza kama Paulo alikuwa anazungumuzia wale wenye hawakukuwa Wakristo na wale wenye walikuwa Wakristo. Lakini, Paulo alikuwa anaandikia Wakristo, ni kusema, wale ‘walioitwa wakuwe watakatifu.’ (Waroma 1:7) Kwa hiyo, wale wenye waliishi “kupatana na mwili” na wale wenye waliishi “kupatana na roho” wote walikuwa Wakristo. Namna gani wamoja walikuwa tofauti na wengine?

6, 7. (a) Neno “mwili” liko na maana gani mbalimbali katika Biblia? (b) Namna gani neno “mwili” linatumiwa katika andiko la Waroma 8:4-13?

6 Biblia inatumia neno “mwili” ili kuzungumuzia mambo mbalimbali. Wakati fulani neno hilo linamaanisha mwili wetu wa nyama. (Waroma 2:28; 1 Wakorintho 15:39, 50) Linaweza pia kumaanisha uhusiano wa familia.  Kwa mufano, Biblia inasema kama Yesu ‘alitokana na uzao wa Daudi kulingana na mwili,’ na mutume Paulo aliita Wayahudi kuwa ‘jamaa zake kulingana na mwili.’—Waroma 1:3; 9:3.

7 Kwa hiyo, katika andiko la Waroma 8:4-13, mutume Paulo alipenda kusema nini wakati alizungumuzia wale wenye kuishi “kupatana na mwili”? Ili tupate jibu tunaweza kusoma andiko la Waroma 7:5. Katika andiko hilo, Paulo aliandika hivi: ‘Tulipokuwa tunapatana na mwili, tamaa zenye zambi zilizotokezwa kupitia Sheria zilikuwa zikifanya kazi katika viungo vyetu.’ Katika andiko hilo Paulo alifasiria kama watu wenye kuishi “kupatana na mwili” ni wale wanakaza akili yao juu ya tamaa zao za zambi na kuzifuatilia, na kufanya mambo yote yenye wanapenda.

8. Sababu gani mutume Paulo alipaswa kuonya Wakristo watiwa-mafuta waepuke kuishi “kupatana na mwili”?

8 Sababu gani mutume Paulo alionya Wakristo watiwa-mafuta waepuke kuishi “kupatana na mwili”? Na sababu gani leo Wakristo wote wako na lazima ya onyo hilo? Kwa sababu mutumishi yeyote muaminifu wa Mungu anaweza kuanza kutia tamaa zake pa nafasi ya kwanza katika maisha yake. Kwa mufano, Paulo aliandika kama ndugu fulani katika Roma walikuwa watumwa “wa matumbo yao wenyewe.” Kwa kusema hivyo, pengine alikuwa anapenda kusema kama ngono, chakula, ao mambo mengine ya kujifurahisha yalikuwa mambo ya maana zaidi katika maisha yao. (Waroma 16:17, 18; Wafilipi 3:18, 19; Yuda 4, 8, 12) Na wakati fulani, kulikuwa jambo moja katika kutaniko la Korintho. Ndugu fulani alikuwa anafanya uasherati ‘na muke [bibi] wa baba yake.’ (1 Wakorintho 5:1) Kwa kweli, Wakristo hao wa kwanza-kwanza walikuwa na lazima ya onyo la mutume Paulo ili waepuke kuishi “kupatana na mwili.”—Waroma 8:5, 6.

9. Andiko la Waroma 8:6 halizungumuzie mambo gani?

9 Onyo hilo linatuhusu pia leo. Hata mutu mwenye amemutumikia Yehova kwa miaka mingi anaweza kuanza kuishi “kupatana na mwili.” Sasa, mutume Paulo alikuwa anasema kama hatupaswe hata kidogo kufikiri juu ya mambo kama vile chakula, kazi, kujifurahisha, ao mambo ya mapenzi kati ya bibi  na bwana? Hapana hata kidogo. Hayo ni mambo ya kawaida katika maisha. Hata Yesu alikula na kutolea wengine chakula. Na pia, alijua kama alikuwa na lazima ya kupumuzika. Na Paulo aliandika kama kitendo cha ndoa ni jambo la maana katika ndoa.

Mazungumuzo yetu yanaonyesha nini? (Picha hizi zinapatana na fungu la 10, 11)

10. Maneno “kukaza akili juu ya,” yanamaanisha nini?

10 Mutume Paulo alipenda kusema nini wakati alitumia maneno “kukaza akili juu ya”? Neno la Kigiriki lenye Paulo alitumia linamaanisha mutu kukazia akili na mipango yake yote juu ya jambo fulani. Mutu mumoja mwenye elimu alifasiria kama maneno hayo yanazungumuzia watu wenye “wanapendezwa zaidi sana, wanazungumuzia kila mara,” na kukaza sana akili juu ya tamaa zao wenyewe. Wanaacha tamaa hizo zitawale maisha yao.

11. Ni mambo gani fulani yenye yanaweza kuwa ya maana sana kwetu?

11 Wakristo katika Roma walipaswa kujichunguza wao wenyewe na kujua ni mambo gani walikuwa wanakazia akili zao. Mambo hayo, yalikuwa “mambo ya mwili”? Leo, sisi pia tunapaswa kufikiria mambo yenye kuwa ya maana zaidi kwetu. Ni mambo gani yenye tunapenda sana kuzungumuzia? Ni mambo gani yenye tunapenda kabisa kufanya? Watu fulani wanaweza kutambua kama wanafikiri kila mara juu ya kuonja aina mbalimbali za divai, kupamba nyumba zao, kuuza nguo za mupya, kupata feza, ao kufanya mipango juu ya mapumuziko. Mambo hayo hayako ya mubaya. Yanaweza kuwa mambo ya kawaida katika maisha yetu. Kwa mufano, hata Yesu alitolea watu divai kwenye karamu ya ndoa, na mutume Paulo alishauria Timotheo atumie “divai kidogo” kwa ajili ya afya yake. (1 Timotheo 5:23; Yohana 2:3-11) Lakini divai haikukuwa jambo la maana zaidi katika maisha yao. Halafu sisi? Ni mambo gani yenye tunahangaikia sana katika maisha?

12, 13. Sababu gani tunapaswa kuwa waangalifu juu ya mambo yenye tunakazia akili yetu?

12 Mutume Paulo alionya hivi: ‘Kukaza akili juu ya mwili kunamaanisha kifo.’ (Waroma 8:6) Alipenda kusema nini? Ikiwa tunaishi “kupatana na mwili,” tunaweza kupoteza urafiki wetu pamoja na Yehova sasa, na kupoteza uzima wetu wakati unaokuja. Lakini, hatupendi jambo hilo litufikie. Mutu anaweza kufanya mabadiliko. Unakumbuka mwanaume mwenye alikuwa anafanya mambo ya uasherati katika Korintho mwenye alipaswa kutengwa na kutaniko? Alifanya mabadiliko na aliachana na tamaa zake za mubaya. Kisha, alianza tena kumutumikia Yehova katika njia yenye kuwa safi.—2 Wakorintho 2:6-8.

13 Mwanaume huyo alikuwa mufano mubaya sana wa mutu mwenye kuishi “kupatana na mwili,” lakini alifikia kufanya mabadiliko. Kwa hiyo, ikiwa leo Mukristo fulani ameanza kufuatilia tamaa zake za zambi kuliko kufuata kanuni za Yehova, yeye pia anaweza kufanya mabadiliko. Ikiwa tunakumbuka onyo la mutume Paulo, hilo linaweza kutuchochea tufanye mabadiliko yoyote yenye tuko na lazima ya kufanya.

“KUKAZA AKILI JUU YA ROHO”

14, 15. (a) Mutume Paulo alituomba tukaze akili yetu juu ya mambo gani? (b) “Kukaza akili juu ya roho,” hakumaanishe nini?

14 Kisha kuzungumuza juu ya hatari ya “kukaza akili juu ya mwili,” mutume Paulo alifasiria hivi: ‘Kukaza akili juu ya roho kunamaanisha uzima na amani.’ Hiyo, ni baraka kubwa sana yenye tunaweza kupata!

15 Lakini “kukaza akili juu ya roho” hakumaanishe kama mutu hawezi kufikiria mambo  ya kawaida ya maisha. Hakumaanishe kama mutu anafikiri na kuzungumuza tu juu ya Yehova ao Biblia. Kwa mufano, watumishi wa Mungu wa wakati wa mitume waliishi maisha ya kawaida. Walikula na kunywa, walioa na kuolewa, walizaa watoto, na walifanya kazi mbalimbali.​—Marko 6:3; 1 Wathesalonike 2:9.

16. Ni nini ilikuwa mambo ya maana zaidi katika maisha ya mutume Paulo?

16 Lakini Paulo na Wakristo wengine wa kwanza-kwanza hawakuacha mambo hayo ya kawaida yakuwe ya maana zaidi katika maisha yao. Kwa mufano, tunajua kama Paulo alikuwa anatengeneza mahema ili kutimiza mambo yake ya lazima. Lakini kazi yake haikukuwa jambo la maana zaidi katika maisha yake. Jambo la maana zaidi katika maisha ya Paulo lilikuwa kumutumikia Mungu. Paulo alikaza akili yake juu ya kazi ya kuhubiri na kufundisha. (Soma Matendo 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Ndugu na dada katika Roma walikuwa na lazima ya kuiga mufano wa Paulo, na sisi pia tunapaswa kufanya hivyo.​—Waroma 15:15, 16.

17. Tutapata faida gani ikiwa ‘tunakaza akili juu ya roho’?

17 Maisha yetu yatakuwa namna gani ikiwa tunakaza akili yetu juu ya kumutumikia Yehova? Andiko la Waroma 8:6 linasema hivi: ‘Kukaza akili juu ya roho kunamaanisha uzima na amani.’ Kufanya hivyo kunamaanisha pia kuacha roho ya Yehova iongoze akili yetu na tujifunze kuwaza kama Yehova. Yehova anatuahidi maisha ya muzuri na yenye furaha sasa na uzima wa milele wakati unaokuja.

18. Namna gani tunaweza kuwa na amani wakati tunakaza “akili juu ya roho”?

18 Mutume Paulo alimaanisha nini wakati alisema kama “kukaza akili juu ya roho” kunaweza kutuletea amani? Kila mutu anapenda akuwe na amani, zaidi sana amani ya akili, lakini ni hesabu kidogo sana ya watu ndio wanaipata. Yehova anaweza kutusaidia tupate amani ya kweli ya akili. Tunaweza pia kuishi katika amani pamoja na watu wa familia yetu na ndugu na dada katika kutaniko. Kwa sababu hatukamilike, wakati fulani tunaweza kukosana na ndugu na dada zetu. Wakati jambo hilo linatokea, tunafuata shauri hili la Yesu: “Fanya amani yako pamoja na ndugu yako.” (Mathayo 5:24) Ukumbuke kama ndugu ao dada yako pia anamutumikia Yehova, “Mungu anayetoa amani.”—Waroma 15:33; 16:20.

19. Ni aina gani ya amani ya pekee yenye tunaweza kupata?

19 Ikiwa tunakaza “akili juu ya roho,” tutakuwa pia na amani pamoja na Mungu. Nabii Isaya alisema kama Yehova atalinda wale wenye wanamutegemea kabisa, na kwamba atawapatia amani yenye kuendelea kwa sababu wanamutegemea.​—Isaya 26:3; soma Waroma 5:1.

20. Sababu gani uko mwenye shukrani kwa ajili ya mashauri yenye kupatikana katika sura ya 8 ya kitabu cha Waroma?

20 Iwe tuko na tumaini la kuishi milele mbinguni ao katika dunia, sisi wote tunaweza kupata faida katika maneno yenye hekima ya sura ya 8 ya kitabu cha Waroma. Tuko wenye shukrani kwa sababu Biblia inatutia moyo tukaze akili yetu juu ya kumutumikia Yehova kuliko kukaza akili juu ya tamaa zetu wenyewe. Tunajua kama ikiwa tunakaza “akili juu ya roho,” tunaweza kupata zawadi yenye kupendeza sana. Mutume Paulo aliandika hivi: ‘Zawadi ambayo Mungu anatoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.’—Waroma 6:23.