Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 MAWAZO YA BIBLIA

Ndoto Zilizotoka kwa Mungu

Ndoto Zilizotoka kwa Mungu

Je, Mungu alitumia ndoto ili kujulisha wanadamu habari fulani?

“[Nabii wa Mungu] Danieli aliona ndoto . . . kitandani mwake. Ndipo akaandika ndoto hiyo; akasimulia masimulizi kamili ya mambo hayo.”Danieli 7:1.

MAWAZO YA BIBLIA Mungu amewapa wanadamu ujumbe mbalimbali wa maana kwa njia nyingi. Wakati Biblia ilikuwa inaandikwa, alitumia ndoto wakati fulani. Lakini ndoto hizo zilikuwa tofauti na ndoto zisizokuwa wazi ambazo watu wanaota kila siku. Ndoto zilizotoka kwa Mungu zilikuwa wazi na zenye kupatana na akili, na zilikuwa na ujumbe kuhusu jambo fulani. Kwa mufano, katika ndoto moja, Danieli aliona wanyama mbalimbali waliofananisha serikali mbalimbali kuanzia Babiloni mupaka wakati wetu. (Danieli 7:1-3, 17) Kupitia ndoto, Mungu alimuambia Yosefu wa Nazareti, baba mulishi wa Yesu, akimbilie Misri, yeye, bibi yake, na mutoto. Hilo lilisaidia Yesu asiuawe katika mikono ya mufalme mubaya Herode. Wakati Herode alikufa, Mungu alimujulisha Yosefu kuhusu kifo chake kupitia ndoto, na wakati huo huo alimuambia arudie katika inchi yake pamoja na familia yake.—Mathayo 2:13-15, 19-23.

 Je, Mungu anatumia ndoto ili kutujulisha habari fulani leo?

‘Musipite mambo yaliyoandikwa.’—1Wakorintho 4:6.

MAWAZO YA BIBLIA

Ndoto zilizo katika Biblia ni sehemu ya mambo yaliyoandikwa ambayo Mungu aliwafunulia wanadamu. Kuhusu mambo hayo, andiko la 2 Timotheo 3:16,17 linasema hivi: ‘Andiko lote limeongozwa na roho ya Mungu nalo ni lenye faida kwa kufundisha, kwa kukaripia, kwa kunyoosha mambo, kwa kutia nizamu katika uadilifu, ili mutu wa Mungu awe na uwezo kamili, akiwa na vifaa kamili kwa ajili ya kila kazi njema.’

Biblia inatutolea “vifaa kamili.” Hilo linamaanisha kwamba inatufunulia mambo yote tunayohitaji ili kumujua Mungu, sifa zake, sheria zake, na nafasi yetu katika kusudi lake kwa dunia. Ndiyo sababu Mungu hatumie tena ndoto ili kutolea wanadamu ujumbe mbalimbali. Ikiwa tunataka kujifunza kuhusu wakati ujao na mapenzi ya Mungu kutuelekea, ni vizuri ‘tusipite mambo yaliyoandikwa,’ ni kusema, mambo yaliyoandikwa katika Biblia. Zaidi ya hiyo, karibu watu wote wanaweza kupata Biblia na kujifunza mambo mengi yaliyo ndani, kutia ndani ndoto.

Sababu gani uamini ndoto na maono yaliyo katika Biblia?

“Wanadamu walisema yaliyotoka kwa Mungu kama walivyoongozwa na roho takatifu.”—2Petro 1:21.

MAWAZO YA BIBLIA

Ndoto na maono mengi yaliyo katika Biblia yalikuwa ya kiunabii, ni kusema, yalionyesha mambo ambayo yangetokea wakati unaokuja. Kwa kuandika unabii mbalimbali, waandikaji wa Biblia waliwatolea wasomaji nafasi ya kuchunguza ikiwa Biblia ni ya kweli na ikiwa waandikaji pia waliandika kweli. Je, mambo waliyoandika yalikuwa ya kweli? Fikiria mufano mumoja, ni kusema, ono lililo katika andiko la Danieli 8:1-7, lililoandikwa mwishoni mwa Utawala wa Babiloni.

Kwa kutumia maneno ya mufano, unabii unataja beberu ambaye alimwangusha kondoo-dume, na kumukanyangia chini. Danieli hangepaswa kuwazia-wazia maana ya ono hilo. Malaika wa Mungu alisema: ‘Yule kondoo-dume mwenye pembe mbili . . . anawakilisha wafalme wa Umedi na Uajemi. Na yule mbuzi-dume mwenye manyoya anawakilisha mufalme wa Ugiriki.’ (Danieli 8:20, 21) Historia inahakikisha kwamba Umedi na Uajemi ilikuwa serikali ya ulimwengu kisha Babiloni. Kisha, karibu miaka 200 baadaye, Aleksanda Mukubwa wa Ugiriki aliangusha Umedi na Uajemi. Unabii wa Biblia, kutia ndani ndoto zinazoeleza mambo yatakayotokea unatimia kwa njia yenye kushangaza kabisa. Jambo hilo tu linafanya Biblia iwe tofauti na vitabu vingine vitakatifu, na kwa hiyo, ni lazima tuitumainie.