Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Unakumbuka?

Unakumbuka?

Umesoma kwa uangalifu habari za hivi karibuni katika Munara wa Mulinzi? Ikiwa ni hivyo, jaribu kujibu maulizo haya:

Wakati muongozo fulani unatolewa na tengenezo la Mungu, waangalizi wa muzunguko na wazee wa kutaniko wanapaswa kufanya nini?

Wanapaswa kutii bila kukawia. Wanaweza kujiuliza hivi: ‘Ninasaidia wengine waendelee kuwa na hali ya muzuri ya kiroho? Ninakubali na kuunga mukono bila kukawia miongozo yenye kutolewa?’​—w16.11, uku. 11.

Ni wakati gani Wakristo wa kweli waliingia katika utumwa wa Babiloni?

Hilo lilitokea muda mufupi kisha kifo cha mitume. Wakati huo, kikundi cha viongozi wa dini kilianza kutokea. Kanisa na Serikali walianzisha Ukristo wa waasi-imani na kujaribu kunyamazisha sauti za Wakristo wenye walikuwa mufano wa ngano. Lakini miaka fulani mbele ya mwaka wa 1914, watiwa-mafuta walianza kutoka katika utumwa huo.​—w16.11, uku. 23-25.

Sababu gani tafsiri ya Lefèvre d’Étaples ilikuwa ya maana sana?

Katika miaka ya 1520, Lefèvre alitafsiri Biblia katika Kifaransa ili watu wa kawaida waweze kuipata. Namna yake ya kufasiria maandiko ya Biblia ilikuwa na matokeo juu ya Martin Luther, William Tyndale, na Jean Calvin.​—wp16.6, uku. 10-12.

Kuko tofauti gani kati ya “kukaza akili juu ya mwili” na “kukaza akili juu ya roho”? (Rom. 8:6)

Mutu mwenye kukaza akili juu ya mwili anakaza akili yake juu ya tamaa na mielekeo ya mwili wenye haukamilike, kila mara anazungumuzia mambo ya kimwili na kuyasifu. Mutu mwenye kukaza akili juu ya roho, anakaza akili yake juu ya mambo yenye kuhusu Mungu na mawazo yake katika maisha; Mukristo kama huyo anaongozwa na roho takatifu. Kukaza akili juu ya mwili kunaongoza kwenye kifo na kukaza akili juu ya roho kunaongoza kwenye uzima na amani.​—w16.12, uku. 15-17.

Ni njia gani zenye zinaweza kutusaidia kupunguza mahangaiko?

Utie mambo ya maana zaidi pa nafasi ya kwanza, ukuwe na usawaziko, upange wakati wa kupumuzika kila siku, ufurahie vitu vyenye Yehova aliumba, ukuwe mwenye furaha, ufanye mazoezi kwa ukawaida, na ulale saa za kuenea.​—w16.12, uku. 22-23.

“Enoko alihamishwa ili asione kifo.” (Ebr. 11:5) Namna gani?

Inaonekana kama Mungu alihamisha polepole uzima wa Enoko katika kifo bila yeye kutambua kuwa alikuwa anakufa.​—wp17.1, uku. 12-13.

Sababu gani sifa ya kiasi ingali ya maana?

Sifa ya kiasi inatia ndani kuwa na mawazo yenye kusawazika juu yetu na kujua mipaka yetu. Tunapaswa kujua kama tabia yetu inaweza kuwa na matokeo juu ya wengine na hatupaswe kujifikiria kupita kiasi.​—w17.01, uku. 18.

Ni mambo gani yenye kuhakikisha kama Mungu aliongoza baraza lenye kuongoza la wakati wa mitume kama vile tu anaongoza ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza leo?

Kwa musaada wa roho takatifu, walielewa kweli yenye kuwa katika Maandiko. Kwa musaada wa malaika. waliongoza kazi ya kuhubiri, na walitegemea Neno la Mungu ili kutoa muongozo. Ni hivyo pia kuhusu Baraza Lenye Kuongoza leo.​—w17.02, uku. 26-28.

Ni mambo gani yanatuchochea tuone zabihu ya ukombozi kuwa ya maana sana?

Kuko mambo ine: Nani aliitoa, sababu gani aliitoa, alijinyima nini ili kuitoa, na ilitimiza jambo gani lenye tulikuwa nalo lazima kabisa. Tunapaswa kufikiri sana juu ya namna mambo hayo yalihusika.​—wp17.2, uku. 4-5.

Kisha kukamata uamuzi fulani, Mukristo anaweza kubadilisha uamuzi wake?

Tunapaswa kutimiza mambo yenye tunasema. Lakini, wakati fulani mutu anaweza kuwa na lazima ya kufikiria tena uamuzi wake. Kisha watu wa Ninawi kutubu, Mungu alibadilisha uamuzi wake juu ya Ninawi. Wakati fulani sisi pia tunaweza kubadilisha uamuzi wetu kisha hali mupya kutokea ao kisha kupata habari za mupya.​—w17.03, uku. 16-17.

Sababu gani ni hatari kusema-sema mubaya juu ya wengine?

Kunaweza kufanya tatizo liongezeke, na kufanya hali ikuwe mubaya zaidi. Iwe tunasema kweli ao hapana, kusema mubaya juu ya wengine hakuwezi hata kidogo kufanya hali ikuwe muzuri.​—w17.04, uku. 21.