Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Unga Mukono Haki ya Yehova ya Kutawala!

Unga Mukono Haki ya Yehova ya Kutawala!

“Unastahili, Ee Yehova, naam, Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, kwa sababu uliumba vitu vyote.”​—UFU. 4:11.

NYIMBO: 112, 133

1, 2. Kila mumoja wetu anapaswa kuwa hakika juu ya jambo gani? (Ona picha kwenye mwanzo wa habari hii.)

KAMA vile tuliona katika habari yenye kutangulia, Shetani alitoa mashitaka kuwa Yehova hana haki ya kutawala na kama wanadamu wangekuwa na maisha mazuri ikiwa wanajitawala wao wenyewe. Shetani alisema kweli? Wazia kuwa wanadamu wenye walichagua kujitawala wenyewe wangeishi milele. Wangekuwa na maisha ya muzuri bila kutawaliwa na Mungu? Ungekuwa na furaha zaidi ikiwa ungejitegemea kabisa wewe mwenyewe na kuwa na uzima wa milele?

2 Hakuna mutu mwenye anaweza kujibia maulizo hayo pa nafasi yako. Kila mutu anapaswa kufikiria sana jambo hilo. Wakati tunafanya hivyo, inapaswa kuonekana wazi kuwa utawala wa Mungu ndio utawala wenye kuwa sawa. Ndio utawala muzuri zaidi. Na tunapaswa kuunga mukono utawala huo kwa moyo wetu wote. Biblia inatoa sababu ya kuwa na uhakika huo. Tuchunguze basi mambo yenye Maandiko yanatuambia yenye kuonyesha kuwa Yehova ndiye ana haki ya kutawala.

YEHOVA ANA HAKI YA KUTAWALA

3. Sababu gani Yehova tu ndiye mwenye kuwa na haki ya kuwa Mutawala Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi?

3 Yehova ana haki ya kuwa Mutawala Mwenye Mamlaka Makubwa  Zaidi katika ulimwengu wote kwa sababu yeye ni Mungu mweza-yote na Muumbaji. (1 Nya. 29:11; Mdo. 4:24) Katika Ufunuo 4:11, wale 144000 wenye watatawala mbinguni pamoja na Yesu wanaonekana katika maono, wakisema hivi: “Unastahili, Ee Yehova, naam, Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, kwa sababu uliumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa.” Kwa kweli, kwa sababu Yehova aliumba vitu vyote, ana haki ya kutawala wanadamu na viumbe wa roho pia.

4. Sababu gani kupinga utawala wa Mungu ni kutumia mubaya uhuru wa kuchagua?

4 Shetani hajaumba kitu hata kimoja. Kwa hiyo, hana haki ya kutawala ulimwengu wote. Wakati yeye na mwanaume na mwanamuke wa kwanza waliasi utawala wa Yehova, walitenda kwa kiburi. (Yer. 10:23) Kwa sababu walikuwa na uhuru wa kuchagua wangeweza kuamua kukataa utawala wa Mungu. Lakini, hilo liliwapatia haki ya kufanya hivyo? Hapana. Uhuru wa kuchagua unapatia watu nafasi ya kuchukua kila siku maamuzi mengi yenye kufaa. Lakini, hauwapatie haki ya kuasi Muumbaji wao mwenye aliwapatia uzima. Kwa kweli, kumupinga Yehova ni kutumia mubaya uhuru wa kuchagua. Sisi wanadamu tunapaswa kuongozwa na utawala wa Yehova wenye haki.

5. Sababu gani tunaweza kuwa hakika kama maamuzi ya Mungu ni yenye haki?

5 Kuko sababu ingine yenye kumufanya Yehova akuwe na haki ya kutawala. Anatumia mamlaka yake kwa haki kamilifu. Anasema hivi: ‘Mimi ni Yehova, Yeye anayeonyesha fazili zenye upendo, haki na uadilifu duniani; kwa maana mimi ninapendezwa na mambo hayo.’ (Yer. 9:24) Hategemee sheria yoyote yenye ilifanywa na wanadamu wenye hawakamilike ili kuamua mambo yenye kuwa sawa na yenye kuwa haki. Kwa kutegemea haki yake mwenyewe yenye kuwa kamilifu, ametolea wanadamu sheria mbalimbali. ‘Uadilifu na hukumu [haki] ndizo mahali palipofanywa imara pa kiti chake cha ufalme;’ kwa hiyo, tunaweza kuwa hakika kwamba sheria, kanuni na maamuzi yake yote ni yenye haki. (Zab. 89:14; 119:128) Hata kama anatoa mashitaka kuwa utawala wa Yehova haufae, Shetani ameshindwa kufanya ulimwengu ukuwe na haki sikuzote.

6. Ni sababu gani moja yenye kumufanya Yehova akuwe na haki ya kutawala ulimwengu?

6 Zaidi ya hilo, Yehova ndiye mwenye kuwa na haki ya kutawala kwa sababu ana ujuzi na hekima ya kutunza ulimwengu wote. Kwa mufano, fikiria namna Mungu alimupatia Mwana wake uwezo wa kuponyesha magonjwa yenye wanganga hawangeweza kuponyesha. (Mt. 4:23, 24; Mk. 5:25-29) Kulingana na mawazo ya Yehova, hiyo haikuwa miujiza. Anaelewa namna mwili wetu unafanya kazi na ana uwezo wa kuponyesha magonjwa yote. Pia ana uwezo wa kufufua watu wenye wamekufa na kuzuia misiba ya asili.

7. Namna gani hekima ya Yehova iko juu zaidi kuliko hekima ya ulimwengu wenye kutawaliwa na Shetani?

7 Ulimwengu huu wenye kutawaliwa na Shetani ungali unatafuta namna ya kumaliza mivurugo yenye kuwa katika inchi mbalimbali na kati ya mataifa. Lakini, Yehova tu ndiye mwenye kuwa na hekima ya kuleta amani katika ulimwengu. (Isa. 2:3, 4; 54:13) Kadiri tunaendelea kujifunza juu ya ujuzi na hekima ya Yehova, tunakuwa na mawazo kama ya mutume Paulo. Aliongozwa na roho ya Mungu ili kuandika hivi: “Lo! Jinsi kilivyo kina cha utajiri wa Mungu na hekima na ujuzi! Jinsi hukumu zake zisivyochunguzika na njia zake zisivyotafutika!”​—Rom. 11:33.

UTAWALA WA YEHOVA NDIO UTAWALA MUZURI ZAIDI

8. Ni nini inagusa moyo wako juu ya namna ya Yehova ya kutawala?

8 Biblia haionyeshe tu kama Yehova iko na haki ya kutawala. Inaonyesha pia sababu gani  utawala wake ni utawala muzuri zaidi kuliko utawala mwingine wowote. Sababu moja ni kwamba anatawala kwa upendo. Kwa kweli, namna anachagua kutumia utawala wake inatugusa moyo. Ni ‘mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira naye ni mwingi wa fazili zenye upendo na kweli.’ (Kut. 34:6) Mungu anatendea kwa heshima wanadamu wenye kumutumikia. Anatuhangaikia sana kuliko namna tunajihangaikia sisi wenyewe. Tofauti na mashitaka ya Shetani, Yehova hawanyime watumishi wake waaminifu mambo mazuri. Ndiyo sababu alitoa hata Mwana wake mupendwa ili tukuwe na tumaini la kuishi milele!​—Soma Zaburi 84:11; Waroma 8:32.

9. Namna gani tunajua kama Mungu anahangaikia kila mutu mumoja-mumoja?

9 Yehova hahangaikie tu hali ya muzuri ya watumishi wake wakiwa kikundi. Lakini pia anahangaikia sana kila mutu mumoja-mumoja. Kwa mufano, fikiria kipindi cha miaka 300 wakati Yehova alikuwa anaweka waamuzi na kuwatia nguvu ili waokoe taifa la Israeli kutoka kwa watu wenye walikuwa wanawatesa. Katika wakati huo wa magumu, hakukosa kutambua mwanamuke mumoja mwenye hakukuwa Mwisraeli mwenye kuitwa Ruthu. Mwanamuke huyo alijitoa kabisa ili kuanza kumuabudu Yehova. Yehova alimubariki Ruthu kwa kumupatia bwana na mutoto mwanaume. Lakini atapata baraka zingine. Wakati atafufuliwa, Ruthu atajua kuwa mutoto wake mwanaume alikuwa katika kizazi chenye kilitokeza Masiya. Wazia namna atafurahi wakati atajua kwamba habari juu ya maisha yake iliandikwa katika kitabu cha Biblia chenye kuwa na jina lake!​—Rut. 4:13; Mt. 1:5, 16.

10. Sababu gani Yehova hatawale watu kwa kuwaonea ao kwa ukali?

10 Yehova hatawale watu kwa kuwaonea ao kwa ukali. Utawala wake unaachia watu uhuru na kuwaletea furaha. (2 Kor. 3:17) Daudi alisema hivi juu ya Yehova: “Utukufu na fahari ziko mbele zake, nguvu na shangwe zipo mahali pake.” (1 Nya. 16:7, 27) Vilevile, Ethani, muandikaji mumoja wa zaburi aliandika hivi: ‘Wenye furaha ni watu wanaojua vigelegele vya shangwe. Ee Yehova, katika nuru ya uso wako wanaendelea kutembea. Katika jina lako wana shangwe muchana kutwa na katika uadilifu wako wanainuliwa.’​—Zab. 89:15, 16.

11. Namna gani tunaweza kuwa hakika zaidi kuwa utawala wa Yehova ndio utawala muzuri zaidi?

11 Kufikiria sana juu ya wema wa Yehova kunaweza kutuhakikishia zaidi kama utawala wake ndio utawala muzuri zaidi. Tunajisikia kama muandikaji mumoja wa zaburi mwenye alisema hivi: “Siku moja katika nyua [viwanja] zako ni bora kuliko siku elfu moja kwingineko!” (Zab. 84:10) Mambo yanapaswa kuwa hivyo kabisa. Kwa sababu yeye ni Mutengenezaji na Muumbaji wetu, Yehova anajua mambo yenye tuko nayo lazima ili tukuwe na furaha kabisa, na anatupatia kabisa mambo hayo. Mambo yenye anatuomba tufanye ni kwa faida yetu, na ikiwa tunayafanya tunapata furaha kubwa zaidi. Ni hivyo hata kama tunapaswa kujitoa sana ili kufanya mambo hayo.​—Soma Isaya 48:17.

12. Ni sababu gani kubwa yenye kutuchochea tuunge mukono utawala wa Yehova?

12 Biblia inaonyesha kama kisha Miaka Elfu ya Utawala wa Kristo, watu fulani watachagua kuasi utawala wa Yehova. (Ufu. 20:7, 8) Ni nini itawachochea kufanya hivyo? Kwa sababu Shetani atafunguliwa na kuazimia kudanganya tena wanadamu, kwa kweli, atachochea watu wakuwe na roho ya kujipenda wenyewe. Amefanya hivyo sikuzote. Anaweza kujaribu kusadikisha watu kuwa wanaweza kuishi milele bila kumutii Yehova. Kwa kweli, huo ni uongo kabisa. Lakini jambo la maana zaidi ni hili: Tutaacha mawazo hayo ya uongo yatuchochee? Ikiwa tunamupenda Yehova na kumutumikia kwa sababu ya wema wake na kwa sababu yeye ndiye mwenye kuwa na haki ya  kuwa Mutawala Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi katika ulimwengu, tutakataa kabisa mawazo hayo ya Shetani. Hatutatamani hata kidogo kuongozwa na utawala mwingine kuliko utawala wa Yehova wenye upendo na wenye haki.

UNGA MUKONO KWA USHIKAMANIFU HAKI YA MUNGU YA KUTAWALA

13. Namna gani tunaonyesha kuwa tunaunga mukono haki ya Mungu ya kutawala wakati tunamuiga?

13 Kwa kweli, tunapaswa kuunga mukono haki ya Yehova ya kutawala kwa moyo wetu wote. Kama vile tumeona, ana haki ya kutawala, na namna yake ya kutawala ndiyo ya muzuri zaidi. Tunaweza kuunga mukono haki ya Yehova ya kutawala kwa kuendelea kuwa washikamanifu na kwa kumutumikia kwa uaminifu. Ni katika njia gani ingine tunaweza kuonyesha kuwa tunaunga mukono haki ya Yehova ya kutawala? Tunaweza kufanya hivyo kwa kufanya mambo kama vile Yehova anapenda. Wakati tunafanya mambo kama vile Yehova anapenda, tunaonyesha kama tunapenda na tunaunga mukono namna yake ya kutawala.​—Soma Waefeso 5:1, 2.

14. Namna gani wazee na vichwa vya familia wanaweza kumuiga Yehova?

14 Wakati tunajifunza Biblia tunaona kuwa Yehova anatumia mamlaka yake kwa njia yenye upendo. Kwa hiyo, vichwa vya familia na wazee wa kutaniko wenye wanapenda utawala wake hawatakuwa wagumu, hawatatumia mubaya mamlaka yao. Lakini watamuiga Yehova. Mutume Paulo aliiga Mungu na Mwana wake. (1 Kor. 11:1) Paulo hakuwazarau wengine ao kuwakaza ili wafanye jambo fulani. Lakini, aliwaomba sana ili wafanye jambo fulani. (Rom. 12:1; Efe. 4:1; Flm. 8-10) Ni hivyo Yehova anashugulikia mambo. Kwa hiyo, wale wote wenye kupenda na kuunga mukono namna yake ya kutawala wanapaswa kufanya hivyo.

15. Namna gani kutii muongozo wa kiteokrasi kunaonyesha kuwa tunapenda namna ya Yehova ya kutawala?

15 Namna gani tunatendea wale wenye Mungu amepatia ukichwa? Wakati tunawaunga mukono  kwa heshima, tunaonyesha kama tunaunga mukono haki ya Yehova ya kutawala. Hata kama hatuelewe muzuri ao hatukubaliane na uamuzi fulani, tutakuwa tayari kuunga mukono mupango wa kiteokrasi. Watu wa ulimwengu hawafanye hivyo, lakini wale wenye kuongozwa na utawala wa Yehova wanafanya hivyo. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Ebr. 13:17) Tunapata faida wakati tunafanya hivyo kwa sababu Mungu anatutakia mambo ya muzuri.

16. Wale wenye kuunga mukono haki ya Mungu ya kutawala wanachukua maamuzi namna gani?

16 Tunaweza pia kuonyesha kama tunaunga mukono haki ya Mungu ya kutawala kupitia maamuzi yetu. Yehova hatupatie amri za kufuata juu ya kila jambo. Lakini anatuambia mawazo yake ili yatuongoze. Kwa mufano, hapatie Wakristo liste ya sheria za kufuata juu ya mambo ya muvalio. Lakini, anatuambia kama anapenda tuchague namna ya kuvaa na kujipamba yenye kiasi na yenye kuletea heshima watumishi wake. (1 Tim. 2:9, 10) Anapenda pia tusikwaze wengine kwa sababu ya maamuzi yetu. (1 Kor. 10:31-33) Wakati maamuzi yetu yanategemea kwanza mawazo ya Yehova kuliko kutegemea mambo yenye sisi wenyewe tunapenda, tunaonyesha kuwa tunaunga mukono namna yake ya kutawala.

Unga mukono haki ya Mungu ya kutawala wakati unakamata maamuzi na katika mambo yenye munafanya katika familia (Picha hizi zinapatana na fungu la 16-18)

17, 18. Ni katika njia gani fulani bibi na bwana wanaweza kuonyesha kama wanaunga mukono haki ya Yehova ya kutawala?

17 Fikiria njia mbalimbali zenye Wakristo wenye wamefunga ndoa wanaweza kuunga mukono haki ya Yehova ya kutawala kwa kutegemeza kanuni zake. Tutafanya nini wakati magumu yenye hatukutazamia yanatokea katika ndoa? Pengine yanaonekana hata kuwa yenye kuvunja moyo. Unaweza kufikiria kidogo namna Yehova aliwatendea Waisraeli. Alijiita kuwa bwana wa taifa hilo la zamani. (Isa. 54:5; 62:4) “Ndoa” hiyo ilikuwa na magumu kabisa! Lakini, Yehova hakuvunja ndoa hiyo haraka-haraka. Mara kwa mara alionyesha rehema kwa taifa hilo na ushikamanifu kwa agano lenye alifanya pamoja nao. (Soma Zaburi 106:43-45.) Upendo huo mushikamanifu unatuchochea tumukaribie Yehova kabisa.

18 Vilevile, bibi na bwana wenye kupenda njia za Yehova wanamuiga. Wakati wako na matatizo, hawatafute kuvunja ndoa yao kwa kutumia sababu yenye haipatane na maandiko. Wanajua kuwa Yehova amewaunganisha pamoja na kuwa anapenda ‘washikamane.’ Sababu moja tu yenye kuwa katika Maandiko yenye inaweza kuruhusu mutu avunje ndoa yake na kufunga tena ndoa ni wakati bibi ao bwana anafanya uzinzi. (Mt. 19:5, 6, 9) Wakati wanajikaza sana kumaliza matatizo yao, wanaunga mukono namna ya Yehova ya kutawala yenye haki.

19. Tunapaswa kufanya nini ikiwa tunafanya makosa?

19 Kwa sababu hatukamilike, wakati fulani, tunafanya mambo yenye kumuchukiza Yehova. Anajua jambo hilo na kwa upendo amefanya mupango kwa ajili yetu kupitia zabihu ya ukombozi ya Kristo. Kwa hiyo, wakati tunamukosea Yehova katika njia fulani, tunapaswa kumuomba musamaha. (1 Yoh. 2:1, 2) Kuliko kuendelea kujilaumu, makosa yetu yanapaswa kutufundisha jambo fulani. Ikiwa tunabakia karibu na Yehova, atatusamehe na kutusaidia tujisikie muzuri na tushugulikie muzuri hali kama hizo ikiwa zinatokea wakati unaokuja.​—Zab. 103:3.

20. Sababu gani tunaunga mukono leo haki ya Yehova kutawala?

20 Katika dunia mupya, sisi wote tutaongozwa na utawala wa Yehova na kujifunza njia zake zenye haki. (Isa. 11:9) Lakini, na hata leo tunapata mafundisho mengi. Na hivi karibuni hakuna mutu mwenye atakuwa na mashaka tena juu ya haki ya Mungu ya kutawala. Sasa, ni wakati wa kuunga mukono haki ya Mungu ya kutawala kupitia ushikamanifu wetu, utumishi wetu, na bidii yetu ya kumuiga Mungu katika mambo yote yenye tunafanya.