Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 HABARI FULANI ZA ULIMWENGU

Habari Fulani za Asia

Habari Fulani za Asia

Asia ndio kontinenti yenye kuwa na watu wengi sana katika dunia. Zaidi ya wakaaji 33 juu ya 100 (33%) wa dunia wanaishi katika inchi ya China na India. Inchi za Asia zinapambana na matatizo gani ili kusomesha na kulinda wakaaji wake?

KUFUNDISHA WATOTO NI ULINZI

Watu wenye elimu ya mambo ya sheria katika inchi ya China wanasema kama, ikiwa wazazi hawafundishe watoto wao juu ya tendo la ndoa wakati wangali wadogo, watoto wanakuwa katika hatari kubwa ya kutendewa mubaya na watu wenye wanapenda kufanya nao uasherati. Katika kipindi cha miaka ine iliyopita, tribinali za China zilipokea mashitaka 8000 hivi juu ya watu wenye kufanya uasherati na watoto. Profesa mumoja wa mambo ya sheria kwenye masomo ya juu ya Beijing Normal University, alisema kama watoto “hawana uzoefu na inakuwa rahisi kuwakamata. Njia kubwa ya kuzuia wasitendewe mubaya ni kuwafundisha.”

MAMBO BIBLIA INASEMA: Wazazi wenye hekima wanafundisha watoto wao namna ya kujilinda ‘kutoka kwa mutu anayesema mambo mapotovu.’—Methali 2:1, 10-12.

WATOTO WANAOKUFA KISHA UPEPO MUKALI KUPIGA

Uchunguzi mumoja unakadiria kama hesabu ya watoto wanawake wenye wanakufa katika inchi ya Ufilipino mwaka mumoja kisha upepo mukali kupiga, ni mara 15 hesabu ya watu wote wenye wanakufa wakati upepo unapiga. Inawezekana ni kwa sababu kisha upepo mukali kupiga, wazazi wanakosa kazi, inakuwa vigumu kupata tena nyumba, na watoto wanawake hawapewe mambo ya lazima kama vile chakula na dawa sawa na watoto wanaume.

MAMBO BIBLIA INASEMA: ‘Umugawie mwenye njaa mukate wako, na uwaingize nyumbani kwako watu wanaoteseka, wasio na makao. Ukimwona mutu aliye uchi, umufunike.’—Isaya 58:7.

WATU WALIOZEEKA WANAOJIUA KATIKA KOREA YA KUSINI

Katika mwaka wa 2011, ilihesabiwa kuwa kati ya kila watu 100 waliojiua katika Korea ya Kusini, watu zaidi ya 25 walikuwa na miaka 65 ao zaidi. Wachunguzi fulani walisema kuwa jambo hilo linatokea kwa sababu mawazo ya watu juu ya kutunza watu wenye kuzeeka yamebadilika, na pia kwa sababu ya umasikini. Karibu nusu ya watu wenye kuzeeka wa Korea ya Kusini ni masikini. Leo, hesabu ya raia wa Korea ya Kusini wenye wanaona kuwa ni lazima watoto watunze wazazi wao wenye kuzeeka, haifikie hata nusu ya raia wote wa inchi hiyo.

MAMBO BIBLIA INASEMA: ‘Muheshimu baba yako na mama yako.’—Waefeso 6:2.