Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 HABARI YA KUJIFUNZA YA 46

Uko Unatunza ‘Ngao Yako Kubwa ya Imani’?

Uko Unatunza ‘Ngao Yako Kubwa ya Imani’?

“Muchukue ngao kubwa ya imani.”​—EFE. 6:16.

WIMBO 119 Lazima Tuwe na Imani

KIFUPI CHA HABARI *

1-2. (a) Kulingana na Waefeso 6:16, juu ya nini tuko na lazima ya “ngao kubwa ya imani”? (b) Tutazungumuzia maulizo gani?

UKO na “ngao kubwa ya imani”? (Soma Waefeso 6:16.) Kwa kweli uko nayo. Kama vile ngao kubwa inalinda sehemu kubwa ya mwili, imani yako inakulinda juu ya mambo ya mubaya ya ulimwengu huu kama vile, mwenendo muchafu, jeuri, na jambo lolote lenye halipatane na kanuni za Mungu.

2 Lakini, tunaishi katika “siku za mwisho,” na imani yetu itaendelea kujaribiwa. (2 Ti. 3:1) Unaweza kufanya nini ili kuchunguza ngao yako ya imani na kuhakikisha kama iko katika hali ya muzuri? Na unaweza kufanya nini ili uendelee kushika sana ngao yako? Tuzungumuzie sasa majibu ya ile maulizo.

CHUNGUZA NGAO YAKO KWA UANGALIFU

Kisha kupigana vita, maaskari walihakikisha kama ngao zao zinatengenezwa (Picha hizi zinapatana na fungu la 3)

3. Maaskari walikuwa wanafanya nini ili kutunza ngao zao, na juu ya nini?

3 Zamani, mara mingi maaskari walikuwa na ngao zenye zilikuwa zinafunikwa na ngozi. Maaskari walikuwa wanatia mafuta kwenye ngao zao ili kulinda ngozi isiharibike na ili sehemu za chuma zisipate kutu. Wakati askari aliona kuwa ngao yake ilikuwa imeharibika, alihakikisha kama inatengenezwa ili akuwe tayari sikuzote kwa ajili ya vita. Namna gani mufano huo unaweza kukusaidia kutunza imani yako?

4. Juu ya nini unapaswa kuchunguza ngao yako ya imani, na namna gani unaweza kufanya vile?

4 Kama maaskari wa zamani, unapaswa kuchunguza na kutunza ngao yako ya imani kwa ukawaida ili ukuwe tayari sikuzote kwa ajili ya vita. Sisi Wakristo, tunapigana vita ya kiroho na tunapaswa kupigana na pepo wachafu. (Efe. 6:10-12) Mutu mwingine hawezi kutunza ngao yako ya imani pa nafasi yako. Unapaswa  kufanya nini ili ukuwe tayari kupambana na majaribu? Kwanza, unapaswa kumuomba Mungu akusaidie. Kisha, unapaswa kutumia Neno la Mungu ili likusaidie ujione vile Mungu anakuona. (Ebr. 4:12) Biblia inasema hivi: “Umutegemee Yehova kwa moyo wako wote, na usitegemee uelewaji wako mwenyewe.” (Mez. 3:5, 6) Fikiria maamuzi yenye ulikamata hivi karibuni. Kwa mufano, ulikuwa na tatizo kubwa la kupata feza? Je, ulifikiria ahadi ya Yehova yenye iko mu Waebrania 13:5 yenye kusema: “Sitakuacha hata kidogo, na sitakutupa hata kidogo”? Ahadi hiyo ilikufanya ukuwe hakika kama Yehova atakusaidia? Kama ni vile, ile inaonyesha kama uko unalinda ngao yako ya imani katika hali ya muzuri.

5. Unaweza kuvumbua nini wakati unachunguza imani yako?

5 Mambo yenye unavumbua wakati unachunguza imani yako inaweza kukushangaza. Unaweza kuona uzaifu fulani wenye haukukuwa unaona kwa wakati fulani. Kwa mufano, unaweza kuvumbua kama mahangaiko yenye haiko ya maana, habari za uongo, na kuvunjika moyo vimeharibu imani yako. Kama unavumbua vile, unaweza kufanya nini ili kulinda imani yako isiharibike zaidi?

UEPUKE MAHANGAIKO YENYE HAIKO YA MAANA, HABARI ZA UONGO, NA KUVUNJIKA MOYO

6. Taja mahangaiko fulani ya muzuri.

6 Mahangaiko fulani ni ya muzuri. Kwa mufano, ni muzuri kuhangaikia namna ya kumupendeza Yehova na Yesu. (1 Ko. 7:32) Kama tunafanya zambi nzito, tunahangaikia namna ya kutengeneza urafiki wetu pamoja na Mungu. (Zb. 38:18) Tunahangaikia pia namna ya kumupendeza bibi ao bwana yetu na tunahangaikia namna ya kusaidia watu wa familia yetu na ndugu na dada zetu wakuwe mu hali ya muzuri.​—1 Ko. 7:33; 2 Ko. 11:28.

7. Kulingana na Mezali 29:25, juu ya nini hatupaswe kuogopa wanadamu?

7 Lakini, mahangaiko yenye haiko ya maana inaweza kuharibu imani yetu. Kwa mufano, tunaweza kuhangaika kila mara juu ya kupata chakula cha kutosha na manguo ya kutosha. (Mt. 6:31, 32) Kwa hiyo, tunaweza kukaza akili yetu juu ya kupata vitu vya kimwili. Tunaweza hata kufikia kupenda feza. Kama tunaacha ile hali itufikie, imani yetu katika Yehova itakuwa zaifu na urafiki wetu pamoja naye utaharibika. (Mk. 4:19; 1 Ti. 6:10) Ao tunaweza kuwa na mahangaiko ingine yenye haiko ya maana: kuhangaikia sana namna ya kufurahisha watu. Kwa hiyo, tunaweza kuogopa kuchekelewa ao kuteswa na watu kuliko namna tunaogopa kumuchukiza Yehova. Ili kuepuka ile hatari, tunapaswa kumuomba Yehova atupatie imani na uhodari wenye tuko nao lazima ili tusiogope wanadamu.​—Soma Mezali 29:25; Lu. 17:5.

(Picha hii inapatana na fungu la 8) *

8. Tunapaswa kufanya nini kama mutu fulani anatuambia habari za uongo?

8 Shetani, “baba ya uongo,” anatumia watu wenye anaongoza ili kueneza habari za uongo juu ya Yehova na juu ya ndugu na dada zetu. (Yoh. 8:44) Kwa mufano, waasi-imani wanatangaza habari za uongo na kupotosha ukweli juu ya tengenezo la Yehova ku site za Enternete na kupitia televizyo na vyombo vingine vya kutangaza habari. Zile habari za uongo ni kati ya ‘mishale yenye kuwaka moto’ ya Shetani. (Efe. 6:16) Tunapaswa kufanya nini kama mutu fulani anaanza kutuambia habari za uongo kama hizo? Hatupaswe kuzisikiliza! Juu ya nini? Juu tuko na imani katika Yehova na tunatumainia ndugu na dada zetu. Kwa kweli, tunaepuka kupashana habari na waasi-imani mu njia yoyote. Haturuhusu mutu yeyote ao jambo lolote, ao hata nia ya kupenda kujua mingi, itufanye tubishane nao.

9. Kuvunjika moyo kunaweza kutuletea matokeo gani?

 9 Kuvunjika moyo kunaweza kufanya imani yetu ikuwe zaifu. Haiko muzuri kujifanya kama vile hatuna magumu. Kama tunajaribu kufanya vile itakuwa kama vile hatujihangaikie. Na wakati fulani tunaweza kuvunjika moyo. Lakini hatupaswe kuwaza kila wakati juu ya magumu yetu. Kama tunafanya vile, tunaweza kusahau mambo yote ya muzuri yenye Yehova ametuahidi. (Ufu. 21:3, 4) Kuvunjika moyo kunaweza kutufanya tukuwe wazaifu na tuache kumutumikia Yehova. (Mez. 24:10) Lakini, hatupendi jambo hilo litufikie.

10. Barua yenye dada mumoja aliandika, inakufundisha nini?

10 Fikiria namna dada mumoja wa inchi ya Amerika anaendelea kutunza imani yake wakati anaendelea kuhangaikia bwana yake mwenye iko mugonjwa sana. Katika barua yenye aliandikia makao yetu makubwa, alisema hivi: “Wakati fulani hali yetu imetuletea mahangaiko na kutuvunja moyo, lakini tumaini letu liko lenye nguvu. Niko na shukrani sana juu ya mambo yote yenye Yehova anatupatia ili kutia nguvu imani yetu na kututia moyo. Tuko na lazima kabisa ya ile mashauri na kitia-moyo. Inatusaidia tuendelee kumutumikia Yehova na kuvumilia majaribu yenye Shetani anatuletea.” Maelezo ya ule dada inatufundisha kama tunaweza kushinda hali ya kuvunjika moyo! Namna gani? Uone majaribu yako kuwa inatoka kwa Shetani. Ukuwe na tumaini kama Yehova atakufariji. Na ufurahie chakula cha kiroho chenye anatupatia.

Unaendelea kutunza ‘ngao yako kubwa ya imani’? (Picha hii inapatana na fungu la 11) *

11. Ili tujue kama imani yetu ni yenye nguvu, tunapaswa kujiuliza maulizo gani?

11 Kuko jambo fulani lenye linakuonyesha kama unapaswa kutunza imani yako? Katika miezi fulani yenye imepita, uliweza kushinda mahangaiko yenye haiko ya maana? Ulikataa kusikiliza waasi-imani ao kubishana nao juu ya habari za uongo zenye wanaeneza? Na uliweza kushinda hali fulani ya kuvunjika moyo? Kama ni vile, maana yake imani yako ni yenye nguvu. Lakini tunapaswa kuendelea kuwa waangalifu kwa sababu Shetani iko na silaha zingine zenye anajaribu kutumia ili kutupiganisha. Tuzungumuzie sasa silaha moja kati ya silaha hizo.

 EPUKA KUPENDA VITU VYA KIMWILI

12. Kupenda vitu vya kimwili kunaweza kutuletea matokeo gani?

12 Kupenda vitu vya kimwili kunaweza kutukengeusha na kutufanya tuzarau ngao yetu ya imani. Mutume Paulo alisema hivi: “Hakuna mutu mwenye anatumika akiwa askari mwenye anajiingiza katika mambo ya biashara ya maisha, ili akubaliwe na ule mwenye alimuandika.” (2 Ti. 2:4) Kwa kweli, maaskari wa Roma hawakuruhusiwa kujiingiza katika mambo yoyote ya biashara. Ni nini ingetokea kama askari hakuheshimia ile sheria?

13. Juu ya nini askari hapaswe kujiingiza katika mambo ya biashara?

13 Fikiria hali hii. Kikundi cha maaskari wanatumia wakati wa asubui ili kufanya mazoezi kwa kutumia panga zao, lakini mumoja wao haiko. Askari huyo iko katika muji na iko anauzisha chakula mu soko. Mangaribi, maaskari wanatumia wakati wao ili kuchunguza silaha zao na kunoa panga zao. Lakini ule mwenye kuuzisha chakula mu soko anatumia wakati wake ili kutafuta chakula chenye atauzisha siku yenye kufuata. Sasa, asubui yenye kufuata, adui anashambulia kwa kushitukia. Ni askari gani mwenye atakuwa tayari kwa ajili ya vita na kumufurahisha kamanda wake? Na kama unapigana katika vita hiyo, unaweza kupenda ukuwe karibu na askari gani? Ule mwenye alijitayarisha ao ule mwenye hakujitayarisha?

14. Sisi maaskari wa Kristo, ni jambo gani tunaona kuwa la maana sana?

14 Tuko kama maaskari hao wenye walijitayarisha. Jambo lenye tunaona kuwa la maana zaidi ni kufurahisha Makamanda wetu, ni kusema, Yehova na Yesu Kristo. Hilo njo jambo la maana sana kuliko kitu kingine chochote katika ulimwengu wa Shetani. Tunahakikisha kama tuko na wakati na nguvu zenye tuko nazo lazima ili kumutumikia Yehova na kufanya ngao yetu ya imani na silaha zetu zingine za kiroho ziendelee kuwa katika hali ya muzuri.

15. Paulo alitutolea onyo gani, na juu ya nini?

15 Tunapaswa kuwa waangalifu sikuzote! Juu ya nini? Mutume Paulo alionya kama  ‘wale wenye wameazimia kuwa matajiri watapotoshwa kutoka kwenye imani.’ (1 Ti. 6:9, 10) Maneno ‘watapotoshwa,’ inaonyesha kama tunaweza kukengeushwa wakati tunajikaza sana ili kupata vitu vya kimwili vyenye hatuna navyo lazima. Kwa hiyo, tunaweza kuanza kuwa na “tamaa nyingi za upumbavu na zenye kuumiza.” Kuliko kuacha tamaa hizo ziingie katika moyo wetu, tunapaswa kuziona kuwa ni silaha zenye zinaweza kutuumiza.

16. Habari yenye kuwa mu Marko 10:17-22, inapaswa kutuchochea tufikirie maulizo gani?

16 Pengine tuko na feza za kutosha ili kuuza vitu mingi vya kimwili. Je, ni mubaya kama tunauza vitu vyenye tunapenda lakini vyenye hatuna navyo lazima kabisa? Pengine haiko mubaya. Lakini fikiria maulizo hii: Hata kama tuko na uwezo wa kuuza kitu fulani, tuko kabisa na wakati na nguvu ya kutumia na kutunza kitu hicho? Pia, je, tunaweza kuanza kupenda sana vitu vyetu vya kimwili? Je, kupenda sana vitu vya kimwili kunaweza kutufanya tutende kama ule kijana mwanaume mwenye alikataa mwaliko wa Yesu wa kufanya mambo mingi katika kazi ya Mungu? (Soma Marko 10:17-22.) Ni muzuri sana tukuwe na maisha ya mwepesi na tutumie wakati wetu wa maana sana na nguvu zetu ili kufanya mapenzi ya Mungu!

 ENDELEA KUSHIKA SANA NGAO YAKO YA IMANI

17. Ni jambo gani lenye hatupaswe kusahau hata kidogo?

17 Hatupaswe kusahau hata kidogo kama tuko katika vita na tunapaswa kuwa tayari kupigana vita kila siku. (Ufu. 12:17) Ndugu na dada zetu hawawezi kutubebea ngao yetu ya imani. Sisi wenyewe njo tunapaswa kuendelea kushika sana ngao yetu, ni kusema, kufanya imani yetu ikuwe yenye nguvu.

18. Juu ya nini maaskari wa zamani walikuwa wanashika sana ngao zao?

18 Zamani, askari alikuwa anapewa heshima wakati alipigana vita kwa uhodari. Lakini alikuwa anasikia haya sana kama alirudia ku nyumba bila ngao yake. Tasito, mwanahistoria Muroma, aliandika hivi: “Kama askari aliacha ngao yake, ilikuwa haya sana kwake.” Ile ni sababu moja yenye ilifanya maaskari washike sana ngao zao.

Dada mumoja anaendelea kushika sana ngao yake kubwa ya imani kwa kusoma Neno la Mungu, kwa kuhuzuria mikutano kwa ukawaida, na kuhubiri zaidi (Picha hizi zinapatana na fungu la 19)

19. Tunaweza kufanya nini ili tushike sana ngao yetu ya imani?

19 Tunashika sana ngao yetu ya imani kwa kuhuzuria mikutano ya Kikristo kwa ukawaida na kwa kuhubiria wengine juu ya jina la Yehova na Ufalme wake. (Ebr. 10:23-25) Zaidi ya hilo, tunasoma Neno la Mungu kila siku na kusali kwake ili atusaidie kutumia mashauri na muongozo wa Neno hilo katika mambo yote yenye tunafanya. (2 Ti. 3:16, 17) Kama tunafanya vile, hakuna silaha yoyote yenye Shetani anatumia yenye itatuangamiza kabisa-kabisa. (Isa. 54:17) ‘Ngao yetu kubwa ya imani’ itatulinda. Tutatumika kwa uhodari pamoja na ndugu na dada zetu. Na zaidi ya kushinda vita yetu ya kila siku, tutakuwa na pendeleo la kuwa upande wa Yesu wakati atapata ushindi katika vita yake juu ya Shetani na wale wenye kumuunga mukono.​—Ufu. 17:14; 20:10.

WIMBO 118 “Tupe Imani Zaidi”

^ fu. 5 Maaskari walikuwa na lazima ya ngao ya kuwalinda ili wasiumie. Imani yetu iko kama vile ngao. Na kama vile askari alipaswa kutunza ngao yake, sisi pia tunapaswa kutunza imani yetu. Habari hii inazungumuzia mambo yenye tunaweza kufanya ili kuhakikisha kama ‘ngao yetu kubwa ya imani’ iko katika hali ya muzuri.

^ fu. 58 MAFASIRIO YA PICHA: Wakati habari fulani inatokea kwenye televizyo juu ya waasi-imani wenye kueneza habari za uongo kuhusu Mashahidi wa Yehova, familia moja ya Mashahidi inazimisha televizyo palepale.

^ fu. 60 MAFASIRIO YA PICHA: Kisha, wakati wa ibada ya familia, baba anatumia andiko la Biblia ili kutia nguvu imani ya watu wa familia yake.