Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

SEHEMU YA KUULIZA MAULIZO | HANS KRISTIAN KOTLAR

Mwanasayansi wa Bioteknolojia Anaeleza Imani Yake

Mwanasayansi wa Bioteknolojia Anaeleza Imani Yake

Katika mwaka wa 1978, Musomi Hans Kristian Kotlar alifanya kazi yake ya kwanza ya uchunguzi wa kisayansi kwenye Hospitali ya Oslo, katika inchi ya Norvège, ambako alijifunza juu ya ugonjwa wa kansa na mufumo wa kulinda mwili wa mwanadamu. Wakati huo, alipenda pia kujua namna uzima ulivyoanza. Gazeti Amuka! lilimuuliza juu ya uchunguzi wake na imani yake ya dini.

Ni kitu gani kilikuchochea upende kujua namna uzima ulianza na kusudi la uzima?

Baba yangu alikuwa Mukatoliki na mama yangu alikuwa Muprotestanti. Hiyo ndiyo sababu hawakuona dini kuwa ya lazima. Lakini mimi, nilipokuwa kijana mudogo, nilifikiria kusudi la uzima, na nilisoma vitabu vya Wabuda, Wahindu, na Waislamu. Na hata nilimuomba Mungu anifunulie kweli juu yake.

Kuanzia mwaka wa 1971 mupaka 1980, maendeleo yenye kushangaza yalifanywa katika biolojia ya molekuli, na nilijiuliza ikiwa maendeleo hayo yangeonyesha namna uzima ulianza. Nilishangazwa na namna chembe zenye uzima zinavyofanya kazi ndani ya mwili, kwa hiyo, nikaamua kujifunza bioteknolojia, ni kusema, teknolojia inayohusu kutengeneza dawa za homoni na dawa za kuua sumu ndani ya mwili, kama vile sumu ya nyoka. Lakini, wengi kati ya walimu wangu walisema kwamba uzima ulitokana na mageuzi, na niliamini mambo waliyosema.

Sababu gani ulipendezwa na Biblia?

Mashahidi wawili wa Yehova walitutembelea nyumbani. Hata kama walikuwa wenye urafiki, niliwatendea kwa ukali na niliwaambia sitaki mambo yao. Bibi yangu alikuwa anasikiliza mazungumuzo yetu. Akaniambia hivi: “Hans Kristian, haukufanya muzuri. Sikuzote, unapenda kujua namna uzima ulianza.” Alisema kweli, na nikasikia haya. Kwa hiyo, niliwafuata mbio wale Mashahidi. Katika mazungumuzo yetu, niliwaambia kwamba nilipenda kujua ikiwa Biblia inapatana na sayansi.

Walikujibu namna gani?

Walinionyesha mambo Biblia inasema juu ya Yule aliyeanzisha nguvu inayoonekana kupitia vitu vilivyo katika ulimwengu wote. Andiko walilonisomea linasema hivi: ‘Inueni macho yenu juu, muone. Ni nani ameviumba vitu hivi? . . . Kutokana na wingi wa nguvu zenye musukumo, yeye pia akiwa hodari katika nguvu, hakuna hata moja kati ya hizo inayokosekana.’ * Nilipendezwa na maneno hayo. Tena, ilionekana kuwa ni jambo lenye kueleweka kusema kwamba ni lazima kuwe mutu fulani mwenye akili Aliyetokeza nguvu zinazoongoza mupangilio wa vitu katika ulimwengu.

Uchunguzi wangu ulinisaidia kukubali kwamba uzima ni kazi ya Muumbaji mwenye akili

Je, ulibadilisha mawazo yako juu ya fundisho la mageuzi?

Pole kwa pole nilitambua kwamba mawazo mbalimbali juu ya fundisho la mageuzi hayakuwa kabisa na uhakikisho wa kisayansi. Kwa kweli, mawazo hayo ni habari tu zinazotungwa ili kueleza namna viumbe vilivyo na uzima ambavyo vimefanyizwa kwa njia za ajabu sana vilijitokeza vyenyewe tu, kwa mufano maelezo wanayotoa juu ya mufumo wa kulinda mwili. Nilipoendelea kujifunza zaidi mufumo wa kulinda mwili, nilifikia kuelewa zaidi namna mufumo huo ulivyo mugumu kueleweka na wenye kufanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo, uchunguzi wangu ulinisaidia kukubali kwamba uzima ni kazi ya Muumbaji mwenye akili.

Je, unaweza kutueleza mambo fulani yanayohakikisha kwamba vitu viliumbwa?

Kwa kweli, mufumo wetu wa kulinda mwili una mipangilio ya ajabu na unafanya kazi kwa njia mbalimbali ili kutulinda na hatari mbalimbali zinazoshambulia mwili wetu, kutia ndani bakteria na virusi. Njia hizo za kufanya kazi zinaweza kupangwa katika mifumo ao mipangilio miwili yenye kusaidiana. Mupangilio wa kwanza unajikusanya haraka ili kushambulia mikrobi kwa muda wa saa chache. Mupangilio wa pili unachukua siku nyingi ili kushambulia lakini unaua mikrobi vizuri kabisa. Tena, mupangilio huo wa pili unaweka habari vizuri. Ikiwa mikrobi fulani inarudia tena katika mwili kisha miaka mingi, mupangilio huo unaishambulia haraka. Mupangilio huo unatumika vizuri sana hivi kwamba mara nyingi hauwezi kujua kuwa mwili wako ulishambuliwa na ukalindwa vizuri. Jambo lingine lenye kushangaza ni namna mufumo wa kulinda mwili unatofautisha mikrobi inayoingia ndani ya mwili na mamia ya chembe zinazofanyiza mwili wetu.

Tuambie, ni jambo gani linalotokea wakati mikrobi inaingia ndani ya mwili wetu?

Mikrobi inaingia ndani ya mwili wetu kupitia hewa tunayopumua, chakula tunachokula, viungo vya uzazi na viungo vya kuondoa uchafu katika mwili, ao kupitia mikwaruzo kwenye mwili wetu. Wakati mufumo wa kulinda mwili unatambua kama mikrobi inaingia ndani ya mwili, unatokeza kwa haraka njia mbalimbali za ulinzi kupitia protini nyingi zinazofaa kabisa kushambulia mikrobi hiyo. Kila njia ya ulinzi inachochea njia nyingine itende kwa nguvu zaidi ili kushambulia mikrobi. Njia hiyo ya kushambulia mikrobi ni yenye kushangaza sana!

Kwa hiyo, je, tunaweza kusema kama kujua mambo ya sayansi kumekusaidia uwe na imani yenye nguvu katika Mungu?

Ni hivyo kabisa! Uwezo wa mufumo wa kulinda mwili wetu na namna ulivyo mugumu kueleweka, hayo yote yanaonyesha kuwa kuna Muumbaji mwenye hekima na upendo. Tena, ninaweza kusema kwamba sayansi imenisaidia kuamini zaidi Biblia. Kwa mufano, andiko la Methali 17:22 linatuambia kwamba “moyo wenye shangwe ni dawa nzuri.” Wachunguzi wamevumbua kwamba hali ya akili yetu inaweza kuchochea mufumo wetu wa kulinda mwili. Kwa mufano, mahangaiko yanaweza kufanya mufumo wetu wa kulinda mwili uwe zaifu.

Sababu gani wengi kati ya watu unaojuana nao hawamuamini Mungu?

Sababu zinatofautiana. Kama vile mimi, wamoja kati yao wanakubali tu mambo waliyofundishwa. Pengine wanawaza kwamba sayansi ya kweli inaunga mukono fundisho la mageuzi. Wengine hawafikirie sana namna uzima ulianza. Jambo hilo linahuzunisha sana. Ninafikiri kwamba wanapaswa kuuliza maulizo zaidi.

Sababu gani umekuwa Shahidi wa Yehova?

Nilipendezwa sana na ukaribishaji wa Mashahidi wa Yehova na imani yao katika ahadi ya Muumbaji ya wakati muzuri unaokuja. * Na imani hiyo haitegemee hadisi za kutunga ao mambo ya kuwazia tu, lakini inategemea uchunguzi na namna nzuri ya kufikiri. *