Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Habari Zenye Zilizungumuziwa Katika Munara wa Mulinzi 2016

Habari Zenye Zilizungumuziwa Katika Munara wa Mulinzi 2016

Inaonyesha tarehe ya gazeti ambamo habari inapatikana

BIBLIA

 • Iliokoka Namna Gani, Na. 4

 • Lefèvre d’Étaples (mutafsiri), Na. 6

 • Sura na Mistari, Na. 2

BIBLIA INABADILISHA MAISHA YA WATU

 • Mwaka Moja wa Amani na Furaha (A. Broggio), Na. 1

 • Nilifikia Kuweza Kisha Kushindwa Mara Nyingi (J. Mutke), Na. 4

 • Nilijifunza Kuheshimia Wanawake (J. Ehrenbogen), Na. 3

 • Nilikuwa Mukali Sana na Mwenye Jeuri (A. De la Fuente), Na. 5

HABARI JUU YA MAISHA YA WATU

 • Namna Nimejikaza Kuiga Mifano ya Muzuri (T. McLain), 10

 • Nilikubali Kweli ya Biblia Hata Kama Sina Mikono (B. Merten), Na.6

 • Nilipata Furaha Katika Kutoa (R. Parkin), 08

 • Ninakuwa “Mambo Yote kwa Watu wa Namna Zote” (D. Hopkinson), 12

 • Watawa Wanakuwa Dada wa Kiroho (F. na A. Fernández), 04

 • Yehova Amenisaidia Kupata Matokeo ya Muzuri (C. Robison), 02

HABARI ZA KUJIFUNZA

 • Biblia Inaendelea Kubadilisha Maisha Yako? 05

 • Endelea Kupigana Ili Upate Baraka za Yehova, 09

 • Hangaikia Hali Yako ya Kiroho Wakati Unatumikia Katika Kutaniko la Luga ya Kigeni, 10

 • Kufanya Kazi Pamoja na Mungu—Kunaleta Furaha, 01

 • ‘Kukaza Akili Yako Juu ya Roho, Kunamaanisha Uzima na Amani,’ 12

 • ‘Muache Uvumilivu Ukamilishe Kazi Yake,’ 04

 • Muazimie Kuendeleza “Upendo Wenu wa Kindugu”! 01

 • ‘Muende Mufanye Wanafunzi Kutoka kwa Watu wa Mataifa Yote,’ 05

 • Muendelee Kutiana Moyo Kila Siku, 11

 • Muliachiliwa Huru Kupitia Fazili Zenye Hazistahiliwe, 12

 • ‘Musisahau Ukaribishaji-Wageni,’ 10

 • Muvalio Wako Unamutukuza Mungu? 09

 • Namna Gani Unaweza Kusaidia Kutia Nguvu Umoja Wetu wa Kikristo? 03

 • Namna Mukristo Anaweza Kufanya Ndoa Yake Ikuwe ya Muzuri, 08

 • Namna ya Kumaliza Kukosana Katika Roho ya Upendo, 05

 • Ndoa Ilianza Namna Gani na Iko na Kusudi Gani, 08

 • Ni Nini Inakusaidia Kukamata Maamuzi Yako? 05

 • Onyesha Imani Katika Ahadi za Yehova, 10

 • Roho Inatoa Ushahidi Pamoja na Roho Yetu, 01

 • Sababu Gani Tunapaswa “Kuendelea Kukesha”? 07

 • Sababu Gani Tunapaswa Kukusanyika Pamoja ili Kuabudu? 04

 • Tafuta Ufalme, Usitafute Vitu vya Kimwili, 07

 • Tangaza Habari Njema ya Fazili Zenye Hatustahili, 07

 • Tia Nguvu Imani Yako Katika Mambo Yenye Unatumainia, 10

 • Tumepangwa Kupatana na Neno la Mungu, 11

 • Tunakubaliwa na Mungu Ikiwa Tunabakia Washikamanifu Kwake, 04

 • Tunapenda ‘Kuenda Pamoja’ na Wewe, 01

 • Tuonyeshe Shukrani kwa Ajili ya Fazili za Mungu Zenye Hatustahili, 07

 • Tupendezwe na Yehova Mufinyanzi Wetu, 06

 • Uache ‘Zawadi ya Bure Isiyoelezeka’ ya Mungu Ikuchochee, 01

 • Ubakie Muaminifu kwa Yehova, 02

 • Uige Mufano wa Marafiki wa Sana wa Yehova, 02

 • Uige Mufano wa Watumishi Waaminifu wa Yehova, 02

 • Umutupie Yehova Mahangaiko Yako Yote, 12

 • Unaacha Mufinyanzi Mukubwa Akufinyange? 06

 • Unaheshimia Kabisa Neno la Yehova? 11

 • Unaona Lazima ya Kufanya Maendeleo ya Kiroho? 08

 • Unaona Lazima ya Kuzoeza Wengine? 08

 • Unapata Faida Kabisa Katika Chakula cha Kiroho Chenye Yehova Anatupatia? 05

 • Usiache Makosa ya Wengine Yakukwaze, 06

 • Usiache ‘Mikono Yako Iregee,’ 09

 • Usijiingize Katika Mambo ya Politike ya Ulimwengu huu Wenye Kugawanyika, 04

 • Vijana—Muko Tayari kwa Ajili ya Ubatizo? 03

 • Vijana, Mutie Nguvu Imani Yenu, 09

 • Vijana—Namna Gani Munaweza Kujitayarisha kwa Ajili ya Ubatizo?03

 • Waliachiliwa Huru Kutoka Katika Dini ya Uongo, 11

 • Waliitwa Kutoka Katika Giza, 11

 • Wazazi, Musaidie Watoto Wenu Wakuwe na Imani Yenye Nguvu, 09

 • Yehova Alimuita “Rafiki Yangu,” 02

 • Yehova Anabariki Wale Wenye Kumutafuta Kwa Bidii, 12

 • Yehova Anaongoza Watu Wake Katika Njia ya Uzima, 03

 • ‘Yehova Mungu Wetu ni Yehova Mumoja,’ 06

MAISHA NA SIFA ZA KIKRISTO

 • Igeni Mtazamo wa Manabii, 03-SW

 • Kazi Yako ya Kuhubiri Iko Kama Umande? 04

 • Kitu Chenye Thamani Zaidi Kuliko Dhahabu (hekima ya Mungu), 08-SW

 • Kuabudu Kwenye Nafasi Zenye Kuonwa Kuwa Takatifu? Na. 2

 • Kupiganisha Hali ya Kujisikia Kuwa Hauko Salama, Na. 1

 • Kutetea Habari Njema Mbele ya Maofisa Wakuu, 09-SW

 • “Linda Hekima Inayotumika,” 10

 • Muache Kuhangaika, Na. 1

 • Sababu Gani Ni Muzuri Kuwa Muaminifu? Na. 1

 • Saidia Katika Kutaniko Lako, 03

 • Sifa ya Maana Sana Kupita Alimasi (uaminifu), 06

 • Tabia-Pole—Njia Yenye Kuonyesha Hekima, 12

 • Tumia kwa Hekima Uwezo Wako wa Kuwazia, 04-SW

 • Uendelee Kumutumikia Yehova kwa Furaha, 02

MAMBO MENGINE

 • Habari Juu ya Daudi na Goliathi—Ni ya Kweli Kabisa? Na. 5

 • Inawezekana Kusikuwe Jeuri Katika Dunia? Na. 4

 • Kutii Angalisho, Na. 2

 • Mambo Yenye Tunajifunza Kupitia Ndege wa Mbinguni, Na. 6

 • Maono Kuhusu Wale Wenye Kuishi Mbinguni, Na. 6

 • Mungu Anajibiaka Sala Zote? Na. 6

 • Mutu Angepanda Kabisa Magugu Katika Shamba la Mutu Mwengine? 10

 • Neno Lenye Lilikuwa na Maana Kubwa! (“binti”), 11

 • Nguo na Rangi Wakati wa Zamani, Na. 3

 • Ni Jambo la Maana Kulinganisha (mambo unaamini na Biblia), Na. 4

 • Ni Jambo la Maana Kuwa Katika Dini Fulani? Na. 4

 • “Niko Tayari Kuenda” (Rebeka), Na. 3

 • Ni Mwanadamu Alianzisha Dini? Na. 4

 • Ni Nini Kinatufikia Wakati Tunakufa? Na. 1

 • Roma Ilipatia Wayahudi wa Yudea Uhuru kwa Kadiri Gani, 10

 • Sababu Zenye Zilifanya Viongozi wa Dini ya Kiyahudi Wakubali Mutu Avunje Ndoa, Na. 4

 • Shetani ni Nani? Na. 2

 • Tunapaswa Kuwa Katika Hali Fulani Wakati Tunasali? Na. 6

 • Tunaweza Kupata Kitulizo Wapi? Na. 5

 • Ufalme wa Mungu Ni Nini? Na. 5

 • Vitabu vya Kukunjwa Wakati wa Zamani, Na. 1

 • “Vita Ni vya Yehova” (Daudi), Na. 5

 • Wakati Mutu Mwenye Unapenda Anakufa, Na. 3

 • Wakubwa wa Makuhani Katika Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo, Na. 1

MASHAHIDI WA YEHOVA

 • “Kazi ni Kubwa” (michango), 11

 • “Kwa Wale Waliokabidhiwa Kazi” (mukusanyiko wa Cedar Point, Ohio, Amerika), 05

 • Mamilioni ya Watu Walilijua Gari Lenye Kipaza Sauti (Brazili), 02-SW

 • “Ninapata Matokeo Yanayomtukuza Yehova” (Ujerumani, Vita ya Kwanza ya Ulimwengu), 08-SW

 • Nufaika na Mwongozo wa Yehova (mambo yaliyoonwa), 09-SW

 • “Wahubiri wa Ufalme Katika Uingereza—Muamuke!!” (1937), 11

 • Walijitoa Wenyewe kwa Hiari Nchini Ghana, 07-SW

 • Walijitoa Wenyewe kwa Hiari—Oceania, 01-SW

MAULIZO YA WASOMAJI WETU

 • Kuonyesha shangwe tangazo la kurudishwa kwa mtu aliyetengwa na ushirika linapotolewa, 05-SW

 • ‘Kutibua’ maji ya dimbwi la Bethzatha (Yoh 5:7), 05-SW

 • Kuwapa zawadi au bakshishi wafanyakazi wa serikali, 05-SW

 • Mwanaume mwenye kuwa na kidau (chupa) cha wino na wanaume sita wenye kuwa na silaha (Eze 9:2), 06

 • “Neno la Mungu.” Neno gani hilo? (Ebr 4:12), 09

 • “Rehani” na “muhuri” ambao kila Mkristo mtiwa mafuta anapokea (2Kor 1:21, 22), 04-SW

 • Sababu gani kunawa mikono lilikuwa tatizo? (Mk 7:5), 08

 • Shetani alimupeleka Yesu moja kwa moja kwenye hekalu? (Mt 4:5; Lu 4:9), 03

 • Vipande viwili vya muti vinaunganishwa (Eze 37), 07

 • Wakati gani watu wa Mungu walikuwa watumwa ao wafungwa wa Babiloni Mukubwa? 03

YEHOVA

 • ‘Anakujali,’ 06-SW

 • Jina, Na. 3

 • “Usiogope. Nitakusaidia,” 07

YESU KRISTO

 • Baba ya Yosefu, Na. 3

 • Jambo Lenye Haliko la Kawaida Lenye Alifanyia Watu Wenye Ukoma, Na. 4

 • Sababu Gani Aliteseka na Kufa? Na. 2