Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Tia Nguvu Imani Yako Katika Mambo Yenye Unatumainia

Tia Nguvu Imani Yako Katika Mambo Yenye Unatumainia

“Imani ni tarajio lililohakikishwa la mambo yanayotumainiwa.”​—WAEBRANIA 11:1.

NYIMBO: 81, 134

1, 2. (a) Namna gani mambo yenye tunatumainia yako tofauti na yale wengine wanatumainia? (b) Tutazungumuzia nini katika habari hii?

YEHOVA ametupatia mambo ya muzuri sana ya kutumainia. Ameahidi kutakasa jina lake na kufanya mapenzi yake yatendeke mbinguni na duniani. (Mathayo 6:9, 10) Hayo ni mambo ya maana zaidi yenye tunangojea kwa hamu. Pia, Yehova ameahidi kutupatia zawadi ya uzima wa milele, iwe mbinguni ao duniani. Hayo yatakuwa mambo ya ajabu kabisa! (Yohana 10:16; 2 Petro 3:13) Na tunangojea kwa hamu kuona namna Yehova ataendelea kuongoza na kutegemeza watu wake katika siku hizi za mwisho.

2 Biblia inasema kama imani ni “tarajio lililohakikishwa” la mambo yenye tunatumainia. Hilo linamaanisha kama wale wenye kuwa na imani wako kabisa hakika kama mambo yenye Yehova ameahidi yatatimia. (Waebrania 11:1) Hata hivyo, watu wengi leo wanatumainia na kungojea kwa hamu mambo fulani, lakini hawako hakika kama mambo hayo yatatimia kabisa. Kwa mufano, mutu fulani anaweza kutumainia kama atapata ushindi katika muchezo fulani wa bahati, lakini hawezi kuwa hakika kabisa kama atapata ushindi huo. Katika habari hii, tutaona mambo yenye tunaweza kufanya ili kutia nguvu imani yetu katika ahadi za Mungu. Tutazungumuzia pia  namna imani yenye nguvu inaweza kutusaidia leo.

3. Sababu gani tuko na imani kama ahadi za Mungu zitatimia?

3 Hakuna mutu kati yetu mwenye alizaliwa na imani. Ili tukuwe na imani, tunapaswa kuacha roho takatifu ya Mungu iongoze mioyo yetu. (Wagalatia 5:22) Roho takatifu inaweza kutusaidia tumujue Yehova. Wakati tunaelewa kama Yehova ni mweza-yote na ni mwenye hekima, tunakuwa hakika kama ana uwezo wa kutimiza mambo yote yenye ameahidi. Yehova mwenyewe anazungumuzia ahadi zake kama vile zimekwisha kutimia. Anasema hivi: “Yamekuwa!” (Soma Ufunuo 21:3-6.) Tunajua kama Yehova anatimiza sikuzote mambo yenye anaahidi. Yeye ni ‘Mungu muaminifu.’ Ndiyo sababu tunaamini mambo yote yenye anatuambia juu ya wakati unaokuja.​—Kumbukumbu la Torati 7:9.

WATUMISHI WA MUNGU WA WAKATI WA ZAMANI WENYE WALIKUWA NA IMANI YENYE NGUVU

4. Watumishi wa Mungu wa wakati wa zamani walikuwa na imani katika mambo gani?

4 Sura ya 11 ya kitabu cha Waebrania inazungumuzia majina ya wanaume na wanawake 16 wenye walikuwa na imani yenye nguvu katika ahadi za Yehova. Inazungumuzia pia wengine wengi wenye walifurahisha Yehova “kupitia imani yao.” (Waebrania 11:39) Watu hao wote walikuwa wanangojea “uzao” wenye Yehova alikuwa ameahidi. Walijua kama “uzao” huo ungeharibu maadui wote wa Mungu na kufanya dunia ikuwe tena paradiso. (Mwanzo 3:15) Na watumishi hao wa Mungu walikuwa na imani yenye nguvu kuwa Yehova angewafufua. Kwa kweli, hawakungojea wafufuliwe ili kuishi mbinguni, kwa sababu Yesu hakukuwa amekwisha kufanya jambo hilo liwezekane. (Wagalatia 3:16) Lakini, walingojea kwa hamu kuishi milele katika paradiso ya muzuri sana hapa duniani.​—Zaburi 37:11; Isaya 26:19; Hosea 13:14.

5, 6. Abrahamu na watu wa familia yake walingojea nini kwa hamu? Walifanya nini ili waendelee kuwa na imani yenye nguvu? (Ona picha kwenye mwanzo wa habari hii.)

5 Andiko la Waebrania 11:13 linasema hivi juu ya watumishi hao waaminifu wa Yehova: “Katika imani hawa wote walikufa, ijapokuwa hawakupata utimizo wa zile ahadi, bali [lakini] waliziona kwa mbali na kuzikaribisha.” Walingojea kwa hamu dunia mupya na walijiona kuwa wanaishi humo. Abrahamu ni mumoja wa watu hao. Yesu alisema kama Abrahamu “alishangilia sana katika tazamio [tumaini] la kuona” wakati huo. (Yohana 8:56) Sara, Isaka, Yakobo, na wengine wengi walingojea kwa hamu kuona wakati Ufalme utatawala dunia yote, Ufalme ambao ‘mujenzi na mutengenezaji wake ni Mungu.’​—Waebrania 11:8-11.

6 Abrahamu na watu wa familia yake walifanya nini ili waendelee kuwa na imani yenye nguvu? Waliendelea kujifunza juu ya Yehova. Wakati fulani, Mungu alizungumuza nao kupitia malaika, maono, ao ndoto. Inawezekana walijifunza pia juu ya Yehova kupitia watu waaminifu wa zamani ao kupitia maandishi ya zamani. Abrahamu na watu wa familia yake hawakusahau hata kidogo ahadi za Mungu, na walifurahia kufikiri sana juu ya ahadi hizo. Kwa hiyo, walikuwa hakika kama Yehova angetimiza ahadi zake. Hilo liliwasaidia waendelee kuwa washikamanifu kwake hata kama walipata magumu ao mateso.

7. Yehova ametupatia nini ili kutia nguvu imani yetu, na tunapaswa kufanya nini?

7 Ni nini itatusaidia tuendelee kuwa na imani yenye nguvu? Yehova ametupatia Biblia ili kutufundisha juu ya ahadi zake za wakati unaokuja. Katika Biblia, anatuonyesha mambo yenye tunapaswa kufanya ili tukuwe na furaha. Ndiyo sababu ni muzuri tusome Biblia kila siku na kufuata muongozo wenye inatoa. (Zaburi 1:1-3; soma Matendo 17:11.) Pia, Yehova anatupatia ‘chakula kwa wakati unaofaa’ kupitia ‘mutumwa mwaminifu na mwenye busara.’ (Mathayo 24:45) Kama vile tu watu wa Mungu wa wakati wa zamani,  tunapaswa kusoma kwa ukawaida juu ya ahadi za Mungu na kufikiri sana juu ya ahadi hizo. Kufanya hivyo kutatusaidia tuendelee kuwa washikaminifu kwa Mungu na kungojea kwa hamu wakati Ufalme wake utatawala dunia yote.

8. Namna gani sala inaweza kutia nguvu imani yetu?

8 Ni jambo gani lingine lilisaidia watu wa Mungu wa wakati wa zamani waendelee kuwa na imani yenye nguvu? Walisali kwa Yehova ili awasaidie, na wakati waliona kama alijibia sala zao, imani yao ikakuwa nguvu zaidi. (Nehemia 1:4, 11; Zaburi 34:4, 15, 17; Danieli 9:19-21) Sisi pia, wakati tunaona kama Yehova amesikia sala zetu na ametupatia kabisa mambo yenye tulikuwa nayo lazima kwa wakati wenye kufaa, imani yetu kwake inakuwa nguvu zaidi. (Soma 1 Yohana 5:14, 15.) Tunapaswa pia ‘kuendelea kumuomba’ Yehova atupatie roho yake takatifu ili tuweze kuwa na imani zaidi.​—Luka 11:9, 13.

9. Tunapaswa kusali juu ya mambo gani fulani?

9 Wakati tunasali kwa Yehova, hatupaswe tu kumuomba atupatie mambo yenye tuko nayo lazima. Tunapaswa pia kumushukuru na kumusifu kila siku. Kwa kweli, amefanya mambo mengi ya muzuri sana! (Zaburi 40:5) Pia, watu wa Yehova wanasali kwa ajili ya ndugu na dada zao wenye kuwa katika dunia yote. Kwa mufano, ‘tunakumbuka wale walio katika vifungo vya gereza.’ Pia, tunasali kwa ajili ya “wale ambao wanaongoza.” Wakati tunaona namna Yehova anajibia sala zetu, imani yetu kwake inakuwa yenye nguvu zaidi na tunamukaribia zaidi.​—Waebrania 13:3, 7.

WALIENDELEA KUWA WASHIKAMANIFU

10. Ni nini ilisaidia watu wengi wakuwe na ujasiri na waendelee kuwa washikamanifu kwa Mungu?

10 Katika Waebrania sura ya 11, mutume Paulo anasema hivi: “Wanawake waliwapokea wafu wao kwa ufufuo; lakini watu wengine waliteswa kwa sababu hawakukubali kuachiliwa huru kupitia fidia [zabihu ya ukombozi] fulani, ili waupate ufufuo ulio bora.” (Waebrania 11:35) Wengi walivumilia majaribu na waliendelea kuwa washikamanifu kwa Mungu kwa sababu walikuwa na imani yenye nguvu katika tumaini la ufufuo lenye Mungu alikuwa ameahidi. Walijua kama wakati unaokuja, Yehova angewafufua na wangeishi tena milele hapa duniani. Fikiria mufano wa Nabothi na Zekaria. Walipigwa majiwe mupaka kufa kwa sababu walimutii Mungu. (1 Wafalme 21:3, 15; 2 Mambo ya Nyakati 24:20, 21) Danieli alitupwa katika shimo la simba wenye njaa, na marafiki wake walitupwa katika moto wenye kuwaka sana. Walikuwa tayari kufa kuliko kukosa ushikamanifu kwa Yehova. Wanaume hao walikuwa na imani yenye nguvu kuwa Yehova angewapatia roho yake takatifu na kuwasaidia waendelee kuvumilia mateso hayo.​—Danieli 3:16-18, 20, 28; 6:13, 16, 21-23; Waebrania 11:33, 34.

11. Manabii fulani walivumilia majaribu gani kwa sababu ya imani yao?

11 Manabii wengi, kama vile Mikaya na Yeremia, walizarauliwa na kufungwa katika gereza. Wengine, kama vile Eliya, “walitembea huku na huku katika majangwa na milima na mapango na mashimo ya dunia.” Watu wote hao walivumilia majaribu na waliendelea kuwa washikamanifu kwa Mungu kwa sababu walikuwa na “tarajio lililohakikishwa la mambo yanayotumainiwa.”​—Waebrania 11:1, 36-38; 1 Wafalme 18:13; 22:24-27; Yeremia 20:1, 2; 28:10, 11; 32:2.

12. Mufano muzuri zaidi wenye tunaweza kuiga ni wa nani? Ni nini ilimusaidia avumilie majaribu

12 Yesu Kristo alivumilia jaribu kali zaidi na aliendelea kuwa mushikamanifu kwa Yehova. Ni nini ilimusaidia avumilie? Mutume Paulo alisema hivi: ‘Kwa ajili ya shangwe iliyowekwa mbele yake, yeye alivumilia muti wa mateso, akaizarau aibu [haya], naye ameketi kwenye mukono wa kuume wa kiti cha ufalme cha Mungu.’ (Waebrania 12:2) Kisha, Paulo alitia Wakristo moyo ‘wafikirie sana’ mufano wa Yesu. (Soma Waebrania 12:3.) Kama Yesu, Wakristo wengi wa wakati wa mitume walikufa kwa sababu walikuwa washikamanifu kwa Yehova. Mumoja wa Wakristo hao ni Antipa. (Ufunuo 2:13) Wakristo hao  wamekwisha kupata zawadi yao. Lakini watumishi wengine wa Mungu wenye waliishi mbele yao walingojea kwa hamu kuishi duniani. (Waebrania 11:35) Wakati fulani kisha Yesu kuwa Mufalme katika mwaka wa 1914, Wakristo watiwa-mafuta wenye walikuwa wamekufa walifufuliwa na kupata uzima wenye hauwezi kufa mbinguni, na watatawala wanadamu pamoja naye.​—Ufunuo 20:4.

WATUMISHI WA MUNGU WA LEO WENYE WAKO NA IMANI YENYE NGUVU

13, 14. Rudolf Graichen alivumilia majaribu gani, na ni nini ilimusaidia aendelee kuwa mushikamanifu kwa Mungu?

13 Mamilioni ya watumishi wa Mungu wanaendelea kufuata mufano wa Yesu. Wanafikiri sana juu ya ahadi za Mungu na wanaendelea kuwa washikamanifu katika majaribu. Fikiria mufano wa Rudolf Graichen, mwenye alizaliwa katika Ujerumani mwaka wa 1925. Wakati alikuwa kijana, wazazi wake walibandika katika nyumba yao picha za hadisi za Biblia. Alisema hivi: “Picha moja ilionyesha imbwa-mwitu na mwana-kondoo, mwana-mbuzi na chui, ndama ao kitoto cha ngombe na simba; wote katika amani na wanaongozwa na mutoto mwanaume.” (Isaya 11:6-9) Picha hiyo ilisaidia Rudolf afikiri sana juu ya dunia paradiso na kutia nguvu imani yake katika tumaini hilo. Hilo lilimusaidia aendelee kuwa mushikamanifu kwa Yehova hata kama aliteswa  kwa miaka mingi na polisi wa siri, ni kusema, Gestapo ya Wanazi na Stasi ya Wakoministi ya Ujerumani Mashariki.

14 Rudolf alivumilia majaribu mengine mengi. Mama yake alikufa katika kambi ya mateso ya Ravensbrück kwa sababu ya homa kali yenye kuletwa na chawa. Baba yake aliandika na kutia sinyatire kwenye karatasi fulani ili kuonyesha kama haiko tena Shahidi wa Yehova. Lakini Rudolf aliendelea kuwa na imani yenye nguvu. Kisha kutoka katika gereza, akakuwa mwangalizi wa muzunguko. Kisha alialikwa kwenye Masomo ya Gileadi na alipewa mugao wa kutumikia katika inchi ya Chili, huko alikuwa tena mwangalizi wa muzunguko. Katika inchi hiyo, alioa Patsy, dada fulani misionere. Lakini jambo lenye kuhuzunisha ni kwamba, kisha mwaka moja, mutoto wao mwanamuke alikufa. Kisha wakati fulani, Patsy naye alikufa. Alikuwa tu na miaka 43. Hata kama Rudolf alipata majaribu yote hayo, aliendelea kumutumikia Yehova. Hata wakati alizeeka na hakukuwa na afya ya muzuri, alikuwa painia wa kawaida na muzee katika kutaniko. Tunaweza kusoma habari juu ya maisha yake katika Munara wa Mulinzi wa tarehe 1 Mwezi wa 8, 1997, ukurasa wa 20-25. [1] (Soma maelezo kwenye mwisho wa habari hii.)

15. Toa mifano fulani ya ndugu na dada wa leo wenye wanatumikia Yehova kwa furaha hata kama wanateswa.

15 Leo, ndugu na dada zetu wengi wanatumikia Yehova kwa furaha hata kama wanateswa sana. Mamia ya ndugu na dada hao wako katika gereza katika inchi ya Eritrea, Singapore, na Korea Kusini kwa sababu wanakataa ‘kuchukua upanga.’ (Mathayo 26:52) Kwa mufano, Isaac, Negede, na Paulos wako katika gereza katika inchi ya Eritrea kwa miaka zaidi ya 20! Katika gereza hilo wameteswa sana. Na katika miaka yote hiyo, hawakuweza kuoa ao kuhangaikia wazazi wao. Lakini, wako washikamanifu kwa Yehova, na wako na imani yenye nguvu. Hata watu wenye kuchunga gereza wanawaheshimia sasa. Picha ya ndugu hao inapatikana kwenye adresi yetu ya Internete jw.org. Wanaonyesha sura ya kicheko hata kama wako wanateswa.

Ndugu na dada katika kutaniko lenu wamefanya nini ili waendelee kuwa na imani yenye nguvu? (Picha hii inapatana na fungu la 15, 16)

16. Imani yenye nguvu inaweza kukusaidia kufanya nini?

16 Watumishi wengi wa Yehova hawajafungwa katika gereza ao kuteswa sana kama ndugu wenye tunatoka kuzungumuzia. Lakini wengi wameteseka kwa sababu ya umasikini, mambo kama vile matetemeko ya inchi, mvua kali, ao vita ya watu wenyewe kwa wenyewe. Wengine wamefuata mufano wa Abrahamu, Isaka, Yakobo, na Musa na wamekataa kuwa watu wenye kujulikana sana ao matajiri ili kukaza akili yao juu ya kazi ya Yehova. Ni nini inasaidia ndugu na dada zetu waendelee kutumikia Yehova kwa furaha? Ni upendo wao kwa Yehova na imani yenye nguvu katika ahadi zake. Wanajua kama Yehova atapatia watumishi wake waaminifu zawadi ya uzima wa milele katika dunia mupya, ambamo hamutakuwa ukosefu wa haki.​—Soma Zaburi 37:5, 7, 9, 29.

17. Utafanya nini ili uendelee kuwa na imani yenye nguvu, na tutazungumuzia nini katika habari yenye kufuata?

17 Katika habari hii, tumeona namna imani ni “tarajio lililohakikishwa la mambo yanayotumainiwa.” Ili tukuwe na imani kama hiyo, tunapaswa kusali kwa Yehova na kuendelea kufikiri sana juu ya ahadi zake. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa na uwezo wa kuvumilia jaribu lolote. Habari yenye kufuata itatoa maelezo mengine juu ya maana ya kuwa na imani.

^ [1] (fungu la 14) Soma pia habari juu ya maisha ya Andrej Hanák wa inchi ya Slovakia katika habari yenye kichwa “Licha ya Majaribu, Tumaini Langu Halijafifia” katika Amuka! ya tarehe 22 Mwezi wa 4, 2002.