Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Juhabahari Ni Samaki wa Ajabu

Juhabahari Ni Samaki wa Ajabu

Samaki juhabahari wa rangi ya orange

HAKUNA samaki wengi wenye wanatuvutia kama vile juhabahari. Pengine tunafurahia juhabahari kwa sababu ya rangi yake yenye kupendeza, yenye inaweza kutukumbusha mutu mwenye kuvaa nguo za rangi-rangi ambaye anafanya kazi ya kuchekesha wengine. Ao pengine tunashangazwa na mahali anachagua kuishi, katikati ya mikia yenye sumu ya viumbe fulani wa baharini wenye kuitwa anémone. Haishangaze kuona kama katika luga fulani anaitwa samaki wa anémone.

Kama wachezaji wa Hollywood, juhabahari anaruhusu watu wamukaribie na kumukamata picha. Watu wenye kuogelea chini ya maji wanaweza kumukamata picha kwa urahisi kwa sababu mara nyingi haendi mbali na kwenye anaishi na kwa kawaida hasikie haya.

Lakini, jambo lenye linafanya juhabahari akuwe samaki wa ajabu ni namna yake ya kuishi yenye kuonekana kuwa hatari. Kuishi katikati ya mikia yenye sumu inaonekana kuwa kama vile kujenga nyumba nafasi kwenye kuwa nyoka wengi. Hata hivyo, juhabahari hawezi kuachana na anémone yenye amechagua. Ni nini inafanya uhusiano huo wa ajabu uwezekane na ukuwe na matokeo ya muzuri?

 HAWAWEZI KUACHANA

Samaki juhabahari wa mistari mbili

Kama vile uhusiano mwingi muzuri, juhabahari na anémone wanasaidiana. Uhusiano huo ni wa lazima kwa juhabahari na ni wa maana pia. Wanabiolojia wa bahari wamehakikisha kwamba juhabahari hawezi kuishi mahali penye hakuna anémone. Hana uwezo mwingi wa kuogelea na bila ulinzi wa anémone, samaki wengine wanaweza kumukula. Lakini, kwa kutumia anémone kuwa kama mahali pake pa kuishi na kupata ulinzi wakati wa hatari, juhabahari anaweza kuishi kwa miaka kumi.

Anémone anatolea juhabahari mahali salama pa kutagia na kuishi. Juhabahari anaweka mayai yake kwenye sehemu ya chini ya anémone, kwenye wazazi wote wawili wanayachunga kwa uangalifu. Kisha, tunaweza kuona familia yote inaogelea kuzunguka anémone hiyo.

Uhusiano kati ya juhabahari na anémone unaletea anémone faida gani? Juhabahari wako kama walinzi wa bahari, wanafukuza samaki-vipepeo wenye wanapenda kula mikia ya anémone. Aina moja hivi ya anémone haiwezi kuishi bila kuwa na juhabahari. Wakati watu wenye kufanya uchunguzi waliondoa juhabahari, kisha tu saa 24 anémone hiyo haikukuwa tena. Inawezekana samaki-vipepeo walikula anémone hiyo.

Inaonekana kwamba juhabahari wanatolea pia anémone nguvu. Umaji-maji fulani wenye kuitwa ammonium wenye juhabahari anatoa unasaidia anémone kukomaa. Na wakati juhabahari anaogelea katikati ya mikia ya anémone, anasaidia kufikishia anémone maji yenye kuwa na oksijeni.

WANAOGOLEA MAHALI PENYE SAMAKI WENGINE WANAOGOPA KUOGELEA

Samaki juhabahari à collier

Kuhusu juhabahari, ngozi yake ndiyo inamulinda. Iko na umaji-maji fulani kwenye ngozi yake wenye unamusaidia ili asiumizwe. Kwa sababu ya umaji-maji huo wenye kuwa kwenye ngozi, inaonekana kwamba anémone anaona juhabahari kuwa anémone ingine.

Uchunguzi fulani unaonyesha kwamba, wakati anachagua anémone mupya kwenye ataishi, juhabahari anapaswa kujipatanisha na anémone hiyo. Imeonekana kwamba wakati juhabahari anakaribia anémone kwa mara ya kwanza, anaigusa kisha anaiacha, anaigusa tena kisha anaiacha; anafanya hivyo mara kwa mara kwa muda wa saa kidogo. Pengine kufanya hivyo kunamuwezesha juhabahari kubadilisha umaji-maji wenye kuwa kwenye ngozi yake ili kujilinda na aina mupya ya sumu ya anémone hiyo. Inawezekana juhabahari anaumizwa kidogo wakati anafanya hivyo. Lakini kisha kufanya hivyo, wanakuwa marafiki.

Namna viumbe hao tofauti wanasaidiana, ni somo kubwa kuhusu kufanya kazi pamoja na wengine. Katika kazi nyingi zenye watu wanafanya, watu wa desturi mbalimbali na wenye kutokea mahali tofauti wanapata matokeo ya muzuri wakati wanafanya kazi pamoja. Kama vile juhabahari, inaweza kuomba wakati ili tuzoee kutumika na wengine, lakini matokeo yatakuwa ya muzuri.