Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 MAWAZO YA BIBLIA

Jeuri

Jeuri

Tangu zamani maisha ya wanadamu imejaa jeuri. Hali hiyo itaendelea milele?

Mungu anawaza nini juu ya jeuri?

MAMBO WATU WANASEMA

Watu wengi, na hata watu wa dini, wanasema haiko mubaya kutumia jeuri ikiwa mutu amekuchokoza. Pia mamilioni ya watu wanaona kama mambo ya jeuri kwenye vyombo vya habari ni njia muzuri ya kujifurahisha.

MAMBO BIBLIA INASEMA

Karibu na muji wa Mosul, kaskazini mwa Iraq, kunapatikana mabomoko ya muji mumoja uliokuwa wa maana sana, ni kusema Ninawi, muji mukubwa wa Utawala wa zamani wa Ashuru. Wakati muji huo ulikuwa wenye maendeleo sana, Biblia ilisema kama Mungu “atafanya Ninawi kuwa . . . ukiwa [isiyokaliwa na watu].” (Sefania 2:13) Mungu alisema hivi: “Nitakuweka uwe tamasha.” Sababu gani? Ninawi ilikuwa “jiji la umwagaji wa damu.” (Nahumu 1:1; 3:1, 6) Na andiko la Zaburi 5:6 linasema: ‘Mutu anayemwaga damu . . . Yehova anamuchukia.’ Mabomoko ya muji wa Ninawi yanaonyesha kama Mungu alifanya vile alikuwa amesema.

Jeuri ilianzishwa na adui mukubwa wa Mungu na wa mwanadamu, ni kusema Shetani Ibilisi, mwenye Yesu aliita “muuaji.” (Yohana 8:44) Zaidi ya hilo, ‘ulimwengu muzima unakaa katika nguvu za yule mwovu.’ Kwa hiyo, mawazo ya watu juu ya jeuri, kwa mufano wakati wanafurahia kuona jeuri kwenye vyombo vya habari, inaonyesha mawazo ya Shetani juu ya jeuri. (1 Yohana 5:19) Ili tumupendeze Mungu, tunapaswa kuchukia jeuri, na tunapaswa kupenda mambo yenye Mungu anapenda. * Hilo linawezekana?

‘Mutu yeyote anayependa jeuri nafsi ya Yehova hakika inamuchukia.’ Zaburi 11:5.

Watu wenye jeuri wanaweza kubadilika?

MAMBO WATU WANASEMA Jeuri inaonyesha tu hali ya kawaida ya wanadamu, na hali hiyo haiwezi kubadilika.

 

MAMBO BIBLIA INASEMA

Ondolea mbali ‘gazabu, hasira, ubaya, matukano, na maneno machafu.’ Inasema tena: ‘Muvue utu [tabia] wa zamani pamoja na mazoea yake, na mujivike utu mupya.’ (Wakolosai 3:8-10) Mungu anatuomba mambo yenye kupita uwezo wetu? Hapana. Watu wanaweza kubadilika. * Namna gani?

Jambo la kwanza la kufanya ni kujua mafundisho ya kweli juu ya Mungu. (Wakolosai 3:10)  Wakati mutu mwenye moyo muzuri anajifunza juu ya sifa za Muumbaji wetu zenye kupendeza na kanuni zake, anamupenda Mungu na anataka kumupendeza.—1 Yohana 5:3.

Jambo la pili la kufanya ni kuchagua marafiki wazuri. ‘Usishirikiane na mutu yeyote mwenye mazoea ya kukasirika; wala usiende pamoja na mutu wa mifoko ya gazabu, ili usizoee njia yake na hakika uiwekee nafsi yako mutego.’—Methali 22:24, 25.

Jambo la tatu la kufanya ni kuwa na mawazo mazuri. Uone kama kupenda jeuri ni uzaifu mukubwa wenye kuonyesha kama mutu anashindwa kujizuia. Lakini mutu mwenye kupenda amani, iko na uwezo wa kujizuia. Andiko la Methali 16:32 linasema hivi: ‘Asiye mwepesi wa hasira ni bora kuliko mwanaume mwenye nguvu.’

‘Mufuatilie amani pamoja na watu wote.’Waebrania 12:14.

Kuna siku jeuri itaisha?

MAMBO WATU WANASEMA

Jeuri ilikuwa tangu zamani na itaendelea kuwa.

MAMBO BIBLIA INASEMA

‘Na bado muda kidogo tu, na mutu mwovu hatakuwako tena . . . Bali wapole wataimiliki dunia, nao watapata furaha yao tele katika wingi wa amani.’ (Zaburi 37:10, 11) Ili kuokoa wapole na watu wenye kupenda amani, Mungu atatendea watu wenye kupenda jeuri kama vile alitendea muji wa zamani wa Ninawi. Kisha, dunia haitakuwa tena na jeuri!—Zaburi 72:7.

“Wale walio na tabia-pole . . .watairiti dunia.’—Mathayo 5:5

Sasa huu ndio wakati wa kuonyesha kama tunapenda amani ili Mungu atukubali. Andiko la 2 Petro 3:9 linasema hivi: ‘Yehova . . . ni mwenye subira kwenu kwa sababu hataki yeyote aangamizwe bali anataka wote wafikie toba.’

“Watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu.”Isaya 2:4.

^ fu. 7 Mungu aliruhusu Waisraeli wa zamani wapigane vita ili kulinda inchi yao. (2 Mambo ya Nyakati 20:15, 17) Mambo yalibadilika wakati Mungu alimaliza agano lake pamoja na taifa la Israeli na kuanzisha kutaniko la Kikristo lenye kuwa katika inchi na maeneo mengi.

^ fu. 11 Mifano ya watu wenye walibadilisha maisha yao inapatikana katika habari zenye kichwa “Biblia Inabadilisha Maisha ya Watu,” zenye kutolewa katika Munara wa Mulinzi.