Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 MAWAZO YA BIBLIA

Mwisho wa Ulimwengu

Mwisho wa Ulimwengu

Andiko la 1 Yohana 2:17 linasema kama “ulimwengu [dunia] unapitilia mbali na pia tamaa yake.” “Ulimwengu” huo ni nini? Utapitilia mbali namna gani na wakati gani?

“Ulimwengu” wenye utaisha ni nini?

MAMBO BIBLIA INASEMA

Kwa sababu ulimwengu wenye kutajwa katika andiko hilo uko na “tamaa” zenye Mungu hafurahie, ni wazi kama haiko dunia yetu. Lakini ni watu wenye hawaheshimie Mungu na hivyo wanajifanya kuwa maadui wake. (Yakobo 4:4) Watu wenye kufanyiza ulimwengu huo ‘watahukumiwa azabu ya uharibifu wa milele.’ (2 Wathesalonike 1:7-9) Hata hivyo, watu wenye kutii amri ya Yesu kwa kubakia bila kuwa “sehemu ya ulimwengu,” wako na tumaini la kuishi milele.—Yohana 15:19.

Kwa kweli, andiko la 1 Yohana 2:17 linamalizika kwa maneno haya: “Yeye anayefanya mapenzi ya Mungu anadumu milele.” Ndiyo, mutu huyo ana tumaini la kuishi milele hapa duniani, kama vile inaonyeshwa katika andiko la Zaburi 37:29 lenye kusema hivi: “Waadilifu [wenye haki] wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.”

‘Musiwe mukiupenda ulimwengu ao vitu vilivyo katika ulimwengu. Yeyote akiupenda ulimwengu, kumupenda Baba hakumo ndani yake.1 Yohana 2:15.

Ulimwengu utaisha namna gani?

MAMBO BIBLIA INASEMA

Mwisho wa ulimwengu utakuwa na sehemu mbili kubwa. Kwanza, Mungu ataharibisha dini za uongo, zenye kufananishwa na kahaba ao malaya mwenye kuitwa ‘Babiloni Mukubwa.’ (Ufunuo 17:1-5; 18:8) Hata kama anasema kuwa yeye ni muaminifu kwa Mungu, amejiunga na viongozi wa kisiasa wa dunia. Lakini viongozi hao watamugeukia. ‘Watamuchukia yule kahaba na kumufanya kuwa ukiwa na uchi, nao watakula sehemu zake zenye nyama [ao utajiri] na kumuteketeza kabisa kwa moto.’—Ufunuo 17:16.

Kisha, Mungu atageukia viongozi wa kisiasa, ni kusema, “wafalme wa dunia nzima inayokaliwa.”Pamoja na watu wabaya wote, viongozi hao wataharibiwa kwenye ‘vita vya ile siku kubwa ya Mungu Mweza-Yote,’ yenye kuitwa pia “Har-Magedoni.”—Ufunuo 16:14, 16.

‘Mutafuteni Yehova, ninyi wote mulio wapole wa dunia . . . Mutafute uadilifu [haki], mutafute upole. Huenda [pengine] mukafichwa katika siku ya hasira ya Yehova.’Sefania 2:3.

 Ulimwengu utaisha wakati gani?

MAMBO BIBLIA INASEMA

Mwisho utakuja wakati watu watakuwa wameonywa vya kutosha (kuenea) kupitia kutangazwa kwa Ufalme wa Mungu duniani pote. Ufalme wa Mungu ni serikali yenye itakamata nafasi ya serikali za wanadamu na kutawala dunia yote. (Danieli 7:13, 14) Yesu Kristo alisema hivi: “Hii habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote; na ndipo ule mwisho utakapokuja.” (Mathayo 24:14) Kazi hiyo ya kuhubiri, yenye kuonyesha haki na rehema ya Mungu, ni sehemu moja ya “ishara” ao alama yenye sehemu nyingi ya siku za mwisho. Alama hiyo iko pia na sehemu zingine, kama vile vita duniani pote, matetemeko ya inchi, njaa, na magonjwa.—Mathayo 24:3; Luka 21:10, 11.

Zaidi ya kutabiri mambo yenye kutokea katika siku za mwisho, Biblia inaonyesha pia tabia za watu wa “siku za mwisho.” Inasema hivi: ‘Kutakuwa na nyakati za hatari zilizo ngumu kushugulika nazo. Kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, . . . wasiotii wazazi, . . . wasiojizuia, wakali, wasiopenda wema, . . wanaopenda raha badala ya kumupenda Mungu.’ *2 Timotheo 3:1-5.

Ulimwengu mubaya wa leo utapitilia hivi karibuni’—1 John 2:17

Mambo hayo yote yanaonyesha mwanzo wa kipindi chenye kilianza karibu na wakati wa Vita ya Kwanza ya Ulimwengu katika mwaka wa 1914. Tena, tangu mwaka huo, Ufalme wa Mungu unatangazwa katika sehemu zote za dunia, na Mashahidi wa Yehova wanaona kama ni pendeleo kubwa kujulikana kuwa ni wao ndio wanafanya kazi hiyo. Kwa kweli, gazeti lao lenye kuchapishwa sana linaitwa Munara wa Mulinzi Unaotangaza Ufalme wa Yehova.

‘Kwa hiyo, muendelee kukesha kwa sababu hamujue ile siku wala saa.’Mathayo 25:13.

^ fu. 14 Ili kupata habari zingine, soma sura ya 9 ya kitabu Biblia Inafundisha Kabisa Nini? chenye kilichapishwa na Mashahidi wa Yehova. Unaweza pia kupata kitabu hicho kwenye adresi yetu ya Internete www.jw.org/swc.