Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 HABARI JUU YA MAISHA YA WATU

Namna Nimejikaza Kuiga Mifano ya Muzuri

Namna Nimejikaza Kuiga Mifano ya Muzuri

Niliuliza Izak Marais hivi: “Unajua niko na miaka ngapi?” Naye akanijibu hivi: “Ninajua kabisa miaka yako.” Nilikuwa Colorado wakati aliniita, na yeye alikuwa Patterson, New York. Acha nieleze ni nini ilitufikisha kwenye mazungumuzo hayo.

NILIZALIWA katika muji wa Wichita, Kansas, inchi ya Amerika, tarehe 10 Mwezi wa 12,1936. Nilikuwa wa kwanza katika familia ya watoto ine. William na Jean, wazazi wangu, walikuwa watumishi waaminifu wa Yehova. Baba yangu alikuwa mutumishi wa kutaniko, mwenye anaitwa leo muratibu wa baraza la wazee. Mama yangu alijifunza kweli kupitia mama yake, Emma Wagner. Emma alifundisha watu wengi kweli; kati ya watu hao kulikuwa Gertrude Steele, mwenye alikuwa misionere katika Porto Rico. * (Soma maelezo ya chini.) Kwa hiyo, nilikuwa na mifano mingi ya muzuri ya kuiga.

NINAENDELEA KUKUMBUKA MIFANO YA MUZURI

Baba yangu anatolea wapita-njia magazeti

Siku ya Posho moja mangaribi wakati nilikuwa na miaka tano, mimi na baba yangu tulikuwa tunatolea wapita-njia magazeti Munara wa Mulinzi na Consolation (sasa ni Amuka!). Wakati huo, inchi ya Amerika ilikuwa imejiingiza kabisa katika Vita ya Pili ya Ulimwengu. Lakini, baba yangu alikataa kujiingiza katika mambo ya vita. Munganga mumoja mwenye alikuwa amelewa alimukaribia baba na akamuambia kuwa yeye ni mutu mwenye woga na kuwa alijitafutia visababu ili asiingie katika mambo ya vita. Munganga huyo alimukaribia baba yangu sana na akasema hivi: “Unipige sasa, wewe mutu mwenye woga!” Niliogopa, lakini nilimuheshimia zaidi baba yangu. Aliendelea tu kutolea magazeti watu wenye walikuwa wanaangalia. Kisha askari mumoja alipita hapo, na munganga huyo alimulalamikia hivi: “Fanya jambo fulani juu ya mutu huyu mwenye woga!” Askari huyo aliona kama mwanaume huyo alikuwa mwenye kulewa, kwa hiyo, alimuambia hivi: “Uende nyumbani umalize ulevi wako!” Wote wawili wakaenda. Niko mwenye shukrani sana kwa sababu Yehova alisaidia baba asiogope. Aliuza vyumba viwili vya kunyolea watu nywele katika muji wa Wichita, na munganga huyo alikuwa kati ya watu wenye walikuwa wanakatwa nywele humo!

Mimi na wazazi wangu, tunaenda kwenye mukusanyiko katika Wichita, miaka ya 1940

Wakati nilikuwa na miaka munane, wazazi wangu waliuzisha nyumba yao na vyumba vya kunyolea watu nywele na wakauza nyumba ndogo ya  kukokotwa. Kisha tukahamia Colorado, karibu na Grand Junction, ili kutumikia mahali kwenye kulikuwa lazima kubwa ya wahubiri. Wazazi wangu walikuwa mapainia na walikuwa wanalima na kufuga wanyama, kazi yenye haikuwakamata wakati wote. Kwa sababu ya baraka ya Yehova na bidii yao, kutaniko lilianzishwa. Tarehe 20 Mwezi wa 6, 1948, baba yangu alinibatiza katika maji yenye kushuka kwenye mulima, pamoja na watu wengine wenye walikuwa wamekubali kweli. Kati ya watu hao kulikuwa Billie Nichols na bibi yake. Mwishowe, walienda katika muzunguko, na mutoto wao mwanaume na bibi yake nao walifanya kazi hiyo.

Tulikuwa na urafiki wa muzuri pamoja na ndugu na dada wengi wenye walikuwa na mengi ya kufanya katika kazi ya Yehova, zaidi sana watu wa familia ya Steele, ni kusema, Don na Earlene, Dave na Julia, na Si na Martha. Tulifurahia kuzungumuzia Biblia pamoja nao, na walinisaidia sana katika maisha. Walinionyesha kama maisha yetu yanakuwa na maana na yenye furaha wakati tunatia Ufalme pa nafasi ya kwanza.

NINAHAMA TENA

Wakati nilikuwa na miaka 19, Bud Hasty, mwenye alikuwa rafiki wa familia yetu, aliniomba nifanye kazi ya upainia pamoja naye katika sehemu ya kusini ya inchi ya Amerika. Mwangalizi wa muzunguko alituomba tuhamie Ruston, Louisiana, kwenye Mashahidi wengi waliacha kuhubiri na kukusanyika. Alituomba tuongoze mikutano yote kila juma hata kama hakuna mutu mwengine mwenye alikuja. Tulipata nafasi ya kufanyia mikutano na tulitayarisha nafasi hiyo. Tulifanya mikutano yote, lakini wakati fulani tulikuwa sisi wawili tu. Tulikuwa tunabadilishana; mumoja alikuwa anaongoza sehemu fulani ya mukutano, na mwengine alikuwa anajibia maulizo yote. Ikiwa sehemu fulani ilikuwa na onyesho, sisi wawili tulipanda kwenye jukwaa bila mutu mwengine wa kutusikiliza! Mwishowe, dada mumoja mwenye kuzeeka alianza kuja kwenye mikutano. Kisha wanafunzi fulani wa Biblia na ndugu na dada fulani wenye waliacha kuhubiri na kukusanyika walianza tena kuja kwenye mikutano, na bila kukawia kukakuwa kutaniko.

Siku moja, mimi na Bud tulikutana na kiongozi wa Kanisa la Kristo, alizungumuzia maandiko fulani yenye sikukuwa ninajua. Hilo lilinisumbua na lilinifanya nifikiri sana juu ya mambo yenye ninaamini. Kwa juma moja, kila siku nilijifunza mupaka usiku sana ili nipate majibu ya maulizo yake. Hilo lilinisaidia kutia nguvu urafiki wangu pamoja na Yehova, na nilikuwa na hamu ya kukutana na kiongozi mwengine.

Kisha tu hapo, mwangalizi wa muzunguko aliniomba nihamie El Dorado, Arkansas, ili kusaidia kutaniko hilo. Wakati nilikuwa huko, nilipaswa kurudia kila mara Colorado ili kuenda kwenye baraza la  kuandikisha watu katika jeshi, baraza lenye lilikuwa linaamua ni nani anapaswa kuingia katika kazi ya jeshi. Katika safari moja, mimi na mapainia wengine tulifanya aksidenti katika muji wa Texas yenye iliharibisha sana motokari yangu. Tuliita ndugu mumoja mwenye alikuja na kutubeba nyumbani kwake na kisha akatubeba kwenye mikutano. Kwenye mikutano, tangazo lilifanywa juu ya aksidenti yetu, na ndugu na dada walitupatia feza fulani. Pia, ndugu huyo aliuzisha motokari yangu dola 25.

Tulisafiri katika motokari mupaka Wichita. Rafiki mumoja wa familia yetu, McCartney, mwenye tulikuwa tunaita Doc, alikuwa anafanya kazi ya upainia huko. Watoto wake wawili wanaume wa mapacha, Frank na Francis, wangali kati ya marafiki wangu wa sana. Walikuwa na motokari moja ya zamani yenye waliniuzishia dola 25, kiasi cha feza zenye niliuzisha motokari yangu yenye iliharibika. Wakati huo niliona waziwazi kwa mara ya kwanza kama Yehova alinipatia kitu chenye nilikuwa nacho lazima kwa sababu nilikuwa ninatia Ufalme wake pa nafasi ya kwanza. Wakati huo, familia ya McCartney ilifanya nijuane na dada mumoja mwenye sura ya muzuri mwenye kuitwa Bethel Crane. Mama yake, Ruth, Shahidi mwenye bidii katika muji wa Wellington, Kansas, aliendelea kuwa painia mupaka wakati alikuwa na miaka 90 na zaidi. Mimi na Bethel tulioana kisha miezi fulani katika mwaka wa 1958, na akaanza kazi ya upainia na tukatumika pamoja katika El Dorado.

MIALIKO YENYE KUFURAHISHA

Tulipenda kuiga mifano ya muzuri yenye tuliona wakati tulikuwa tunakomaa, kwa hiyo tuliamua kama tutakubali mwaliko wowote wenye tengenezo la Yehova litatupatia. Tulipewa mugao wa kuwa mapainia wa pekee katika Walnut Ridge, Arkansas. Kisha katika mwaka wa 1962, tulifurahi sana kualikwa kwenye darasa la 37 la Masomo ya Gileadi. Tulifurahi sana kujua kama Don Steele alikuwa pia kati ya wanafunzi. Kisha masomo ya Gileadi, mimi na Bethel tulipewa mugao wa kuenda Nairobi, Kenya. Tulihuzunika sana kuondoka New York, lakini tulifurahi sana wakati tulifika kwenye uwanja wa ndege (avion) wa Nairobi na kuona kama ndugu na dada zetu walikuja kutupokea!

Tuko katika mahubiri pamoja na Chris Kanaiya na bibi yake Mary katika Nairobi

Haikutuomba siku nyingi ili tuanze kupenda maisha katika Kenya na kuhubiri huko. Wanafunzi wetu wa kwanza wa Biblia wenye walikubali kweli walikuwa Chris Kanaiya na bibi yake Mary. Wanaendelea kufanya utumishi wa wakati wote katika inchi ya Kenya. Mwaka wenye ulifuata, tuliombwa kuenda Kampala, Uganda. Tulikuwa wamisionere wa kwanza katika inchi hiyo. Huo ulikuwa wakati wa kufurahisha sana kwa sababu watu wengi walikuwa wanapenda kujifunza mafundisho ya Biblia, na wakakuwa ndugu na dada zetu. Lakini, kisha kufanya miaka tatu na nusu katika Afrika, tulirudia Amerika ili tukuwe na familia. Tulihuzunika sana siku yenye tuliondoka Afrika kuliko siku yenye tuliondoka New York. Tulipenda watu wa Afrika na tulitumaini kurudia huko siku moja.

MUGAO MUPYA

Tulihamia mangaribi mwa Colorado, kwenye wazazi wangu walikuwa wanaishi. Kisha muda kidogo, Kimberly, mutoto wetu wa kwanza mwanamuke alizaliwa, na kisha miezi 17 tulizaa Stephany. Kuwa wazazi ulikuwa mugao wa maana sana kwetu. Tulijikaza sana ili kufundisha kweli watoto wetu wanawake wenye sura ya muzuri. Tulipenda kuiga mifano ya muzuri yenye wengine walituachia. Tulijua kama mufano wa muzuri unaweza kuchochea watoto sana, lakini hilo halihakikishe kabisa kama watatumikia Yehova wakati watakomaa. Jambo la huzuni ni kwamba wadogo wangu wawili, mwanaume na mwanamuke, waliacha kweli. Tunatumaini kama wataiga tena mifano ya muzuri yenye wengine waliwaachia pia.

 Tulifurahia kabisa kukomalisha watoto wetu na tulijikaza sikuzote kufanya mambo pamoja. Kwa sababu tuliishi karibu na Aspen, Colorado, tulijifunza muchezo wa kuteleza kwenye seluji (neige) ili wakati fulani tufanye hivyo pamoja. Hilo lilifanya tupate nafasi ya kuzungumuza nao wakati tulikuwa tunatayarisha vyombo vya kuteleza. Pia, tulikuwa tunaenda kuishi katika hema nafasi fulani, na tulikuwa na mazungumuzo yenye kufurahisha wakati tulikuwa tunaota moto usiku. Hata kama walikuwa wadogo, waliuliza maulizo kama vile “Nitafanya nini wakati nitakomaa?” na “Nitaolewa na mutu wa namna gani?” Tulifanya yetu yote ili kufundisha watoto wetu wamupende Yehova. Sikuzote, tuliwatia moyo wajiwekee muradi wa kufanya utumishi wa wakati wote na kuolewa tu na wanaume wenye kuwa na muradi kama wao. Pia, tulijikaza kuwasaidia waelewe kama ni muzuri zaidi wasiolewe na wangali wadogo sana. Mara nyingi tuliwaambia hivi: “Musiolewe na hamujafikisha miaka 23 hivi.”

Tuliiga mufano wa wazazi wetu na tulijikaza sana kuenda pamoja kwa ukawaida kwenye mikutano na katika mahubiri. Tulifanya mipango ili watu fulani wenye walikuwa katika utumishi wa wakati wote wakae kwetu. Pia, mara nyingi tulizungumuzia namna tulipenda sana kazi ya umisionere. Tulitumaini kama siku moja sisi wote waine tungesafiri pamoja kuenda Afrika. Watoto wetu walipenda kabisa tufanye hivyo.

Sikuzote, tulifanya funzo la familia kwa ukawaida. Tulikuwa tunafanya michezo juu ya hali fulani zenye zingeweza kutokea kwenye masomo, na watoto wetu walikuwa wanajifanya kuwa Mashahidi na kujibia maulizo. Walifurahia kujifunza kwa njia hiyo, na hilo liliwasaidia wasikuwe na woga. Lakini, wakati waliendelea kukomaa, walinungunika wakati fulani juu ya kufanya funzo la familia. Siku moja, nilivunjika moyo sana na niliwaambia waende katika vyumba vyao na kama hatutafanya funzo la familia. Walijisikia mubaya na wakaanza kulia na kusema kama walipenda kujifunza. Kwa hiyo, tulianza kutambua kama tulikuwa tunawasaidia kabisa wafurahie kujifunza juu ya Yehova. Kadiri wakati uliendelea kupita, walifurahia kujifunza, na walijisikia huru kutuambia mawazo yao na namna walikuwa wanajisikia. Wakati fulani, tuliumia sana kuwasikia wanasema kama hawakubaliane na fundisho fulani la Biblia. Lakini, tulielewa namna walijisikia kabisa. Tulifikiri pamoja nao na kisha walikubaliana na kanuni za Yehova.

NAMNA NILIJIPATANISHA NA MABADILIKO MENGINE

Miaka yenye tulipitisha ili kukomalisha watoto wetu ilipita haraka sana. Kwa musaada na muongozo wa tengenezo la Mungu, tulifanya yetu yote ili kuwafundisha wapende Yehova. Tulifurahi sana wakati wote wawili walianza kazi ya upainia kisha kumaliza masomo ya segondere, na walijifunza ufundi mbalimbali wa kuwasaidia wapate feza za kutimiza mahitaji yao. Walihamia Cleveland, Tennessee, pamoja na dada wengine wawili ili kutumikia mahali kwenye kulikuwa lazima kubwa ya wahubiri. Tulikuwa tunawakumbuka sana, lakini tulifurahi kwa sababu walikuwa wanatumia maisha yao katika utumishi wa wakati wote. Mimi na Bethel tulianza tena kazi ya upainia, na kwa hiyo, tulipata nafasi ya kufanya kazi ya mwangalizi wa muzunguko musaidizi na kutegemeza kazi za mikusanyiko.

Mbele watoto wetu wahamie Tennessee, walisafiri huko Londres, Uingereza, na walitembelea biro ya tawi ya inchi hiyo. Wakati huo Stephany alikuwa na miaka 19, alikutana na Mwanabetheli mwenye kuitwa Paul Norton. Katika safari ingine, Kimberly alikutana na Brian Llewellyn, mwenye alikuwa anafanya kazi pamoja na Paul. Wakati Stephany alieneza miaka 23, aliolewa na Paul. Na mwaka wenye ulifuata, wakati Kimberly alikuwa na miaka 25, aliolewa na Brian. Kwa hiyo, hawakuolewa mupaka wakati walifikisha miaka 23 hivi. Tulifurahi sana kuona walichagua bwana zao muzuri.

Tuko pamoja na Paul, Stephany, Kimberly, na Brian kwenye biro ya tawi ya Malawi, mwaka wa 2002

Watoto wetu walituambia kama mifano yenye sisi na wazazi wetu tuliwaachia iliwasaidia ‘waendelee kutafuta kwanza Ufalme wa Mungu,’ hata wakati walikuwa na magumu ya kupata feza. (Mathayo 6:33) Mwezi wa 4, 1998, Paul na Stephany walialikwa kwenye darasa la 105 la Masomo ya Gileadi, na walipewa mugao wa kutumikia Malawi, Afrika. Wakati uleule, Brian na Kimberly walialikwa kwenye Beteli ya Londres na kisha walitumwa kwenye Beteli ya Malawi. Tulifurahi sana kwa sababu watoto wetu walikuwa wanatumia maisha yao katika njia ya muzuri zaidi.

MWALIKO MWENGINE WENYE KUFURAHISHA

Mwezi wa 1, 2001, Ndugu Marais, mwangalizi wa Idara ya Utumishi wa Kutafsiri aliniita kwenye telefone,  kama vile nilieleza kwenye mwanzo wa habari hii. Alinifasiria kama ndugu walikuwa wanatayarisha masomo yenye yangesaidia watafsiri katika dunia yote kuelewa muzuri zaidi habari ya Kiingereza. Hata kama nilikuwa na miaka 64, walipenda nipate mazoezi ili nikuwe kati ya walimu. Mimi na Bethel tulisali juu ya jambo hilo na tulizungumuza na mama zetu ili kuwaomba mashauri. Hata kama walikuwa wenye kuzeeka sana na hawangepata tena musaada wetu, wote wawili walipenda tuende. Niliita tena Ndugu Marais na nikamuambia kama tutafurahi sana kukubali mugao huo wenye kupendeza sana.

Kisha mama yangu aligonjwa kansere. Nilimuambia kama tutabakia ili tumuhangaikie pamoja na dada yangu Linda. Mama alikataa na kusema hivi: “Nitajisikia mubaya sana ikiwa hamuende.” Linda pia alikuwa na mawazo kama hayo. Tulikuwa wenye shukrani sana kuona walikuwa tayari kujinyima, na pia tulikuwa wenye shukrani kwa sababu ya musaada wa ndugu na dada katika eneo. Siku moja kisha kuondoka ili kuenda Patterson kwenye Kituo cha Mafundisho cha Mashahidi wa Yehova, Linda alituita ili kutuambia kama Mama amekufa. Tuliendelea kutumika sana katika mugao wetu mupya, kama vile mama angetutia moyo tufanye.

Tulifurahi sana kujua kama katika mugao wetu wa kwanza tutaenda kwenye biro ya tawi ya Malawi, kwenye watoto wetu wanawake walikuwa wanatumikia pamoja na bwana zao. Tulifurahi sana kuwa tena pamoja. Kisha, tulifundisha watafsiri katika Zimbabwe na kisha katika Zambia. Kisha kufundisha kwa miaka tatu na nusu, tulirudia Malawi ili kuandika habari juu ya Mashahidi wenye waliteswa kwa sababu walikataa kujiingiza katika mambo ya politike. *​—Soma maelezo ya chini.

Tuko katika mahubiri pamoja na wajukuu wetu wanawake

Katika mwaka wa 2005, tulihuzunika tena kuondoka Afrika. Tulirudia kwetu Basalt, Colorado, kwenye mimi na Bethel tunaendelea kufanya kazi ya upainia. Katika mwaka wa 2006, Brian na Kimberly walihamia karibu na kwetu ili kukomalisha watoto wao wawili wanawake, Mackenzie na Elizabeth. Paul na Stephany wangali Malawi, Paul anatumika katika Halmashauri ya Tawi ya inchi hiyo. Sasa niko na miaka karibu 80, na ninafurahi sana kuona vijana wenye nimetumika pamoja nao wanatimiza madaraka yenye nilikuwa nayo. Tumejikaza kuiga mifano ya muzuri yenye wengine walituachia, na hilo linaletea watoto wetu na wajukuu (wankana) wetu faida. Jambo hilo linatuletea furaha kabisa.

^ fu. 5 Ili kujua mengi juu ya kazi ya umisionere ya watu wa familia ya Steele, soma gazeti Munara wa Mulinzi la tarehe 1 Mwezi wa 5, 1956, ukurasa wa 269-272 (Kingereza), na gazeti la tarehe 1 Mwezi wa 4, 1972, ukurasa wa 216-220 (Kifaransa).

^ fu. 30 Kwa mufano, soma habari juu ya maisha ya Trophim Nsomba katika gazeti Munara wa Mulinzi la tarehe 15 Mwezi wa 4, 2015, ukurasa wa 14-18.